انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

ebitaheri@gmail.com

ebitaheri@gmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 multiplex [پیام ، داده ، علامت ، سیگنال]

چندگانه‌فرستیِ همزمانِ تک بستر
جابجایی چندگانه همزمان تک بستر
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

2 teleport دور رسانی ، دور نوردی ، دورپیمایی ، دورپیمایش ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

3 assign گذاشتن ، پیوند دادن ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

4 endnote پا متنی ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

5 footer پا صفحه ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

6 clan گروه ١٣٩٧/١٠/٢١
|

7 here you are [هنگام پذیرایی،تعارف یا دادن چیزی به کسی]

خدمت شما
١٣٩٧/١٠/١٦
|

8 mature بزرگسال ١٣٩٧/١٠/١٤
|

9 replica نسخه جایگزین ١٣٩٧/١٠/١٣
|

10 predictably به گونه‌ای پیشبینی شده ١٣٩٧/١٠/١٣
|

11 gauge اندازه‌نما

سَنجه ، سنجش‌نما
١٣٩٧/١٠/١١
|

12 shoplift دَلِه دزدی ، دله دزدی کردن ١٣٩٧/١٠/١١
|

13 expanse فضای گسترده ، فضای پهناور ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

14 just تازگی ، همین تازگی ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

15 be به پا شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

16 roadmap راه‌نگاشت ، رَه‌نگاشت ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

17 transformation دگرگون‌شدگی ، تحول ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

18 food court محوطه غذاخوری ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

19 teleworking دورکاری ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

20 undo برگرداندن ، بازگرداندن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

21 surf وب‌گردی ، اینترنت‌گردی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

22 search engine جستجوگر ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

23 scroll سُریدن ، سُرِش ، سر خوردن

نَوَردیدن
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

24 as به نامِ ، با نامِ ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

25 interface نما ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

26 weblog وب نوشته ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

27 grill کباب‌پز

کباب با سیخ شبکه‌ای

١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

28 barbecue کباب سیخی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

29 banner پارچه‌نوشته ، بَرنوشته ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

30 tanker [هواپیما ، کشتی ، کامیون ، خودرو]

سوخت‌رسان ، مخزنی ، مخزن‌دار
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

31 meditation خودآرامی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

32 phototroph [زیست‌شناسی]

نور پَروَرد ، نور پَرواره
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

33 regular سامان‌یافته
سر و سامان گرفته/پذیرفته
قانونمند ، قاعده‌مند
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

34 regulated آراسته ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

35 forming ریخت‌دهی ، ریخت‌سازی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

36 plastic ریخت‌پذیر ، ریخت‌گرفتنی

موم مانند ، مانند موم

خمیر مانند ، مانند خمیر ، خمیرگونه
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

37 anticipation [زیست‌شناسی]

پیش‌بُروزی ، بُروزیافتگی پیش‌افتاده ، بروزیافتگی پیشرِس ، جلو افتادن آهسته سن بُروز برخی از بیماری‌های ارثی در گذر نسل‌های متوالی
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

38 pseudohermaphroditism نَرمادگی‌نما ، شبه نرمادگی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

39 that's too bad متاسفم

چه بد ، چقدر بد
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

40 too bad چه بد ، چقدر بد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

41 emergent فوریتی

سر برآورنده

تازه پیدا ، نو پیدا ، نو پدید ، نو پدیدار
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

42 artifact دست‌سازه ، دست‌ساخته

کاردستی ، هنر دستی

ساخته هنری ، اثر هنری
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

43 aggregate انباشته ، هم انباشت ، هم انباشته ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

44 infusible گداخت ناپذیر ، ذوب نشدنی ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

45 electrocardiogram قلب‌نگاره برقی ، قلب‌نگاشته برقی ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

46 cardiogram قلب‌نگاشت ، قلب نگاشته ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

47 reservation جا نگهداری ، جا گیری ، جا کنارگذاری ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

48 تغذیه خوراک‌دهی ، خورد و خوراک ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

49 how is it going [سلام و احوال‌پرسی خودمانی و غیررسمی]

چطور می‌گذرد ، چطور پیش می‌رود
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

50 metallicity فلزینگی ، فلزی شدگی

ویژگی فلزی ، حالت فلزی ، شرایط فلزی
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

51 echocardiography پژواک‌نگاری قلب ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

52 accumulator گردآور ، گردآورنده

نگهدارنده
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

53 hustle نیرنگ ، نیرنگ‌بازی ، فریب

حقه‌بازی ، دغلکاری

اخاذی
١٣٩٧/٠٨/١٤
|

54 supervisor گرداننده

سَر پرستار ، پرستار سرپرست
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

55 syndication هم نشری ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

56 currency ارز ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

57 boyhood پسرانگی ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

58 trial آزمایشگری ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

59 pricing ارزش‌گذاری ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

60 monitor نمایشگر

دیده‌بان

پایشگر
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

61 distractor حواس پرت کننده ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

62 intonation آهنگینی

اُفت‌و‌خیز صدا
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

63 coding شماره‌گذاری ، شماره‌دهی ، شماره‌بندی

کُددهی ، کدبندی
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

64 cofounder همکار بنیان‌گذار ، بنیان‌گذار همکار

کمک بنیان‌گذار
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

65 go on به پیش رفتن ، جلو رفتن

سپری شدن ، گذر شدن ، در گذر بودن ، سِیْر شدن

دنبال شدن ، ادامه یافتن
١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

66 fellowship یاری ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

67 marriage پیوند ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

68 reload بازآوری

[نظامی]
خشاب‌گذاری ، باز خشاب‌گذاری ، خشاب‌گذاری دوباره
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

69 trajectory خط راهه ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

70 gradualism پیوسته‌انگاری ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

71 overlap برهم افتادگی ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

72 decoupling واجُفت شدگی ، واشُدگی ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

73 stand چهارپایه ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

74 course گام پیمایش ، دوره پیمایش ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

75 megalodon بزرگ دندان ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

76 anachronism تاریخ‌نابهنجاری
تاریخ‌نابهنگامی ، نابهنگامی تاریخی
زمان‌بیگانگی ، بیگانگی با زمان
زمان‌نابهنجاری ، نابهنجاری زمانی
زمان‌پریشی ، زمان‌پریش ...
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

77 remap بازنگاشت ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

78 anyhow باری ، به هر روی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

79 obscurantism تاریک‌ورزی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

80 immobilizer [دزدگیر خودرو]

جابجایی بازدار ، بازدارنده جابجایی
حرکت بازدار ، بازدارنده حرکت
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

81 spitfire آتش‌انداز

آتش‌مزاج
١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

82 grade سال آموزشی ، سال تحصیلی

برای نمونه fifth grade به معنی سال پنجم آموزشی ، سال پنجم تحصیلی
١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

83 feature قابلیت ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

84 long range بلند بُرد ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

85 prophet مُنادی ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

86 proliferation گسترش ، افزایش ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

87 peek نگاه یواشکی ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

88 falling ریزان ، فرو ریزان ، اُفتان ، فرو اُفتان ، فرو کِشان

رو به پایین ، رو به سرنگونی
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

89 fall فرو افتادن ، بَر افتادن ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

90 down [رایانه]

خراب ، خارج از دسترس ، از دسترس خارج ، خارج از مدار ، از مدار خارج
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

91 rechargeable شارژی ، شارژپذیر ، شارژ شونده ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

92 laptop رو زانو ، رو زانویی ، رو پا ، رو پایی ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

93 haste makes waste [ضرب‌المثل]

عجله باعث خرابی می‌شود ، عجله باعث خرابکاری می‌شود
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

94 fun شادی ، لذت ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

95 patrol پایِش ، بازرسی ، نظارت ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

96 promotion پیش‌بَری ، پیش‌رانی ، پیش‌اندازی

١٣٩٧/٠٦/٢١
|

97 fallout ریزش ، اُفت ، فرو افت ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

98 united یکپارچه ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

99 edge بَر لبه ، در مرز

[فناوری]
پیشرفته ، بسیار پیشرفته ، نوین ، جلودار ، پیشرو ، پیشتاز ، پیشگام ، پیشاهنگ
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

100 developing رو به پیشرفت ، پیش رونده ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

101 dismiss کنار گذاشتن/نهادن/افکندن

وا نهادن
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

102 total بی‌کم‌وکاست

تمام‌عیار
١٣٩٧/٠٦/١١
|

103 hold on [حالت دستوری]

وایستا! ، به ایست!
١٣٩٧/٠٦/١١
|

104 gala شادمانی ، سرخوشی ، پایکوبی ، دست‌افشانی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

105 abuse کاربرد نادرست/نابجا/بد

استفاده بی‌مورد
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

106 under the impression that به خیال اینکه ، با خیال اینکه
به این خیال که ، با این خیال که
به گمان اینکه ، با گمان اینکه
به این گمان که ، با این گمان که
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

107 rider راننده ، سرنشین

[در ترکیب]
-ران ، -سوار
برای نمونه ghost rider به معنی روح‌سوار ، روح‌ران
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

108 flaming سوزان ، زبانه‌کِشان ، شعله‌کُنان ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

109 meter [در ترکیب]
-نما
برای نمونه barometer به معنی فشارنما
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

110 dispenser جا ، انباره ، ظرف ، مخزن

پخش کننده ، رساننده

[در ترکیب]
-ریز ، -رسان ، -پخش ، -پخش کُن ، - فِرِست
برای نمونه water dispenser به م ...
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

111 match هماهنگ ، هماهنگی
همخوان ، همخوانی
سازگار ، سازگاری
جفت‌وجور ، جفت‌وجوری

[در حالت مقایسه دو یا چند شخص با هم]
اندازه کسی بودن ، در ...
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

112 tip سَرِه

فراز
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

113 fraction [سیاست]

گروه ، گروه سیاسی ، فراکسیون
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

114 frequently هِی ، هَمَش

پُر ، پرشمار ، بسیار ، بَسی ، افزون ، زیاد

پِیاپِی ، پیوسته ، پشت هم ، پشت سر هم ، همیشه ، همواره ، یکسره ، یکدم ، بی اَمان
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

115 colostomy روده‌بُری ، روده‌بَرداری ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

116 strategy چاره

رویکرد
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

117 surf [اینترنت و وب]

گشت ، گشت‌وگذار ، گشت‌زنی ، پرسه‌زنی ، زمان‌گذرانی(در) ، زمان سِپَرانی(در)
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

118 facility داشته ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

119 shopaholic عشقِ خرید ، خوره خرید ، دیوانه خرید ، شیفته خرید ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

120 climb کوه‌نوردی ، بالاروی از کوه ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

121 outline دُور تا دُور ، دُور و بَر ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

122 nominal نمایی ، نمادی ، نمادینه، نمایشی ، نِمودی ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

123 conveyor جابجاگر

تسمه نواری/رونده
خط نواری/تسمه‌ای/رونده

نوار جابجایی/جابجاگر/رساننده/ترابر
تسمه جابجایی/جابجاگر/رساننده/ترابر
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

124 gigantic هیولایی ، هیولاوار ، هیولاسان ، هیولامانند ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

125 durable دیرپا ، پایدار ، ماندگار ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

126 predictably برابرِ پیشبینی ، برابر با پیشبینی ، بر پایه پیشبینی ، مطابق پیشبینی ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

127 career مسیر زندگی/زندگانی

سپری کردن زندگی/زندگانی
زندگی سپری/سپرانی
زندگانی سپری/سپرانی
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

