مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

آرمین معماری

آرمین معماری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Bioswale گودال زیستی ١٣٩٦/٠٥/١١

2 Cross ventilation تهویه عبوری ١٣٩٦/٠٥/١١

3 Embodied energy انرژی مصرفی تولید ١٣٩٦/٠٥/١١

4 Occupancy sensor سنسور تشخیص حضور افراد ١٣٩٦/٠٥/١١

5 Solatube (معماری) ناودان نوری، دستگاه‌های روشن‌سازی لوله‌ای ١٣٩٦/٠٥/١١

6 Light shelf (معماری) سکوی انعکاسی ١٣٩٦/٠٥/١١

7 Clerestory پنجره زیرسقفی ١٣٩٦/٠٥/١١

8 Xeriscaping (Xeriscape landscaping) محوطه سازی خشک ١٣٩٦/٠٥/١١

9 Stereoacuity (Stereo-acuity) دید سه بعدی ١٣٩٦/٠٥/١١

10 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)استاندارد لید، استاندارد پیشرو در انرژی و طراحی زیست‌محیطی، استاندارد حوزه تهویه مطبوع و مرجع انتخاب ... ١٣٩٦/٠٥/١١

11 drop off پیاده کردن(شدن) ١٣٩٦/٠٥/٠٩

12 Low E (Low emissivity) کم گسیل، با قابلیت انتشار کم ١٣٩٦/٠٥/٠٢

13 raingarden باغچه جذبی ١٣٩٦/٠٤/٢٤