انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

ebitaheri@gmail.com

ebitaheri@gmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 gamification بازی‌مانندی ، بازی‌مانندسازی ، بازی‌گونگی ، بازی‌وارگی ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

2 holistic همه‌جانبه‌گرا ، همه‌جانبه‌نگر
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

3 spread [اقتصاد و بازار]

بازه قیمتی ، فاصله قیمتی ، تفاوت قیمتی
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

4 take back پس برداشتن ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

5 already پیشتر ، زودتر ، قبل‌تر ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

6 takeover غبضه‌سازی

غبضه(کردن)
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

7 epoch [زمین‌شناسی]

گشت‌واره
١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

8 archean کهن‌زیستی ، نخست‌زیستی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

9 pterosaur [گونه‌ای دایناسور پرنده]

سوسمار بالدار
١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

10 outgassing گاز پراکنی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

11 deal اقدام ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

12 laughing خنده‌کُنان ، شادان ، شادی‌کنان ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

13 potentiation نیرومندسازی ، توانمندسازی ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

14 it is این طور است/هست ، همین طور است/هست

این جور است/هست ، همین جور است/هست
١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

15 operation راه‌اندازی ، کاراندازی ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

16 operator کارگر

راه‌انداز ، کارانداز

کارورز ، نیروی کار ، نیروی کاری ، نیروی درگیر
١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

17 emission گسیل

[خودرو]
آلایندگی
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

18 shift دِگرش

جابجاشُد
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

19 frustrate به ستوه آمدن ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

20 epigenetic وَرا ژنتیک ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

21 amphipod دوجور پا ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

22 long legged لِنگ‌داز ، پا بلند ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

23 rock dove کبوترِ چاهی

[خودمانی و عامیانه]
کفتر چاهی
١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

24 austerity رَنجِش ، رنج‌کشیدگی ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

25 disposable کنار گذاشتنی ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

26 layering لایه‌گذاری

[گیاه]
رویش ، ریشه‌زَنی ، ریشه‌دِهی ، ریشه‌رویی
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

27 supply واگذاری ، تحویل

[در ترکیب با واژه دیگر]
-رسانی ، -دهی
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

28 stand up صحنه ، سرِ صحنه ، رو صحنه ، روی صحنه ، پا صحنه ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

29 retard پس اندازی ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

30 advance پیش‌اندازی ، پیش انداختن ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

31 side by side هم‌پهلو ، همبَر ، کنار هم ، کنار همی ، چسب هم ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

32 rope ریسمان تابیدن ، طناب تابیدن ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

33 pile گولّه ، گولّه شدن ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

34 Ambopteryx [گونه‌ای از دایناسورهای پرنده]

دوگانه بال
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

35 narrative روایی

داستان‌گویانه ، داستان‌سرایانه
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

36 lead پیشبرد ، سوق‌دهی ، هدایت ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

37 nirvana کمال مطلوب ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

38 netiquette آداب اینترنتی ، آداب شبکه اینترنت ، آداب فضای مجازی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

39 multiple چندباره ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

40 mission نماینده ، گروه نماینده ، هیات نماینده ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

41 low emission [خودرو]

کم آلاینده ، کم انتشار
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

42 bar دِیلَم ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

43 joint venture هم سرمایه‌گذاری ، سرمایه‌گذاری باهم ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

44 ignition آتش‌زنی ، جرقه‌زنی

سوخت‌سوزی ، سوخت‌افروزی
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

45 idle بی‌کارماندگی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

46 hypo [پیشوند]

کم ، اندک
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

47 hostel مسافرسَرا

خوابگاه توراهی ، خوابگاه مسافری
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

48 sequencing دنباله‌یابی ، توالی‌یابی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

49 hept هفت‌گانه ، هفت‌تایی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

50 fibrillation [پزشکی]

تار لرز ، تار لرزی
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

51 extramarital برون زَناشویی ، بیرون از زناشویی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

52 detailed ریزه‌کارانه ، با ریزه‌کاری ، ریز به ریز ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

53 overrun فرا رَوی ، فرارفت ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

54 bureaucracy مقررات‌بازی ، مقررات‌سالاری ، مقررات‌گذاری بیهوده

قانون‌بازی ، قانون‌گذاری بیهوده

تشریفات‌بازی ، تشریفات‌سالاری ، تشریفات بیهوده
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

55 consortium شرکتِ گروهی ، گروه‌شرکت ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

