انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

بهرام س

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کارت ملی میهن برگ ١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

2 تقصیر کوته گری ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

3 مقصر کوته گر ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

4 آمپراژ رَخشرانه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

5 ولتاژ رَخشمایه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

6 شاقول ستوننما ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

7 نقاله گوشه سنج (ابزار اندازه گیری گوشه) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

8 خطکش راسه کش ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

9 همجنس همژاد (هم جنسیت) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

10 تراجنس تراژاد ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

11 تانسور تَراوَر ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

12 پاسور واگذار (کسی که پاس می دهد) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

13 پاس واگذاری (پاس دادن) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

14 کاپیتان سردسته ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

15 معوقه دیرکرده ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

16 تیمسار سردار ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

17 صفحه کلید تخته کلید ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

18 بورد تخته ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

19 کاندوم کِشپوش ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

20 روتور چرخانه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

21 استاتور ایستانه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

22 کوادروتور چارچرخانه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

23 فضاپیما اسپاش پیما ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

24 فضانورد اسپاش نورد ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

25 فضایی اسپاشی ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

26 هندبوک دستانه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

27 لوکس فرنما ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

28 کابل بافه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

29 فایل پرونجا ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

30 رزومه کارنامک ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

31 زونکن پروندان ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

32 دوپینگ زورافزایی ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

33 پاراف دستینَک ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

34 بارکد نماراز ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

35 بادیگارد جانپاس ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

36 اولتیماتوم زنهاره ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

37 جزئی ریزواره ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

38 مقاله گفتنامه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

39 اطفاء حریق آتشنشانی ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

40 احتراق سوزش ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

41 هویت بودش ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

42 مانیفست گزارنامه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

43 بیانیه گزارنامه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

44 خیر سود (در بازار) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

45 طی پیمودن، هنگام ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

46 طناز تلخندگو (طنزگو) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

47 شبکه کارگروه، تاروار ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

48 کمپانی همستان ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

49 مسلح جنگ افزاردار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

50 واقعی هستین ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

51 صلحنامه آشتینامه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

52 تفاهم نامه همدلی نامه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

53 توافقنامه سازشنامه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

54 شبهه نظامی سپاهی وار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

55 اسکرول پیچک ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

56 تولبار نوارافزار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

57 وب تار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

58 سیلابس سربخش ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

59 زیرمجموعه زیرگردایه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

60 منو گُزیننَما ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

61 موجه رواییده ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

62 دیفیوزر پخش گر ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

63 دیفیوز پخشی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

64 شیوع واگیری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

65 محاسبات ترسیمی رایانشِ نگاری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

66 محاسبات تحلیلی رایانشِ واکاوی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

67 محاسبات عددی رایانشِ شماری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

68 ماشین حساب شمارافزار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

69 محاسبه شمارگری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

70 تبعید دورافکنی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

71 سائس شهردان ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

72 سیاست مدار شهردان ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

73 سیاست شهردانی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

74 گارانتی پشتوانه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

75 آنالیزور واکاو، موشکاف ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

76 سیمولیشن همگون سازی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

77 شبیه ساز همگون ساز ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

78 سیمولاتور همگون ساز ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

79 اختیاری دل بخواه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

80 اختیار دل بخواهی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

81 تالیف نونگاری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

82 مولف نونگار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

83 لهجه گویانه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

84 سانحه بدآمد ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

85 تعلیق فروهِشت ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

86 معلق شناور (معلق در شاره) ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

87 منصرف واگردان ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

88 صرفه جویی بِه گُساری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

89 مشبک توروار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

90 طراح پی نویس ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

91 مطرح پی نوشته ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

92 طرح پی نوشت، پی نویسی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

93 مواجه رویارو ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

94 مسئولیت پاسخوری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

95 ملزوم بایسته ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

96 لازم باینده ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

97 استادیار دانشوریار (دارای مرتبه علمی استادیاری) ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

98 استاد دانشور (دارای درجه استادی) ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

99 دکترا کارفرزانی (درجه دکترا)، کارفرزان (دارای درجه دکترا) ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

100 پروفسور کارفرزان (دارای درجه دکترا) ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

101 دیپلماسی کارداری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

102 دیپلمات کاردار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

103 آفساید بُرونوَر ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

104 کرنر کُنج ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

105 راکت دستواره، دستک (راکت تنیس و بدمینتون و پینگ پنگ و مانند آنها) ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

