برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

باسم موالی زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 وضعیت. موقعیت.
١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

2 قانون مآب. قانون مآبانه
تظاهر بیش از حد به پیروی از قانون
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

3 rigged
متقلبانه
مثلا rigged election
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

4 رسواسازی. افشاگری ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

5 برخلاف. علیرغم. نسبت به. با وجود ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|