128 breathtaking نفس بُر ، نفس بندآور ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

129 lift برداشت ، بالابَری

[وزنه‌برداری]
برداشت وزنه ، بالای سر بردن
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

130 moulding قالب‌زَنی ، قالب‌گذاری ، در قالب‌گذاری ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

131 at the end در پایان ، در فرجام ، در انتها ، در آخر ، آخرسَر ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

132 monument یادمان ، بنای یادمان

اثرِ یادمان/یادبود/یادواره/یادگاری
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

133 preference خواسته

گرایش ، تمایل
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

134 about to نزدیک به ، رو به ، در آغاز ، در شروع ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

135 trigger فرمان‌گر ، فرمان‌دهنده

راه‌انداز ، کارانداز ، آغاز کننده ، فعال‌گر ، فعال کننده
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

136 human being آدمی‌زاد ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

137 hold چیره بودن ، مسلط بودن ، تسلط داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

138 hegemony چیره‌دستی ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

139 miserable بینوا ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

140 proficiency کارآمدی

چیره‌دستی ، کارشناسی ، کارکشتگی ، کاربلدی، بلدیت
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

141 arid [میوه]

گس
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

142 reign فرمان راندن ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

143 friendly با دوستی ، با مهربانی ، مهربانانه

[در ترکیب]
-دوست ، -پسند ، -گرا ، -راستا
برای نمونه user friendly به معنی کاربر دوست ، کاربر پسند ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

144 revenant باز آمده

از گور برآمده ، گور برخاسته
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

145 silencing خُفتگی ، از کار افتادگی ، خاموش شدگی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

146 aching دردکُنان ، دردکِشان ، درددار ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

147 maleficent بد سرشت ، بد نهاد ، بد ذات ، بد طینت ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

148 on call هشیار ، آگاه

آماده ، آماده کار ، آماده به کار ، آماده پاسخ
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

149 and so on و مانند این ، و مانند اینها
و همینگونه تا پایان/تا آخر ، و همینطور تا پایان/تا آخر
و دیگر چیزها ، و چیزهای دیگر
و دیگر نمونه‌ها ، و نمونه‌ه ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

150 dependent on در گرو ، بسته به ، در پیوند(با) ، گره خورده با ، در ارتباط(با) ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

151 on رو به
رو به جلو
سرگرم ، سرگرم کار ، در حال کار
رو به پیشرفت ، در حال پیشرفت
در گذر ، در جریان
در دست کار ، در دست انجام ، رو به انجام ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

152 regulation اندازه‌گذاری ، اندازه‌دهی ، اندازه‌سازی

قانون‌گذاری ، قانونمندسازی
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

153 untouchable دست‌نیافتنی ، دسترس‌ناپذیر ، دسترسی‌ناپذیر

چیره‌ناپذیر ، تسخیرناپذیر
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

154 origin برآمدن(از) ، برگرفتن(از) ، ریشه گرفتن(از) ، برخاستن(از) ، نشات گرفتن(از) ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

155 genesis آفرینش

ریشه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

156 with thanks با سپاس(از) ، با تشکر(از) ، با قدردانی(از) ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

157 have a good time [حالت مصدری]
خوش گذراندن

[حالت امری]
خوش بگذرد ، خوش بگذرانید
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

158 Look a birdie [برای جلب توجه و جمع کردن حواس]

جوجه را نگاه کن ، جوجو رو نگاه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

159 Watch a birdie [برای جلب توجه و جمع کردن حواس]

جوجه را نگاه کن ، جوجو رو نگاه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

160 keep out دوری کردن از

از ... دوری کردن
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

161 vision نگاه ، دورنما ، فرادید ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

162 in case of هنگام ، در هنگام ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

163 hemorrhoid خونریزی مقعدی ، خونریزی دیواره مقعد ، درد و وَرَم رگ‌های دیواره مقعد ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

164 judgement دادگری ، دادوَرزی ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

165 superposition اَبَرجای‌گُزیدگی ، ابر برهم‌نِهی ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

166 mobility جابجاپذیری ، جابجایی‌پذیری ، جنبش‌پذیری ، تحرک پذیری ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

167 boosting توان‌افزایی ، افزایش توان

نیرو افزایی ، افزایش نیرو
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

168 booster پرتابگر

پرتاب‌افزا

کمک پرتاب/پرتابگر
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

169 demagnetize آهنربا زُدایی کردن ، مغناطیس‌زدایی کردن
زدودن حالت آهنربایی/مغناطیسی
نابود کردن حالت آهنربایی/مغناطیسی
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

170 overclock [رایانه]

کارکردافزایی ، افزایش کارکرد
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

171 notify هشدار دادن ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

172 spammer هرزنامه‌فرست ، فرستنده هرزنامه ، ارسال کننده هرزنامه ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

173 routing راه‌دهی ، مسیردهی ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

174 jellyfish ژله ماهی ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

175 away به دور ، به دور از

به کنار ، به کنار از
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

176 by the time تا ، تا هنگامِ ، تا هنگامیکه ، تا آنگاه(که) ، تا آن هنگام(که)

پیش از (اینکه) ، تا پیش از (اینکه)
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

177 catcher [بازی بیسبال]

توپ گیر ، بازیکن گیرنده توپ
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

178 distributed پخش(شده) ، پراکنده(شده) ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

179 habitant بومی ، پاگیر(جایی) ، اهل(جایی) ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

180 rightful راستین ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

181 it's kind of you لطف شماست ، این لطف شماست ، این از لطف شماست ، لطف شما را می‌رساند ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

182 lensing همگرا شدگی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

183 lineman مامور خط
خط نگهدار
مامور خط نگهدار
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

184 divided by [ریاضیات]

بَر ، بر روی ، بخش بر
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

185 how به چگونه ، به چگونه‌ای ، به چه روشی ، با چه روشی ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

186 anyway به هر روی ، با همه اینها ، از اینها گذشته ، از همه اینها گذشته ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

187 powered با نیروی ، با توان ، با قدرت
به کمک ، با کمک ، با پشتیبانی ، با حمایت
نیرو گرفته(از) ، توان گرفته(از)
ساخته شده(از) ، پدید آمده(از)
برگرف ...
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

188 flaring [پالایشگاه و نفت و گاز]

گازسوزی ، گازسوزانی
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

189 my baby جانم ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

190 convertibility دگرگونی پذیری ، تبدیل پذیری ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

191 crater کاسه آتشفشان ، کاسه آتشفشانی

گودال ، گودال برخورد(ی) ، گودال برخورد شهاب‌سنگ
١٣٩٧/٠٤/٢١
|

192 refund باز سرمایه‌گذاری ، سرمایه‌گذاری دوباره ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

193 couchsurfing مهمان‌گردی ، مهمان‌گردشگری ، مهمان گشت‌وگذاری ، مهمان سفری ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

194 look like مانند بودن ، همانند بودن ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

195 undeveloped ناپیشرفته ، پیشرفت نکرده ، پَس‌افتاده ، عقب مانده ، عقب افتاده ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

196 glimpse نگاه کوتاه ، نگاه تند و تیز ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

197 jet lag پرواز زدگی ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

198 dumping بازارشکنی
ارزان‌فروشی(مکارانه)
زیرِ قیمت فروشی
١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

199 farcry فریاد رَسا ، فریاد دوررَس ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

200 avant garde پیشاهنگ ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

201 waxing موم‌زَنی ، موم‌اندازی

واکس‌زنی
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

202 epilation [آرایش]
مو کَنی ، موبَرداری
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

203 threading [آرایش]
بنداندازی
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

204 acquisition دریافت ، دستیابی ، گرفت

گردآوری
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

205 public service خدمات همگانی ، خدمات فراگیر ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

206 monosaccharide [شیمی ، زیست‌شناسی]
تک قندی
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

207 enantiomer [شیمی ، زیست‌شناسی]
پادهمسان‌پار
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

208 diastereomer میان‌فضاپار ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

209 shiny رخشان ، تابناک ، درخشنده ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

210 run [رنگ‌آمیزی و نقاشی]
شُره ، شُره داشتن
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

211 primer پیش‌رنگ ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

212 modifier کاهنده ، کاهش دهنده ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

213 antiwear ضد خوردگی ، ضد سایش ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

214 are you kidding me سَر به سَرم میذاری؟

شوخی میکنی(با من)؟ ، شوخیت گرفته با من؟

منو دست میندازی؟ ، دستم میندازی؟
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

215 unexpectedness ناگهانی ، ناخواستگی ، سرزدگی ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

216 long lasting دیرپا ، پایدار ، ماندگار ، پُر عُمر ، با عمر ، با دوام ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

217 all at once ناگاه ، به ناگاه ، به ناگهان ، یکهو ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

218 same here و/نیز/هم همچنین
همین‌گونه ، و/نیز/هم همین‌گونه
به همین‌گونه ، و/نیز/هم به همین‌گونه
بدین‌گونه ، و/نیز/هم بدین‌گونه
همین‌جور ، و/نیز/هم هم ...
١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

219 regolith سنگ‌پوشه ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

220 cohabitation هم باشی ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

221 summit نشست سران ، دیدار سران ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

222 Its not for nothing that الکی نیست که ، برای هیچی نیست که ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

223 demoulding قالب‌زُدایی ، قالب‌گشایی ، قالب‌درآوری ، از قالب درآوری ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

224 اکتسابی گرفتنی ، به دست آوردنی
آموزشی ، آموختنی ، فراگرفتنی
دریافتی ، اَندریافتی ، دریافتنی
حاصل شدنی
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

225 parameter اندازه ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

226 induction [برق و الکترونیک]
دراَندازی ، دراَندازش ، دراَنداختگی ، انگیختگی ، واداشتگی
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

227 pleiotropism چند نِمودی ، چند نمودگری ، چند نمودگرایی ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

228 pleiotropy چند نمودی ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

229 tomography لایه‌نگاری ، عکس‌برداری لایه‌ای ١٣٩٧/٠٣/١٦
|

230 bumblebee زنبور گاوی ١٣٩٧/٠٣/١٦
|

231 a few یک چندتایی ، یه چندتایی ١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

232 triceratops [گونه‌ای از دایناسور]

سَر سه شاخ ، کَله سه شاخ
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

233 cryptozoology نهان‌جاندارشناسی ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

234 tit for tat این به جای آن ، این در برابر آن ، این به عوض آن ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

235 power bank شارژ همراه ، شارژر همراه ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

236 conglomerate خوشه ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

237 hologram فرانما ، فرانگار ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

238 viral [اینترنت]

داغ
١٣٩٧/٠٢/١٥
|

239 scrolling لغزش ١٣٩٧/٠٢/١١
|

240 docking [فضا]

پیوند ، پیوست ، پهلوگیری
١٣٩٧/٠٢/١٠
|

241 epipaleolithic فراپارینه سنگی ١٣٩٧/٠١/١٣
|

242 spectral شبح وار ١٣٩٧/٠١/١٠
|

243 endochondral درون‌غضروفی ١٣٩٦/١٢/٢٨
|

244 ossification استخوان‌سازی ١٣٩٦/١٢/٢٨
|

245 breaking news خبر/اخبار جنجالی

خبر/اخبار داغ

خبر/اخبار فوری
١٣٩٦/١٢/٢٢
|

246 donation کمکِ هزینه‌ای/پولی/مالی
کمک‌رسانیِ هزینه‌ای/پولی/مالی
پشتیبانی هزینه‌ای/پولی/مالی
حمایت هزینه‌ای/پولی/مالی
١٣٩٦/١٢/٢٢
|

