برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Chef-Masoud

Chef-Masoud

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در اصطلاح اشپزی به معنی خشک کردن یا بیرون کشیدن اب گوشت و برگر و استیک ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

2 طرز تهیه برای غذا و کیک ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

3 تفت داده شده ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

4 زادگاه پنیر راراکفورجنوب فرانسه
دارای رگه های ابی و سبز در کل پنیر
محبوبیت بین انگلیسی ها که به ان پادشاه پنیر ها میگویند
دارای طعم تندو تیز
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

5 نوعی پنیر آبی و رگه دار
زادگاه میلان ایتالیا
رگه های ابی در اثر تزریق نوعی کپک خوراکی ایجاد میشود
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

6 قارچ پرتابللا قارچی از زیر شاخه قارچ دکمه ای
کلاه مسطح گرد
طور متوسط ​​پانزده سانتیمتر قطر دارد و به یک ساقه ضخیم وصل شده است
کلاهک صاف ...
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

7 نوعی قارچ دکمه ای به رنگ قهوه که زادگاه ان منطقه گرسلند در اروپا و امریکای شمالی است ١٣٩٩/٠٢/١٣
|