برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تا سه نشه بازی نشه ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

2 برای امروز کافیه . برای امروز بسه. ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

3 کلی پول درآوردیم ١٣٩٩/٠٤/١١
|

4 انقدر به خودت سخت نگیر ١٣٩٩/٠٤/١١
|

5 رشته کلام از دستم در رفت ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

6 سرم خیلی شلوغه ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

7 سرم خیلی شلوغه ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

8 چقدر نوستالژیک! کلی چیز یادم میاره ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

9 چه ضد حالی .چقدر بد ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

10 من یک دلار کم دارم ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

11 توی حرف آسونه ولی توی عمل نه ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

12 خیلی خیلی سرش شلوغه ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

13 مدام بهت میکفتم .
هی بهت گفتم
١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

14 آهنگ مورد علاقمه ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

15 خانواده برام اولویته ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

16 منو میرسونی؟ ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

17 با اون یارو نگرد ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

18 دستم بنده ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

19 گردن من ننداز ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

20 مزخرف تحویلم نده ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

21 رویه اش چجوریه؟ ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

22 اول باهاش حال نمیکردم ولی الان کم کم دارم بهش علاقه مند میشم ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

23 نظراتمون یکیه ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

24 اومدی مسخره کنی خودت مسخره شدی ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

25 تابلو
His camra was a dead giveaway he is a tourist
از دوربینش تابلوئه که اون یه توریسته
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

26 ما هم مثل شما هستیم
join the club = welcome to the club
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

27 پاچه خوار نباش ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

28 یک سنت هم ندارم ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

29 قصد فضولی ندارم اما ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

30 فضولی نکن ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

31 کجا میری به این زودی؟ ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

32 من برم سر کار ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

33 پایه ای؟

?are you up for a movie
پایه یه فیلم هستی؟
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

34 قضیه رو نکش وسط.

Don't bring it up at dinner
سرشام قضیه رو وسط نکش
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

35 چطور شد که؟ چی شد که؟ ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

36 نمیتونم جلوی خندمو بگیرم ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

37 اون یه آشغاله ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

38 او یه منحرفه ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

39 یارو بیشعوره ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

40 فس فس نکن ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

41 چی آزارت میده؟
١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

42 تا جاییکه به من مربوطه ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

43 مدام بهت گفتم. هی بهت گفتم ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

44 پیراهنت رو بکن تو شلوار ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

45 یقه پیراهنت رو بالا بزن ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

46 خیلی بده.ناراحت کننده اس ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

47 بیا موافقت کنیم.بیا کنار بیاییم سر این موضوع ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

48 با من درگیر نشو. با من درنیوفت. ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

49 I call shotgun
من صندلی جلو میشینم.
١٣٩٩/٠١/٢٦
|

50 زمان از دستم در رفت ١٣٩٩/٠١/١٣
|