247 feminism برابرگرایی حقوق زن با مرد/زنان با مردان
برابرگرایی حقوقی زن با مرد/زنان با مردان

برابری حقوق زن با مرد/زنان با مردان
برابری حقوقی زن با ...
١٣٩٦/١٢/١٨
|

248 insider افشاگر ١٣٩٦/١٢/١٦
|

249 conductor [تلویزیون و رادیو]

برنامه‌ریز ، برنامه‌چین ، برنامه‌گذار
١٣٩٦/١٢/١٦
|

250 monopoly ویژه‌شدگی ، تک قطبی ١٣٩٦/١٢/١٤
|

251 schematic نمایی ، نمایه‌ای ، نمایشی ، الگویی ١٣٩٦/١٢/١٠
|

252 cheap [فیلم یا هنر]

بی‌ارزش ، پیش پا افتاده ، کم مایه ، بُنجُل
١٣٩٦/١٢/٠٤
|

253 cryptocurrency رمز ارز ، ارز رمزگذاری شده ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

254 asymmetric ناهمسان ، نامانند ، ناهمانند ١٣٩٦/١٢/٠١
|

255 author پدیدآور ، پدیدآورنده ١٣٩٦/١٢/٠١
|

256 armature [برق]

هسته سیم‌پیچی شده ، محور سیم‌پیچی شده
١٣٩٦/١٢/٠١
|

257 adventitious رویدادی ، رخدادی ، پیشبینی نشده

[گیاه‌شناسی]
ناجور ، ریشه و جوانه ناجور ، ریشه و جوانه نابجا روییده

١٣٩٦/١٢/٠١
|

258 administration گردانندگی ، رسیدگی ، کاردانی ١٣٩٦/١٢/٠١
|

259 appendix پِی افزود

[پزشکی]
روده کور ، فزون روده

١٣٩٦/١٢/٠١
|

260 abruption گُسست ١٣٩٦/١٢/٠١
|

261 apartheid جدا زیستی ، جدا نژادی ١٣٩٦/١٢/٠١
|

262 appointment دیدار ، جای دیدار ، قرار دیدار ، وعده‌گاه ١٣٩٦/١٢/٠١
|

263 logging گزارش‌گیری ، گزارش‌نویسی ، گزارش‌بَرداری ، گزارش‌دهی ١٣٩٦/١١/٢٥
|

264 leading [آمار و اقتصاد]

پیش‌نگر
١٣٩٦/١١/١٨
|

265 departed جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/١١/١٢
|

266 drain [الکترونیک و برق]

جریان‌کِشی ، جریان کشیدن
١٣٩٦/١١/١١
|

267 covered با پشتوانه ، پشتوانه‌دار ، پپشتیبانی شده ١٣٩٦/١١/١٠
|

268 ahead پیش رو ، در پیش ، در پیش رو ، فرارو

[حالت دستوری و امری]
به پیش

١٣٩٦/١١/١٠
|

269 brute force [نوعی روش کشف رمز در رایانه و شبکه]

جستجوی فراگیر
١٣٩٦/١١/٠٦
|

270 canalization سو دهی ، خط دهی ، جهت دهی ١٣٩٦/١١/٠٤
|

271 as you wish [اصطلاح]
هر جور(که)دوست داری ، هر جور( که) می‌خواهی ، هر جور(که)میل شماست ، هر جور(که)دلت میخواهد
١٣٩٦/١١/٠٣
|

272 binding پیوند ، بستگی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

273 nucleosynthesis [فیزیک ، شیمی]

هسته‌زایی ، هسته‌سازی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

274 aspect نمای دیداری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

275 lithification سنگ‌سازی ، سنگی شدگی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

276 eukaryote [زیست‌شناسی]

هسته‌نما
١٣٩٦/١١/٠٣
|

277 archaea [زیست‌شناسی]

باستانیان ، دیرینه‌گان

ریزجانداران باستانی/دیرینه/کهن
١٣٩٦/١١/٠٣
|

278 bioarchaeology زیست باستان‌شناسی ، باستان‌شناسی زیستی

زیست دیرینه‌شناسی ، دیرینه‌شناسی زیستی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

279 agnosticism ندانم گری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

280 take it easy [اصطلاح]

بی‌خیال‌ ، بی‌خیالش ، بی‌خیال اون ، راحت باش
١٣٩٦/١١/٠٣
|

281 uncommon نافراگیر ، نایاب ١٣٩٦/١١/٠٣
|

282 tectonic زمین‌ساختاره ١٣٩٦/١١/٠٣
|

283 coloring رنگ‌کاری ، رنگ‌رزی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

284 zombie مُرده‌نما ١٣٩٦/١١/٠٣
|

285 tagging برچسب‌گذاری ، برچسب‌دهی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

286 misbehaving بدرفتاری ، کج‌رفتاری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

287 allometric دگر اندازه ١٣٩٦/١١/٠٣
|

288 probiotic پُر ریز مغذی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

289 coking [معدن]

کُک سازی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

290 sealed کیپ ، هواگیر ، هواگیری شده ، درزگیری شده ، دربندی شده ١٣٩٦/١١/٠٣
|

291 chip [فوتبال]

ضربه نوک پا
١٣٩٦/١١/٠٣
|

292 shotgun تفنگ ساچمه پران ١٣٩٦/١١/٠٣
|

293 bioluminance زیست تاب ١٣٩٦/١١/٠٣
|

294 intercooler [خودرو]

خنک‌کننده درونی ، خنک‌کننده درون موتوری
١٣٩٦/١١/٠٣
|

295 magentar [ستاره‌شناسی]

ستاره مغناطیسی ، مغناط اختر
١٣٩٦/١١/٠٣
|

296 porky گوشتالو ، چاقالو ، خپل ١٣٩٦/١١/٠٣
|

297 uniformism همسان‌گرایی ، همسان‌باوری ، همسان‌انگاری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

298 choir همنوازان ، گروه همنوازان ١٣٩٦/١١/٠٣
|

299 membrane پرده پوست ١٣٩٦/١١/٠٣
|

300 interoperability [رایانه و مخابرات]

هم کارکردپذیری ، کارکردپذیری مشترک ، کارکردپذیری بینابینی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

301 peer مانند ١٣٩٦/١١/٠٣
|

302 scramble [هواپیمایی]
تُند خیزی ، تُند برخاست ، برخاست تند هواپیما ، برخاست سریع هواپیما

هشدار تندخیزی هواپیما ، هشدار برخاست تند هواپیما ، هشدار برخ ...
١٣٩٦/١١/٠٣
|

303 rally خودرو رانی ، خودرو رانی استقامتی

خودروپیمایی ، خودروپیمایی استقامتی

راهپیمایی(استقامتی) با خودرو
١٣٩٦/١١/٠٣
|

304 paradox ناسازگاری ، ناسازنما ١٣٩٦/١١/٠٣
|

305 PCB [رایانه]

صفحه مدار چاپی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

306 stand off دور ایستا ١٣٩٦/١١/٠٣
|

307 snowmobile خودروی برفی ، ماشین برفی ، موتور برفی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

308 free climbing آزادنوردی ، صعود بدون وسایل حفاظتی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

309 deadline سَرآمد ، تمام‌شد ١٣٩٦/١١/٠٣
|

310 non stop پیوسته ، دمادم ، یکدم ١٣٩٦/١١/٠٣
|

311 tower climber برج‌نورد ، دکل‌نورد ١٣٩٦/١١/٠٣
|

312 traverse [کوه‌نوردی]

پَهناگذر ، پهناگذری
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

313 thriller [فیلم ، داستان ...] پلیسی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

314 feeder [صنعت]
قطعه‌رسان ، قطعه‌گذار ، قطعه‌ پُرکن
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

315 ride گردش سواری ، سوارگردی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

316 cover روتختی ، ملافه

روپوش
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

317 slipper نعلین ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

318 spotty پر لک ، پر از لک ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

319 tycoon کلان سرمایه‌دار ، سرمایه‌دار بزرگ/کلان

خر پول ، خر مایه ، کله‌گنده ، پولدار کله‌گنده
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

320 all terrain همه جا ، همه جایی

همه جا رو
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

321 canal راه آب ، گذرگاه آبی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

322 breaking جنجالی

افسارگسیخته
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

323 ex vivo برون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

324 in vivo درون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

325 trickle قطره چکاندن ١٣٩٦/١٠/١١
|

326 last به درازا انجامیدن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

327 tectonic زمین‌ساختار ، زمین‌ساختاری ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

328 tectonics زمین‌ساخت شناسی ، زمین‌ساختارشناسی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

329 systematic ساختاری ، ساختار یافته ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

330 resume کارنامه ، کارنامه کاری ، پیشینه کاری ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

331 earthing زمین‌سازی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

332 POS point of sale

جایگاه فروش ، دستگاه کارت‌خوان
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

333 acronym سَرواژه ، کوتاه‌واژه ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

334 plate کفه ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

335 shop سالن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

336 assemble سرهم بندی ، سرهم سازی ، سوارسازی ، کنار هم گذاری ، مونتاژ ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

337 matched جفت و جور ، جفت و جور شده

سازگار ، هماهنگ ، همسان
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

338 joker شیطونک ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

339 robotic روباتی ، روبات‌وار ، روبات‌مانند ، مانند روبات

روبات‌کارکرد ، با کارکرد روبات ، با کمک روبات
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

340 waterspout تنوره آبی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

341 insurgent قانون‌شکن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

342 استیضاح بازخواست ، بازخواهی ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

343 installation سازه ، سازه‌ها ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

344 premium برتر ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

345 by به کمک ، با کمک

از راه ، به روش

به واسطه
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

346 keylogger [رایانه]

کلیدنگار ، نوعی برنامه جاسوسی رایانه‌ای که کلیدهای فشار داده شده صفحه‌کلید را به سازنده برنامه گزارش می‌دهد
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

347 inbound درون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

348 outbound برون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

349 sight دیدار ، برخورد دیداری ، مشاهده ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

350 unforgiven نابخشوده ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

351 Archaeopteryx [گونه‌ای از دایناسورهای پرنده]

کهن‌بال ، باستانی‌بال، دیرینه‌بال
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

352 furcula چنگالَک ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

353 breakthrough دستاورد ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

354 hovering پروازِ ایستا/درجا

ایستا پروازی ، درجا پروازی

هوا ایستایی ، هواشناوری ، شناور در هوا
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

355 trench دراز گودال ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

356 headrest پشت سری ، راحتی سر ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

357 bold برجسته

تو پُر
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

358 stall [هوانوردی]

واماندگی ، درجازدگی
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

359 backbone ستون مهره‌ها

پایه ، بستر ، زیرساختار
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

360 after burner [هواپیمایی]

پس سوز
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

361 meditation تامل ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

362 as در نقش ، به نقش ، با نقش ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

363 to رو به ، روی سخن با ، خطاب به ، معطوف به ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

364 sinking غرق‌شدگی ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

365 CNC ماشین‌کاری رایانه‌ای ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

366 renewable بازیافتی ، بازیافتنی ، بازیافت پذیر ، بازیافت شدنی

نو پذیر ، نو شدنی

جایگزین
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

367 uncertainty گُنگی ، ناآشکاری ، ابهام ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

368 for example بعنوان نمونه ، بعنوان مثال ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

