انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

بهرام س

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گده ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

2 پُکیده ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

3 نهانکشی ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

4 نهانکش ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

5 پیروار ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

6 جان گواه ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

7 چنددستگی ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

8 همگان پذیر ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

9 مرتو، مرتوگ ١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

10 میهن برگ ١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

11 کوته گری ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

12 کوته گر ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

13 رَخشرانه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

14 رَخشمایه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

15 ستوننما ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

16 گوشه سنج (ابزار اندازه گیری گوشه) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

17 راسه کش ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

18 همژاد (هم جنسیت) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

19 تراژاد ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

20 تَراوَر ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

21 واگذار (کسی که پاس می دهد) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

22 واگذاری (پاس دادن) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

23 سردسته ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

24 دیرکرده ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

25 سردار ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

26 تخته کلید ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

27 تخته ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

28 کِشپوش ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

29 چرخانه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

30 ایستانه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

31 چارچرخانه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

32 اسپاش پیما ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

33 اسپاش نورد ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

34 اسپاشی ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

35 دستانه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

36 فرنما ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

37 بافه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

38 پرونجا ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

39 کارنامک ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

40 پروندان ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

41 زورافزایی ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

42 دستینَک ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

43 نماراز ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

44 جانپاس ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

45 زنهاره ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

46 ریزواره ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

47 گفتنامه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

48 آتشنشانی ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

49 سوزش ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

50 بودش ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

51 گزارنامه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

52 گزارنامه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

53 سود (در بازار) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

54 پیمودن، هنگام ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

55 تلخندگو (طنزگو) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

56 کارگروه، تاروار ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

57 همستان ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

58 جنگ افزاردار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

59 هستین ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

60 آشتینامه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

61 همدلی نامه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

62 سازشنامه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

63 سپاهی وار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

64 پیچک ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

65 نوارافزار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

66 تار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

67 سربخش ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

68 زیرگردایه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

69 گُزیننَما ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

70 رواییده ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

71 پخش گر ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

72 پخشی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

73 واگیری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

74 رایانشِ نگاری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

75 رایانشِ واکاوی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

76 رایانشِ شماری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

77 شمارافزار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

78 شمارگری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

79 دورافکنی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

80 شهردان ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

81 شهردان ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

82 شهردانی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

83 پشتوانه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

84 واکاو، موشکاف ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

85 همگون سازی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

86 همگون ساز ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

87 همگون ساز ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

88 دل بخواه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

89 دل بخواهی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

90 نونگاری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

91 نونگار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

92 گویانه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

93 بدآمد ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

94 فروهِشت ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

95 شناور (معلق در شاره) ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

96 واگردان ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

97 بِه گُساری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

98 توروار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

99 پی نویس ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

100 پی نوشته ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

101 پی نوشت، پی نویسی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

102 رویارو ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

103 پاسخوری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

104 بایسته ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

105 باینده ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

106 دانشوریار (دارای مرتبه علمی استادیاری) ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

107 دانشور (دارای درجه استادی) ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

108 کارفرزانی (درجه دکترا)، کارفرزان (دارای درجه دکترا) ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

109 کارفرزان (دارای درجه دکترا) ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

110 کارداری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

111 کاردار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

112 بُرونوَر ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

113 کُنج ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

114 دستواره، دستک (راکت تنیس و بدمینتون و پینگ پنگ و مانند آنها) ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

115 نودادنامه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

116 هَندَچگری ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

117 هَندَچگر ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

118 داسار ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

119 گُنج ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

120 شگفتی نشان ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

121 پرسش نشان ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

122 نافه گرا ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

123 دو راسه ای (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

124 ناراسه ای (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

125 راسه ای سا (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

126 راسه ای (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

127 کنونه سا ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

128 فرنودآور ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

129 سینه تنگی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

130 هواپویایی، هواپویاشناسی، هواپویا ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

131 پَسا (دِرَگ: نیروی مالشی گارس ها) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

132 بَرآ (نیروی بالابرنده) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

133 پلخ ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

134 نهست ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

135 باشا ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

136 باشش ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

137 سوارگ ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

138 جداگر ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

139 گورب ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

140 فِر ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

141 بی پروا ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

142 آبخوستگان ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

143 روانش ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

144 چکانده ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

145 نوشه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

146 پردلی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

147 خوره دار ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

148 برونراه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

149 پایاندن ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

150 و دیگر ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

151 واساماندهی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

152 فزونسازی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

153 بزرگ دانستن ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

154 نهان نیرنگ ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

155 یکسانسا ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

156 نزدیک کردن، نزدیکی، یکسانسایی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