106 خبرنامه نودادنامه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

107 مهندسی هَندَچگری ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

108 مهندس هَندَچگر ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

109 سمسار داسار ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

110 حجم گُنج ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

111 علامت تعجب شگفتی نشان ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

112 علامت سوال پرسش نشان ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

113 مرکزگرا نافه گرا ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

114 دو خطی دو راسه ای (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

115 غیر خطی ناراسه ای (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

116 شبهه خطی راسه ای سا (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

117 خطی راسه ای (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

118 شبهه حالت کنونه سا ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

119 دال فرنودآور ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

120 خفقان سینه تنگی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

121 آیرودینامیک هواپویایی، هواپویاشناسی، هواپویا ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

122 درگ پَسا (دِرَگ: نیروی مالشی گارس ها) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

123 لیفت بَرآ (نیروی بالابرنده) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

124 حلزون پلخ ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

125 غایب نهست ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

126 حاضر باشا ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

127 حضور باشش ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

128 حباب سوارگ ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

129 حایل جداگر ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

130 جوراب گورب ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

131 جعد فِر ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

132 جسور بی پروا ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

133 مجمع الجزایر آبخوستگان ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

134 جریان روانش ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

135 مقطر چکانده ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

136 جرعه نوشه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

137 جرات پردلی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

138 جذامی خوره دار ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

139 جاده برونراه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

140 تثبیت پایاندن ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

141 و غیره و دیگر ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

142 کالیبراسیون واساماندهی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

143 تکثیر فزونسازی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

144 تکبیر بزرگ دانستن ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

145 تقلب نهان نیرنگ ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

146 تقریبی یکسانسا ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

147 تقریب نزدیک کردن، نزدیکی، یکسانسایی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

148 تقدیس سپنتایش ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

149 تشریح واشکافی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

150 تعمیم فراگیرکردن ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

151 تعمیر نوسازی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

152 ترمیم بهسازی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

153 تعدی دست درازی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

154 تصدی گماشتگی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

155 ترغیب گرایاندن ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

156 تزریق درچکاندن ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

157 تذهیب زرنگاری ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

158 تذکره یادگار، یادکرد ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

159 تذکار یادآوری ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

160 تدریجی به آهستگی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

161 تخیل پنداره ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

162 شلیک کوبگویه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

163 بسکتبال سبدگویه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

164 هندبال دستگویه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

165 تحلیل ابعادی واکاوی سویگان ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

166 بعد سویه (بُعد)، پس (بَعد) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

167 بدیهه نیندیشه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

168 تاریخی کهن نگاره ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

169 تاریخ کهن نگاشت ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

170 بیضی هاگگون ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

171 اتهام بزه وری ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

172 تحریم نارواگری ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

173 متبلور آبگینه شده ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

174 تبلور آبگینگی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

175 انطباق همنهشتی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

176 منطبق همنهشت ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

177 منضبط سامان پذیر ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

178 انصراف واگشت، واگردانی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

179 اشباع سیری، سیرایی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

180 قناعت بسنده گری ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

181 اختلاس سپرده دزدی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

182 استوا زمین بند ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

183 استعمار آبادی خواهی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

184 استخاره بِه جویی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

185 اثناعشر دوازدهه (دستگاه گوارش) ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

186 لوزالمعده خوش گوشت ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

187 سانتریفوژ نافه گریز ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

188 فوتبال پاگویه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

189 مکانیک کوشارشناسی، کوشار ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

190 سینتیک کنشمایه شناسی، کنش مایه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

191 هیدرولیک آبلوله ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

192 هیدرواستاتیک آب ایستایی، آب ایستاشناسی، آب ایستا ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

193 ترموشیمی گرماکیمیا ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

194 انتقال حرارت گرماترابُرد ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

195 ترمودینامیک گرماپویایی، گرماپویاشناسی، گرماپویا ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

196 تبخیر جوشش ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

197 تکنسین پن ورز ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

198 انجماد ماسش ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

199 میعان چکانش (تبدیل بخار یا گاز به مایع) ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