369 figured ریخت گرفته ، ریخت دار ، دارای ریخت

فیگور گرفته ، فیگور دار ، دارای فیگور
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

370 service کارکرد ، کارکردی ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

371 therefore پس ، برای همین ، بدین منظور ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

372 agreeable دلنشین ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

373 modular بخش بخش ، چند بخش ، چند تکه ، چند ساختار ، چند ساختاری

ساختار یافته ، ساختارپذیر
١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

374 aerosol هوا ذرات ، ذرات هوایی ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

375 raving پرجوش و خروش ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

376 blackman مرد سیاه‌پوش ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

377 beast زشت ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

378 swap جابجایی

دست به دست کردن/شدن
از این دست به آن دست دادن
این دست آن دست شدن
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

379 venture خطرپذیر ، پرخطر ، ریسک‌پذیر ، پر ریسک

سرمایه‌گذاری خطرپذیر/پرخطر/ریسک‌پذیر/پر ریسک
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

380 flutter لرزش خمشی ، لرزش پیچشی ١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

381 transportability تَرابُردپذیری

جابجاپذیری ، جابجایی‌پذیری
جابجایافتگی ، جابجایی‌یافتگی
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

382 layout چینش ، چیدمان

آرایه‌بندی

نمابندی
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

383 unibody یکپارچه

تک‌بدنه
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

384 booth باجه ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

385 mise en scene نمابندی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

386 capture ربودن ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

387 directory [رایانه] شاخه ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

388 passenger رهگذر

سوار

[خودرو]
پشت صندلی ، پشتیِ صندلی عقب
١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

389 upcoming فرا رو ، فرارس ، فرارسنده ، پیش رو ، در پیش رو ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

390 homoerectus انسان ایستاده ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

391 homosapien انسان خردمند/خردورز/اندیشمند/متفکر ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

392 IVF باروری در لوله آزمایش ، بارورسازی در لوله آزمایش ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

393 colonoscopy روده‌نمایی ، روده‌بینی ، روده‌نگاری

نمایش درون روده ، دیدن درون روده
١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

394 resident evil اهریمن ماندگار ، اهریمن پایدار ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

395 evil اهریمن ، اهرمن ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

396 resident پایا ، پایدار ، پابرجا ، مانا ، همیشگی ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

397 dive شیرجه زدن ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

398 rise بَردمیدن ، بَر زدن ، سَر برآوردن ، فراز آمدن

بَر آسمان شدن ، به آسمان پریدن ، به آسمان رفتن ، سر به آسمان گذاشتن
١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

399 allotrope دگر ریخت ، دگر ساختار ، دگر شکل ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

400 hagfish عجوزه ماهی ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

401 finding پِیِ ، در پی ، جست‌وجویِ ، در جست‌وجوی ، دنبالِ ، به دنبال ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

402 wolverine گرگ‌نَما ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

403 coffee mate شیرِ قهوه ، همراه قهوه ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

404 promote پیشرفت ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

405 diary یادداشت روزانه ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

406 exposure نورگیری

در برابر نور گذاشتن
١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

407 datafication داده‌سازی ، داده‌ای سازی ١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

408 objective دیداری ، نمایشی

نمودی ، نمود یافته ، نمادی

چشمی

تماشایی
١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

409 Informatics داده‌ورزی ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

410 role playing نقش‌آفرینی ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

411 supercharger پُرخوران ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

412 turbocharger پُرخوران ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

413 long term دراز هنگام ، طولانی مدت ١٣٩٦/٠٩/١١
|

414 delivery واگذاری ١٣٩٦/٠٩/١١
|

415 maneuver بازی ، بازیکَرد ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

416 libration [ستاره‌شناسی،درباره قمر زمین]

رُخ‌گردی
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

417 conjunction [ستاره‌شناسی]

هم‌ایستایی ، هم‌نشینی ، نزدیکی ظاهری
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

418 wanted پیگرد ، در پیگرد ، در دست پیگرد

در تعقیب ، در دست تعقیب
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

419 misfire شکست ، ناکامیابی ، نافرجامی

[نظامی]
شلیک/آتش نافرجام
آتش‌گیری نابجا/نابهنگام/نادرست

[سوخت موتور]
ناسوزی ، بدسوزی
نادرست/نا ...
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

420 probiotic زیست سرشار ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

421 ransomware باج‌افزار ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

422 politics کار سیاسی ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

423 nocebo زهرنما ، شبه زهر ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

424 avenger کینه‌جو ، کینه‌توز ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

425 cryonics سرمازیستی ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

426 shutdown بستن

[رایانه]

خاموش‌سازی ، از کار اندازی
١٣٩٦/٠٩/٠٦
|

427 red shift [ستاره‌شناسی]

سرخ‌گرایی ، جابجایی سرخ ، جابجایی به سرخ
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

428 snack bar میان‌وعده فروشی ، تنقلات فروشی

فروشگاه میان‌وعده ، فروشگاه تنقلات
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

429 beam باریکه

[چیزی که تابش شده]
تابه
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

430 ripple شکنج

موجَک
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

431 snack میان وعده ١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

432 fertile بارده ، سرسبز ١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

433 reproduction زادآوری ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

434 conversion گرایش ، گرایش‌یافتگی ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

435 camp اقامتگاه ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

436 refugee پناهجو ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

437 express تُندپیما

پر شتاب
١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

438 osteophyte خار استخوان ١٣٩٦/٠٩/٠٢
|

439 osteoarthritis [بیماری]

ساییدگی استخوان/مفصل
١٣٩٦/٠٩/٠٢
|

440 stamina ماندگاری ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

441 flagship پرچم‌دار ، پیشرو ، جلودار

چشم‌وچراغ
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

442 portfolio سبد سهام ، سبد خرید سهام ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

443 homecoming در راه خانه ، رهسپار خانه ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

444 gadget ابزارَک

برنامَک
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

445 bookworm [آدم یا شخص]

خوره کتاب ، کتاب‌باز ، شیفته کتاب ، بسیار کتاب‌خوان ، کِرم کتاب ، خَر خوان
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

446 home sweet home [زبانزد و ضرب‌المثل]
هیچ جا خونه نمیشه
بهترین جا خونه‌ست
بهترین جا خونه آدم هستش
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

447 dedicated داده شده ، سپرده شده ، واگذاشته ، واگذارده ، واگذار شده ، واگذاشته شده

ویژه
١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

448 honor سرافرازی ١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

449 staring خیرگی ، خیره شدگی ، خیره ماندگی ، خیره کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

450 nonproliferation عدم گسترش ، عدم تکثیر ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

451 traffic راه‌بندان ، شلوغی ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

452 roadster خودرو کروکی دو نفره ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

453 time lapse گذر زمان ، گذشت زمان ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

454 lapse گذر زمان ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

455 mechanics کارکردشناسی ، کارایی شناسی
ابزارشناسی ، دستگاه‌شناسی
ابزار/دستگاه کارکردشناسی
شناخت ابزار/دستگاه
شناخت کارکرد ابزار/دستگاه
شناخت کارای ...
١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

456 stator [موتور]

ایستانه
١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

457 graded شماره‌دار ، درجه‌دار ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

458 drone پهپاد ، هواپیمای بی‌سرنشین ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

459 water dispenser آب‌ریز ، آب‌خوری ، آب پخش‌کن

جاآبی ، انباره آب ، ظرف آب ، مخزن آب
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

460 dimming نورکاهی ، کاهش نور ،کم‌نور سازی ، کم‌سو سازی ، تاریک‌سازی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

461 differentiation جدایش ، جداشدگی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

462 determinant نشانگر

گمارنده
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

463 derived برآمده(از) ، برخاسته(از)

گرفته(از) ، برگرفته(از)

ریشه‌گرفته(از) ، شاخه‌شده(از)
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

464 gradient کشیدگی ، شیب آهسته ، تدریج ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

465 denitrification شوره‌زدایی ، شوره‌گیری ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

466 stand by آماده ، آماده‌باش ، آماده به کار ، آماده پاسخ ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

467 on demand هنگام نیاز ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

468 slave پیرو

دنباله
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

469 master پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

470 dyslexia پریشان‌خوانی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

471 atrophy کاهیدگی ، کاهش‌یافتگی

[پزشکی]
بافت کاهیدگی/کاهش‌یافتگی
کاهیدگی/کاهش‌یافتگی بافت
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

472 dehydration آب‌گیری ، آب‌بَرداری

کم آبی ، کم آب‌شدگی ، آب از دست‌روی

١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

473 a couple of شماری(از) ، چندتا(از) ، تعدادی(از) ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

474 incoming نزدیک شونده ، پیش‌آیند

فرا رِس ، فرا رسنده ، فرا رو ، پیش رو ، در پیش رو
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

475 take care of نگهداری کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

476 sepsis گندخونی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

477 emperor شاهنشاه ، جهان‌شاه ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

478 imperialism جهان‌خواری ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

479 gang تبهکاران ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

480 band دار و دسته ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

481 dictatorship استبدادگری ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

482 populism [سیاست]

مردم‌فریبی ، عوام‌فریبی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

483 tethering [اینترنت]

پوشش‌دهی ، زیر پوشش‌گذاری
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

484 distortion آشفتگی ، آشوبناکی ، بهم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

485 scenario داستان فیلم ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

486 maze هزارتو ، پیچال ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

487 artificial دست‌ساز ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

488 positron [ذرات زیراتمی]

پاد الکترون
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

489 answering machine دستگاه پیام‌گیر ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

490 push button فشاری ، ضربه‌ای

دکمه ضربه‌ای ، شَستی فشاری/ضربه‌ای
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

491 dynamic زنده ، سرزنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

492 aerodynamics هوا پویایی ، هواشکافی

هوا جنبش‌شناسی ، جنبش‌شناسی هوا ، پویایی‌شناسی هوا
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

493 graffiti دیوارنگاره ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

494 hell or high water [اصطلاح]
هر چه(که)بشود ، هر چه(که)پیش بیاید
سنگ از آسمان ببارد ، اگر سنگ از آسمان ببارد
در هر شرایطی(که شده)، به هر صورت ممکن ، به هر صورتیک ...
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

495 ivory [رنگ]

استخوانی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

496 lavender [رنگ]

گُل بِهی ، گُلناری ، نیلی کمرنگ
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

497 narcissism خودشیفتگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

498 propellant پیش برنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

499 pilot [بخاری و ابزار گرمایی]

شَمعک
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

500 walking همراه ، همگام ، هم قدم

راه‌پیمایی ، پیاده‌پیمایی ، پرسه‌زنی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

501 morphology ساختارشناسی ١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

502 snowing برف‌ریز ، برف‌ریزان

برف‌بار ، برف‌باری ، برف‌بارش ، برف بارندگی
١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

503 solid یکنواخت ١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

504 moisturizing تَر کننده ، نمناک کننده ، تازه کننده ، شاداب کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

505 wetland [زمین‌شناسی]
زمین تالابی/مردابی/باتلاقی

بخش تالابی/مردابی/باتلاقی

ناحیه تالابی/مردابی/باتلاقی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

506 highland بلندی ، زمین بلند ، زمین مرتفع ، ارتفاع
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

507 refresh بازآوری ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

508 dating تاریخ‌گذاری ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

509 radioactive تابش زا ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

510 automaton خودکار ، خودکاره ، خود کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

511 cupping بادکشی

[روش سنتی و قدیمی، به پشت کمر فرد] کوزه‌زَنی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