157 سپنتایش ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

158 واشکافی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

159 فراگیرکردن ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

160 نوسازی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

161 بهسازی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

162 دست درازی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

163 گماشتگی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

164 گرایاندن ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

165 درچکاندن ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

166 زرنگاری ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

167 یادگار، یادکرد ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

168 یادآوری ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

169 به آهستگی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

170 پنداره ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

171 کوبگویه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

172 سبدگویه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

173 دستگویه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

174 واکاوی سویگان ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

175 سویه (بُعد)، پس (بَعد) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

176 نیندیشه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

177 کهن نگاره ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

178 کهن نگاشت ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

179 هاگگون ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

180 بزه وری ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

181 نارواگری ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

182 آبگینه شده ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

183 آبگینگی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

184 همنهشتی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

185 همنهشت ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

186 سامان پذیر ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

187 واگشت، واگردانی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

188 سیری، سیرایی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

189 بسنده گری ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

190 سپرده دزدی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

191 زمین بند ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

192 آبادی خواهی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

193 بِه جویی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

194 دوازدهه (دستگاه گوارش) ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

195 خوش گوشت ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

196 نافه گریز ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

197 پاگویه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

198 کوشارشناسی، کوشار ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

199 کنشمایه شناسی، کنش مایه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

200 آبلوله ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

201 آب ایستایی، آب ایستاشناسی، آب ایستا ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

202 گرماکیمیا ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

203 گرماترابُرد ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

204 گرماپویایی، گرماپویاشناسی، گرماپویا ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

205 جوشش ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

206 پن ورز ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

207 ماسش ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

208 چکانش (تبدیل بخار یا گاز به مایع) ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

209 فرازش ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

210 شماره آبیشه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

211 اندازینه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

212 راسک ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

213 زیرراسک ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

214 پادکَجَک ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

215 کَجَک ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

216 دَهَک ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

217 پادرُخَک

در ریاضیات، نسبت ضلع روبرو به وتر یک زاویه سینوس گفته می شود. اگر وتر را یک زه بیانگاریم، ضلع روبرو می تواند رخ آن زه با یک زاویه مشخ ...
١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

218 رُخَک

در ریاضیات، نسبت ضلع روبرو به وتر یک زاویه سینوس گفته می شود. اگر وتر را یک زه بیانگاریم، ضلع روبرو می تواند رخ آن زه با یک زاویه مشخص ...
١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

219 جایگاهی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

220 جایاب ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

221 ترانشان ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

222 ترانگاشت ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

223 هستینگی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

224 تندرو (سیاست) ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

225 فرنود ناساز ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

226 رازینه گشایی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

227 رازینه گذاری ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

228 رازینه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

229 زیرپوچ، نایا ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

230 برپوچ، برجا ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

231 نگرورز ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

232 چرخوار ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

233 چرخه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

234 همسنگ سازی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

235 همریخت ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

236 همریختی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

237 درست نویسی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

238 نو نویسی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

239 دمینه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

240 ایستاشناسی، ایستا، ایستایی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

241 واداشته ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

242 خویشتن کار ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

243 باشکاوی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

244 خویشکار ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

245 خودپایبندی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

246 تهی سازی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

247 پُرسازی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

248 پُرساز ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

249 پشت سر گویی، نهستی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

250 برون بری ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

251 پسروی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

252 تراز ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

253 شیپوره (nozzle) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

254 دست افکنی

"اشغال" یک پله بالاتر از "دست اندازی" (تجاوز) است. از این رو برابر واژه "اشغال"، "دست افکنی" پیشنهاد می شود.
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

255 ناسازگاری ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

256 مهتر ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

257 پیمان نامه ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

258 برگک ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

259 جانما ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

260 هموارگی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

261 فرانموده ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

262 گذربرک ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

263 پیکره ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

264 شمارکی ساز ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

265 شمارک ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

266 شمارکی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

267 گیرنده ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

268 پایدارساز ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

269 برنگر، نگرنده ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

270 مهارگر، پایشگر ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

271 همنگاری ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

272 همنگار ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

273 همسانسو ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

274 همسانسویی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

275 پادینه (ریاضی) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

276 نونمایی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

277 گاهسنج ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

278 سنجه ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

279 سیمدان ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

280 نرده ای

واژه "نرده ای" به جای "اسکالر" در بری از نوشتارها به کار رفته است.
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

281 پایش افزار ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

282 پادهمرس

واژه "همرس" برای "متقارب" پیشنهاد شده است. از این رو واژه "پادهمرس" برای متباعد که پادواژه "متقارب" است پیشنهاد می شود.
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

