انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

عاطفه .موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 pull away راندن ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

2 unmemorable بی اهمیت
غیرجالب
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

3 gray در مورد موی سر سفید ١٣٩٦/١٢/٢١
|

4 at this point در این مرحله ١٣٩٦/١٢/١٩
|

5 of which که از آن ١٣٩٦/١٢/١٥
|

6 parenthetical میان پرانتز
١٣٩٦/١٢/١٠
|

7 hysterical نمایشی ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

8 underdeveloped اتفاق نیفتاده ١٣٩٦/١٢/٠٧
|

9 facts اطلاعات
١٣٩٦/١٢/٠٧
|

10 tack on ضمیمه کردن ١٣٩٦/١٢/٠٧
|

11 business موضوع ١٣٩٦/١٢/٠٧
|

12 lovelessness عدم وجود عشق ١٣٩٦/١٢/٠٦
|

13 guilt ridden دارای احساس گناه ١٣٩٦/١٢/٠٦
|

14 emotionally از لحاظ احساسی
از لحاظ عاطفی
١٣٩٦/١٢/٠٥
|

15 minimalist به کم راضی ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

16 burning سوزاننده ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

17 illustrator تصویرگر(کتاب و ...) ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

18 realistic واقع بینانه ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

19 go with هماهنگ بودن ١٣٩٦/١٢/٠١
|

20 drink off سر کشیدن
سریع خوردن
١٣٩٦/١٢/٠١
|

21 carry away افسون شدن
مجذوب شدن
طلسم شدن
١٣٩٦/١٢/٠١
|

22 join هم دست شدن
شریک شدن
١٣٩٦/١١/٣٠
|

23 on the part of انجام شده توسطه ١٣٩٦/١١/٣٠
|

24 insane دیوانه وار ١٣٩٦/١١/٢٩
|

25 smart casual لباس غیر رسمی ولی شیک ١٣٩٦/١١/٢٨
|

26 wrong مشکل ١٣٩٦/١١/٢٥
|

27 casually خودمانی ١٣٩٦/١١/٢٥
|

28 memories یادآوری ١٣٩٦/١١/٢٥
|

29 relieved تسکین یافته
ارام
١٣٩٦/١١/٢٤
|

30 disappointed ناراحت
١٣٩٦/١١/٢٤
|

31 address معرفی کردن ١٣٩٦/١١/٢٣
|

32 benignly با مهربانی ١٣٩٦/١١/٢٢
|

33 frequent زیاد به ملاقات رفتن
زیاد به کسی یا جایی رفتن
١٣٩٦/١١/٢٢
|

34 concerning در رابطه با
(وقتی ing میگیره دیگه معنی نگرانی نمیده)
١٣٩٦/١١/٢١
|

35 drive off شروع به حرکت کردن ١٣٩٦/١١/٢٠
|

36 agreeing موافقت
١٣٩٦/١١/٢٠
|

37 personal assistant منشی شخصی
دستیار شخصی
١٣٩٦/١١/٢٠
|

38 vilely به طور ناخوشایند ١٣٩٦/١١/٢٠
|

39 while away وقت گذراندن ١٣٩٦/١١/٢٠
|

40 simplification ساده بودن
ساده کار کردن
١٣٩٦/١١/١٩
|

41 competing رقابت کننده ١٣٩٦/١١/١٨
|

42 patent leather چرم براق ١٣٩٦/١١/١٨
|

43 good naturedly از روی خوش طینتی
با خوش طینتی
١٣٩٦/١١/١٧
|

44 penfriend دوست مکاتبه ای
دوست راه دور
١٣٩٦/١١/١٧
|

45 drive off رهسپار شدن ١٣٩٦/١١/١٧
|

46 scientifically از لحاظ علمی ١٣٩٦/١١/١٦
|

47 viciously جانفرسا
سخت
بی رحمانه
١٣٩٦/١١/١٦
|

48 impressed تحت تاثیر ١٣٩٦/١١/١٦
|

49 laundry لباس های کثیف شستنی
لباس های شسته شده
١٣٩٦/١١/١٦
|

50 overgrown متراکم

١٣٩٦/١١/١٦
|

51 anguish درد ١٣٩٦/١١/١٦
|

52 plaster گچ کاری ١٣٩٦/١١/١٦
|

53 squealing جیغ زنان ١٣٩٦/١١/١٥
|

54 hatless بدون کلاه ١٣٩٦/١١/١٥
|

55 existence موجود
فرد
١٣٩٦/١١/١٥
|

56 corrupting فاسد کننده
تباه کننده
١٣٩٦/١١/١٥
|

57 narrowness تعصب
تنگ نظری
سختگیری
١٣٩٦/١١/١٥
|

58 fathomable قابل فهم ١٣٩٦/١١/١٥
|

59 come over آمدن ١٣٩٦/١١/١٥
|

60 ground ته نشین شدن ١٣٩٦/١١/١٥
|

61 repulsive نفرت انگیز ١٣٩٦/١١/١٥
|

62 ringing صدای زنگ ١٣٩٦/١١/١٥
|

63 lead آغاز کردن - رفتن ١٣٩٦/١١/١٥
|

64 most likely به احتمال زیاد ١٣٩٦/١١/١٥
|

65 pass on دادن ١٣٩٦/١١/١٥
|

66 suicidal متمایل به خودکشی ١٣٩٦/١١/١٤
|

67 intriguing شگفت انگیز ١٣٩٦/١١/١٤
|

68 poor ناکافی ١٣٩٦/١١/١٤
|

69 prompted سریع ١٣٩٦/١١/١٤
|

70 ruins مخروبه ١٣٩٦/١١/١٤
|

71 shifting متغیر ١٣٩٦/١١/١٣
|

72 banality مبتذل- معمولی- ١٣٩٦/١١/١٣
|

73 go with رابطه داشتن-مربوط بودن ١٣٩٦/١١/١٢
|

74 lodge نهادینه شدن ١٣٩٦/١١/١٢
|

75 verses اشعار ١٣٩٦/١١/١٢
|

76 as in بلکه ١٣٩٦/١١/١٢
|

77 in contrast در عوض ١٣٩٦/١١/١٠
|

78 break طلوع کردن ١٣٩٦/١١/٠٨
|

79 antiquarian عتیقه فروش
عیقه شناس
١٣٩٦/١١/٠٧
|

80 at length مدت طولانی ١٣٩٦/١١/٠١
|

81 tutorial تدریس خصوصی ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

82 completion تکمیل کننده ١٣٩٦/٠٩/٠٥
|

83 consideration در نظر گرفتن ١٣٩٦/٠٧/٢٨
|

84 organically طبیعی
١٣٩٦/٠٧/٢٠
|

85 tearfully گریان
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

86 shuffle پرسه زدن ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

87 featherbed رخت خواب از جنس پر ١٣٩٦/٠٧/٠١
|

88 two story دوطبقه ١٣٩٦/٠٦/٢٠
|

89 crash هنگ کردن
١٣٩٦/٠٦/٠٢
|

90 back up پشتیبان ١٣٩٦/٠٦/٠٢
|

91 make out تشخیص دادن ١٣٩٦/٠٥/٢٩
|