512 starry ستاره‌ مانند ، مانند ستاره ، به شکل ستاره ، پره دار ، تیزه دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

513 fair جوانمردانه ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

514 anarchy آشفتگی

دولت ستیزی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

515 collaboration همیاری ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

516 oreo بیسکویت کِرِم دار ، بیسکویت لایه کرم‌دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

517 navigation جهت یابی ، سمت یابی ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

518 fact نمود ، گواه ، نشانه ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

519 outcome دنباله ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

520 come out برون آیی ، بیرون آیی

آشکارسازی گرایش جنسی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

521 queen [معمولا برای توصیف مرد]

اِوا ، اِوا خواهر ، زن‌نما ، زن صفت
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

522 intersex میانه جنس ، بیناجنس ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

523 intrinsic سرشتی ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

524 spike [برق و الکترونیک]

خیزه ، تیزه ، جهش ناگهانی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

525 medley هم خوانی ، هم خوانندگی

خوانندگی چندنفره/چندنفری/چندتایی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

526 amphitheater تالار نمایش پله‌ای/پله‌دار/پله‌پله

سالن نمایش پله‌ای/پله‌دار/پله‌پله

تماشاخانه پله‌ای/پله‌دار/پله‌پله
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

527 mix کنار هم گذاری

هم‌آمیزی ، درهم آمیزی

هم‌آمیزش ، درهم آمیزش
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

528 alternative جانشین

دگرگزین

دگرگون پذیر ، دگرگون شونده ، تغییرپذیر ، عوض شونده
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

529 extremophile سخت‌دوست ، شدیددوست ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

530 benchmarking ابزارسنجی

توان‌سنجی

کارایی‌سنجی ، کارکردسنجی
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

531 unboxing بسته‌گشایی ، نمایش اینترنتی بسته‌گشایی

جعبه‌گشایی ، نمایش اینترنتی جعبه‌گشایی

باز کردن بسته‌بندی ، نمایش اینترنتی باز کردن بسته‌بندی
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

532 geek خوره ، شیفته ، دیوانه ، عشق چیزی یا کاری

[در ترکیب]
-باز
برای نمونه computer geek به معنی رایانه باز ، کامپیوتر باز
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

533 flexible خَمِشی

تاشدنی ، تاشونده

نرم‌شو ، نرم‌شدنی ، نرم‌شونده
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

534 enhance بهسازی ، پیشرفت ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

535 phishing [یک روش کلاهبرداری اینترنتی]

وانمودی ، وانمودین
وانمودگری ، وانمودسازی
داده‌گیری وانمودی/وانمودگرانه
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

536 electrode سَر ، سَرِه ، پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

537 ecotourism طبیعت‌گردی مسئولانه ، طبیعت‌گردی حفاظتی ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

538 visible دیداری ، مشاهده پذیر ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

539 beige [رنگ]

نُخودی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

540 collide کوبیده شدن ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

541 magenta [رنگ]

سُرخابی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

542 effect دنباله

پدیده
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

543 parking Iot زمین پارکینگ ، محوطه پارکینگ ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

544 posture ریخت بدنی ، ساختار بدنی ، حالت بدنی

حالت‌گیری بدنی ، حالت‌گرفتگی بدنی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

545 spotlight کانون توجه ، توجه ویژه

افشاگری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

546 hotspot ناحیه ناآرام

[اینترنت و شبکه]
پخشگاه ، پخش کننده ، دسترس گاه ، نقطه دسترسی

١٣٩٦/٠٨/٢١
|

547 inglorious پست ، فرومایه ، بی‌آبرو ، بی شرف ، لعنتی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

548 chamber انباره ، انبارک ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

549 transportation جابجایی ، رفت و آمد ، آمد و شد ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

550 in addition to نیز ، همچنین ، افزون بر ، افزون بر این ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

551 evaluation برآورد ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

552 drift سُردهی ، سُراندن

مسابقه سُردهی خودرو
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

553 diaphragm [کالبدشناسی]
پرده شکمی ، پرده حفره شکمی

[دوربین عکاسی]
نورگیر ، نوربَند
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

554 off road بیراهه ، برون راه ، کوره راه

[راننده یا خودرو]
بیراهه نَوَرد ، بیراهه رو ، برون راهی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

555 sink ظرفشویی ، جاظرفشویی ، سینی ظرفشویی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

556 rally راه‌پیمایی

راهپیمایی مردمی/اجتماعی/اعتراضی/استقامتی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

557 broadcast پخش برنامه

پخش فراگیر/همه‌گیر/همگانی/گسترده
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

558 cast away دور مانده ، دور افتاده ، جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

559 lag دیرکرد ، دیرشُد

دیرکاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

560 nozzle [سَر یا نوکِ چیزی]

سَرِه
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

561 salary دریافتی ، دریافتی ماهانه ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

562 voucher برگ ، برگه ، رسید ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

563 delay دیرشُد ، دیرآمد ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

564 crew [شرکت،سازمان و ...]

نیرو ، نیروها ، نیروی کار/کاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

565 catalog فهرست نما

دفترچه/کتابچه راهنما

راهنما ، راهنمای کاربرد/کاربردی/کاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

566 trick ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

567 dressing آرایش ، آراسته‌سازی ، تراش

[در ترکیب]
-آرایی ، -تراشی
برای نمونه tip dressing به معنی نوک آرایی ، سر تراشی ، سَرِه تراشی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

568 technique ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

569 parking meter پارک سنج ، دستگاه اندازه‌گیری هزینه پارک ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

570 parking پهلوگاه

پهلوگیری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

571 drag [هوانوردی]

پَس ران ، بازدار ، بازدارنده ، جلوگیر
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

572 justice دادورزی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

573 finale سرانجام ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

574 run گریز ، فرار ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

575 jet پاشه ، پاشش ، پاشیدن

افشانه ، افشانش ، افشاندن

پرتاب ، پرتابه
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

576 planetarium آسمان‌نما ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

577 local جایگاهی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

578 restaurant تالار پذیرایی ، تالار غذاخوری ، غذاخوری ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

579 antialiasing صاف سازی
ضد ناصافی ، ضد ناهمواری
ضد بدنمایی
ضد دندانه‌دارشدگی ، ضد پله‌دارشدگی ، ضد پله‌پله شدگی
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

580 technic ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

581 Parkinsons desease [بیماری]

لرزش اندام ، لَغوِه ، رعشه
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

582 SOS پیام کمک/هشدار/فوری/اضطراری ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

583 sympatric هم‌زیستگاه ، هم‌ زیست‌بوم

هم‌میهن
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

584 homopteran [دسته‌بندی و رده‌بندی جانوران]

هم بالان
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

585 doctrine باور ، باورداشت ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

586 topography زمین‌پیمایی

پدیده‌نگاری ، پدیده جغرافیایی

عارضه‌نگاری ، عارضه جغرافیایی
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

587 scout شناساگر ، جستجوگر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

588 mayday پیام کمک/هشدار/فوری/اضطراری ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

589 orbiter مدارپیما ، مدارگرد ، مدارنورد ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

590 extraterrestrial فراخاکی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

591 expanse پهنه ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

592 academy دانش سرا ، سازمان آموزشی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

593 piggyback روی شانه ، روی کول ، سوار بر دوش ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

594 pioneer پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

595 carrier جابجاگر ، جابجاکننده
رساننده

[در ترکیب]
-بَر
برای نمونه aircraft carrier به معنی هواپیمابر
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

596 router [رایانه]

رَهیاب
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

597 pathfinder رَهیاب ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

598 habitable زیستی ، زیستنی ، ز یست دار ، دارای زیست ، زندگی پذیر ، زندگی دار ، دارای زندگی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

599 accretion افزایشی ، بَرافزایش ، برافزایشی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

600 break درنگ ، ایست

بُرِه ، بُرش ، بریدگی

جداشدگی ، جدا افتادگی
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

601 brace نگهدارنده ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

602 orthodontics خوش ریخت سازی دندان ، مرتب سازی دندان ، مرتب چینی دندان ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

603 noise cancelling نوفه‌گیری ، نوفه‌زُدایی

نویزگیری ، نویززدایی

صداگیری ، سر و صدا گیری

از بین بردن صدا/سر و صدا/نوفه/نویز
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

604 noise آشفتگی ، به هم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

605 greenish سبز مایه ، سبز گرا ، سبز نما ، رو به سبز ، به سبز زَن ، سبز زَن ، مایل به سبز ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

606 extra بیش ، بیش از ، افزون ، افزون از ، افزون بر ، فرا ، فراتر از ، بیرون ، خارج ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

607 exo [پیشوند]

فرا ، فراتر از ، برون ، بیرون ، بیرون از ، خارج ، خارج از
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

608 around به دورِ ، بَر گِردِ ، در پیرامون ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

609 heliopause خورمرز ، مرز خورسپهر ، مرز خورشیدسپهر

خورپایان ، پایان خورسپهر ، پایان خورشیدسپهر

خور ایست
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

610 heliosphere خورسپهر ، خورشیدسپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

611 exosolar فراخورشیدی ، فرامنظومه شمسی ، بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

612 exoplanet سیاره فراخورشیدی ، سیاره فرامنظومه شمسی ، سیاره بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

613 stratosphere پوشَن سپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

614 oscillation لرزش ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

615 prototype گونه آغازین ، گونه نخستین ، گونه اولیه ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

616 expose رسوا کردن ، بی آبرو کردن ، افشاگری کردن

نور دادن
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

617 kingpin شاه مهره

سر دسته
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

618 no more دیگر نه ، نه دیگر ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

619 freaky خَفَن ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

620 bias گذر ، گذردهی ، سو دهی ، سوگیری ، گِرادهی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

621 through گذر ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

622 washout آب شستگی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

623 terminator [ستاره‌شناسی]

سایه مرز ، مرز روشنایی و سایه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

624 termination ته واژه ، پس واژه ، پس واژک ، پس هِجا ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

625 aberration آشفتگی ، کجی ، کج شدگی ، بهم ریختگی ، درهم شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

626 phase گذر ، گذار

دامنه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

627 amplification دامنه افزایی ، صدا افزایی ، سیگنال افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

628 dumping ارزان فروشی(مکارانه) ، زیر قیمت فروشی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

629 doping [ورزش]

نیرو افزایی ، زور افزایی ، توان افزایی
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

630 vortex گردابه ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

631 trans دو سو ، دو سوی ، هر دو سو ، هر دو سوی

برای نمونه transatlantic به معنی دو سوی آتلانتیک
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

632 omni فراگیر ، تمام ، کامل ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

633 hydroelectric آبی برقی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

634 flux شارش ، شاریدگی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

635 versus رویارو با ، رودرروی ، رودررو با ، روبروی ، روبرو با ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

636 existentialist هستی باور ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

637 inquiry بازپرسی

پرسشگری
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

638 ramp up افزایش ناگهانی/یکباره/آزمایشی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

639 ramp افزایش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

640 impasse فشار ، محدودیت ، محضوریت ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

641 Its none of my business به من چه ، به من ربطی ندارد ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

642 over here در اینجا ، ایناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

643 over there اوناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

644 late پایان ، پایانی ، در پایان ، انتهایی ، در انتها

برای نمونه late cretaceous به معنی کرتاسه پایانی ، در پایان کرتاسه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

