انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

آرمین محمدنژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 [کوردی] به معنی سوزن ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

2 [کوردی] به معنی کلید ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

3 [کوردی] به معنی شکایت ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

4 [کوردی] به معنی پدر ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

5 [کوردی] به معنی مادر ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

6 [کوردی] به معنی خداحافظ ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

7 [کوردی] به معنی پسر ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

8 [کوردی] به معنی زن ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

9 [کوردی] به معنی خواهر ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

10 [کوردی] به معنی برادر ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

11 [کوردی] به معنی بچه ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

12 [کوردی] به معنی دختر ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

13 [کوردی] به معنی فوتبال ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

14 [کوردی] به معنی پیغمبر ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

15 [کوردی] به معنی پرچم ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

16 [کوردی] به معنی خدا ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

17 [کوردی] به معنی کشور ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

18 [کوردی] به معنی شهر ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

19 [کوردی] به معنی ماه ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

20 [کوردی] به معنی خورشید ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

21 [کوردی] به معنی نوشتن ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

22 [کوردی] به معنی جان ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

23 [کوردی] به معنی دانش آموز ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

24 [کوردی] به معنی فرش ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

25 [کوردی] به معنی تلویزیون ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

26 [کوردی] به معنی اهل کجایی؟ ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

27 [کوردی] به معنی سوت ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

28 [کوردی] به معنی سلام
١٣٩٧/٠٢/١٣
|

29 [کوردی] به معنی آتش ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

30 [کوردی] به معنی استخوان
١٣٩٧/٠٢/١٣
|

31 [کوردی] به معنی عکس
١٣٩٧/٠٢/١٣
|

32 [کوردی] به معنی انگشت ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

33 [کوردی] به معنی چشم ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

34 [کوردی] به معنی پا ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

35 [کوردی] به معنی شکم ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

36 [کوردی] به معنی عصر ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

37 [کوردی] به معنی صبح ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

38 [کوردی] به معنی ظهر ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

39 [کوردی] به معنی شب ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

40 [کوردی] به معنی روز ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

41 [کوردی] به معنی قوری ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

42 [کوردی] به معنی لباس ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

43 [کوردی] به معنی حیاط ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

44 [کوردی] به معنی بخاری ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

45 [کوردی] به معنی آیینه ١٣٩٧/٠٢/١٣
|