56 quasi [معنی پسوندی]

وَش
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

57 likelihood محتمل‌نمایی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

58 qualification صلاحیت‌سنجی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

59 mode گرایش

گرایش پوششی ، گرایش پوشاکی

سبک پوشش ، سبک پوششی ، سبک پوشاکی

باب پوششی ، باب پوشاکی
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

60 closure بند آمدگی ، گیر کردگی ، بسته‌شدگی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

61 server دهنده ، خدمات‌دِه ، خدمات دهنده ، خدمات‌رسان ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

62 client کار سِپار

گیرنده ، خدمات‌گیر ، خدمات گیرنده

مراجعه‌کننده
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

63 chalk گچی شدن ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

64 remove بیرون آوردن ، بیرون بردن ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

65 brief چکیده(کردن) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

66 brew دَم‌آوری ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

67 backing پشت‌بند ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

68 back پس زَنی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

69 atomicity اَتمینگی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

70 wobble لقی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

71 wind chill سوز باد ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

72 transvestite دگرپوش ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

73 turbulent آشوبناک ، پر آشوب ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

74 transsexual تراجنسینه ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

75 transsexualism تراجنسینگی ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

76 suckling شیرآوری ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

77 retrograde پس گرا ، پس رَوَند ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

78 card برگه ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

79 probe کاوه ، کاوند ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

80 contactor کلیدِ الکترومغناطیسیِ ابزار فرمان ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

81 pitch خیز ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

82 pacemaker تپش‌ساز ، ضربان‌ساز ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

83 oligopoly انحصار چندتایی ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

84 clear باز نگهداشتن ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

85 blur تاری ، تار شدگی ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

86 monsoon بارندگی موسمی ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

87 mirror [رایانه]

پشتیبان‌گیری قرینه‌ای ، پشتیبان‌گیری آینه‌ای
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

88 motion جابجایی ، تکان‌خوری ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

89 chauvinism برترباوری ، برترپنداری ، برتری‌گرایی ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

90 lodge مهمانخانه کلبه‌ای ، راه‌سَرا ، اتراقگاه ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

91 reversible بازگشت‌پذیر ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

92 irreflexive پادبازتابی ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

93 voluntary خودخواست ، خودخواسته

خود ارادی ، خود اراده‌ای
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

94 intermediate نیمه

رده میانی ، رده میانگین
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

95 glacier پهنه یخی

یخ‌گستره ، گستره یخی
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

96 glace یخسار ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

97 infusion دَم‌نوش ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

98 hotelman [گردشگری]

هتل‌کار ، هتل‌پیشه
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

99 good بهین ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

100 boom بازویی ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

101 dispose of دورریزی ، دور ریختن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

102 depression افت ، فرو رفت

کم‌فشار ، کم‌فشاری ، کاهش فشار ، وافشار ، وافشاری
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

103 dehydrate آب زدودن ، آب‌زدوده کردن ، کم‌آب کردن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

104 inflation [اقتصاد]

گرانی ، گران‌شدگی ، افزایش بها ، افزایش قیمت
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

105 juncture بزنگاه ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

106 vicious ایراد دار ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

107 abstractive [سیاست]

بهره‌کِش
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

108 cybermetric رایاسنجی ، رایاسنجشی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

109 constitution سرشتار ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

110 clone همانند ، همسانه ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

111 cliffhanger نفس‌گیر ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

112 include گنجاندن ، گنجانیدن ، گنجانده ساختن ، به شمار آوردن ، در بر گرفتن ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

113 crossing هم‌گذرگاه ، گذرگاه تقاطعی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

114 bulk پرحجم ، حجم‌دار

حجم افزودن ، حجم افزایی کردن
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

115 cardiotachometry [پزشکی]

تپش‌سنجی ، ضربان‌سنجی
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

116 biometric زیست‌سنجشی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

117 binary دو اندازه ، دو اندازه‌ای

دو حالتی
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

118 backlash واپس‌زنی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

119 autonomy خودگردانی ، خودگردانندگی

خودفرمانی ، خودفرمان‌رانی ،خودفرمانروایی ، خودفرماندهی

خودکاری ، خودکارکردی
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

120 augment بَرافزودن ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

121 symmetry همسانی ، همانندی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

122 assembly گردآمدگی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

123 asexual ناجنس‌گرا ، جنس ناگرا ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