283 مرزینه

در ریاضیات اکسترمم به بیشینه (ماکزیمم) ویا کمینه (مینیمم) گفته می شود. برای اینکه واژه ای هر دو را پوشش دهد و پسوند آن با "بیشینه" و "ک ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

284 مهستان ویژگان، مهستان ویژه
(چون سنا مجلس خواص است)
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

285 مهستان تودگان، مهستان توده ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

286 داو ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

287 آهن ربایی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

288 بُن (هندسه) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

289 پادتوان

از آنجا که پردازه (تابع) لگاریتمی، وارون پردازه توانی است، واژه پادتوان برای لگاریتم پیشنهاد می شود.
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

290 سروی، کاجی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

291 هم تارک، همچکاد

از آنجا که تارک ها (رئوس) رویه های هرم در یک نقطه به هم می رسند، بنابراین واژه های "هم تارک" یا "همچکاد" برای هرم پیشنهاد می ش ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

292 راسه (هندسه)، راسته (ترابری) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

293 واژه نامه ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

294 نیمبُر ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

295 پادهمبُر

دو خط در اسپاش (فضا) یا همبُر (متقاطع) هستند، یا همراستا (موازی) هستند، یا هیچ یک از این دو نیستند که متنافر گفته می شوند. واژه "ناهم ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

296 همرس ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

297 خندک واژه ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

298 تلخند ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

299 تندی، روندگی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

300 پادزِهَک
در ریاضیات، نسبت وتر به ضلع همسایه یک زاویه سکانت گفته می شود. اگر ضلع همسایه را یک ستون بیانگاریم، وتر می تواند زه آن ستون با یک زاویه ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

301 پادسایَک

در ریاضیات، نسبت ضلع روبرو به ضلع همسایه یک زاویه تانژانت گفته می شود. اگر ضلع همسایه را یک ستون بیانگاریم، ضلع روبرو می تواند سایه ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

302 زِهَک

در ریاضیات، نسبت وتر به ضلع همسایه یک زاویه سکانت گفته می شود. اگر ضلع همسایه را یک ستون بیانگاریم، وتر می تواند زه آن ستون با یک زاویه ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

303 پویه ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

304 گُریزه

سهمی به خمی گفته می شود که فاصله هر نقطه آن از یک نقطه ثابت به نام کانونو یک خط به نام هادی مقدار ثابتی باشد. در چنین حالتی گریز از مرک ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

305 پذیرا ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

306 شکنا ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

307 فرازه ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

308 سایا ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

309 واگُریز

هذلولی به خمی گفته می شود که تفاضل فاصله هر نقطه آن از دو نقطه ثابت به نام کانون مقدار ثابتی باشد. در چنین حالتی گریز از مرکز این خم ا ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

310 ناخودکرد ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

311 ناهمسان بر ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

312 سایَک

در ریاضیات، نسبت ضلع روبرو به ضلع همسایه یک زاویه تانژانت گفته می شود. اگر ضلع همسایه را یک ستون بیانگاریم، ضلع روبرو می تواند سایه آن ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

313 رانش، پرانش ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

314 ساییده ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

315 سایشی

نمونه: شتاب سایشی، نیروی سایشی (فیزیک)
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

316 همگون (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

317 اُستانه

از آنجا که در منطق هر گزاره ای درست نیست و گزاره ها می توانند درست یا نادرست باشند. اما "قضیه" به گزاره ای گفته می شود که درست است. از ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

318 درشمار ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

319 نگره ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

320 فرنما ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

321 چندفرازی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

322 هم آیند (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

323 دگرمان (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

324 دگرمانی (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

325 پردازین

واژه "تابع" یک واژه عربی است که در ریاضیات، برابر واژه انگلیسی function به کار می رود. در زبان پارسی، واژه "پردازه" برای این کاربرد ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

326 وردا ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

327 پندارین ١٣٩٧/٠٢/٢٧
|

328 همراستا رویه ١٣٩٧/٠٢/٢٧
|

329 همراستابر ١٣٩٧/٠٢/٢٧
|

330 توان دوم ١٣٩٧/٠٢/٢٧
|

331 ریشه دوم ١٣٩٧/٠٢/٢٧
|

332 باشندگان (سرشماری و آمار) ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

333 فردیدگذاری ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

334 دادوری ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

335 شاره ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

336 پیاپی ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

337 بس آیند، چندآیند، چندباریش ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

338 همسان ساگ، همسان شاخ ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

339 همسان بر ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

340 سامانه ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

341 کارگزاری ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|