انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری، مترجم یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

ebitaheri

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 endochondral درون‌غضروفی ١٣٩٦/١٢/٢٨

2 ossification استخوان‌سازی ١٣٩٦/١٢/٢٨

3 breaking news خبر جنجالی ، اخبار جنجالی ١٣٩٦/١٢/٢٢

4 donation کمک‌رسانی ، کمک هزینه‌ای/پولی/مالی ١٣٩٦/١٢/٢٢

5 feminism برابری جنسیتی زن و مرد ، برابری حقوق زن و مرد ١٣٩٦/١٢/١٨

6 insider افشاگر ١٣٩٦/١٢/١٦

7 conductor [تلویزیون و رادیو] برنامه‌چین ، برنامه‌گذار ١٣٩٦/١٢/١٦

8 monopoly ویژه‌شدگی ، تک قطبی ١٣٩٦/١٢/١٤

9 schematic نمایی ، نمایشی ، الگویی ١٣٩٦/١٢/١٠

10 cheap [فیلم یا هنر] بی‌ارزش ، پیش پا افتاده ، کم مایه ، بُنجُل ١٣٩٦/١٢/٠٤

11 cryptocurrency رمز ارز ١٣٩٦/١٢/٠٤

12 asymmetric ناهمسان ، نامانند ، ناهمانند ١٣٩٦/١٢/٠١

13 author پدیدآور ، پدیدآورنده ١٣٩٦/١٢/٠١

14 armature [برق] هسته سیم‌پیچی شده ، محور سیم‌پیچی شده ١٣٩٦/١٢/٠١

15 adventitious رویدادی ، رخدادی ، پیشبینی نشده

[گیاه‌شناسی] ناجور ، ریشه و جوانه ناجور/نابجا روییده
١٣٩٦/١٢/٠١

16 administration گردانندگی ، رسیدگی ، کاردانی ١٣٩٦/١٢/٠١

17 appendix پی افزود

[پزشکی] فزون روده ، روده کور
١٣٩٦/١٢/٠١

18 abruption گُسست ١٣٩٦/١٢/٠١

19 apartheid جدا زیستی ، جدا نژادی ١٣٩٦/١٢/٠١

20 appointment دیدار ، جای دیدار ، قرار دیدار ، وعده‌گاه ١٣٩٦/١٢/٠١

21 logging گزارش‌گیری ، گزارش‌دهی ١٣٩٦/١١/٢٥

22 leading [آمار و اقتصاد] پیش‌نگر ١٣٩٦/١١/١٨

23 departed جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/١١/١٢

24 drain [الکترونیک و برق] جریان‌کِشی ، جریان کشیدن ١٣٩٦/١١/١١

25 covered با پشتوانه ، پشتوانه‌دار ، پپشتیبانی شده ١٣٩٦/١١/١٠

26 ahead پیش رو ، در پیش رو ١٣٩٦/١١/١٠

27 brute force [رایانه و شبکه] نوعی روش رخنه‌گری به نام جستجوی فراگیر ١٣٩٦/١١/٠٦

28 canalization سو دهی ، خط دهی ، جهت دهی ١٣٩٦/١١/٠٤

29 as you wish [اصطلاح] هر جور (که) دوست داری ، هر جور که می‌خواهی ، هر جور (که) میل شماست ١٣٩٦/١١/٠٣

30 binding پیوند ، بستگی ١٣٩٦/١١/٠٣

31 nucleosynthesis هسته‌زایی ١٣٩٦/١١/٠٣

32 aspect نمای دیداری ١٣٩٦/١١/٠٣

33 lithification سنگ‌سازی ١٣٩٦/١١/٠٣

34 eukaryote [زیست‌شناسی] هسته‌نما ١٣٩٦/١١/٠٣

35 archaea /aːrˈkiːə/

[زیست‌شناسی] باستانیان ، دیرینه‌گان
١٣٩٦/١١/٠٣

36 bioarchaeology زیست باستان‌شناسی ، باستان‌شناسی زیستی ١٣٩٦/١١/٠٣

37 agnosticism ندانم گری ١٣٩٦/١١/٠٣

38 take it easy [اصطلاح] بی‌خیال‌ ، بی‌خیالش ، بی‌خیال اون ، راحت باش ١٣٩٦/١١/٠٣

39 uncommon نافراگیر ، نایاب ١٣٩٦/١١/٠٣

40 tectonic زمین‌ساختاره ١٣٩٦/١١/٠٣

41 coloring رنگ‌کاری ، رنگ‌رزی ١٣٩٦/١١/٠٣

42 zombie مُرده‌نما ١٣٩٦/١١/٠٣

43 tagging برچسب‌گذاری ، برچسب‌دهی ١٣٩٦/١١/٠٣

44 misbehaving بدرفتاری ، کج‌رفتاری ١٣٩٦/١١/٠٣

45 walking پَرسه‌زنی ١٣٩٦/١١/٠٣

46 allometric دگر اندازه ١٣٩٦/١١/٠٣

47 probiotic پُر ریز مغذی ١٣٩٦/١١/٠٣

48 coking [معدن] کُک سازی ١٣٩٦/١١/٠٣

49 sealed کیپ ، هواگیر ، هواگیری شده ، درزگیری شده ، دربندی شده ١٣٩٦/١١/٠٣

50 chip [فوتبال] ضربه نوک پا ١٣٩٦/١١/٠٣

51 shotgun تفنگ ساچمه پران ١٣٩٦/١١/٠٣

52 bioluminance زیست تاب ١٣٩٦/١١/٠٣

53 by با کمک ١٣٩٦/١١/٠٣

54 intercooler [خودرو] خنک کننده درونی ١٣٩٦/١١/٠٣

55 magentar [ستاره‌شناسی] ستاره مغناطیسی ، مغناط اختر ١٣٩٦/١١/٠٣

56 porky چاقالو ، خپل ١٣٩٦/١١/٠٣

57 uniformism همسان‌گرایی ، همسان‌باوری ، همسان‌انگاری ١٣٩٦/١١/٠٣

58 choir همنوازان ، گروه همنوازان ١٣٩٦/١١/٠٣

59 membrane پرده پوست ١٣٩٦/١١/٠٣

60 interoperability [رایانه و مخابرات] هم کارکردپذیری ، کارکردپذیری مشترک ، کارکردپذیری بینابینی ١٣٩٦/١١/٠٣

61 peer مانند ١٣٩٦/١١/٠٣

62 scramble [هواپیمایی] تُند خیزی ، تند برخاست ، برخاست تند هواپیما ، برخاست سریع هواپیما ، هشدار برخاست سریع هواپیما ١٣٩٦/١١/٠٣

63 rally خودروپیمایی ، راهپیمایی با خودرو ١٣٩٦/١١/٠٣

64 paradox ناسازگاری ، ناسازنما ١٣٩٦/١١/٠٣

65 drilling سوراخ‌کاری ١٣٩٦/١١/٠٣

66 PCB [رایانه] صفحه مدار چاپی ١٣٩٦/١١/٠٣

67 stand off دور ایستا ١٣٩٦/١١/٠٣

68 snowmobile خودروی برفی ، ماشین برفی ، موتور برفی ١٣٩٦/١١/٠٣

69 free climbing آزادنوردی ، صعود بدون وسایل حفاظتی ١٣٩٦/١١/٠٣

70 deadline سر آمد ١٣٩٦/١١/٠٣

71 non stop پیوسته ، دمادم ، یکدم ١٣٩٦/١١/٠٣

72 tower climber برج‌نورد ، دکل‌نورد ١٣٩٦/١١/٠٣

73 traverse [کوه‌نوردی] پَهناگذر ، پهناگذری ١٣٩٦/١٠/٣٠

74 thriller [فیلم ، داستان ...] پلیسی ١٣٩٦/١٠/٣٠

75 feeder [صنعت] قطعه‌رسان ، قطعه‌گذار ١٣٩٦/١٠/٣٠

76 ride گردش سواری ، سوارگردی ١٣٩٦/١٠/٣٠

77 cover روتختی ، ملافه

روپوش
١٣٩٦/١٠/٣٠

78 slipper نعلین ١٣٩٦/١٠/٣٠

79 spotty پر لک ، پر از لک ١٣٩٦/١٠/٣٠

80 aerodynamics هوا جنبش‌شناسی ١٣٩٦/١٠/٣٠

81 tycoon سرمایه‌دار بزرگ ، کلان سرمایه‌دار ١٣٩٦/١٠/٣٠

82 all terrain همه جا ، همه جایی ، همه جا رو ١٣٩٦/١٠/٣٠

83 canal راه آب ، گذرگاه آبی ١٣٩٦/١٠/٣٠

84 breaking افسارگسیخته

جنجالی
١٣٩٦/١٠/٢٩

85 ex vivo برون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠

86 in vivo درون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠

87 trickle قطره چکاندن ١٣٩٦/١٠/١١

88 last به درازا انجامیدن ١٣٩٦/١٠/٠٩

89 USSD [موبایل]

unstructured supplementary service data
١٣٩٦/١٠/٠٩

90 tectonic زمین‌ساختار ، زمین‌ساختاری ١٣٩٦/١٠/٠٩

91 tectonics زمین‌ساخت شناسی ، زمین‌ساختارشناسی ١٣٩٦/١٠/٠٩

92 systematic ساختاری ، ساختار یافته ١٣٩٦/١٠/٠٩

93 resume پیشینه کاری ، کارنامه ، کارنامه کاری ١٣٩٦/١٠/٠٩

94 earthing زمین‌سازی ١٣٩٦/١٠/٠٩

95 POS point of sale

جایگاه فروش ، دستگاه کارت‌خوان
١٣٩٦/١٠/٠٩

96 acronym سَرواژه ، کوتاه‌واژه ١٣٩٦/١٠/٠٩

97 plate کفه ١٣٩٦/١٠/٠٩

98 shop سالن ١٣٩٦/١٠/٠٩

99 assemble سرهم بندی ، سرهم سازی ، سوارسازی ، کنار هم گذاری ، مونتاژ ١٣٩٦/١٠/٠٩

100 matched جفت و جور ، جفت و جور شده

سازگار ، هماهنگ ، همسان
١٣٩٦/١٠/٠٩

101 joker شیطونک ١٣٩٦/١٠/٠٩

102 robotic روباتی ، روبات‌مانند

روبات‌کارکرد ، با کارکرد روبات ، با کمک روبات
١٣٩٦/١٠/٠٩

103 waterspout تنوره آبی ١٣٩٦/١٠/٠٩

104 insurgent قانون‌شکن ١٣٩٦/١٠/٠٩

105 استیضاح بازخواست ، بازخواهی ١٣٩٦/١٠/٠٦

106 installation سازه ، سازه‌ها ١٣٩٦/١٠/٠٦

107 premium برتر ١٣٩٦/١٠/٠٦

108 by به کمک ، به دست

از راه ، به روش

به واسطه
١٣٩٦/١٠/٠٦

109 keylogger [رایانه] کلیدنما

نوعی برنامه جاسوسی رایانه‌ای که کلیدهای فشار داده شده صفحه‌کلید را به سازنده برنامه گزارش می‌دهد
١٣٩٦/١٠/٠٦