124 span پهنه ، گستره ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

125 antagonist پادکُنِشگر ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

126 sex کام‌جویی ، کام‌یابی ، کام‌گیری ، کامِش ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

127 air cooled هوا خنک ، هوا خنک‌شو ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

128 aggression پرخاش ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

129 adaptive سازشی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

130 accommodate [روانشناسی]

برون‌سازگاری
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

131 abandon وانهی ، وانهادن ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

132 commonwealth هم‌سود ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

133 transparency نمایانی ، فرانمایانی ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

134 watermark نقشِ زمینه ، نقش زمینه کمرنگ ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

135 housing پوسته ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

136 deionize یون زُدوده(کردن) ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

137 deionize یون زُدوده(کردن) ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

138 any [در جمله منفی و پرسشی]

هیچ چیز ، هیچی
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

139 here is [همراه با اسم]

بفرما ، بفرمایید ، بیا ، بیایید ، ایناها ، ایناهاش
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

140 some یک کم ، یک مقدار ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

141 deja vu پیش‌دیده ، حالت پیش‌دیده

پیش‌دیدگی ، حالت پیش‌دیدگی
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

142 chirality [شیمی]

دست‌وارگی ، دست‌رسانی
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

143 zodiac برجگان ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

144 occultation نهان‌شدگی ، پنهان‌شدگی ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

145 tribute گرامیداشت ، پاسداشت ، نکوداشت ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

146 tribute گرامیداشت ، پاسداشت ، نکوداشت ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

147 texture ساخت ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

148 concern دل مشغولی ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

149 ecstasy سرخوشی ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

150 front پیشتاز ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

151 asteroid ستاره‌نما ، سیاره‌نما ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

152 parity همگونی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

153 out برون‌رفت ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

154 conjunctive پیوسته ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

155 embodiment نمودبخشی ، نمودنمایی ، نمودارسازی
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

156 gen [زیست‌ و نژادشناسی]

رگ ، رگه
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

157 synthetic ساختنی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

158 conformity سازگاری‌خواهی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

159 muscular تنومند ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

160 mindfulness ذهن آگاهی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

161 devaluation کاهش ارزش ، افت ارزش ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

162 corythosaurus [گونه‌ای از دایناسورها]

کلاه‌دار سوسمار ، سوسمارِ کلاه‌دار
کلاه‌خود سوسمار ، سوسمارِ کلاه‌خودی
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

163 protoceratops [گونه‌ای از دایناسورها]

نیا سَر شاخی ، شاخ‌سَرِ نیایی
نیا کله شاخی ، شاخ‌کلهِ نیایی
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

164 proto [پیشوند]

پیش ، نیا
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

165 pachycephalosaurus [گونه‌ای از دایناسورها]

سِتَبر سَر سوسمار ، سوسمارِ سَر ستبری
ستبر سر مارمولک ، مارمولک سر ستبری
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

166 asterism پیکر واره آسمانی ، صورت‌واره آسمانی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

167 void تهی‌جا ، تهی‌گاه ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

168 photoelectric نوربرقی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

169 nebula ابر فضایی ، ابرینه ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

170 interference برهم‌نهی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

171 degenerate واگِن(شدن) ، واگنی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

172 astronautics کیهان‌نوردی شناسی ، دانش کیهان‌نوردی

فضانوردی ، فضانوردی شناسی ، دانش فضانوردی
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

173 airglow هواتاب ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

174 point نشان ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

175 tiptronic [مکانیک و خودرو]

نیمه‌خودکار ، جعبه‌دنده نیمه‌خودکار ، گیربکس نیمه‌خودکار
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

176 tetrad [زیست‌شناسی و شیمی]

چهارتایه
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

177 tessellation پاره‌بندی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

178 synchromesh [مکانیک و خودرو]

هم‌دُورساز ، هم‌دُورکننده
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

179 sleep out بیرون‌خواب ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

180 moral مَنِشی ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

181 regulatory قانون‌گذاری ، مقررات‌گذاری ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

182 aircraft هواگرد ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

183 projection پیش‌نگری ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

184 pit گوده ، گوده‌گذاری ، گوده گذاشتن

[میوه]
هسته‌گیری ، هسته گرفتن ، هسته درآوری
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

185 outboard بیرونی ، برون‌سو ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

186 occupied پُر ، پر شده ، گرفته شده ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

187 near رو به ، در آستانه ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

188 roaster کباب‌کار ، برشته‌کار ، بریان‌کار ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

