برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آریا اطلاعی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 من دستمزد خوبی دارم. من حقوق خوبی می گیرم. ١٣٩٩/٠١/٢١
|

2 حالت یا کیفیت بودن ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

3 ترک کردن یا جدا شدن ناگهانی یا با عصبانیت، پیاده روی کردن در مهمانی. ١٣٩٨/٠٨/١١
|

4 خود را از کسی برتر یا مهمتر دیدن. ١٣٩٨/٠٨/١١
|

5 کسی یا چیزی را تحمل کردن. ١٣٩٨/٠٨/١١
|

6 بعید است، دور از انتظار است، غیر محتمل است. ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

7 حرکت به سمت بالا، افزایش، بالا آمدن، منفجر شدن یا شعله ور شدن ناگهانی، شروع به در س خواندن در دانشگاه یا ادامه درس خواندن بعد از تعطیلات، در موقعیت ... ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

8 ترک محل زندگی یا کار، بیرون رفتن، حرکت کردن، راه افتادن ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

9 در حال انجام دادن چه کاری هستید؟ (معادل what are you doing?) ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

10 شبه علم ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

11 ذهن فراتر از ماده ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

12 جمع کننده زباله ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

13 در مجموع، روی هم رفته، در کل ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

14 با من تماس بگیرید( بوسیله یادداشت، نامه یا تلفن) ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

15 دستگاهی که برای افراد کور رنگ طراحی شده و به آنها اجازه می دهد تا از طریق امواج صوتی رنگها را تشخیص دهند. ١٣٩٨/٠١/٢١
|

16 دستگاهی که برای افراد با دید بصری آسیب دیده طراحی شده و به آنها اجازه می دهد تا از طریق امواج صوتی رنگها را تشخیص دهند. ١٣٩٨/٠١/٢١
|

17 شلوار و ژاکت مناسب با آن که از یک جنس ساخته شده اند و توسط بانوان در مراسمات رسمی پوشیده می شود. ١٣٩٨/٠١/١٦
|

18 کفش با کف ضخیم و سنگین و پاشنه بلند ١٣٩٨/٠١/١٦
|

19 ژاکت، تی شرت یا پیراهن ورزشی کلاه دار ١٣٩٨/٠١/١٦
|

20 بارانی سبک ضد آب، بادگیر کلاه دار ١٣٩٨/٠١/١٦
|

21 بارانی ضد آب و سبک، بادگیر کلاه دار ١٣٩٨/٠١/١٦
|

22 قاره قطب جونب، جنوبگان ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

23 صنایع دستی ١٣٩٧/١٢/١٣
|