200 تصعید فرازش ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

201 عدد صحیح شماره آبیشه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

202 قدر مطلق اندازینه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

203 خط تیره راسک ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

204 آندرلاین زیرراسک ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

205 بک اسلش پادکَجَک ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

206 اسلش کَجَک ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

207 عشر دَهَک ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

208 کسینوس پادرُخَک

در ریاضیات، نسبت ضلع روبرو به وتر یک زاویه سینوس گفته می شود. اگر وتر را یک زه بیانگاریم، ضلع روبرو می تواند رخ آن زه با یک زاویه مشخ ...
١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

209 سینوس رُخَک

در ریاضیات، نسبت ضلع روبرو به وتر یک زاویه سینوس گفته می شود. اگر وتر را یک زه بیانگاریم، ضلع روبرو می تواند رخ آن زه با یک زاویه مشخص ...
١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

210 محلی جایگاهی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

211 مکان یاب جایاب ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

212 لوکیشن ترانشان ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

213 مکان هندسی ترانگاشت ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

214 واقعیت هستینگی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

215 رادیکال تندرو (سیاست) ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

216 برهان خلف فرنود ناساز ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

217 دیکدینگ رازینه گشایی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

218 کدینگ رازینه گذاری ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

219 کد رازینه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

220 منفی زیرپوچ، نایا ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

221 مثبت برپوچ، برجا ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

222 متوجه نگرورز ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

223 مدور چرخوار ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

224 دور چرخه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

225 موازنه همسنگ سازی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

226 متجانس همریخت ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

227 تجانس همریختی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

228 املا درست نویسی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

229 انشا نو نویسی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

230 دقیقه دمینه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

231 استاتیک ایستاشناسی، ایستا، ایستایی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

232 اجباری واداشته ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

233 مکلف خویشتن کار ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

234 حضور غیاب باشکاوی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

235 موظف خویشکار ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

236 التزام خودپایبندی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

237 دشارژ تهی سازی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

238 شارژ پُرسازی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

239 شارژر پُرساز ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

240 غیبت پشت سر گویی، نهستی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

241 صادرات برون بری ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

242 عقب نشینی پسروی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

243 سطح تراز ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

244 نازل شیپوره (nozzle) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

245 اشغال دست افکنی

"اشغال" یک پله بالاتر از "دست اندازی" (تجاوز) است. از این رو برابر واژه "اشغال"، "دست افکنی" پیشنهاد می شود.
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

246 تعارض ناسازگاری ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

247 ارشد مهتر ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

248 قولنامه پیمان نامه ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

249 کارت برگک ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

250 مکان نما جانما ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

251 مداومت هموارگی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

252 مشروح فرانموده ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

253 مینی بوس گذربرک ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

254 شکل پیکره ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

255 دیجیتایزر شمارکی ساز ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

256 رقم شمارک ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

257 دیجیتال شمارکی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

258 رسیور گیرنده ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

259 استابلایزر پایدارساز ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

260 آبزرور برنگر، نگرنده ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

261 کنترلر مهارگر، پایشگر ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

262 تناظر همنگاری ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

263 متناظر همنگار ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

264 متقارن همسانسو ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

265 تقارن همسانسویی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

266 قرینه پادینه (ریاضی) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

267 رفرش نونمایی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

268 کرنومتر گاهسنج ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

269 متر سنجه ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

270 داکت سیمدان ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

271 اسکالر نرده ای

واژه "نرده ای" به جای "اسکالر" در بری از نوشتارها به کار رفته است.
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

272 ریموت پایش افزار ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

273 متباعد پادهمرس

واژه "همرس" برای "متقارب" پیشنهاد شده است. از این رو واژه "پادهمرس" برای متباعد که پادواژه "متقارب" است پیشنهاد می شود.
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

274 اکسترمم مرزینه

در ریاضیات اکسترمم به بیشینه (ماکزیمم) ویا کمینه (مینیمم) گفته می شود. برای اینکه واژه ای هر دو را پوشش دهد و پسوند آن با "بیشینه" و "ک ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

275 سنا مهستان ویژگان، مهستان ویژه
(چون سنا مجلس خواص است)
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

276 مجلس عوام مهستان تودگان، مهستان توده ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

277 نوبت داو ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

278 مغناطیسی آهن ربایی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

279 قاعده بُن (هندسه) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

280 لگاریتم پادتوان

از آنجا که پردازه (تابع) لگاریتمی، وارون پردازه توانی است، واژه پادتوان برای لگاریتم پیشنهاد می شود.
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