645 robocop پلیس آهنی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

646 legoland سرزمین لگویی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

647 outsource برون سپاری ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

648 teal [رنگ]
آبی دودی ، آبیِ خاکستری ، آبی رو به خاکستری
سبز دودی ، سبزِ خاکستری ، سبز رو به خاکستری
سبزآبی
یشمی تیره/پررنگ
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

649 point of view نگرش ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

650 pragmatism کارکرد گرایی ، عملگرایی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

651 minion جِزقِله ، جزقلی ، فِسقِلی ، جِقِله ، جقلی ، شیطونک ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

652 baby on board [پیام هشدار پشت خودرو]

سرنشین بچه ، بچه سوار خودرو ، بچه در خودرو ، بچه توی خودرو
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

653 wizard [رایانه]

راهنما ، برنامه راهنما
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

654 fixture قطعه نگه دار ، قطعه نگه دارنده ، نشستگاه قطعه ، پایه نگهدارنده قطعه ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

655 symptom نشانگان ، نشانه‌ها ، مجموعه نشانه ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

656 symposium هم اندیشی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

657 grow up بالیدن ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

658 burst پِیاپی ، دنباله‌دار ، دنبال هم ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

659 bourgeois خرده سرمایه‌دار ، خرده مالک

بازاری خرده پا ، بازرگان خرده پا ، کاسب خرده پا
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

660 secular نادین مدار ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

661 non neutral نا خنثی ، درگیر ، غیر خلاص ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

662 come on [حالت دستوری و امری]

زود باش ، شتاب کن ، عجله کن
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

663 No way هیچگاه ، هیچ هنگام ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

664 poem سروده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

665 water resistant ضد آب ، آب ناپذیر ، آب نپذیر ، آب نگیر ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

666 mechanism کارکرد ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

667 mechanical ابزاری ، دستگاهی

کارکردی
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

668 holding company شرکت سهامدار عمده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

669 survey پایش ، نظارت ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

670 global گوی مانند ، گوی سان ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

671 freelancer آزادکار ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

672 fragmentation نایکپارچگی ، ناپیوستگی ، چند تکه شدگی ، چند پارگی ، چند پاره شدگی ، جدا جدا شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

673 resonance آهنگ افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

674 depleted uranium اورانیوم تهی شده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

675 forum میزگرد ، نشست

نشستگاه ، همایشگاه

تالار گفتگو ، انجمن گفتگو ، اتاق گفتگو
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

676 blood [در ترکیب]

هم خون ، تَنی
برای نمونه blood father به معنی پدر هم خون ، پدر تنی
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

677 almost کم و بیش ، کمابیش ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

678 rubber duck اردک پلاستیکی ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

679 disorder [پزشکی]

نارسایی ، بدکاری
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

680 hyper فرا ، بسیار ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

681 active کوشا

کارکردی
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

682 hyperactive پر جنب و جوش ، بیش فعال ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

683 cross platform چند بستر/ز یرساخت/ز یرساختار

بستر مشترک ، زیرساخت مشترک ، زیرساختار مشترک
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

684 cross action کار دربرابر ، اقدام دربرابر ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

685 cross هم گذر ، از هم گذر ، میان گذر ، از میان گذر

[در ترکیب]
چند ، مشترک
برای نمونه cross platform به معنی چند بستر ، چند زیرساخت ، بستر مشت ...
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

686 crossover [خودرو]

شاسی بلند کوچک ، شاسی بلند شهری
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

687 management گردانندگی ، رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

688 news feed خبررسانی ، خبرنمایی ، خوراک خبری ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

689 hash درهم ریزی ، به هم ریزی ١٣٩٦/٠٨/١٥
|

690 nougat نوقا ، گز نوقا ، شیرینی نوقا ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

691 marshmallow شیرینی خمیری ، شیرینی پُفی ، پُف نبات ، نبات پفی ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

692 jelly bean پاستیل ، آب نبات ژله‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

693 ice cream sandwich بستنی حصیری ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

694 eclair نون خامه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

695 doughnut پیراشکی حلقه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

696 prehistoric پیشا تاریخی ، پیش از تاریخ ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

697 cupcake کیک پیاله ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

698 notification هشدار ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

699 froyo ماست یخی ، ماست یخ زده

نام یکی از ویرایش‌ها و نسخه‌های سیستم عامل اندروید
١٣٩٦/٠٨/١٤
|

700 innovation نو آفرینی ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

701 ناشدنی نشدنی ، انجام نشدنی ، انجام ناپذیر ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

702 calculate اندازه‌گیری کردن ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

703 filament [ابزارهای نوری ]
رشته سیم‌پیچ ، سیم‌پیچ تابشی ، سیم‌پیچ فروزنده

[ابزارهای گرمایی]
سیم‌پیچ گرمایی ، سیم‌پیچ گرمایشی ، سیم‌پیچ گرم کننده
١٣٩٦/٠٨/١٤
|

704 redundant افزوده ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

705 survivor به جا مانده ، جان به در برده ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

706 legacy به جا گذاشته ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

707 here we go برو که رفتیم ، رفتیم که رفتیم ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

708 schema طرح واره ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

709 hypnotism خواب‏گری ، خواب‏وارگی ، خواب انگیزی ، خواب کردگی ، خواب القایی ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

710 linguistic زبانی ، زبان‌شناختی ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

711 site جایگاه ، پایگاه ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

712 uninterruptable پیوسته ، یکسره ، همیشگی ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

713 shuttle [هر نوع ابزار و ساخته]

رفت و برگشتی
١٣٩٦/٠٨/١٢
|

714 positive مثبت گرا ، مثبت اندیش ، خوش‌بین ١٣٩٦/٠٨/١١
|

715 negative منفی گرا ، منفی نگر ، بدبین ١٣٩٦/٠٨/١١
|

716 civilization شهری شدگی ، شهری گری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

717 mostly بیشتر اوقات ، در بیشتر اوقات ١٣٩٦/٠٨/١١
|

718 partly پاره ای ، بخشی

اندکی
١٣٩٦/٠٨/١١
|

719 alliance هم‌پیمان ، هم‌پیمانی ١٣٩٦/٠٨/١١
|

720 united مشترک ١٣٩٦/٠٨/١١
|

721 pairing جفت سازی ، جفت گذاری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

722 catalyst واکنش افزا ، واکنش آسانگر ، واکنش شتابنده ، واکنش تسریعگر ١٣٩٦/٠٨/١١
|

723 trailer [سینما و فیلم]

پیش نمایش
١٣٩٦/٠٨/١١
|

724 teaser پیام بازرگانی ، پیام بازرگانی نمایشی/تلویزیونی

آگهی نمایشی/تلویزیونی

[سینما]
پیش نمایش ، پیش پرده
١٣٩٦/٠٨/١١
|

725 stock exchange بازار سهام ١٣٩٦/٠٨/١١
|

726 dessert پس غذا ، پشت بند ١٣٩٦/٠٨/١١
|

727 کادر نیرو ، نیروها ، کارکنان ، دست اندرکاران

جعبه ، دوره ، دور بند ، دور گیر
١٣٩٦/٠٨/١١
|

728 stress فشار روانی

فشار آوا ، فشار صدا
١٣٩٦/٠٨/١١
|

729 accent گویش ، آوایش

آوافشار ، فشار آوا ، فشار صدا
١٣٩٦/٠٨/١١
|

730 تلفظ گویش ، آوایش ، به زبان آوری ، بر زبان آواری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

731 generator موتور برق ، برق ساز ١٣٩٦/٠٨/١١
|

732 power supply پشتیبان برق ، منبع برق ١٣٩٦/٠٨/١١
|

733 pronunciation گویش ، آوایش ١٣٩٦/٠٨/١١
|

734 genome ژنگان ، ژن گاه ، ژن نامه ، ژن نما

گنجینه ژنی ، مجموعه ژنی ، ذخیره‌گاه ژنی
١٣٩٦/٠٨/١١
|

735 corpus [زبان‌شناسی]

پیکره(زبانی) ، مجموعه(زبانی)
١٣٩٦/٠٨/١١
|

736 entry [واژه‌نامه و دیکشنری]

سَرواژه
١٣٩٦/٠٨/١١
|

737 tap [رایانه]

زبانه ، برگه ، سربرگ
١٣٩٦/٠٨/١١
|

738 potential توان ، توانایی ، توانمندی

[انرژی]
نهفته ، انباشته ، درونه ای ، نا آزاد ، نا رها ، نگه داشته ، درجا ، ذخیره
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

739 wafer [رایانه]

پولک سیلیکونی ، قرص سیلیکونی
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

740 edge technology فناوری در مرز ، فناوری بر لبه

فناوری پیشرو/پیشتاز/پیشگام/پیشاهنگ/پیشرفته
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

741 cutting edge پیشتاز ، پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

742 die [رایانه]

بستر ، بستر تراشه
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

743 landscape [رایانه]
افقی ، خوابیده ، به پهلو
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

744 WAN شبکه ناحیه پهناور ، شبکه منطقه پهناور ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

745 area گستره ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

746 haze ریزگرد ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

747 tangled پُر پیچ و خم ، پیچ و خم دار ، کَمَند ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

748 entanglement گیر کردگی ، گیر افتادگی

درهم تنیدگی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

749 hybrid دو کاره/کاربُرده/کاربردی/کارکردی
چند کاره/کاربرده/کاربردی/کارکردی

دوگانه ، دوتایی ، چندتایی

[خودرو]
دوگانه‌سوز
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

750 tourism گردش ، گشت ، گشت زنی ، گشت و گذار ، سیر و سیاحت ، سیر و سفر ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

751 application کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

752 dispenser انباره ، ظرف ، مخزن ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

753 multiplex همپارچگی
همپارچه سازی/شدگی/گری
همپارچه رسانی/فرستی/گسیلی

همراه سازی/شدگی/گری
همراه فرستی/گسیلی

همتافتگی ، همتافته سازی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

754 terminology واژگان ، اصطلاحات

واژگان شناسی ، اصطلاح شناسی

واژه‌گزینی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

755 rhythmic آهنگ دار ، آهنگین ، بانواخت ، نواخت دار ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

756 paleontology پارینه‌شناسی ، دیرینه‌شناسی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

757 paleo پیشین
پارینه
دیرین ، دیرینه
کهنه ، کهن
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

758 narration گفتار ، روایت ، روایت گری ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

759 datagram داده‌نما ، داده‌نگار ، داده‌نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

760 ideogram اندیشه نما ، اندیشه نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

761 folk بومی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

762 dye ماده رنگرزی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

763 decoration نمابندی ، نما آرایی ، نماپیرایی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

764 ceramics لعابینه

سرامیک شناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

765 billboard آگهی نما ، تابلوی آگهی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

766 achromatic بی فام ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

767 symbolism رمزگرایی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

768 cube کوبه ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

769 graphic نمایی ، نمایشی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

770 kiosk باجه ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

771 data sheet داده‌نما ، برگه داده(ها) ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

772 check Sheet برگه بررسی ، برگه تایید ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

773 idea آرمان ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

774 pastel رنگ گچی ، گچ‌رنگ ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

775 sketch پیش طرح ، طرح فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

776 stand up comedy نمایش شاد ایستاده/سرَپا/سرپایی

نمایش طنز ایستاده/سرپا/سرپایی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

777 portrait [رایانه]
ایستاده ، از درازا

[عکاسی]
رخ نما ، رخ نمایه ، نمای رخ ، رخ انداز ، رخ نگاره، چهره نما ، چهره نگاره
نمای ایستاده ، عکس ایستا ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