189 incubator اتاقک نگهداری ، اتاقک رشد

محفظه نگهداری ، محفظه رشد
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

190 footjob پا کام‌دهی ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

191 erotica شهوت‌نگاره ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

192 genotype ژن‌نمود ، نمودِ ژنی ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

193 handjob دست کام‌دهی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

194 ego خویش ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

195 maquette نمونه نمایشی ، نمونه کوچک نمایشی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

196 spasm گرفتگی ماهیچه ، گرفتگی اندام ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

197 hydrostatics آب‌ایستایی‌شناسی ، شار ایستایی‌شناسی

آب‌تَرازشناسی ، آب‌راستاشناسی
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

198 mentor راهنما ، هدایت‌گر ، هدایت‌کننده ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

199 melodrama نمایش آهنگین ، نمایش آوازی آهنگی

نمایش عاشقانه آهنگین ، نمایش عاشقانه آوازی آهنگی
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

200 megalosaur [گونه‌ای از دایناسورها]

بزرگ سوسمار ، سوسمار بزرگ ، مارمولک بزرگ
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

201 lymph آب میان‌‌بافتی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

202 set یکدست ، یکنواخت ، یکرنگ ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

203 joystick اهرم ، اهرم بازی ، اهرم فرمان ، اهرم هدایت ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

204 vertical ایستا ، ایستاده ، سرپا ، برپا ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

205 jury گروهِ داوری ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

206 inland درون سرزمین ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

207 illusion گمان‌انگاری ، وهم‌انگاری ، وهم‌پنداری ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

208 excavation زمین‌کَنی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

209 massacre کشتار گروهی ، کشتار فراگیر ، فراکشتار ، کشتار دسته‌جمعی ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

210 employer کارگُمار ، کارگمارنده ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

211 concept فرایافته ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

212 delicate دلنشین ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

213 boss سرکرده ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

214 bill رسید ، برگه ، برگ‌نوشته ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

215 album دفتر ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

216 agronomy خاک‌وَرزی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

217 adolescence بُرنایی ، بُرناشدگی ، بالندگی ، دوران بالندگی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

218 abridgement کوتاه‌نویسی ، فشرده‌نویسی ، خلاصه‌نویسی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

219 tube تویی لاستیک ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

220 melt گداخت ، گداختگی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

221 abatement هزینه‌کاهی

تاوان‌بخشی
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

222 wisdom فرزانش ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

223 biogenesis زیست‌پیدایش ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

224 insight شناخت ، نگرش ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

225 telefilm نمایش تلویزیونی(دنباله‌دار) ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

226 diagraph [ابزار رسم و طراحی]

دو نگاره‌کِش
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

227 film سینمایی

[فیزیک،شیمی]
نوار ، نوار باریک
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

228 doublet دوتایی کوچک ، دوگانه کوچک ، دوگانک ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

229 chiropractic درمانگری دستی

مفصل‌درمانگری

مفصل جااندازی ، مفصل جابجاگری
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

230 magnitude بزرگا ، توان ، قدرت ، شدت ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

231 touch down برخورد ، لمس ، تماس ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

232 outdoor [جا،فضا،مکان]

باز ، سر باز
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

233 indoor [جا،فضا،مکان]

بسته ، سربسته
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

234 thermostat پایشگرِ دما ، دماپایشگر ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

235 curve خَمِه ، خمینه ، نمودار منحنی ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

236 concrete ملاتِ شفته ، شفته‌ملات ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

237 courage بی‌باکی ، نترسی ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

238 coupon کالابَرگ ، برگه خرید کالا ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

239 quiz آزمون کوتاه ، آزمون فشرده ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

240 cooperative همیاری ، شرکت همیاری ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

241 communism توده‌سالاری ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

242 composition ساختار هنری ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

243 cosmopolitan جهان‌سرزمین ، جهان‌کشور ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

244 cosmo جهان ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

245 runner [در ترکیب]

-ران ، -باز
برای نمونه معنیِ kite runner میشود بادبادک‌ران یا بادبادک‌باز
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

246 multiverse چند جهان ، چند گیتی ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

247 circumstellar پیراستاره‌ای ، پیرامون ستاره‌ای ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

248 carnivora گوشت‌خوارسانان ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

249 hyaenodon [جانور باستانی]

کفتاردَندان
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

250 initiative نوآوری ١٣٩٨/٠١/٣١
|

251 sunroof [خودرو]

