انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

عاطفه .موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 راندن ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

2 بی اهمیت
غیرجالب
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

3 در مورد موی سر سفید ١٣٩٦/١٢/٢١
|

4 در این مرحله ١٣٩٦/١٢/١٩
|

5 که از آن ١٣٩٦/١٢/١٥
|

6 میان پرانتز
١٣٩٦/١٢/١٠
|

7 نمایشی ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

8 اتفاق نیفتاده ١٣٩٦/١٢/٠٧
|

9 اطلاعات
١٣٩٦/١٢/٠٧
|

10 ضمیمه کردن ١٣٩٦/١٢/٠٧
|

11 موضوع ١٣٩٦/١٢/٠٧
|

12 عدم وجود عشق ١٣٩٦/١٢/٠٦
|

13 دارای احساس گناه ١٣٩٦/١٢/٠٦
|

14 از لحاظ احساسی
از لحاظ عاطفی
١٣٩٦/١٢/٠٥
|

15 به کم راضی ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

16 سوزاننده ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

17 تصویرگر(کتاب و ...) ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

18 واقع بینانه ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

19 هماهنگ بودن ١٣٩٦/١٢/٠١
|

20 سر کشیدن
سریع خوردن
١٣٩٦/١٢/٠١
|

21 افسون شدن
مجذوب شدن
طلسم شدن
١٣٩٦/١٢/٠١
|

22 هم دست شدن
شریک شدن
١٣٩٦/١١/٣٠
|

23 انجام شده توسطه ١٣٩٦/١١/٣٠
|

24 دیوانه وار ١٣٩٦/١١/٢٩
|

25 لباس غیر رسمی ولی شیک ١٣٩٦/١١/٢٨
|

26 مشکل ١٣٩٦/١١/٢٥
|

27 خودمانی ١٣٩٦/١١/٢٥
|

28 یادآوری ١٣٩٦/١١/٢٥
|

29 تسکین یافته
ارام
١٣٩٦/١١/٢٤
|

30 ناراحت
١٣٩٦/١١/٢٤
|

31 معرفی کردن ١٣٩٦/١١/٢٣
|

32 با مهربانی ١٣٩٦/١١/٢٢
|

33 زیاد به ملاقات رفتن
زیاد به کسی یا جایی رفتن
١٣٩٦/١١/٢٢
|

34 در رابطه با
(وقتی ing میگیره دیگه معنی نگرانی نمیده)
١٣٩٦/١١/٢١
|

35 شروع به حرکت کردن ١٣٩٦/١١/٢٠
|

36 موافقت
١٣٩٦/١١/٢٠
|

37 منشی شخصی
دستیار شخصی
١٣٩٦/١١/٢٠
|

38 به طور ناخوشایند ١٣٩٦/١١/٢٠
|

39 وقت گذراندن ١٣٩٦/١١/٢٠
|

40 ساده بودن
ساده کار کردن
١٣٩٦/١١/١٩
|

41 رقابت کننده ١٣٩٦/١١/١٨
|

42 چرم براق ١٣٩٦/١١/١٨
|

43 از روی خوش طینتی
با خوش طینتی
١٣٩٦/١١/١٧
|

44 دوست مکاتبه ای
دوست راه دور
١٣٩٦/١١/١٧
|

45 رهسپار شدن ١٣٩٦/١١/١٧
|

46 از لحاظ علمی ١٣٩٦/١١/١٦
|

47 جانفرسا
سخت
بی رحمانه
١٣٩٦/١١/١٦
|

48 تحت تاثیر ١٣٩٦/١١/١٦
|

49 لباس های کثیف شستنی
لباس های شسته شده
١٣٩٦/١١/١٦
|

50 متراکم

١٣٩٦/١١/١٦
|

51 درد ١٣٩٦/١١/١٦
|

52 گچ کاری ١٣٩٦/١١/١٦
|

53 جیغ زنان ١٣٩٦/١١/١٥
|

54 بدون کلاه ١٣٩٦/١١/١٥
|

55 موجود
فرد
١٣٩٦/١١/١٥
|

56 فاسد کننده
تباه کننده
١٣٩٦/١١/١٥
|

57 تعصب
تنگ نظری
سختگیری
١٣٩٦/١١/١٥
|

58 قابل فهم ١٣٩٦/١١/١٥
|

59 آمدن ١٣٩٦/١١/١٥
|

60 ته نشین شدن ١٣٩٦/١١/١٥
|

61 نفرت انگیز ١٣٩٦/١١/١٥
|

62 صدای زنگ ١٣٩٦/١١/١٥
|

63 آغاز کردن - رفتن ١٣٩٦/١١/١٥
|

64 به احتمال زیاد ١٣٩٦/١١/١٥
|

65 دادن ١٣٩٦/١١/١٥
|

66 متمایل به خودکشی ١٣٩٦/١١/١٤
|

67 شگفت انگیز ١٣٩٦/١١/١٤
|

68 ناکافی ١٣٩٦/١١/١٤
|

69 سریع ١٣٩٦/١١/١٤
|

70 مخروبه ١٣٩٦/١١/١٤
|

71 متغیر ١٣٩٦/١١/١٣
|

72 مبتذل- معمولی- ١٣٩٦/١١/١٣
|

73 رابطه داشتن-مربوط بودن ١٣٩٦/١١/١٢
|

74 نهادینه شدن ١٣٩٦/١١/١٢
|

75 اشعار ١٣٩٦/١١/١٢
|

76 بلکه ١٣٩٦/١١/١٢
|

77 در عوض ١٣٩٦/١١/١٠
|

78 طلوع کردن ١٣٩٦/١١/٠٨
|

79 عتیقه فروش
عیقه شناس
١٣٩٦/١١/٠٧
|

80 مدت طولانی ١٣٩٦/١١/٠١
|

81 تدریس خصوصی ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

82 تکمیل کننده ١٣٩٦/٠٩/٠٥
|

83 در نظر گرفتن ١٣٩٦/٠٧/٢٨
|

84 طبیعی
١٣٩٦/٠٧/٢٠
|

85 گریان
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

86 پرسه زدن ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

87 رخت خواب از جنس پر ١٣٩٦/٠٧/٠١
|

88 دوطبقه ١٣٩٦/٠٦/٢٠
|

89 هنگ کردن
١٣٩٦/٠٦/٠٢
|

90 پشتیبان ١٣٩٦/٠٦/٠٢
|

91 تشخیص دادن ١٣٩٦/٠٥/٢٩
|