778 portable همراه ، جابجاشو ، جابجاشدنی ، جابجاپذیر ، جابجاکردنی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

779 constellation پیکره آسمانی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

780 tablet رایانه دستی تخت ، رایانه تخته‌ای ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

781 expression نمود ، نمودار شدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

782 expressionism نمودگرایی ، نمودارگری

حالت گرایی ، تجلی گرایی

آب و تاب نمایی

هیجان گرایی/نمایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

783 contrast رویارویی ، رویارو گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

784 storyboard داستان نما ، داستان نمای فیلم ، فیلمنامه تصویری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

785 figurative پیکره ای ، پیکرنما ، پیکر مانند

اندامه ای ، اندام نما ، اندام وار ، اندام مانند١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

786 museum نمایشگاه ، تماشاگه ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

787 comic strip داستان نمایشی دنباله‌دار ، داستان تصویری دنباله‌دار ، داستان نقاشی شده دنباله‌دار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

788 comic شاد ، بامزه ، جالب ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

789 rotary گردان ، پیچان ، پیچشی ، پیچ زَن ، چرخ زَن ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

790 accord [ آهنگ و موسیقی]
چند نُت نوازی ، چند نت هم نوازی ، هم نوازی چند نت

[ دستمزد و حقوق ]
کارانه ، امتیاز کار ماهانه ، امتیاز کارکرد ماهانه
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

791 trust ویژه سازی ، ویژه گرایی

انحصار ، انحصارگرایی

اقتدار ، اقتدارگرایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

792 influencer موثر ، بانفوذ ، نقش دار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

793 celebrity [اجتماعی،سیاسی]

چهره ، سرشناس ، پرآوازه ، نام آشنا
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

794 deforestation جنگل تباهی ، نابودی جنگل ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

795 overhead سربالا ، بر فراز ، رو سر ، رو سری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

796 playable نمایشی ، نمایش پذیر

پخشی ، پخش شدنی

اجرایی ، اجراشدنی ، اجراپذیر
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

797 sinter ته نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

798 escaping گریزان ، رو به فرار ، در حال گریختن ، در حال فرار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

799 mainstream رده اصلی ، رده عمده ، عمده ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

800 Pleiades [ستاره شناسی]

هفت خواهران
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

801 unbreakable نشکستنی ، ناشکستنی ، شکست ناپذیر

جدانشدنی ، جدا ناشدنی ، جدایی ناپذیر ، ناگسستنی ، گسست ناپذیر

ناشکافتنی ، شکاف ناپذیر
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

802 غنی سازی بارورسازی

توانمندسازی

ماده افزایی ، مواد افزایی ، مکمل افزایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

803 beauty salon آرایشگاه زیبایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

804 user interface نمای کاربری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

805 IMEI international mobile equipment identity

شناسه جهانی ابزار همراه(موبایل)
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

806 moral victory پیروزی اخلاقی ، پیروزی معنوی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

807 thermocoagulation لخته شدگی گرمایی ، دلمه شدگی گرمایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

808 unimaginative ناانگاشتی ، ناپنداشتی ، نا گمانی ، غیر خیالی ، غیر تخیلی ، غیر تصوری ، غیر حدسی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

809 caution هشدار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

810 enrichment بارورسازی

توانمندسازی

چگالی افزایی ، غلضت افزایی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

811 logistics آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی ، زمینه‌سازی

ساز و برگ
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

812 fertilization باروری ، بارورسازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

813 تدارکات آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی

ساز و برگ

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

814 fantasy خیال‌پردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

815 lithography [چاپ]
سنگ‌نگاری

[طراحی پردازنده رایانه]
الگونگاری ، طرح نگاری ، نقشه نگاری
چاپ الگو/طرح/نقشه

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

816 head up [نمایشگر]

بالا سر ، بالا سری
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

817 velociraptor [گونه‌ای از دایناسورها]

شکارگر چالاک/سرعتی

شکارچی چالاک/سرعتی

رباینده چالاک/سرعتی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

818 raptor شکارگر ، شکارچی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

819 صرفنظر نادیده انگاری ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

820 interaction سر و کار داری ، سر و کار داشتگی
همکاری ، همکاری دوسویه/دوطرفه
دوسو کاری ، دوسویه کاری ، کار دوسویه ، کار دوطرفه
کارکرد دوسویه/بینابینی
ر ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

821 action کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

822 socket [پردازنده رایانه]

پایه ، بستر ، نشیمنگاه ، جایگاه
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

823 bloody خونریزانه ، خونخوارانه ، خونخوارگرانه ، کشتارگرانه ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

824 issue واگذاری ، در دسترس گذاری ، در اختیار گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

825 تعامل سر و کار داری ، سر و کار داشتگی

همکاری ، دو سو کاری ، کار دو سویه

برخورد ، رفتار
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

826 tolerance تاب آوری

ایرادپذیری ، خطاپذیری

بازه پذیرش/مُجاز

دامنه پذیرش/مجاز
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

827 partitioning بخش‌بندی ، قسمت بندی

دیواره بندی ، تیغه گذاری
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

828 ankylosaurus سوسمار/مارمولک خمیده

سوسمار/مارمولک گوژپشت

سوسمار/مارمولک قوزی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

829 dinosaur سوسمار ترسناک ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

830 hatchback گوژپشت ، قوزی

[خودرو]
بی صندوق ، بدون صندوق(عقب)

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

831 archetype کهن الگو ، الگوی کهن

کهن نمونه ، نمونه کهن ، پیش نمونه
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

832 hooligan [فوتبال]

هوچی ، هوچی گر ، هوادارنما ، هوادار خرابکار ، هوادار شرور
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

833 propaganda سر و صدا ، سر و صدای بیهوده ، سر و صدا راه‌اندازی
غوغا ، غوغاگری ، غوغا راه‌اندازی
قیل و قال ، قیل و قال گری ، قیل و قال راه‌اندازی
هوچی گر ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

834 pantomime اَدابازی

نمایش اشاره ای

بازی بی‌گفتار/بی‌صدا

بازیگری بی‌گفتار/بی‌صدا
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

835 shaft راسته ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

836 relay بازپخشی ، بازپخش کننده

بازفرست ، بازفرستی ، بازفرستنده

رساننده ، باز رساننده
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

837 rating رده‌بندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

838 hovercraft هواناو ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

839 connecting rod دسته پیستون ، میل پیستون ، میله پیستون ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

840 ranking رده‌بندی ، دسته‌بندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

841 colony زیستگاه

گروه ، گروهه ، زیست گروه ، گروه زیستی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

842 pylon [هواپیما]

گیره ، پایه ، آویزه
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

843 suspension [خودرو]

زیربندی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

844 switching مدارگزینی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

845 agency بنگاه ، سازمان ، کارگزاری ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

846 platform کفه ، بستر ، زیرساخت ، زیرساختار ، زیربنا ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

847 underbody [خودرو]

زیر تنه ، زیر بدنه
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

848 steering فرمان گیری ، فرمان پذیری

رانش

هدایت پذیری
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

849 dashboard پیشانه ، پیشخوان

میز کار ، صفحه کار

[اینترنت و وب]
پنجره فرمان/داده ها/گزینه ها/تنظیمات
صفحه فرمان/داده ها/گزینه ها/تنظیمات
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

850 post نوشته ، پیام ، یادداشت ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

851 comment پیام ، یادداشت ، دیدگاه

بازنمایی ، بازنمود
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

852 custom دلخواه ، خود خواسته ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

853 streaming [ویدیو،فیلم،کلیپ اینترنتی]

نمایشی ، پخشی ، پخش شونده
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

854 reboot باز راه‌اندازی ، راه‌اندازی دوباره ، باز کاراندازی ، کاراندازی دوباره ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

855 reset برگشت ، بازگشت ، بازگردانی

باز آوری ، بازسازی ، بازگذاری ، دوباره گذاری ، دوباره قراردهی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

856 roll down پایین رو ، پایین پَر ، پایین افتان ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

857 pop up بیرون پَر ، بیرون‌زَن ، باز شو ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

858 correspondent سازگار

هم پیوند

همتا
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

859 roll up بالا رو ، بالا پَر ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

860 gallery نمایشگاه عکس/خودرو/هنری

کارگاه هنری/نمایشی

نگارخانه ، نگارکده ، نگارستان
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

861 opensource درون باز ، منبع باز ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

862 featured ویژه

نمایان ، برجسته

تاثیر گذار ، دارای نقش عمده
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

863 powered by انجام شده به کمک ، انجام شده توسط

راه‌انداز ی شده به کمک ، راه‌اندازی شده توسط
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

864 orphan بی سرپرست

بی پشتوانه ، بدون جایگاه
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

865 matchmaking جور درآوری ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

866 hub پخشگاه ، میان گاه ، پیوندگاه ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

867 phonics آواشناسی

شناخت آوا/صدا

دانش شناخت آوا/صدا
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

868 phonic آوایی ، آهنگی ، صدایی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

869 mobile همراه ، همراه شو ، همراه پذیر ، جابه‌جا شو ، جابه‌جا پذیر ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

870 self service خود یاری ، یاری به خود ، کمک به خود

خود پذیرایی ، پذیرایی از خود
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

871 driver راه‌انداز ، کارانداز

گرداننده ، سرپرست ، مسئول

[در ترکیب]
-ران ، -گردان ، -چرخان
برای نمونه device driver به معنی دستگاه‌ران ...
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

872 backup پشتیبانی ، کمکی ، جایگزین

پشتیبان‌گیری
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

873 stereo [صدا]

دوکاناله ، دوکانالی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

874 profile شناسه

ویژگی ، مشخصه ، مشخصات

حالت ، وضعیت

[صنعت و ساختمان]
قوطی آهنی/پلیمری
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

875 autism در خود ماندگی ، در خود فرورفتگی ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

876 jointless نا پیوند ، بی پیوند ، بدون پیوند ، جدا ، گسسته ، منفصل ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

877 responsibility رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

878 transition روند ، روند آهسته/آرام/تدریجی
روندی ، رونده
دگرگونی آهسته/آرام/تدریجی
آهسته گذر ، آهسته رو ، آهسته روند ، آهسته رونده
آرام گذر ، آرام رو
١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

879 stand alone خود ایستا ، خود بَسَنده ، خود وابسته ، به خود وابسته ، وابسته به خود ، ناوابسته ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

880 hitman آدمکش ، آدمکش مزدور

تبهکار ، جنایتکار
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

881 selfie خویش انداز , عکس خویش انداز ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

882 estabilishing پِی ریزی ، پایه ریزی ، بنیان گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

883 departure گسیل ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

884 aphelion بیشینه مداری‌‌ ، بیرون‌زدگی مداری ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

885 perihelion کمینه مداری ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

886 on board یکپارچه‌ ، همراه ، سر خود ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

887 spacecraft ناو فضایی ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

888 cruiser پیماینده ، پیمایشگر ، رونده ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

889 rover پیماینده ، پیمایشگر ، رونده

[در ترکیب]
-پیما ، -نورد ، -گرد ، -ران ، -رو
برای نمونه mars rover به معنی مریخ پیما، مریخ نورد ، مریخ گ ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

890 land cruiser زمین‌پیما ، زمین‌نورد ، زمین‌گرد ، زمین رو ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

891 lander زمین‌نشین ، سطح نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

892 parallax دیدگشت ، جایگشت ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

893 perspective فرادید ، فرانگاه ، فرانما ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