110 inbound درون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦

111 outbound برون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦

112 sight دیدار ، برخورد دیداری ، مشاهده ١٣٩٦/١٠/٠٦

113 unforgiven نابخشوده ١٣٩٦/١٠/٠٦

114 Archaeopteryx ɑːrkiːˈɒptərɪks

کهن بال ، باستانی بال
١٣٩٦/١٠/٠٦

115 furcula چنگالَک ١٣٩٦/١٠/٠٦

116 breakthrough دستاورد ١٣٩٦/١٠/٠٦

117 hovering هواایستایی ، پرواز ایستا ١٣٩٦/١٠/٠٦

118 trench دراز گودال ١٣٩٦/١٠/٠٦

119 headrest پشت سری ، راحتی سر ١٣٩٦/١٠/٠٤

120 bold برجسته

تو پُر
١٣٩٦/١٠/٠٤

121 stall [هوانوردی] واماندگی ١٣٩٦/١٠/٠٤

122 backbone ستون مهره‌ها

پایه ، بستر ، زیرساختار
١٣٩٦/١٠/٠٤

123 after burner [هواپیمایی] پس سوز ١٣٩٦/١٠/٠٤

124 meditation تامل ١٣٩٦/١٠/٠٤

125 as در نقش

به نقش ، با نقش
١٣٩٦/١٠/٠٤

126 to رو به

معطوف به

خطاب به
١٣٩٦/١٠/٠٤

127 sinking غرق‌شدگی ١٣٩٦/١٠/٠٤

128 CNC ماشین‌کاری رایانه‌ای ١٣٩٦/١٠/٠٤

129 renewable بازیافتنی ، بازیافت پذیر ، بازیافت شدنی

نو پذیر ، نو شدنی

جایگزین
١٣٩٦/١٠/٠٤

130 uncertainty گُنگی ، ناآشکاری ، ابهام ١٣٩٦/١٠/٠٤

131 for example بعنوان نمونه ، بعنوان مثال ١٣٩٦/١٠/٠٤

132 figured ریخت گرفته ، ریخت دار ، دارای ریخت

فیگور گرفته ، فیگور دار ، دارای فیگور
١٣٩٦/١٠/٠٤

133 service کارکرد ، کارکردی ١٣٩٦/١٠/٠٤

134 therefore پس ، برای همین ، بدین منظور ١٣٩٦/١٠/٠٤

135 agreeable دلنشین ١٣٩٦/٠٩/٣٠

136 modular بخش بخش ، چند بخش ، چند تکه ، چند ساختار ، چند ساختاری

ساختار یافته ، ساختارپذیر
١٣٩٦/٠٩/٣٠

137 aerosol هوا ذرات ، ذرات هوایی ١٣٩٦/٠٩/٣٠

138 raving پرجوش و خروش ١٣٩٦/٠٩/٣٠

139 blackman مرد سیاه‌پوش ١٣٩٦/٠٩/٣٠

140 beast زشت ١٣٩٦/٠٩/٣٠

141 swap جابجایی ، جابجا کردن/شدن

دست به دست کردن/شدن
١٣٩٦/٠٩/٢٧

142 venture خطرپذیر ، پرخطر ، ریسک‌پذیر ، پر ریسک ١٣٩٦/٠٩/٢٧

143 flutter لرزش خمشی ، لرزش پیچشی ١٣٩٦/٠٩/٢٧

144 transportability ترابردپذیری ١٣٩٦/٠٩/٢٧

145 layout چینش ، چیدمان

آرایه‌بندی

نمابندی
١٣٩٦/٠٩/٢٧

146 unibody یکپارچه

تک‌بدنه
١٣٩٦/٠٩/٢٧

147 booth باجه ١٣٩٦/٠٩/٢٦

148 mise en scene نمابندی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٩/٢٦

149 capture ربودن ١٣٩٦/٠٩/٢٦

150 directory [رایانه] شاخه ١٣٩٦/٠٩/٢٦

151 passenger رهگذر

سوار

[خودرو] پشت صندلی عقب
١٣٩٦/٠٩/٢٦

152 upcoming فرا رو ، فرارس ، پیش رو ، در پیش رو ١٣٩٦/٠٩/٢٦

153 homoerectus انسان ایستاده ١٣٩٦/٠٩/٢٥

154 homosapien انسان خردمند/خردورز/اندیشمند/متفکر ١٣٩٦/٠٩/٢٥

155 IVF باروری در لوله آزمایش ، بارورسازی در لوله آزمایش ١٣٩٦/٠٩/٢٥

156 colonoscopy روده‌نمایی ، روده‌بینی ١٣٩٦/٠٩/٢٥

157 resident evil اهریمن ماندگار ، اهریمن پایدار ١٣٩٦/٠٩/٢٥

158 evil اهریمن ، اهرمن ١٣٩٦/٠٩/٢٥

159 resident پایدار ١٣٩٦/٠٩/٢٥

160 dive شیرجه زدن ١٣٩٦/٠٩/٢٥

161 rise بَردمیدن ١٣٩٦/٠٩/٢٥

162 allotrope دگر ریخت ، دگر ساختار ، دگر شکل ١٣٩٦/٠٩/٢٥

163 hagfish عجوزه ماهی ١٣٩٦/٠٩/٢٥

164 finding در جستجوی ، به دنبال ١٣٩٦/٠٩/٢٥

165 wolverine گرگ نما ١٣٩٦/٠٩/٢٥

166 coffee mate شیرِ قهوه

همراه قهوه
١٣٩٦/٠٩/٢٥

167 promote پیشرفت ١٣٩٦/٠٩/٢٥

168 diary یادداشت روزانه ١٣٩٦/٠٩/٢٥

169 exposure نورگیری ١٣٩٦/٠٩/٢٤

170 datafication داده‌سازی ، داده‌ای سازی ١٣٩٦/٠٩/٢٤

171 objective دیداری ، نمایشی

نمودی ، نمود یافته

تماشایی
١٣٩٦/٠٩/٢٤

172 Informatics داده‌ورزی ١٣٩٦/٠٩/١٧

173 role playing نقش‌آفرینی ١٣٩٦/٠٩/١٧

174 supercharger پُرخوران ١٣٩٦/٠٩/١٧

175 turbocharger پُرخوران ١٣٩٦/٠٩/١٧

176 long term دراز هنگام ، طولانی مدت ١٣٩٦/٠٩/١١

177 delivery واگذاری ١٣٩٦/٠٩/١١

178 maneuver بازی ، بازیکَرد ١٣٩٦/٠٩/١٠

179 libration [ماه،قمر زمین] رُخ‌گردی ١٣٩٦/٠٩/١٠

180 conjunction [ستاره‌شناسی] هم‌ایستایی ، هم‌نشینی ، نزدیکی ظاهری ١٣٩٦/٠٩/١٠

181 wanted پیگرد ١٣٩٦/٠٩/١٠

182 misfire ناکامیابی ، نافرجامی

شلیک نافرجام
١٣٩٦/٠٩/١٠

183 probiotic زیست سرشار ١٣٩٦/٠٩/١٠

184 ransomware باج‌افزار ١٣٩٦/٠٩/١٠

185 politics کار سیاسی ١٣٩٦/٠٩/١٠

186 nocebo US ---> nō'sēbō

UK ---> nəˈsiːbəʊ

زهرنما ، شبه زهر
١٣٩٦/٠٩/١٠

187 avenger کینه‌جو ، کینه‌توز ١٣٩٦/٠٩/١٠

188 cryonics سرمازیستی ١٣٩٦/٠٩/١٠

189 shutdown بستن

[رایانه] خاموش‌سازی ، از کار اندازی
١٣٩٦/٠٩/٠٦

190 red shift [ستاره‌شناسی] سرخ‌گرایی ، جابجایی سرخ ، جابجایی به سرخ ، انتقال سرخ ١٣٩٦/٠٩/٠٤

191 snack bar میان‌وعده فروشی ، میان‌وعده سرا ، فروشگاه میان‌وعده ، فروشگاه تنقلات ١٣٩٦/٠٩/٠٤

192 beam باریکه

[چیزی که تابش شده] تابه
١٣٩٦/٠٩/٠٤

193 ripple شکنج

موجَک
١٣٩٦/٠٩/٠٤

194 snack میان وعده ١٣٩٦/٠٩/٠٤

195 fertile بارده ، سرسبز ١٣٩٦/٠٩/٠٤

196 reproduction زادآوری ١٣٩٦/٠٩/٠٣

197 conversion گرایش ، گرایش‌یافتگی ١٣٩٦/٠٩/٠٣

198 camp اقامتگاه ١٣٩٦/٠٩/٠٣

199 refugee پناهجو ١٣٩٦/٠٩/٠٣

200 express تُندپیما

پر شتاب
١٣٩٦/٠٩/٠٣

201 osteophyte خار استخوان ١٣٩٦/٠٩/٠٢

202 osteoarthritis [بیماری] ساییدگی مفصل ، ساییدگی استخوان ١٣٩٦/٠٩/٠٢

203 stamina ماندگاری ١٣٩٦/٠٩/٠١

204 flagship پرچم‌دار ، پیشرو ، جلودار

چشم‌وچراغ
١٣٩٦/٠٩/٠١

205 portfolio سبد سهام ١٣٩٦/٠٩/٠١

206 homecoming در راه خانه ١٣٩٦/٠٩/٠١

207 gadget ابزارَک

برنامَک
١٣٩٦/٠٩/٠١

208 bookworm [آدم یا شخص] خوره کتاب ، کتاب‌باز ، شیفته کتاب ، بسیار کتاب‌خوان

این واژه به معنی خرخوان نیست ، چون خرخوان تنها برای کتاب‌های آموزشی و درسی بک ...
١٣٩٦/٠٩/٠١

209 home sweet home [زبانزد و ضرب‌المثل]
هیچ جا خونه نمیشه
بهترین جا خونه‌ست
بهترین جا خونه آدم هستش
١٣٩٦/٠٩/٠١

210 dedicated داده شده ، سپرده شده ، واگذاشته ، واگذار شده ، واگذارده

ویژه
١٣٩٦/٠٨/٣٠

211 honor سرافرازی ١٣٩٦/٠٨/٣٠

212 staring خیرگی ، خیره شدگی ، خیره ماندگی ، خیره کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٩

