انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

چکاوک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مسافر همیشگی و منظم (هوایی) ١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

2 همیشگی ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

3 تکنیک تایم اوت یا وقفه کوتاه (روانشناسی)
١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

4 رفتار وسواسی ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

5 بدون آمادگی قبلی ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

6 نظر
اظهار نظر
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

7 ارزش ظاهری ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

8 محرکه های رشد ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

9 مبادله ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

10 آغاز شده است ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

11 نابسامان- بی قاعده ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

12 الکی
بی جهت
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

13 فوران ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

14 افکار پریشان ١٣٩٨/٠٤/٠٧
|

15 عبارت ها ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

16 تحت تسلط
١٣٩٨/٠٣/١٠
|

17 مضطرب و نگران ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

18 به همین جهت ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

19 گریبانگیر ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

20
برای مثال
مخصوصا
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

21 فشارهای شدید ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

22 آسیب های ناشی از ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

23 اعم از ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

24 از آنجاییکه
چونکه
علی رغم
برای اینکه
زیرا - چون - به دلیل
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

25 گذر
تغییر
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

26 عده کمی
تنها گروه کمی
فقط چند تا
فقط گروه انگشت شماری
فقط معدودی
فقط تعداد کمی
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

27 سند نهایی ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

28 در حدود ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

29 کار مناسب
کار شایسته
١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

30 بهبود پذیر ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|