انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

اردوان طالبي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 interact همكاري كردن-ارتباط برقرار كردن ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

2 stint دوره ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

3 high stakes مشاغل بالا ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

4 starker شديد ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

5 run for نامزد شدن ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

6 fulfill انجام دادن ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

7 bid farewell خداحافظي كردن ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

8 settle برطرف كردن ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

9 intake مصرف ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

10 is set to قصد داشتن ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

11 self sufficient خود كفا ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

12 aussies استراليايي ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

13 renowed مشهور ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

14 vassal تابعه ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

15 twinkly چشمك زن- خوشحال ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

16 that's how از همين رو ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

17 that's how از اين طريق ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

18 deploy اعزام كردن(نيروي نظامي) ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

19 subdued ضعيف ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

20 the will اراده ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

21 congested پر ازدحام ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

22 frontrunner پيشتاز ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|