213 nonproliferation عدم گسترش ، عدم تکثیر ١٣٩٦/٠٨/٢٩

214 traffic راه‌بندان ، شلوغی ١٣٩٦/٠٨/٢٩

215 roadster خودرو کروکی دو نفره ١٣٩٦/٠٨/٢٩

216 time lapse گذر زمان ، گذشت زمان ١٣٩٦/٠٨/٢٩

217 lapse گذر زمان ١٣٩٦/٠٨/٢٩

218 mechanics ابزارشناسی ، دستگاه‌شناسی

کارکردشناسی
١٣٩٦/٠٨/٢٩

219 stator [موتور] ایستانه ١٣٩٦/٠٨/٢٩

220 graded شماره‌دار ، درجه‌دار ١٣٩٦/٠٨/٢٩

221 drone پهپاد ، هواپیمای بی‌سرنشین ١٣٩٦/٠٨/٢٩

222 water dispenser آب پخش‌کن ، جاآبی ، انباره آب ، ظرف آب ، مخزن آب ١٣٩٦/٠٨/٢٨

223 dimming نورکاهی ، کاهش نور ، تاریک‌سازی ١٣٩٦/٠٨/٢٨

224 differentiation جدایش ، جداشدگی ١٣٩٦/٠٨/٢٨

225 determinant نشانگر

گمارنده
١٣٩٦/٠٨/٢٨

226 derived برآمده(از) ، برخاسته(از) ، برگرفته(از) ، گرفته(از) ، ریشه‌گرفته(از) ، شاخه‌شده(از) ١٣٩٦/٠٨/٢٨

227 gradient کشیدگی

تدریج
١٣٩٦/٠٨/٢٨

228 denitrification شوره‌زدایی ، شوره‌گیری ١٣٩٦/٠٨/٢٨

229 stand by آماده‌باش ، آماده به کار ١٣٩٦/٠٨/٢٨

230 on demand هنگام نیاز ١٣٩٦/٠٨/٢٨

231 slave پیرو

دنباله
١٣٩٦/٠٨/٢٨

232 master پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٨

233 dyslexia پریشان‌خوانی ١٣٩٦/٠٨/٢٨

234 atrophy کاهیدگی ، کاهش‌یافتگی

[پزشکی] بافت کاهیدگی/کاهش‌یافتگی ، کاهیدگی/کاهش‌یافتگی بافت
١٣٩٦/٠٨/٢٨

235 dehydration آب‌گیری ، آب‌بَرداری ، آب از دست‌روی ، کم آبی ، کم آب‌شدگی ١٣٩٦/٠٨/٢٨

236 a couple of شماری ، شماری از ، چندتا ، چندتا از ، تعدادی از ١٣٩٦/٠٨/٢٨

237 incoming فرارس ، فرارو ، پیش رو ١٣٩٦/٠٨/٢٨

238 Take care of نگهداری کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٨

239 sepsis گندخونی ١٣٩٦/٠٨/٢٧

240 emperor شاهنشاه ، جهان‌شاه ١٣٩٦/٠٨/٢٧

241 imperialism جهان‌خواری ١٣٩٦/٠٨/٢٧

242 gang تبهکاران ١٣٩٦/٠٨/٢٧

243 band دار و دسته ١٣٩٦/٠٨/٢٧

244 dictatorship استبدادگری ١٣٩٦/٠٨/٢٧

245 populism [سیاست] مردم‌فریبی ، عوام‌فریبی ١٣٩٦/٠٨/٢٧

246 tethering [اینترنت] پوشش‌دهی ، زیر پوشش‌گذاری ١٣٩٦/٠٨/٢٧

247 distortion آشفتگی ، آشوبناکی ، بهم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧

248 scenario داستان فیلم ١٣٩٦/٠٨/٢٧

249 maze هزارتو ، پیچال ١٣٩٦/٠٨/٢٧

250 artificial دست‌ساز ١٣٩٦/٠٨/٢٧

251 positron [ذرات زیراتمی] پاد الکترون ١٣٩٦/٠٨/٢٧

252 answering machine دستگاه پیام‌گیر ١٣٩٦/٠٨/٢٧

253 push button شستی فشاری

فشاری ضربه‌ای
١٣٩٦/٠٨/٢٧

254 dynamic زنده ، سرزنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧

255 aerodynamics هوا پویایی ، هواشکافی ، هواجُنبی ١٣٩٦/٠٨/٢٧

256 aerodynamic هواپویا ، هواشکاف ١٣٩٦/٠٨/٢٧

257 graffiti دیوارنگاره ١٣٩٦/٠٨/٢٧

258 hell or high water [اصطلاح]
هر چه بشود ، هر چه پیش بیاید

سنگ از آسمان ببارد ، اگر سنگ از آسمان ببارد

در هر شرایطی ، به هر صورت ممکن
١٣٩٦/٠٨/٢٧

259 ivory [رنگ] استخوانی ١٣٩٦/٠٨/٢٧

260 lavender [رنگ] گُل بِهی ، گُلناری ، نیلی کمرنگ ١٣٩٦/٠٨/٢٧

261 narcissism خودشیفتگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧

262 propellant پیش برنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧

263 pilot [بخاری و ابزار گرمایی] شمعک ١٣٩٦/٠٨/٢٧

264 walking راه‌پیمایی

همگام ، همراه
١٣٩٦/٠٨/٢٧

265 master welding current meter سنجشگر اصلی جریان جوشکاری ، جریان‌سنج اصلی جوشکاری ١٣٩٦/٠٨/٢٧

266 morphology ساختارشئاسی ١٣٩٦/٠٨/٢٦

267 snowing برف ریزان ١٣٩٦/٠٨/٢٦

268 solid یکنواخت ١٣٩٦/٠٨/٢٦

269 moisturizing تَر کننده ، نمناک کننده ، تازه کننده ، شاداب کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٤

270 wetland [زمین‌شناسی]
زمین تالابی/مردابی/باتلاقی

بخش تالابی/مردابی/باتلاقی

ناحیه تالابی/مردابی/باتلاقی
١٣٩٦/٠٨/٢٤

271 highland [زمین‌شناسی]
بلندی ، زمین بلند

ارتفاع ، زمین مرتفع
١٣٩٦/٠٨/٢٤

272 refresh بازآوری ١٣٩٦/٠٨/٢٤

273 dating تاریخ‌گذاری ١٣٩٦/٠٨/٢٤

274 radioactive تابش زا ١٣٩٦/٠٨/٢٤

275 automaton خودکاره ١٣٩٦/٠٨/٢٤

276 cupping بادکشی ١٣٩٦/٠٨/٢٤

277 starry ستاره‌ مانند ، مانند ستاره ، به شکل ستاره ، پره دار ، تیزه دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤

278 fair جوانمردانه ١٣٩٦/٠٨/٢٤

279 anarchy آشفتگی

دولت ستیزی
١٣٩٦/٠٨/٢٤

280 collaboration همیاری ١٣٩٦/٠٨/٢٤

281 oreo بیسکویت کرم دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤

282 navigation جهت یابی ، سمت یابی ١٣٩٦/٠٨/٢٤

283 fact نمود ، گواه ، نشانه ١٣٩٦/٠٨/٢٤

284 outcome دنباله ١٣٩٦/٠٨/٢٣

285 come out برون آیی ، بیرون آیی

آشکارسازی گرایش جنسی
١٣٩٦/٠٨/٢٣

286 queen اِوا ، اِوا خواهر ١٣٩٦/٠٨/٢٣

287 intersex بیناجنس ١٣٩٦/٠٨/٢٣

288 intrinsic سرشتی ١٣٩٦/٠٨/٢٣

289 spike [برق و الکترونیک] خیزه ، تیزه ، جهش ناگهانی ١٣٩٦/٠٨/٢٣

290 medley [آهنگ و موسیقی] هم خوانی ، هم خوانندگی ، خوانندگی چندتایی ، خوانندگی چندنفری/چندنفره ١٣٩٦/٠٨/٢٣

291 amphitheater تالار نمایش پله‌ای/پله‌دار

سالن نمایش پله‌ای/پله‌دار

تماشاخانه پله‌ای/پله‌دار
١٣٩٦/٠٨/٢٣

292 mix کنار هم گذاری ١٣٩٦/٠٨/٢٣

293 alternative دگرگزین ، دگرگون شونده ، دگرگون پذیر

تغییرپذیر ، عوض شونده
١٣٩٦/٠٨/٢٣

294 extremophile سخت‌دوست ، شدیددوست ١٣٩٦/٠٨/٢٢

295 benchmarking کارایی سنجی ، کارکرد سنجی

توان سنجی

ابزارسنجی
١٣٩٦/٠٨/٢٢

296 unboxing بسته‌گشایی ، نمایش اینترنتی بسته‌گشایی

جعبه‌گشایی ، نمایش اینترنتی جعبه‌گشایی

باز کردن بسته‌بندی ، نمایش اینترنتی باز کردن بسته‌بندی
١٣٩٦/٠٨/٢٢

297 geek خوره ، شیفته

عشق چیزی یا کاری

در ترکیب با معنای پسوندی -باز

برای نمونه computer geek به معنی خوره رایانه ، شیفته رایانه ، عشق را ...
١٣٩٦/٠٨/٢٢

298 flexible نرم‌شو ، نرم‌شدنی ، نرم‌شونده

تاشدنی ، تاشونده

خمشی
١٣٩٦/٠٨/٢٢

299 enhance بهسازی ، پیشرفت ١٣٩٦/٠٨/٢٢

300 phishing وانمودگری ، وانمودسازی

کلاهبرداری وانمودی/وانمودگرانه ، فریب دهی وانمودی/وانمودگرانه ، گول زنی وانمودی/وانمودگرانه

داده‌گیری وانمودی/وا ...
١٣٩٦/٠٨/٢٢

301 electrode سر ، سره ، پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٢

302 ecotourism طبیعت‌گردی مسئولانه ، طبیعت‌گردی حفاظتی ١٣٩٦/٠٨/٢٢

303 visible دیداری ، مشاهده پذیر ١٣٩٦/٠٨/٢٢

304 beige [رنگ] نخودی ١٣٩٦/٠٨/٢١

305 moderator کاهنده ، سرعت کاه ١٣٩٦/٠٨/٢١

306 collide کوبیده شدن ١٣٩٦/٠٨/٢١

307 magenta [رنگ] سُرخابی ١٣٩٦/٠٨/٢١

308 effect دنباله

پدیده
١٣٩٦/٠٨/٢١

309 parking Iot زمین پارکینگ ، محوطه پارکینگ ١٣٩٦/٠٨/٢١

310 posture ریخت بدنی ، ساختار بدنی ، حالت بدنی

حالت‌گیری بدنی ، حالت‌گرفتگی بدنی
١٣٩٦/٠٨/٢١

311 spotlight کانون توجه ، توجه ویژه

افشاگری
١٣٩٦/٠٨/٢١

312 hotspot [اینترنت و شبکه] پخشگاه ، پخش کننده ، دسترس گاه ، نقطه دسترسی ، نقطه تماس