پنجره سقفی ، سقف آفتاب‌گیر
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

252 brutality آزارگری ، آزارگری جنسی

آزارگرایی ، آزارگرایی جنسی

آزاررسانی ، آزاررسانی جنسی
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

253 sadism آزارگرایی ، آزاررسانی ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

254 ridge [ریخت]

گُرده‌ماهی ، گرده‌ماهی شکل ، گرده‌ماهی حالت
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

255 routine هر روزه

[کار،برنامه،روال،روند]
یکنواخت
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

256 diarrhea [بیماری]

بیرون‌رَوی ، شکم‌رَوی ، ریق افتادگی ، به ریق افتادگی
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

257 duration ماندگاری ، دیرپایی ، دیرهنگامی ، دراز هنگامی ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

258 deform از ریخت افتادگی ، از ریخت افتادن ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

259 gypsy چادرنشین ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

260 take off [هواپیما]

پَرِش ، برخاست ، جَست
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

261 takeoff [هواپیما]

پَرِش ، برخاست ، جَست
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

262 toxic زهردار ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

263 tension فشار روانی

کشمکش درونی
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

264 lane گذرگاه ، گذرگاه پیوندی ، گذرگاه ارتباطی

راهِ پیوندی ، راه ارتباطی

مسیر پیوندی ، مسیر ارتباطی
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

265 fovea [شبکیه چشم انسان]

گوده مرکزی
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

266 process پردازه ، پردازش

فرآوری ، فرآوردن
١٣٩٨/٠١/٢٨
|

267 index نَماگر ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

268 top [زن]

نیم‌تنه ، لباس نیم‌‌تنه‌‌
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

269 pincers اَنبرک ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

270 prince شاهزاده‌ِ پسر ، شاهزاده‌پسر ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

271 morph گونه ، سان ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

272 ovulate تخمک‌افشانی ، تخمک افشاندن ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

273 exotic ناآشنا

نابومی
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

274 elixir نوشدارو ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

275 exchange بِدِه بِستان

تبدیل ارز ، مبادله ارز ، تبادل ارز
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

276 escort همراهی

نگهبانِ همراه ، محافظِ همراه
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

277 skate یخ‌بازی ، یخ‌سُرخوری ، یخ‌سرخوری بازی ، بازی یخ‌سرخوری

کفش یخ‌سرخوری
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

278 stock مانده ، ماندهِ انبار ، ماندهِ کالایِ انبار

کالایِ انبار مانده ، کالایِ برگشتیِ انبار مانده

کالایِ برگشتیِ کم‌کارکردِ انبار مانده
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

279 stalagmite قندیل آهکی چکیده ، قندیل آهکی کَف‌رُست

سنگ آهکی چکیده
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

280 stalactite قندیل آهکی چِکَنده ، قندیل آهکی سقفی ، قندیل آهکی سقف‌آویز

سنگ آهکی چکنده

١٣٩٨/٠١/٢٦
|

281 orgasm اوج سرخوشی جنسی ، اوج هیجان جنسی ، اوج کامِش ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

282 orchestra نوازندگان ، گروه نوازندگان

همنوازان ، گروه همنوازان ، دسته همنوازان
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

283 ethno نژاد ، تیره ، تبار ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

284 car wash خودروشویی ، خودروشوری

ماشین‌شویی ، ماشین‌شوری
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

285 atheism خدا ناباوری ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

286 epistemology دانایی‌شناسی

شناخت دانایی
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

287 cover art [هنر و رسانه]
جلد هنری ، روجلدی ، جلدنما ، جلدنمایه ، جلدنگاره ، رونما ، نگاره روی جلد ، طرح روی جلد ، تصویر روی جلد
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

288 optic نورشناخت ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

289 opera نمایش ساز و آوازی

نمایش آوازی/آوایی/آهنگین
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

290 prompt اعلان

[نمایش،تئاتر،فیلم]
سخن‌رسانی ، سخن یاری‌رسانی ، سخن یادآوری
متن‌رسانی ، متن یاری‌رسانی ، متن یادآوری
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

291 overseas فرا دریا ، آنسوی دریا ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

292 anthropomorphic انسان‌ریخت ، انسان‌گونه ، انسان‌مانند ، انسان‌سان ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

293 digital [رایانش]
شماره‌ای

[اندازه،ارزش،کمیت،مقدار]
گسسته ، ناپیوسته
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

