مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

بهزاد ناطق

بهزاد ناطق

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Converting Trivia to Cash خاک را به هنر کیمیا کردن ١٣٩٦/٠٨/١٨

2 editorial board هیئت تحریریه ١٣٩٦/٠٨/١٧

3 applicable کاربردی ١٣٩٦/٠٨/١٣

4 critical اساسی ١٣٩٦/٠٨/١٢

5 field مقوله ١٣٩٦/٠٨/١٢

6 handling حمل و نقل، جابجایی ١٣٩٦/٠٨/١٢

7 handling کنترل، مدیریت ١٣٩٦/٠٨/١٢

8 asperity ناهمواری، زبری، پستی و بلندی سطح ١٣٩٦/٠٨/١٢

9 inertness خنثی بودن
١٣٩٦/٠٨/٠٦

10 joint اتصال ١٣٩٦/٠٨/٠٥

11 atomically از نظر اتمی ١٣٩٦/٠٨/٠٥

12 unusually غیرطبیعی، غیرمعمول
١٣٩٦/٠٨/٠٥

13 promising مطمئن ١٣٩٦/٠٨/٠٤

14 precursor پیش ماده
١٣٩٦/٠٧/١١

15 scale up به تولید صنعتی رسیدن
١٣٩٦/٠٧/٠٩

16 shear برش
١٣٩٦/٠٧/٠٩

17 bounce off کمانه کردن
١٣٩٦/٠٧/٠٩

18 improved اصلاح شده
١٣٩٦/٠٧/٠٨

19 improved مطلوب ١٣٩٦/٠٧/٠٨

20 harsh نامساعد ١٣٩٦/٠٧/٠٥

21 slab تختال ١٣٩٦/٠٦/٣١

22 collaps نشست ١٣٩٦/٠٦/٠١

23 mat نمد
١٣٩٦/٠٦/٠١

24 process gas گاز فرآیندی ١٣٩٦/٠٦/٠١

25 deposition لایه نشانی
١٣٩٦/٠٦/٠١

26 laser deposition لایه نشانی با لیزر ١٣٩٦/٠٦/٠١

27 sputtering کندوپاش ١٣٩٦/٠٦/٠١

28 scroll like طومار مانند ١٣٩٦/٠٥/٣١

29 on the contrary در مقابل ١٣٩٦/٠٥/٢١

30 variational calculus حساب وَردش‏ها ١٣٩٦/٠٥/٢٠

31 Tradeoff موازنه-پایاپایی ١٣٩٦/٠٥/١٨

32 bend over backwards تمام سعی خود را کردن
١٣٩٦/٠٥/٠٩

33 bend over backwards به خود فشار آوردن
١٣٩٦/٠٥/٠٩

34 the life of the party سرزنده، اجتماعی
١٣٩٦/٠٥/٠٩