281 مخروط سروی، کاجی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

282 هرم هم تارک، همچکاد

از آنجا که تارک ها (رئوس) رویه های هرم در یک نقطه به هم می رسند، بنابراین واژه های "هم تارک" یا "همچکاد" برای هرم پیشنهاد می ش ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

283 خط راسه (هندسه)، راسته (ترابری) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

284 دیکشنری واژه نامه ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

285 عمودمنصف نیمبُر ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

286 متنافر پادهمبُر

دو خط در اسپاش (فضا) یا همبُر (متقاطع) هستند، یا همراستا (موازی) هستند، یا هیچ یک از این دو نیستند که متنافر گفته می شوند. واژه "ناهم ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

287 متقارب همرس ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

288 کاریکلماتور خندک واژه ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

289 طنز تلخند ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

290 سرعت تندی، روندگی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

291 کسکانت پادزِهَک
در ریاضیات، نسبت وتر به ضلع همسایه یک زاویه سکانت گفته می شود. اگر ضلع همسایه را یک ستون بیانگاریم، وتر می تواند زه آن ستون با یک زاویه ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

292 کتانژانت پادسایَک

در ریاضیات، نسبت ضلع روبرو به ضلع همسایه یک زاویه تانژانت گفته می شود. اگر ضلع همسایه را یک ستون بیانگاریم، ضلع روبرو می تواند سایه ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

293 سکانت زِهَک

در ریاضیات، نسبت وتر به ضلع همسایه یک زاویه سکانت گفته می شود. اگر ضلع همسایه را یک ستون بیانگاریم، وتر می تواند زه آن ستون با یک زاویه ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

294 اسکن پویه ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

295 سهمی گُریزه

سهمی به خمی گفته می شود که فاصله هر نقطه آن از یک نقطه ثابت به نام کانونو یک خط به نام هادی مقدار ثابتی باشد. در چنین حالتی گریز از مرک ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

296 موید پذیرا ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

297 نقیض شکنا ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

298 جمله فرازه ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

299 مماس سایا ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

300 هذلولی واگُریز

هذلولی به خمی گفته می شود که تفاضل فاصله هر نقطه آن از دو نقطه ثابت به نام کانون مقدار ثابتی باشد. در چنین حالتی گریز از مرکز این خم ا ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

301 سهو ناخودکرد ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

302 مختلف الاضلاع ناهمسان بر ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

303 تانژانت سایَک

در ریاضیات، نسبت ضلع روبرو به ضلع همسایه یک زاویه تانژانت گفته می شود. اگر ضلع همسایه را یک ستون بیانگاریم، ضلع روبرو می تواند سایه آن ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

304 دافعه رانش، پرانش ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

305 مماس ساییده ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

306 مماسی سایشی

نمونه: شتاب سایشی، نیروی سایشی (فیزیک)
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

307 منتظم همگون (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

308 قضیه اُستانه

از آنجا که در منطق هر گزاره ای درست نیست و گزاره ها می توانند درست یا نادرست باشند. اما "قضیه" به گزاره ای گفته می شود که درست است. از ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

309 ضریب درشمار ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

310 نظریه نگره ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

311 تجملی فرنما ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

312 کثیرالجمله چندفرازی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

313 انتگرال هم آیند (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

314 تفاضل دگرمان (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

315 دیفرانسیل دگرمانی (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

316 تابعی پردازین

واژه "تابع" یک واژه عربی است که در ریاضیات، برابر واژه انگلیسی function به کار می رود. در زبان پارسی، واژه "پردازه" برای این کاربرد ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

317 متغیر وردا ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

318 موهومی پندارین ١٣٩٧/٠٢/٢٧
|

319 متوازی السطوح همراستا رویه ١٣٩٧/٠٢/٢٧
|

320 متوازی الاضلاع همراستابر ١٣٩٧/٠٢/٢٧
|

321 مجذور توان دوم ١٣٩٧/٠٢/٢٧
|

322 جذر ریشه دوم ١٣٩٧/٠٢/٢٧
|

323 جمعیت باشندگان (سرشماری و آمار) ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

324 مقننه فردیدگذاری ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

325 قضاییه دادوری ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

326 سیال شاره ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

327 متناوب پیاپی ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

328 ضرب بس آیند، چندآیند، چندباریش ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

329 متساوی الساقین همسان ساگ، همسان شاخ ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

330 متساوی الاضلاع همسان بر ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

331 منظومه سامانه ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

332 مجریه کارگزاری ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|