294 analog [رایانش]
سنجشی

[اندازه،ارزش،کمیّت،مقدار]
پیوسته
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

295 activate کار اندازی

راه‌اندازی ، راه انداختن

فعال‌سازی(کردن)
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

296 modify دگرگون کردن ، دگرگون ساختن ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

297 refine [صنعت]

زُدودن ، حباب‌زُدایی ، حباب زدودن
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

298 fine [آمیزه‌ها و ترکیب‌ها]
ریزدانه

[صنعت]
زُدودن ، حباب‌زُدایی ، حباب زدودن
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

299 fire آتش‌گیری

پخت(با آتش) ، پختن(با آتش)
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

300 determine [گیاه‌شناسی]

نام‌گذاری ، نام گذاشتن
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

301 date تاریخ‌گذاری

تاریخ‌زَنی ، تاریخ زدن
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

302 core هسته‌گیری ، هسته گرفتن

مغزه‌گیری ، مغزه گرفتن
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

303 mesh دَرهَم

[شبکه رایانه‌ای و اینترنت]
همه‌پیوند ، درهم پیوند
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

304 consequence دنباله ، پی آیند ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

305 discharge بیرون‌ریزی ، بیرون‌دهی ، بیرون‌رَوی

[آب]
آبدِه ، آب‌گذری

[نیرو،توان،انرژی]
تُهی‌شد ، تهی‌شدگی ، از دست‌رَوی ، از دست‌دهی ، کاهش
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

306 flood رَوان‌آب ، روان‌آبه ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

307 as much as هر اندازه که ، هر اندازه‌ای که ، به اندازه‌ای که ، همان اندازه ، همان اندازه ... که ، همان اندازه‌ای که

تا آنجا که ، تا جایی که ، تا آن اندازه ...
١٣٩٨/٠١/٢١
|

308 already تا الان ، تاکنون ١٣٩٨/٠١/٢١
|

309 diversity گونه‌گونی ، فراوانی ، ناهمسانی ١٣٩٨/٠١/٢١
|

310 carriageway راهِ سواره ، سواره‌رو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

311 bleach رنگ‌بَرداری(کردن) ١٣٩٨/٠١/٢١
|

312 radical [سیاست]
تندگرا ، تندرو گرا ، افراطی


[فناوری]
پر شتاب
١٣٩٨/٠١/٢١
|

313 relative آشنا ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

314 authoritarian خودکامه‌گرا

اقتدارگرا
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

315 audiometry شنوایی‌آزمایی ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

316 all in one یک تکه ، یکپارچه ، سر هم ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

317 on the way سرِ راه ، در راه ، تو راه ، توی راه ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

318 right now الانه ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

319 condensation هم‌فشردگی ، هم‌فشرده سازی ١٣٩٨/٠١/١٩
|

320 contrail [هوانوردی]

دنباله بخار آب فشرده ، دنباله بخار آب تراکمی
١٣٩٨/٠١/١٩
|

321 article نوشتار ١٣٩٨/٠١/١٩
|

322 advisory رهنمودی ١٣٩٨/٠١/١٨
|

323 before پیش از اینکه ١٣٩٨/٠١/١٨
|

324 impedance مقاومتِ جریانی ١٣٩٨/٠١/١٨
|

325 orbit مدارپیمایی کردن ، مدارگردی کردن ، مدارنَوَردی کردن ١٣٩٨/٠١/١٨
|

326 cartel اتحادیه انحصاری ١٣٩٨/٠١/١٧
|

327 crowdfunding سرمایه‌گذاری‌‌ گروهی

جذب سرمایه گروهی

تامین سرمایه‌ گروهی ، تامین سرمایه جمعی
١٣٩٨/٠١/١٦
|

328 tactic رَوِش ، چاره

راهکار کوتاه‌هنگام ، راهکار کوتاه‌دوره ، راهکار کوتاه‌مدت
١٣٩٨/٠١/١٦
|

329 chopsticks چوب غذاخوری ١٣٩٨/٠١/١٥
|

330 deliberation چاره‌اندیشی ، رایزنی ، گفتگوی رایزنانه

هم‌فکری
١٣٩٨/٠١/١٥
|

331 synchronous هماهنگ ، هم‌پا ، هم‌رَوَند ١٣٩٨/٠١/١٤
|

332 rendezvous دیدار ، قرار ١٣٩٨/٠١/١٤
|

333 period چرخه ، چرخه زمانی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