ناحیه ناآرام
١٣٩٦/٠٨/٢١

313 inglorious پست ، فرومایه ، بی‌آبرو ، بی شرف ، لعنتی ١٣٩٦/٠٨/٢١

314 chamber انباره ، انبارک ١٣٩٦/٠٨/٢١

315 transportation جابجایی ، رفت و آمد ، آمد و شد ١٣٩٦/٠٨/٢١

316 in addition to افزون بر ، افزون بر این ، نیز ١٣٩٦/٠٨/٢١

317 evaluation برآورد ١٣٩٦/٠٨/٢١

318 drift سُردهی ، سُراندن

مسابقه سُردهی خودرو
١٣٩٦/٠٨/٢١

319 diaphragm [کالبدشناسی] پرده شکمی ، پرده حفره شکمی

[دوربین عکاسی] نورگیر ، نوربند
١٣٩٦/٠٨/٢١

320 off road بیراهه ، برون راه ، کوره راه

[راننده یا خودرو] بیراهه نورد ، بیراهه رو ، برون راهی
١٣٩٦/٠٨/٢١

321 sink ظرفشویی ، جاظرفشویی ، سینی ظرفشویی ١٣٩٦/٠٨/٢١

322 rally راه‌پیمایی

راهپیمایی مردمی/اجتماعی/اعتراضی/استقامتی
١٣٩٦/٠٨/٢١

323 broadcast پخش برنامه

پخش فراگیر/همه‌گیر/همگانی/گسترده
١٣٩٦/٠٨/٢١

324 cast away دور مانده ، دور افتاده ، جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/٠٨/٢١

325 lag دیرکرد ، دیرشُد

دیرکاری
١٣٩٦/٠٨/٢١

326 nozzle سَرِه (به معنی سر یا نوک چیزی) ١٣٩٦/٠٨/٢١

327 salary دریافتی ، دریافتی ماهانه ١٣٩٦/٠٨/٢١

328 voucher برگ ، برگه ، رسید ١٣٩٦/٠٨/٢١

329 delay دیرشُد ، دیرآمد ١٣٩٦/٠٨/٢١

330 crew [شرکت،سازمان و ...] نیرو ، نیروی کار ،نیروی کاری ، نیروها ١٣٩٦/٠٨/٢١

331 catalog فهرست نما

راهنما ، راهنمای کاربرد ، راهنمای کاربردی ، راهنمای کاری

دفترچه راهنما ، کتابچه راهنما
١٣٩٦/٠٨/٢١

332 trick ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١

333 dressing آرایش ، تراش

برای نمونه tip dressing به معنی نوک آرایی ، سر تراشی ، سَرِه تراشی
١٣٩٦/٠٨/٢١

334 technique ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١

335 parking meter پارک سنج ١٣٩٦/٠٨/٢١

336 parking پهلوگاه

پهلوگیری
١٣٩٦/٠٨/٢١

337 drag [هوانوردی] پَس ران ، بازدارنده ، جلوگیر ١٣٩٦/٠٨/٢١

338 justice دادورزی ١٣٩٦/٠٨/٢١

339 finale سرانجام ١٣٩٦/٠٨/٢٠

340 run گریز ، فرار ١٣٩٦/٠٨/٢٠

341 jet پاشه ، پاشش ، پاشیدن

افشانه ، افشانش ، افشاندن

پرتاب ، پرتابه
١٣٩٦/٠٨/٢٠

342 planetarium آسمان‌نما ١٣٩٦/٠٨/٢٠

343 local جایگاهی ١٣٩٦/٠٨/٢٠

344 Electrically به روش برقی ١٣٩٦/٠٨/٢٠

345 restaurant تالار پذیرایی ، تالار غذاخوری ، غذاخوری ١٣٩٦/٠٨/٢٠

346 antialiasing صاف سازی
ضد ناصافی ، ضد ناهمواری
ضد بدنمایی
ضد دندانه‌دارشدگی ، ضد پله‌دارشدگی ، ضد پله‌پله شدگی
١٣٩٦/٠٨/٢٠

347 technic ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢٠

348 Parkinsons desease [بیماری] لرزش اندام ، لغوه ، رعشه ١٣٩٦/٠٨/٢٠

349 SOS پیام کمک ، پیام هشدار ، پیام فوری ، پیام اضطراری ١٣٩٦/٠٨/٢٠

350 sympatric هم زیست‌بوم ، هم زیستگاه

هم میهن
١٣٩٦/٠٨/١٩

351 Homoptera هم بالان ١٣٩٦/٠٨/١٩

352 doctrine باور ، باورداشت ١٣٩٦/٠٨/١٩

353 topography زمین‌پیمایی ، عارضه‌نگاری ١٣٩٦/٠٨/١٩

354 scout شناساگر ، جستجوگر ١٣٩٦/٠٨/١٩

355 mayday پیام کمک ، پیام هشدار ، پیام فوری ، پیام اضطراری ١٣٩٦/٠٨/١٩

356 orbiter مدارپیما ، مدارگرد ١٣٩٦/٠٨/١٩

357 extraterrestrial فراخاکی ، ١٣٩٦/٠٨/١٩

358 expanse پهنه ١٣٩٦/٠٨/١٩

359 academy دانش سرا ، سازمان آموزشی ١٣٩٦/٠٨/١٩

360 piggyback روی شانه ، روی کول ، سوار بر دوش ١٣٩٦/٠٨/١٩

361 pioneer پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٩

362 carrier جابجاگر ، رساننده ١٣٩٦/٠٨/١٩

363 router [رایانه] رَهیاب ١٣٩٦/٠٨/١٩

364 pathfinder رَهیاب ١٣٩٦/٠٨/١٩

365 habitable زیستی ، زیستنی ، ز یست دار ، دارای زیست ، زندگی پذیر ، زندگی دار ، دارای زندگی ١٣٩٦/٠٨/١٩

366 accretion برافزایش ١٣٩٦/٠٨/١٩

367 break درنگ ، ایست

بُرِه ، بُرش ، بریدگی

جداشدگی ، جدا افتادگی
١٣٩٦/٠٨/١٩

368 brace نگهدارنده ١٣٩٦/٠٨/١٩

369 orthodontics خوش ریخت سازی دندان ، مرتب سازی دندان ، مرتب چینی دندان ١٣٩٦/٠٨/١٩

370 noise cancelling نویزگیری ، نویزبرداری ، نویززدایی ١٣٩٦/٠٨/١٩

371 noise آشفتگی ، به هم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/١٩

372 greenish سبز مایه ، سبز گرا ، سبز نما ، رو به سبز ، به سبز زَن ، سبز زَن ، مایل به سبز ١٣٩٦/٠٨/١٩

373 extra بیش ، بیش از ، افزون ، افزون از ، افزون بر ، فرا ، فراتر از ، بیرون ، خارج ١٣٩٦/٠٨/١٩

374 exo [پیشوند] فرا ، فراتر از ، برون ، بیرون ، بیرون از ، خارج ، خارج از ١٣٩٦/٠٨/١٩

375 around به دورِ ، بَر گِردِ ، در پیرامون ١٣٩٦/٠٨/١٩

376 heliopause خورمرز ، مرز خورسپهر ، مرز خورشیدسپهر

خورپایان ، پایان خورسپهر ، پایان خورشیدسپهر

خور ایست
١٣٩٦/٠٨/١٩

377 heliosphere خورسپهر ، خورشیدسپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩

378 exosolar فراخورشیدی ، فرامنظومه شمسی ، بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩

379 exoplanet سیاره فراخورشیدی ، سیاره فرامنظومه شمسی ، سیاره بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩

380 stratosphere پوشَن سپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩

381 oscillation لرزش ١٣٩٦/٠٨/١٩

382 prototype گونه آغازین ، گونه نخستین ، گونه اولیه ١٣٩٦/٠٨/١٨

383 expose رسوا کردن ، بی آبرو کردن ، افشاگری کردن

نور دادن
١٣٩٦/٠٨/١٨

384 kingpin شاه مهره

سر دسته
١٣٩٦/٠٨/١٨

385 no more دیگر نه ، نه دیگر ١٣٩٦/٠٨/١٨

386 freaky خَفَن ١٣٩٦/٠٨/١٨

387 bias گذر ، گذردهی ، سو دهی ، سوگیری ، گِرادهی ١٣٩٦/٠٨/١٨

388 through گذر ١٣٩٦/٠٨/١٨

389 washout آب شستگی ١٣٩٦/٠٨/١٨

390 terminator [ستاره‌شناسی] سایه مرز ١٣٩٦/٠٨/١٨

391 termination ته واژه ، پس واژه ، پس واژک ، پس هجا ١٣٩٦/٠٨/١٨

392 aberration کجی ، کج شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٨

393 phase گذر ، گذار

دامنه
١٣٩٦/٠٨/١٨

394 amplification دامنه افزایی ، صدا افزایی ، سیگنال افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٨

395 dumping ارزان فروشی(مکارانه) ، زیر قیمت فروشی ١٣٩٦/٠٨/١٨

396 doping [ورزش] نیرو افزایی ، زور افزایی ، توان افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٨

397 vortex گردابه ١٣٩٦/٠٨/١٨

398 trans دو سو ، دو سوی ، هر دو سو ، هر دو سوی

برای نمونه transatlantic به معنی دو سوی آتلانتیک
١٣٩٦/٠٨/١٨

399 omni فراگیر ، تمام ، کامل ١٣٩٦/٠٨/١٨

400 hydroelectric آبی برقی ١٣٩٦/٠٨/١٨

401 flux شارش ، شاریدگی ١٣٩٦/٠٨/١٨

402 versus رویارو با ، رودرروی ، رودررو با ، روبروی ، روبرو با ١٣٩٦/٠٨/١٨

403 existentialist هستی باور ١٣٩٦/٠٨/١٨

404 inquiry بازپرسی

پرسشگری
١٣٩٦/٠٨/١٨

405 ramp up افزایش ناگهانی ، افزایش یکباره ١٣٩٦/٠٨/١٨

406 ramp افزایش ١٣٩٦/٠٨/١٨

407 impasse فشار ، محدودیت ، محضوریت ١٣٩٦/٠٨/١٨

408 Its none of my business به من ربطی نداره ١٣٩٦/٠٨/١٨

409 over here در اینجا ، ایناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨

410 over there اوناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨

411 late پایان ، پایانی ، در پایان ، انتهایی ، در انتها

برای نمونه late cretaceous به معنی کرتاسه پایانی ، در پایان کرتاسه
١٣٩٦/٠٨/١٨

412 robocop پلیس آهنی ١٣٩٦/٠٨/١٨

413 legoland سرزمین لگویی ١٣٩٦/٠٨/١٨

414 outsource برون سپاری ١٣٩٦/٠٨/١٧

415 teal [رنگ]
آبی دودی ، آبیِ خاکستری ، آبی رو به خاکستری
سبز دودی ، سبزِ خاکستری ، سبز رو به خاکستری
سبزآبی
یشمی تیره/پررنگ
١٣٩٦/٠٨/١٧

416 point of view نگرش ١٣٩٦/٠٨/١٧

417 pragmatism کارکرد گرایی ، عملگرایی ١٣٩٦/٠٨/١٧

418 minion جِزقِله ، جزقلی ، فِسقِلی ، جِقِله ، جقلی ، شیطونک ١٣٩٦/٠٨/١٧

419 baby on board [پیام هشدار پشت خودرو] بچه در خودرو ، بچه توی خودرو ، بچه سوار خودرو ١٣٩٦/٠٨/١٧

