برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اصالت

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خسروان نام استان خراسان در زمان شکوه و اقتدار ایران است
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

2 تبریز قبلا نامش آتورپاتگان بوده است ١٣٩٧/٠٢/١٩
|