894 panorama سراسر نما

نمای سراسری/سرتاسری/فراگیر
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

895 surround سراسر ، سراسری ، سرتاسر ، سرتاسری ، فراگیر ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

896 pan [فیلمبرداری]

افق گرد ، افق گردی
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

897 عرضه واگذاری ، در دسترس گذاری ، نمایش دهی ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

898 release رونمایی ، نمایش

واگذاری ، در دسترس گذاری ، عرضه ، ارائه
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

899 studio اتاق نمایش

شرکت فیلم سازی
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

900 cyberspace رایاسپهر ، رایافضا ، فضای رایانه‌ای ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

901 custom made سفارشی ساز ، سفارشی ساخت ، سفارشی ساخته ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

902 undrestanding دریافت ، اندریافت ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

903 referendum نظرسنجی ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

904 ergonomy تَن کار سازگاری ، تن کار هماهنگی
انسان کار سازگاری ، انسان کار هماهنگی

دانش سازگاری کار با بدن انسان
دانش هماهنگی کار با بدن انسان
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

905 necrosis بافت تباهی

تباهی بافت ، نابودی بافت
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

906 stem cell بُن یاخته ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

907 budgeting هزینه‌گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

908 budget هزینه‌ ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

909 monitoring نمایشگری

بررسی

دیدزنی ، پایشگری ، زیر نظر گیری
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

910 schizophrenia روان پریشی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

911 paranoia بد اندیشی ، کج اندیشی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

912 sclerosis بافت سفت شدگی/سخت شدگی/ناکشسانی

سفت شدگی/سخت شدگی/ناکشسانی بافت
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

913 fibrosis کم بافت شدگی ، بافت خوردگی ، بافت خورده شدگی ، بافت رَفتگی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

914 Alzheimers مغز بافت تباهی ، نابودی بافت مغز ، زوال عقل ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

915 warcraft جنگ کاری ، جنگ سازی

جنگ ناو
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

916 analyze بررسی ، پایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

917 theater نمایش

تالار/سالن نمایش
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

918 cancel بر هم زدن ، بر هم خوردن ، کنار گذاشتن ، در نظر نگرفتن ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

919 array چینش ، چیدمان ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

920 brand نماد بازرگانی/تجاری/صنعتی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

921 showman نمایش گردان ، نمایش پرداز ، گرداننده نمایش ، مجری نمایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

922 comedy نمایش شاد ، نمایش طنز ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

923 comedian طنزنویس ،طنزپیشه ، طنزپرداز

بازیگر طنز ، هنرپیشه طنز
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

924 start up کاراندازی ، به کاراندازی ، به راه‌اندازی

[کار آفرینی]
نوپا ، تازه‌پا ، تازه‌کار
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

925 league دار و دسته ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

926 spam پیام الکترونیکی انبوه ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

927 on the go در راه

همراه ، هنگام جابجایی ، هنگام حرکت
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

928 hack [ رایانه ]

رخنه ، رخنه گری ، نفوذ ، نفوذگری
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

929 first things first پیش از /زودتر از/جلوتر از/قبل از/اول از همه

پیش از/ز ودتر از/جلوتر از/قبل از چیزهای دیگر

پیش از/ز ودتر از/جلوتر از/قبل از کارها ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

930 resolution [نمایشگر رایانه و تلویزیون]

خوانایی ، دقت نمایش ، جدانمایی

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

931 flashback [سینما و فیلم]

گذشته نما ، نمایش بخشی از گذشته در هنگام نمایش فیلم
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

932 forward [رایانه]

بازفرست ، بازفرستی ، دوباره فرستی
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

933 favourite دوست داشته

گزیده(شده) ، گزینش شده

پسندیده ، پسند شده ، پسند کرده ، مورد پسند
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

934 engaged درگیر(شده)

نامزد ، برگزیده(شده) ، گزیده(شده) ، گزینش شده

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

935 omni directional همه سو/سویه/سویی
چند سو/سویه/سویی

همه راستا/راستایی
چند راستا/راستایی

همه جهت/جهته/جهتی
چند جهت/جهته/جهتی
تمام ج ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

936 real time درجا ، در دَم ، همان دَم ، همان گاه ، فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

937 render [رایانه]
پرداخت ، پردازش
نماپردازی
نمایش بافت
بافت‌نمایی/پردازی/گذاری/پوشانی

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

938 nostalgia یادآور ، یادآورانه ، خاطره‌انگیز ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

939 charismatic گیرا ، کِشَنده ، جذاب ، جذب کننده ، جلب کننده ، جلب‌توجه کننده

اثرگذار ، تاثیرگذار
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

940 charisma گیرایش ، کشش ، کشندگی ، جلب ، جلب‌توجه

اثرگذاری ، تاثیرگذاری
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

941 leasing کرایه‌فروشی

فروش کرایه‌ای/اجاره‌ای/اعتباری
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

942 ballistics پرتاب شناسی ، دانش پرتاب ١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

943 ballistic پرتابی ، پرتابه ای ١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

944 hydraulics آب فشارشناسی

شاره نیروشناسی ، شاره فشارشناسی

١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

945 hydraulic آب فشاری

شاره نیرویی ، شاره فشاری
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

946 pneumatics باد نیروشناسی ، باد فشارشناسی

هوا نیروشناسی ، هوا فشارشناسی

گاز نیروشناسی ، گاز فشارشناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

947 pneumatic باد نیرویی ، باد فشاری

گاز نیرویی ، گازی فشاری

هوا فشاری
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

948 fulfillment انجام دهی ، انجام رسانی

پردازش سفارش ، واگذاری سفارش ، تحویل سفارش
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

949 commission کارگروه ، گروه کاری ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

950 appropriately به گونه شایسته/درخور/پسندیده

به طور شایسته/درخور/پسندیده
١٣٩٦/٠٨/٠١
|

951 overwhelming سرکوب کننده ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

952 infographics داده‌نگاری ، داده‌نمایی ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

953 origin آغاز ، آغازه ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

954 cross culture چند فرهنگی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

955 geostationary زمین ایستا ، زمین آهنگ ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

956 stationary مانا ، پایا ، بی جنبش ، بدون تکان ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

957 کذایی دروغین ، ناراست ، جعلی ، غیر واقعی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

958 adaptation هماهنگی ، همخوانی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

959 element بخش ، قسمت ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

960 presentation نشان دهی ، نمایش‌دهی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

961 presenting نشانگر ، نشان دهنده ، نمایشگر ، نمایش دهنده ، نمایانگر

ارائه‌دهنده
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

962 exhibitionist خودشیرین ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

963 demodulation جداسازی ، آزادسازی ، رهاسازی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

964 modulation بخش‌بندی

سوارسازی ، همراه سازی ، همراه فرستی

١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

965 module بخش ، یکانه ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

966 partially پاره ای ، اندکی ، بخشی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

967 benefit سود ، سودمندی ، فایده

امتیاز
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

968 recovery room اتاق هوش ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

969 recovery جان بخش ، جان بخشی ، زندگی بخش ، زندگی بخشی ، زنده سازی ، برگشت به زندگی ، بازگشت به زندگی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

970 authentication شناسایی ، شناسه‌نمایی ، شناسه‌سنجی ، هویت سنجی ، نمایش هویت

تایید ، احراز
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

971 identification شناسه ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

972 proxy دست‌نشانده ، گماشته ، جانشین ، نایب ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

973 proxy war جنگ نیابتی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

974 context نوشته ، نوشتار

شرایط ، حال و هوا
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

975 tuition دستمزد ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

976 sub فرو ، فرودست ، زیردست ، پایین دست

کنار ، کناری ، کناردست

زیرشاخه ، شاخه فرعی

فرعی
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

977 dispatch پخش بار /نیرو/برق

برق‌رسانی ، نیرو رسانی

پخش ، پخش سازی ، پخش کردن ، تقسیم

رساندن
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

978 multifactor چند عامل ، چند عاملی ، چند عامله ، عامل چندگانه ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

979 campaign [سیاست]

کارزار ، جنبش
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

980 lobby زد و بند ، زد و بند بازی ، ساخت و پاخت ، ساخت و پاخت کاری

گروه تحمیل ، گروه تحمیل رای
١٣٩٦/٠٧/٢٩
|

981 hernia بیرون زدگی ، بیرون‌رفتگی ، خارج شدگی

درآمدگی ، از جا درآمدگی ، دررفتگی ، از جا دررفتگی
١٣٩٦/٠٧/٢٩
|

982 injection ریزش ، پاشش

درون‌ریزی ، درون‌پاشی

سوخت ریزی ، سوخت پاشی
١٣٩٦/٠٧/٢٣
|

983 partner همکار ، همیار ، همراه ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

984 capturing ضبط ، تصویرگیری

گیراندازی

[در ترکیب]
-گیری ، -گیراندازی ، -سِتانی
برای نمونه electron capturing به معنی الکترون گیری ، الکتر ...
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

985 shale ماسه‌سنگ ، سنگ رُس ، سنگ رُسی ، لایه رس ، لایه رسی ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

986 organic زیستی

جانوری

طبیعی ، طبیعی ساز ، طبیعی ساخت ، طبیعی پرورد ، طبیعی کِشت ، طبیعی کاشت
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

987 modernism پیشرفت‌گرایی

پیشرفتگی ، پیشرفته‌شدگی
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

988 thats the way it is راهش اینه ، راهش همینه ، همین راهشه ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

989 drilling سوراخ‌زَنی ، سوراخ‌کَنی ، سوراخ‌کاری

[صنعت نفت]
چاه زَنی ، چاه کَنی ، حفاری ، حفاری چاه
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

990 popsicle آبنبات دسته چوبی

بستنی دسته چوبی

یخمَک ، نوشمَک یخی
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

991 crosstalk هم‌پوشانی ، روی هم افتادگی ، درهم رَوی ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

992 embedded درونی ، درون‌ساز ، درون‌ساخته ، درون‌سازی شده

جاساز ، جاساز شده ، جاسازی شده ، درون جاسازی شده ، درون کار گذاشته
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

993 crowdsourcing انبوه‌سپاری

گروه‌سپاری ، گروهی‌سپاری

جمع‌سپاری ، جمعی‌سپاری
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

994 organism جاندار ، زیست کننده ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

995 ecology زیستگاه شناسی ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

996 ecosystem زیستگاه ، زیست‌بوم ، محیط‌زیست ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

997 suburban کنار شهری ، پیراشهری ، پیرامون شهری ، دُور شهری ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

998 all over فراگیر ، همه‌گیر ، همه‌جا ، کلی ، کلاً ١٣٩٦/٠٧/١٧
|

999 endangered رو به نابودی ، در آستانه نابودی ، در مرز نابودی

در خطر ، در برابر خطر ، در آستانه خطر ، در مرز خطر

رو به انقراض ، در آستانه انقراض
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

1000 bionics زیست‌سازه پژوهی
زیست‌ابزار شناسی/پژوهی
شناخت کاربرد زیست‌سازه/زیست‌ابزار
پژوهش کاربرد زیست‌سازه/زیست‌ابزار
شناخت کارکرد زیست‌سازه/زیست‌اب ...
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

1001 hitch hike رایگان سواری ، مفت سواری

جابجایی به روش رایگان‌ سواری/مفت سواری

سفر به روش رایگان سواری/مفت سواری
١٣٩٦/٠٧/٠٢
|

1002 walkman پخش همراه ١٣٩٦/٠٦/٢١
|