420 wizard [رایانه] راهنما ، برنامه راهنما ١٣٩٦/٠٨/١٧

421 fixture قطعه نگه دار ، قطعه نگه دارنده ، نشستگاه قطعه ، پایه نگهدارنده قطعه ١٣٩٦/٠٨/١٧

422 symptom نشانگان ، نشانه‌ها ، مجموعه نشانه ١٣٩٦/٠٨/١٧

423 symposium هم اندیشی ١٣٩٦/٠٨/١٧

424 grow up بالیدن ١٣٩٦/٠٨/١٧

425 burst پِیاپی ، دنباله‌دار ، دنبال هم ١٣٩٦/٠٨/١٧

426 bourgeois خرده سرمایه‌دار ، خرده مالک

بازاری خرده پا ، بازرگان خرده پا ، کاسب خرده پا
١٣٩٦/٠٨/١٧

427 secular نادین مدار ١٣٩٦/٠٨/١٧

428 non neutral نا خنثی ، درگیر ، غیر خلاص ١٣٩٦/٠٨/١٧

429 come on زود باش ، شتاب کن ، عجله کن ١٣٩٦/٠٨/١٧

430 No way هیچگاه ١٣٩٦/٠٨/١٧

431 poem سروده ١٣٩٦/٠٨/١٧

432 water resistant ضد آب ، آب ناپذیر ، آب نپذیر ، آب نگیر ١٣٩٦/٠٨/١٧

433 mechanism کارکرد ١٣٩٦/٠٨/١٧

434 mechanical ابزاری ، دستگاهی ١٣٩٦/٠٨/١٧

435 holding company شرکت سهامدار عمده ١٣٩٦/٠٨/١٧

436 Mars Global Surveyor نقشه‌بردار سراسری مریخ ١٣٩٦/٠٨/١٧

437 survey پایش ، نظارت ١٣٩٦/٠٨/١٧

438 global گوی مانند ، گوی سان ١٣٩٦/٠٨/١٧

439 freelancer آزادکار ١٣٩٦/٠٨/١٧

440 fragmentation نایکپارچگی ، ناپیوستگی ، چند تکه شدگی ، چند پارگی ، چند پاره شدگی ، جدا جدا شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٧

441 resonance آهنگ افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٧

442 depleted uranium اورانیوم تهی شده ١٣٩٦/٠٨/١٧

443 forum [رایانه] تالار گفتگو ، نظرگاه

میزگرد ، نشست

نشستگاه ، همایش‌گاه
١٣٩٦/٠٨/١٦

444 blood [در ترکیب] هم خون ، تنی
برای نمونه blood father به معنی پدر هم خون ، پدر تنی
١٣٩٦/٠٨/١٦

445 almost کم و بیش ، کمابیش ١٣٩٦/٠٨/١٦

446 rubber duck اردک پلاستیکی ١٣٩٦/٠٨/١٦

447 disorder [پزشکی] نارسایی ، بدکاری ١٣٩٦/٠٨/١٦

448 hyper فرا- ، بسیار- ١٣٩٦/٠٨/١٦

449 active کوشا

کارکردی
١٣٩٦/٠٨/١٦

450 hyperactive پر جنب و جوش ، بیش فعال ١٣٩٦/٠٨/١٦

451 cross platform چند بستر/ز یرساخت/ز یرساختار ١٣٩٦/٠٨/١٦

452 cross action کار دربرابر ، اقدام دربرابر ١٣٩٦/٠٨/١٦

453 cross هم گذر ، از هم گذر ، میان گذر ، از میان گذر

[بصورت پیشوند] چند- برای نمونه cross platform به معنی چند بستر ، چند زیرساخت
١٣٩٦/٠٨/١٦

454 crossover [خودرو] شاسی بلند کوچک ، شاسی بلند شهری ١٣٩٦/٠٨/١٦

455 management گردانندگی ، رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/١٦

456 news feed خبررسانی ١٣٩٦/٠٨/١٦

457 hash درهم ریزی ، به هم ریزی ١٣٩٦/٠٨/١٥

458 nougat نوقا ، گز نوقا ، شیرینی نوقا ١٣٩٦/٠٨/١٤

459 marshmallow شیرینی خمیری ، شیرینی پُفی ، پُف نبات ، نبات پفی ١٣٩٦/٠٨/١٤

460 jelly bean پاستیل ، آب نبات ژله‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤

461 ice cream sandwich بستنی حصیری ١٣٩٦/٠٨/١٤

462 eclair نون خامه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤

463 doughnut پیراشکی حلقه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤

464 prehistoric پیشا تاریخی ، پیش از تاریخ ١٣٩٦/٠٨/١٤

465 cupcake کیک پیاله ای ١٣٩٦/٠٨/١٤

466 notification هشدار ١٣٩٦/٠٨/١٤

467 froyo ماست یخی ، ماست یخ زده

نام یکی از ویرایش‌ها و نسخه‌های سیستم عامل اندروید
١٣٩٦/٠٨/١٤

468 innovation نو آفرینی ١٣٩٦/٠٨/١٤

469 ناشدنی نشدنی ، انجام نشدنی ، انجام ناپذیر ١٣٩٦/٠٨/١٤

470 calculate اندازه‌گیری کردن ١٣٩٦/٠٨/١٤

471 filament [ابزارهای نوری ] رشته سیم‌پیچ ، سیم‌پیچ تابشی ، سیم‌پیچ فروزنده

[ابزارهای گرمایی] سیم‌پیچ گرمایی ، سیم‌پیچ گرمایشی ، سیم‌پیچ گرم کننده
١٣٩٦/٠٨/١٤

472 redundant افزوده ١٣٩٦/٠٨/١٤

473 survivor به جا مانده ، جان به در برده ١٣٩٦/٠٨/١٣

474 legacy به جا گذاشته ١٣٩٦/٠٨/١٣

475 here we go برو که رفتیم ، رفتیم که رفتیم ١٣٩٦/٠٨/١٣

476 Schema طرح واره ١٣٩٦/٠٨/١٣

477 hypnotism خواب‏گری ، خواب‏وارگی ، خواب انگیزی ، خواب کردگی ، خواب القایی ١٣٩٦/٠٨/١٣

478 linguistic زبانی ، زبان‌شناختی ١٣٩٦/٠٨/١٣

479 site جایگاه ، پایگاه ١٣٩٦/٠٨/١٣

480 uninterruptable پیوسته ، یکسره ، همیشگی ١٣٩٦/٠٨/١٢

481 shuttle [هر نوع ابزار و ساخته] رفت و برگشتی ١٣٩٦/٠٨/١٢

482 positive [انسان] مثبت گرا ، مثبت اندیش ، خوشبین ١٣٩٦/٠٨/١١

483 negative [انسان] منفی گرا ، منفی نگر ، بدبین ١٣٩٦/٠٨/١١

484 civilization شهری شدگی ، شهری گری ١٣٩٦/٠٨/١١

485 ULA united launch alliance

اتحادیه یکپارچه پرتاب ، اتحادیه گروهی پرتاب ، اتحادیه مشترک پرتاب
١٣٩٦/٠٨/١١

486 mostly بیشتر اوقات ، در بیشتر اوقات ١٣٩٦/٠٨/١١

487 partly پاره ای ، بخشی

اندکی
١٣٩٦/٠٨/١١

488 alliance هم‌پیمان ، هم‌پیمانی ١٣٩٦/٠٨/١١

489 united مشترک ١٣٩٦/٠٨/١١

490 pairing جفت سازی ، جفت گذاری ١٣٩٦/٠٨/١١

491 catalyst واکنش افزا ، واکنش آسانگر ، واکنش شتابنده ، واکنش تسریعگر ١٣٩٦/٠٨/١١

492 trailer [سینما] پیش نمایش ١٣٩٦/٠٨/١١

493 teaser [سینما] پیش نمایش ، پیش پرده

آگهی ، آگهی تلویزیونی ، پیام بازرگانی ، پیام بازرگانی تلویزیونی
١٣٩٦/٠٨/١١

494 stock exchange بازار سهام ١٣٩٦/٠٨/١١

495 dessert پشت غذا ، پس غذا ، پشت بند ١٣٩٦/٠٨/١١

496 کادر نیرو ، نیروها ، کارکنان ، دست اندرکاران

جعبه ، دوره ، دور بند ، دور گیر
١٣٩٦/٠٨/١١

497 stress فشار روانی

فشار آوا ، فشار صدا
١٣٩٦/٠٨/١١

498 accent گویش ، آوایش

آوافشار ، فشار آوا ، فشار صدا
١٣٩٦/٠٨/١١

499 تلفظ گویش ، آوایش ، به زبان آوری ، بر زبان آواری ١٣٩٦/٠٨/١١

500 generator موتور برق ، برق ساز ١٣٩٦/٠٨/١١

501 power supply پشتیبان برق ، منبع برق ١٣٩٦/٠٨/١١

502 pronunciation گویش ، آوایش ١٣٩٦/٠٨/١١

503 genome ژنگان ، ژن گاه ، ژن نامه ، ژن نما

گنجینه ژنی ، مجموعه ژنی ، ذخیره‌گاه ژنی
١٣٩٦/٠٨/١١

504 corpus [زبان‌شناسی] پیکره ، پیکره زبانی ، مجموعه ، مجموعه زبانی ١٣٩٦/٠٨/١١

505 entry [واژه‌نامه و دیکشنری] سرواژه ١٣٩٦/٠٨/١١

506 tap [رایانه] زبانه ، برگه ، سربرگ ١٣٩٦/٠٨/١١

507 potential توان ، توانایی ، توانمندی

[انرژی] نهفته ، انباشته ، درونه ای ، نا آزاد ، نا رها ، نگه داشته ، درجا ، ذخیره
١٣٩٦/٠٨/١٠

508 wafer [رایانه] پولک سیلیکونی ، قرص سیلیکونی ١٣٩٦/٠٨/١٠

509 edge technology فناوری در مرز ، فناوری بر لبه

فناوری پیشرو/پیشتاز/پیشگام/پیشاهنگ/پیشرفته
١٣٩٦/٠٨/١٠

510 cutting edge پیشتاز ، پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٠

511 die [رایانه] بستر ، بستر تراشه ١٣٩٦/٠٨/١٠

512 landscape [رایانه] افقی ، خوابیده ، به پهلو ١٣٩٦/٠٨/١٠

513 WAN شبکه ناحیه پهناور ، شبکه منطقه پهناور ١٣٩٦/٠٨/١٠

514 area گستره ١٣٩٦/٠٨/١٠

515 haze ریزگرد ١٣٩٦/٠٨/١٠

516 tangled پُر پیچ و خم ، پیچ و خم دار ، کَمَند ١٣٩٦/٠٨/٠٩

517 entanglement گیر کردگی ، گیر افتادگی

درهم تنیدگی
١٣٩٦/٠٨/٠٩

518 hybrid [خودرو] دوگانه‌سوز

دو کاره/کاربُرده/کاربردی/کارکردی
چند کاره/کاربرده/کاربردی/کارکردی

دوگانه ، دوتایی ، چندتایی
١٣٩٦/٠٨/٠٩

519 tourism گردش ، گشت ، گشت زنی ، گشت و گذار ، سیر و سیاحت ، سیر و سفر ١٣٩٦/٠٨/٠٩

520 application کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٠٩

521 dispenser انباره ، ظرف ، مخزن ١٣٩٦/٠٨/٠٩

522 multiplex همپارچگی ، همپارچه سازی/شدگی/گری
همپارچه رسانی/فرستی/گسیلی

همراه سازی/شدگی/گری
همراه فرستی/گسیلی

همتافتگی ، همتافته سازی/شدگی/گ ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩

523 terminology واژگان ، اصطلاحات

واژگان شناسی ، اصطلاح شناسی

واژه‌گزینی
١٣٩٦/٠٨/٠٩

524 rhythmic آهنگ دار ، آهنگین ، بانواخت ، نواخت دار ١٣٩٦/٠٨/٠٩

525 paleontology پارینه‌شناسی ، دیرینه‌شناسی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

526 paleo پارینه ، پیشین ، دیرین ، دیرینه ، کهن ، کهنه ١٣٩٦/٠٨/٠٩

527 narration گفتار ، روایت ، روایت گری ١٣٩٦/٠٨/٠٩

528 datagram داده‌نما ، داده‌نگار ، داده‌نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩

529 ideogram اندیشه نما ، اندیشه نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩

530 folk بومی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

531 dye ماده رنگرزی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

532 decoration نمابندی ، نما آرایی ، نماپیرایی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

533 ceramics لعابینه

سرامیک شناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٩

534 billboard تابلوی آگهی ، آگهی نما ١٣٩٦/٠٨/٠٩

535 achromatic بی فام ١٣٩٦/٠٨/٠٩

536 symbolism رمزگرایی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

537 postmodern پسانو گرا ١٣٩٦/٠٨/٠٩

538 cube کوبه ١٣٩٦/٠٨/٠٩

539 graphic نمایی ، نمایشی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

540 kiosk باجه ١٣٩٦/٠٨/٠٩

541 data sheet داده‌نما ١٣٩٦/٠٨/٠٩

542 Check Sheet برگه بررسی ، برگه تایید ١٣٩٦/٠٨/٠٩

543 idea آرمان ١٣٩٦/٠٨/٠٩

544 pastel رنگ گچی ، گچ‌رنگ ١٣٩٦/٠٨/٠٩

545 sketch پیش طرح ، طرح فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٩

546 stand up comedy نمایش طنز ایستاده ، نمایش طنز سَرپا ١٣٩٦/٠٨/٠٩

547 portrait [عکاسی] رخ نما ، رخ نمایه ، نمای رخ ، رخ انداز ، رخ نگاره ، چهره نما ، چهره نگاره

[رایانه] ایستاده
١٣٩٦/٠٨/٠٩

548 portable همراه ، جابجاشو ، جابجاشدنی ، جابجاپذیر ، جابجاکردنی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

549 constellation پیکره آسمانی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

550 tablet رایانه تخت ، رایانه تخته ای ، رایانه دستی تخت ١٣٩٦/٠٨/٠٨

551 expression نمود ، نمودار شدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

552 expressionism نمودگرایی ، نمودارگری ، حالت گرایی ، تجلی گرایی ، آب و تاب نمایی ، هیجان گرایی/نمایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

553 contrast رویارویی ، رویارو گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٨

554 storyboard داستان نما ، داستان نمای فیلم ، فیلمنامه تصویری ١٣٩٦/٠٨/٠٨

555 figurative پیکره ای ، پیکرنما ، پیکر مانند ، اندامه ای ، اندام نما ، اندام وار ، اندام مانند١٣٩٦/٠٨/٠٨

556 museum نمایشگاه ، تماشاگه ١٣٩٦/٠٨/٠٨

557 comic strip داستان نمایشی دنباله‌دار ، داستان تصویری دنباله‌دار ، داستان نقاشی شده دنباله‌دار ١٣٩٦/٠٨/٠٨

558 comic شاد ، بامزه ، جالب ١٣٩٦/٠٨/٠٨

559 rotary گردان ، پیچان ، پیچشی ، پیچ زَن ، چرخ زَن ١٣٩٦/٠٨/٠٨

560 accord [ آهنگ و موسیقی] چند نُت نوازی ، هم نوازی چند نت

[ دستمزد و حقوق ] کارانه ، امتیاز کار ماهانه ، امتیاز کارکرد ماهانه
١٣٩٦/٠٨/٠٨

561 trust ویژه سازی ، ویژه گرایی ، انحصار ، انحصارگرایی ، اقتدار ، اقتدارگرایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

562 influencer موثر ، بانفوذ ، نقش دار ١٣٩٦/٠٨/٠٨

563 celebrity [آدم و شخصیت] چهره ، سرشناس ، پرآوازه ، نام آشنا ١٣٩٦/٠٨/٠٨

564 deforestation جنگل تباهی ، نابودی جنگل ١٣٩٦/٠٨/٠٨

565 overhead سربالا ، رو سر ، رو سری ، بر فراز ١٣٩٦/٠٨/٠٨

566 playable نمایشی ، نمایش پذیر ، پخشی ، پخش شدنی ، اجرایی ، اجراشدنی ، اجراپذیر ١٣٩٦/٠٨/٠٨

567 sinter ته نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٨

568 escaping گریزان ، رو به فرار ، در حال گریختن ، در حال فرار ١٣٩٦/٠٨/٠٨

569 mainstream رده اصلی ، رده عمده ، عمده ١٣٩٦/٠٨/٠٨

570 pleiades [ستاره شناسی] هفت خواهران ١٣٩٦/٠٨/٠٨

571 unbreakable نشکستنی ، ناشکستنی ، شکست ناپذیر ، جدانشدنی ، جدا ناشدنی ، جدایی ناپذیر ، ناگسستنی ، گسست ناپذیر ، ناشکافتنی ، شکافت ناپذیر ١٣٩٦/٠٨/٠٨

572 غنی سازی بارورسازی ، توانمندسازی ، ماده افزایی ، مواد افزایی ، مکمل افزایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

573 beauty salon آرایشگاه زیبایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

574 user interface نمای کاربری ١٣٩٦/٠٨/٠٨

575 IMEI international mobile equipment identity

شناسه جهانی ابزار همراه(موبایل)
١٣٩٦/٠٨/٠٨

576 moral victory پیروزی اخلاقی ، پیروزی معنوی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

577 thermocoagulation لخته شدگی گرمایی ، دلمه شدگی گرمایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

578 unimaginative ناانگاشتی ، ناپنداشتی ، نا گمانی ، غیر خیالی ، غیر تخیلی ، غیر تصوری ، غیر حدسی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

579 caution هشدار ١٣٩٦/٠٨/٠٨

580 enrichment بارورسازی ، توانمندسازی

چگالی افزایی ، غلضت افزایی
١٣٩٦/٠٨/٠٧

581 logistics آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی ، زمینه‌سازی

ساز و برگ
١٣٩٦/٠٨/٠٧

582 fertilization باروری ، بارورسازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧

583 تدارکات آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی

ساز و برگ

١٣٩٦/٠٨/٠٧

584 fantasy خیال‌پردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧

585 lithography [طراحی پردازنده رایانه] الگونگاری ، طرح نگاری ، نقشه نگاری ، چاپ الگو/طرح/نقشه

[چاپ] سنگ‌نگاری
١٣٩٦/٠٨/٠٧

586 head up [نمایشگر] بالا سر ، بالا سری ١٣٩٦/٠٨/٠٧

587 velociraptor شکارگر سرعتی ، شکارچی سرعتی ، رباینده سرعتی ١٣٩٦/٠٨/٠٧

588 raptor شکارگر ، شکارچی ١٣٩٦/٠٨/٠٧

589 firmware نرم‌افزار پایدار ، نرم‌افزار بی تغییر ١٣٩٦/٠٨/٠٧

590 صرفنظر نادیده انگاری ١٣٩٦/٠٨/٠٧

591 interaction همکاری ، همکاری دوسویه/دوطرفه
دوسو کاری ، دوسویه کاری ، کار دوسویه ، کار دوطرفه ، کارکرد دوسویه/بینابینی
رفتار دوسویه/دوطرفه ، برخورد دوسویه ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧

592 action کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٠٧

593 socket [پردازنده رایانه] بستر ، پایه ، جایگاه ، نشیمنگاه ١٣٩٦/٠٨/٠٧

594 bloody خونریزانه ، خونخوارانه ، خونخوارگرانه ، کشتارگرانه ١٣٩٦/٠٨/٠٧

595 issue واگذاری ، در دسترس گذاری ، در اختیار گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٧

596 تعامل سر و کار داری ، سر و کار داشتگی

همکاری ، دو سو کاری ، کار دو سویه

برخورد ، رفتار
١٣٩٦/٠٨/٠٧

597 tolerance تاب آوری

ایرادپذیری ، خطاپذیری

بازه/دامنه پذیرش ، بازه/دامنه مجاز
١٣٩٦/٠٨/٠٧

598 partitioning بخش‌بندی ، قسمت بندی

دیواره بندی ، تیغه گذاری
١٣٩٦/٠٨/٠٧

599 ankylosaurus سوسمار/مارمولک خمیده ، سوسمار/مارمولک گوژپشت ، سوسمار/مارمولک قوزی ١٣٩٦/٠٨/٠٧

600 dinosaur سوسمار ترسناک ، مارمولک ترسناک ١٣٩٦/٠٨/٠٧

601 hatchback [خودرو] بی صندوق(عقب)

گوژپشت ، قوزی
١٣٩٦/٠٨/٠٧

602 archetype کهن الگو ، الگوی کهن

کهن نمونه ، نمونه کهن ، پیش نمونه
١٣٩٦/٠٨/٠٧

603 hooligan [فوتبال] هوچی ، هوچی گر ، هوادارنما ، هوادار خرابکار ، هوادار شرور ١٣٩٦/٠٨/٠٧

604 propaganda سر و صدا ، سر و صدای بیهوده ، سر و صدا راه‌اندازی ، غوغا ، غوغاگری ، قیل و قال ، قیل و قال گری ، قیل و قال راه‌اندازی ، هوچی گری ، هوچی بازی ، شلوغ ... ١٣٩٦/٠٨/٠٧

605 pantomime نمایش اشاره ای ، بازی/بازیگری بی گفتار ، بازی/بازیگری بی صدا ، اَدابازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧

606 shaft راسته ١٣٩٦/٠٨/٠٦

607 relay بازپخشی ، بازفرست ، بازفرستی

بازفرستنده

رساننده
١٣٩٦/٠٨/٠٦

608 rating رده‌بندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

609 hovercraft هواناو ١٣٩٦/٠٨/٠٦

610 connecting rod دسته/میل/میله پیستون ١٣٩٦/٠٨/٠٦

611 ranking رده‌بندی ، دسته‌بندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

612 colony زیستگاه

گروه ، گروهه ، زیست گروه ، گروه زیستی
١٣٩٦/٠٨/٠٦

613 pylon [هواپیما] گیره ، پایه ، آویزه ١٣٩٦/٠٨/٠٦

614 suspension [خودرو] زیربندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

615 packet switching بسته گزینی

کلیدزنی/راه گزینی/مدارگزینی بسته ای
١٣٩٦/٠٨/٠٦

616 switching کلیدزنی ، مدارگزینی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

617 agency بنگاه ، سازمان ، کارگزاری ١٣٩٦/٠٨/٠٦

618 platform کفه ، بستر ، زیرساخت ، زیرساختار ، زیربنا ١٣٩٦/٠٨/٠٦

619 underbody [در خودرو] زیر تنه ، زیر بدنه ١٣٩٦/٠٨/٠٦

620 steering فرمان گیری ، فرمان پذیری ، هدایت پذیری ، رانش ١٣٩٦/٠٨/٠٦

621 dashboard پیشانه ، پیشخوان

میز کار ، صفحه کار

[صفحه اینترنتی]
پنجره فرمان/داده ها/گزینه ها/تنظیمات
صفحه فرمان/داده ها/گزینه ها/تنظیمات
١٣٩٦/٠٨/٠٦

622 post نوشته ، پیام ، یادداشت ١٣٩٦/٠٨/٠٦

623 comment پیام ، یادداشت ، دیدگاه

بازنمایی ، بازنمود
١٣٩٦/٠٨/٠٦

624 custom دلخواه ، خود خواسته ١٣٩٦/٠٨/٠٦

625 streaming [ویدیو،فیلم،کلیپ اینترنتی] پخشی ، پخش شونده ، نمایشی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

626 reboot باز راه‌اندازی ، راه‌اندازی دوباره ، باز کاراندازی ، کاراندازی دوباره ١٣٩٦/٠٨/٠٦

627 reset برگشت ، بازگشت ، بازگردانی

باز آوری ، بازسازی ، دوباره گذاری ، دوباره قراردهی
١٣٩٦/٠٨/٠٦

628 roll down پایین رو ، پایین پَر ، پایین افتان ١٣٩٦/٠٨/٠٦

629 pop up بیرون پَر ، بیرون‌زَن ، باز شو

همچنین در ترکیب pop up window به معنی پنجره حبابی
١٣٩٦/٠٨/٠٦

630 correspondent سازگار

هم پیوند

همتا
١٣٩٦/٠٨/٠٦

631 roll up بالا رو ، بالا پَر ١٣٩٦/٠٨/٠٦

632 gallery نمایشگاه عکس ، نمایشگاه هنری ، نمایشگاه خودرو

کارگاه هنری ، کارگاه نمایشی

نگارخانه ، نگارکده ، نگارستان
١٣٩٦/٠٨/٠٦

633 opensource درون باز ، منبع باز ١٣٩٦/٠٨/٠٦

634 featured نمایان ، برجسته

تاثیر گذار ، دارای نقش عمده

ویژه
١٣٩٦/٠٨/٠٦

635 powered by انجام شده به کمک ، انجام شده توسط

راه‌انداز ی شده به کمک ، راه‌اندازی شده توسط
١٣٩٦/٠٨/٠٦

636 orphan بی سرپرست

بی پشتوانه ، بدون جایگاه
١٣٩٦/٠٨/٠٦

637 matchmaking جور درآوری ١٣٩٦/٠٨/٠٦

638 hub [شبکه رایانه‌ای] پخشگاه ، میان گاه ١٣٩٦/٠٨/٠٦

639 Digital Living Network Alliance پیوند/همبستگی/ارتباط دیجیتالی شبکه زنده

پیوند/همبستگی/ارتباط دیجیتالی شبکه پویا
١٣٩٦/٠٨/٠٦

640 phonics آواشناسی ، شناخت آوا/صدا ، دانش شناخت آوا/صدا ١٣٩٦/٠٨/٠٦

641 phonic آوایی ، آهنگی ، صدایی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

642 mobile همراه ، همراه شو ، همراه پذیر ، جابه‌جا شو ، جابه‌جا پذیر ١٣٩٦/٠٨/٠٦

643 self service خود یاری ، یاری به خود ، کمک به خود

خود پذیرایی ، پذیرایی از خود
١٣٩٦/٠٨/٠٦

644 driver راه‌انداز ، کارانداز
گرداننده ، سرپرست ، مسئول

در ترکیب ، با معنای پسوندی -ران ، برای نمونه device driver به معنی دستگاه‌ران

...
١٣٩٦/٠٨/٠٦

645 backup پشتیبانی ، کمکی

جایگزین

پشتیبان‌گیری
١٣٩٦/٠٨/٠٦

646 stereo [آوا و صدا] دوکانالی ، دوکاناله ١٣٩٦/٠٨/٠٦

647 profile شناسه

ویژگی ، مشخصه ، مشخصات

حالت ، وضعیت

[ساخت و ساز] قوطی آهنی/پلیمری
١٣٩٦/٠٨/٠٦

648 autism در خود ماندگی ، در خود فرورفتگی ١٣٩٦/٠٨/٠٥

649 jointless نا پیوند ، بی پیوند ، بدون پیوند ، جدا ، گسسته ، منفصل ١٣٩٦/٠٨/٠٥

650 Responsibility رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٥

651 transition روند ، روندی ، رونده ، روند آهسته/آرام/تدریجی

دگرگونی آهسته/آرام/تدریجی

آهسته گذر ، آهسته رو ، آهسته روند ، آهسته رونده

آرام ...
١٣٩٦/٠٨/٠٥

652 stand alone خود ایستا ، خود بسنده ، وابسته به خود ، ناوابسته ١٣٩٦/٠٨/٠٥

653 hitman آدمکش ، آدمکش مزدور ، جنایتکار ، تبهکار ١٣٩٦/٠٨/٠٤

654 selfie خویش انداز , عکس خویش انداز ١٣٩٦/٠٨/٠٤

655 Estabilishing پِی ریزی ، پایه ریزی ، بنیان گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٤

656 departure گسیل ١٣٩٦/٠٨/٠٤

657 aphelion فرازینه ، فراز مداری ، بیشینه مداری‌‌ ١٣٩٦/٠٨/٠٤

658 perihelion فرودینه ، فرود مداری ، کمینه مداری ١٣٩٦/٠٨/٠٤

659 on board یکپارچه‌ ، همراه ، سر خود ١٣٩٦/٠٨/٠٤

660 spacecraft ناو فضایی ١٣٩٦/٠٨/٠٤

661 cruiser پیماینده ، پیمایشگر ، رونده ١٣٩٦/٠٨/٠٤

662 rover پیماینده ، پیمایشگر ، رونده

در ترکیب ، با معنای پسوندی -پیما ، -نورد ، -گرد ، -ران ، -رو برای نمونه mars rover به معنی مریخ پیما، مری ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤

663 land cruiser زمین‌پیما ، زمین‌نورد ، زمین‌گرد ١٣٩٦/٠٨/٠٤

664 lander زمین‌نشین ، سطح نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٤

665 parallax دیدگشت ، جایگشت ١٣٩٦/٠٨/٠٤

666 perspective فرادید ١٣٩٦/٠٨/٠٤

667 panorama سراسر نما ، نمای سراسری/سرتاسری/فراگیر ١٣٩٦/٠٨/٠٤

668 surround سراسر ، سراسری ، سرتاسر ، سرتاسری ، فراگیر ١٣٩٦/٠٨/٠٤

669 pan [فیلمبرداری ] افق گرد ، افق گردی ١٣٩٦/٠٨/٠٤

670 عرضه واگذاری ، در دسترس گذاری ، نمایش دهی ١٣٩٦/٠٨/٠٤

671 release رونمایی ، نمایش

واگذاری ، در دسترس گذاری ، عرضه ، ارائه
١٣٩٦/٠٨/٠٤

672 studio اتاق نمایش

شرکت فیلم سازی
١٣٩٦/٠٨/٠٤

673 cyberspace رایاسپهر ، رایافضا ، فضای رایانه‌ای ١٣٩٦/٠٨/٠٤

674 custom made سفارشی ساز ، سفارشی ساخت ، سفارشی ساخته ١٣٩٦/٠٨/٠٤

675 undrestanding دریافت ، اندریافت ١٣٩٦/٠٨/٠٤

676 referendum نظرسنجی ١٣٩٦/٠٨/٠٤

677 ergonomy تَن کار سازگاری ، تن کار هماهنگی ، انسان کار سازگاری ، انسان کار هماهنگی

دانش سازگاری/هماهنگی کار با بدن انسان
١٣٩٦/٠٨/٠٤

678 necrosis بافت تباهی ، تباهی/نابودی بافت ١٣٩٦/٠٨/٠٣

679 stem cell بُن یاخته ١٣٩٦/٠٨/٠٣

680 budgeting هزینه‌کَرد ، هزینه‌شُد ، هزینه‌گذاری ، هزینه‌دهی ١٣٩٦/٠٨/٠٣

681 budget هزینه‌ ١٣٩٦/٠٨/٠٣

682 monitoring بررسی ، دیدزنی ، نمایشگری ، پایشگری ، زیر نظر گیری ١٣٩٦/٠٨/٠٣

683 estimated اندازه‌گیری شده ١٣٩٦/٠٨/٠٣

684 schizophrenia روان پریشی ١٣٩٦/٠٨/٠٣

685 paranoia بد اندیشی ، کج اندیشی ١٣٩٦/٠٨/٠٣

686 sclerosis بافت سفت شدگی/سخت شدگی/ناکشسانی

سفت شدگی/سخت شدگی/ناکشسانی بافت
١٣٩٦/٠٨/٠٣

687 fibrosis کم بافت شدگی ، بافت خوردگی ، بافت خورده شدگی ، بافت رَفتگی ١٣٩٦/٠٨/٠٣

688 Alzheimers مغز بافت تباهی ، نابودی بافت مغز ، کم بافت شدگی مغز ، زوال عقل ١٣٩٦/٠٨/٠٣

689 warcraft جنگ کاری ، جنگ سازی

جنگ ناو
١٣٩٦/٠٨/٠٣

690 analyze بررسی ، پایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣

691 theater نمایش ، تالار/سالن نمایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣

692 cancel بر هم زدن ، بر هم خوردن ، کنار گذاشتن ، در نظر نگرفتن ١٣٩٦/٠٨/٠٣

693 array چینش ، چیدمان ١٣٩٦/٠٨/٠٣

694 brand نماد بازرگانی/تجاری/صنعتی ١٣٩٦/٠٨/٠٣

695 showman نمایش گردان ، نمایش پرداز ، گرداننده نمایش ، مجری نمایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣

696 comedy نمایش شاد ، نمایش طنز ١٣٩٦/٠٨/٠٣

697 comedian طنزنویس ،طنزپیشه ، طنزپرداز ، بازیگر/هنرپیشه طنز ١٣٩٦/٠٨/٠٣

698 start up کارانداز ی

در زمینه کار آفرینی نوپا ، تازه‌پا ، تازه‌کار
١٣٩٦/٠٨/٠٣

699 league دار و دسته ١٣٩٦/٠٨/٠٣

700 Spam پیام الکترونیکی انبوه ١٣٩٦/٠٨/٠٣

701 On the go در راه ، همراه ، هنگام جابجایی ، هنگام حرکت ، همسفر ١٣٩٦/٠٨/٠٣

702 hack [ رایانه ] رخنه ، رخنه گری ، نفوذ ، نفوذگری ١٣٩٦/٠٨/٠٣

703 First things first پیش از /زودتر از/جلوتر از/قبل از/اول از همه

پیش از/ز ودتر از/جلوتر از/قبل از چیزهای دیگر

پیش از/ز ودتر از/جلوتر از/قبل از کارها ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣

704 resolution [نمایشگر رایانه و تلویزیون] خوانایی ، دقت نمایش

جدانمایی
١٣٩٦/٠٨/٠٣

705 flashback گذشته نما ١٣٩٦/٠٨/٠٣

706 forward در زمینه رایانه بازفرست ، بازفرستی ، دوباره فرستی ١٣٩٦/٠٨/٠٣

707 favourite پسندیده ، پسند شده ، مورد پسند ، گزیده ، گزیده شده ، گزینش شده ١٣٩٦/٠٨/٠٣

708 Engaged برگزیده ، گزیده شده ، گزینش شده ١٣٩٦/٠٨/٠٣

709 Omni directional همه سو/سویه/سویی
چند سو/سویه/سویی

همه راستا/راستایی
چند راستا/راستایی

همه جهت/جهته/جهتی
چند جهت/جهته/جهتی
تمام ج ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣

710 Real time درجا ، در دَم ، همان دَم ، همان گاه ، فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٣

711 Render [رایانه] بافت گذاری ، بافت پوشانی ، بافت پردازی ، بافت نمایی ، نمایش بافت ، نما پردازی

پرداخت ، پردازش
١٣٩٦/٠٨/٠٣

712 nostalgia یادآور ، یادآورانه ، خاطره‌انگیز ١٣٩٦/٠٨/٠٣

713 charismatic گیرا ، کِشَنده ،جذاب ، جذب کننده ١٣٩٦/٠٨/٠٣

714 charisma کشش ، کشندگی ، اثرگذاری ، تاثیرگذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٣

715 leasing کرایه‌فروشی ، فروش کرایه‌ای ، فروش اجاره‌ای ، فروش اعتباری ١٣٩٦/٠٨/٠٢

716 synchronous هماهنگ ١٣٩٦/٠٨/٠٢

717 ballistics پرتاب شناسی ، دانش پرتاب ١٣٩٦/٠٨/٠٢

718 ballistic پرتابی ، پرتابه ای ١٣٩٦/٠٨/٠٢

719 hydraulics آب فشارشناسی

شاره نیروشناسی ، شاره فشارشناسی

١٣٩٦/٠٨/٠٢

720 hydraulic آب فشاری

شاره نیرویی ، شاره فشاری
١٣٩٦/٠٨/٠٢

721 pneumatics باد نیروشناسی ، باد فشارشناسی

هوا نیروشناسی ، هوا فشارشناسی

گاز نیروشناسی ، گاز فشارشناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٢

722 pneumatic باد نیرویی ، باد فشاری

گاز نیرویی ، گازی فشاری

هوا فشاری
١٣٩٦/٠٨/٠٢

723 fulfillment انجام دهی ، انجام رسانی

پردازش سفارش ، واگذاری سفارش ، تحویل سفارش
١٣٩٦/٠٨/٠٢

724 commission کارگروه ، گروه کاری ، ١٣٩٦/٠٨/٠١

725 appropriately به گونه شایسته/درخور/پسندیده ، به طور شایسته/درخور/پسندیده ١٣٩٦/٠٨/٠١

726 overwhelming سرکوب کننده ١٣٩٦/٠٨/٠١

727 Infographics داده‌نگاری ، داده‌نمایی ١٣٩٦/٠٨/٠١

728 origin آغاز ، آغازه ١٣٩٦/٠٨/٠١

729 cross culture چند فرهنگی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

730 geostationary زمین ایستا ، زمین آهنگ ١٣٩٦/٠٧/٣٠

731 stationary مانا ، پایا ، بی جنبش ، بدون تکان ١٣٩٦/٠٧/٣٠

732 کذایی دروغین ، ناراست ، جعلی ، غیر واقعی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

733 adaptation هماهنگی ، همخوانی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

734 element بخش ، قسمت ١٣٩٦/٠٧/٣٠

735 presentation نشان دهی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

736 presenting نمایانگر ، نمایش دهنده ، نشانگر ، نشان دهنده ، ارائه‌دهنده ١٣٩٦/٠٧/٣٠

737 Inferring دریافت ، اندریافت ١٣٩٦/٠٧/٣٠

738 exhibitionist خودشیرین ١٣٩٦/٠٧/٣٠

739 nonexpansive ناگسترده ، ناگسترشی ، ناگستردنی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

740 demodulation جداسازی ، آزادسازی ، رهاسازی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

741 modulation یکپارچه‌سازی ، وابسته سازی ، سوارسازی ، همراه سازی ، همراه فرستی، درهم آمیزی ، درهم آمیختگی ، بخش‌بندی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

742 module بخش ، یکانه ١٣٩٦/٠٧/٣٠

743 partially پاره ای ، اندکی ، بخشی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

744 family friendly خانواده‌دوست ، خانواده‌پسند ١٣٩٦/٠٧/٣٠

745 Benefits سود ، سودمندی ، فایده ، امتیاز ١٣٩٦/٠٧/٣٠

746 recovery room اتاق هوش ١٣٩٦/٠٧/٣٠

747 recovery جان بخش ، جان بخشی ، زندگی بخش ، زندگی بخشی ، زنده سازی ، برگشت به زندگی ، بازگشت به زندگی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

748 authentication شناسایی ، هویت سنجی ، نمایش هویت ، تایید ، احراز ١٣٩٦/٠٧/٣٠

749 identification شناسه ، شناسه سنجی ، هویت سنجی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

750 proxy دست‌نشانده ، گماشته ، جانشین ، نایب ١٣٩٦/٠٧/٣٠

751 proxy war جنگ نیابتی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

752 context نوشته ، نوشتار

شرایط
١٣٩٦/٠٧/٣٠

753 tuition دستمزد ١٣٩٦/٠٧/٣٠

754 sub فرو ، فرودست ، کنار ، کناری ، کناردست ، زیردست ، پایین دست ، زیرشاخه ، شاخه فرعی ، فرعی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

755 dispatching پخش ، پخش بار ، پخش سازی ، تقسیم

[صنعت برق] نیرورسانی ، برق‌رسانی ، پخش نیرو/برق
١٣٩٦/٠٧/٣٠

756 Rangefinder بُردیاب ١٣٩٦/٠٧/٣٠

757 dispatch پخش ، پخش بار ، پخش کردن ، رساندن ١٣٩٦/٠٧/٣٠

758 cover روکش ، روپوش ١٣٩٦/٠٧/٣٠

759 multifactor چند عامل ، چند عاملی ، چند عامله ، عامل چندگانه ١٣٩٦/٠٧/٣٠

760 campaign در زمینه سیاست به معنی کارزار ، جنبش ١٣٩٦/٠٧/٣٠

761 lobby زد و بند ، زد و بند بازی ، ساخت و پاخت ، ساخت و پاخت کاری

گروه جلب رای
١٣٩٦/٠٧/٢٩

762 hernia بیرون زدگی ، بیرون‌رفتگی ، از جا درآمدگی ، از جا دررفتگی ، خارج شدگی ١٣٩٦/٠٧/٢٩

763 injection ریزش ، پاشش

درون‌ریزی ، درون‌پاشی

سوخت ریزی ، سوخت پاشی
١٣٩٦/٠٧/٢٣

764 destroying نابودی ، نابودگری ، نابودسازی ، ویرانی ، ویرانگری ، ویران‌سازی

نابودکننده ، نابودگر ، نابودساز ، ویران کننده ، ویران‌گر ، ویران‌ساز
١٣٩٦/٠٧/٢٣

765 partner همکار ، همیار ، همراه ١٣٩٦/٠٧/٢١

766 mobilized جابه‌جا شده ، همراه شده ١٣٩٦/٠٧/٢١

767 capturing ضبط ، تصویرگیری
گیراندازی

در ترکیب ، با معنای پسوندی -گیری ، -ستانی ، برای نمونه electron capturing به معنی الکترون گیری ، الکترون س ...
١٣٩٦/٠٧/٢١

768 shale oil نفت ماسه سنگ ، نفت سنگ رُس ، نفت لایه رس ١٣٩٦/٠٧/٢١

769 shale ماسه سنگ ، سنگ رُس ، لایه رس ١٣٩٦/٠٧/٢١

770 organic زیستی ، زیست پایه ، زیست بنیان ، زیست نهاد

جانوری

طبیعی ، طبیعی ساز ، طبیعی ساخت ، طبیعی پرورد
١٣٩٦/٠٧/٢١

771 modernism پیشرفت‌گرایی ، پیشرفتگی ١٣٩٦/٠٧/٢١

772 postmodernism پَسانوگرایی ١٣٩٦/٠٧/٢١

773 thats the way it is راهش اینه ، راهش همینه ، همین راهشه ١٣٩٦/٠٧/٢١

774 drilling سوراخ زَنی ، سوراخ کَنی

[صنعت نفت] چاه زَنی ، چاه کَنی ، حفاری ، حفاری چاه
١٣٩٦/٠٧/٢١

775 Popsicle یخمک ، نوشمک یخی ١٣٩٦/٠٧/٢١

776 drill stem ساق مته ، دسته مته ١٣٩٦/٠٧/٢١

777 crosstalk هم‌پوشانی ، روی هم افتادگی ، درهم روی ، نشت ١٣٩٦/٠٧/٢١

778 embedded درون ساز ١٣٩٦/٠٧/١٨

779 crowdsourcing انبوه‌سپاری ، گروهی سپاری ، جمعی سپاری ١٣٩٦/٠٧/١٨

780 organism جاندار ، زیست کننده ١٣٩٦/٠٧/١٨

781 ecology زیستگاه شناسی ١٣٩٦/٠٧/١٨

782 ecosystem زیستگاه ، زیست‌بوم ، محیط‌زیست ١٣٩٦/٠٧/١٨

783 suburban کنار شهری ، پیراشهری ، دور شهری ١٣٩٦/٠٧/١٨

784 all over فراگیر ، همه‌گیر ، همه‌جا ، کلی ، کلاً ١٣٩٦/٠٧/١٧

785 endangered در خطر ، در برابر خطر ، در آستانه خطر ، در مرز خطر

رو به نابودی ، در آستانه نابودی ، در مرز نابودی

رو به انقراض ، در آستانه انقراض
١٣٩٦/٠٧/١٧

786 bionics زیست ساختارشناسی ١٣٩٦/٠٧/٠٦

787 hitch hike رایگان سواری ، مفت سواری ١٣٩٦/٠٧/٠٢

788 walkman پخش همراه ١٣٩٦/٠٦/٢١