334 firmware برنامه‌افزار ١٣٩٨/٠١/١٤
|

335 عرضه فراهم‌آوری ، فراهم‌سازی

واگذاری ، در دسترس گذاری ، در دسترس‌نهی

نمایش‌دهی ، به نمایش‌گذاری ، فراپیش نهی ، فراپیش گذاری ، در برابر دید گ ...
١٣٩٨/٠١/١٤
|

336 chili فلفل آتشین ، فلفل سرخ آتشین ١٣٩٨/٠١/١٤
|

337 manufacture ساخت‌وساز(کردن) ١٣٩٨/٠١/١٤
|

338 additive رویِ همی ، هم‌گذاشته ، روی هم گذاشته ١٣٩٨/٠١/١٤
|

339 ins and outs پایین و بالا ، جیک و پوک ١٣٩٨/٠١/١٤
|

340 neurosis روان‌نَژَندی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

341 exit بیرون‌رو

بیرون‌رفت ، بیرون‌روی
١٣٩٨/٠١/١١
|

342 ferry قایقِ کفی/کالابَر

قایق ترابر/ترابری

قایق فَرابر/فرابری
١٣٩٨/٠١/١٠
|

343 common پرکاربرد

هم‌کاربرد ، همسان کاربرد ، همسان کار
١٣٩٨/٠١/١٠
|

344 impeach بازخواست کردن ، بازخواهی کردن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

345 cheers [هنگام نوشیدن]

سر سلامتی
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

346 bless رحمت کردن ، مورد رحمت قرار گرفتن ، مورد رحمت قرار دادن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

347 sure [هنگام تایید و پاسخ]

معلوم است ، معلومه
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

348 instead به‌جای آن ، به‌جایش ، به‌جاش ، عوضش ، در عوض آن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

349 kitty گربه کوچک

ناز ، ناز نازی ، ناناز
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

350 petite ریز ، خُرد ، خرده ، خرده‌پا

[زن]
کوچک‌اندام
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

351 poor [با حالت دلسوزی]

حیوونی! ، طفلکی!
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

352 is that you [جمله پرسشی]

تو هستی؟ ، تویی؟

شما هستی؟ ، شمایید؟ ، شمایی؟

خودت هستی؟ ، خودتی؟
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

353 perfect بی‌کم‌وکاست

معرکه
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

354 marina بندر تفریحی/تفرجی

بندرگاه تفریحی/تفرجی

لنگرگاه تفریحی/تفرجی
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

355 cocktail چند نوشابه ، نوشابه چندگانه

نوشیدنی چندگانه/ترکیبی
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

356 flash ناگهان ، ناگهانی ، یکباره ، آنی ، لحظه‌ای

تُند ، پرشتاب ، برق‌آسا
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

357 log گزارش ، گزارش روزانه/کار/سفر

گزارش‌نگار ، دفتر گزارش ، دفتر گزارش روزانه ، دفتر گزاش کار ، دفتر گزارش سفر ، دفتر ثبت

گزارش نوشتن/دادن/ ...
١٣٩٨/٠١/٠٨
|

358 lahar [زمین‌شناسی]

سیلاب گِلی ، گِل‌سیلاب
١٣٩٨/٠١/٠٨
|

359 fake دروغی ، ناراست ، ناراستین ، وانمودی ، وانمودین ، ناواقعی ، ناحقیقی

[خودمانی و عامیانه]
الکی ، چاخان
١٣٩٨/٠١/٠٨
|

360 watercourse سیل‌رو ، سیل‌راه ، سیل‌گذر ، گذرگاه سیل

سیلاب‌رو ، سیلاب‌راه ، سیلاب‌گذر ، گذرگاه سیلاب
١٣٩٨/٠١/٠٧
|

361 مسیل سیل‌رو ، سیل‌راه ، سیل‌گذر ، گذرگاه سیل

سیلاب‌رو ، سیلاب‌راه ، سیلاب‌گذر ، گذرگاه سیلاب
١٣٩٨/٠١/٠٧
|

362 methodical رَوِشمندانه ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

363 noise اخلال ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

364 overshoot فرارَوی

پرش بزرگ ، پرش بیش از اندازه

جهش بزرگ ، جهش بیش از اندازه
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

365 don't mention it قابلی ندارد ، حرفش را نزن ، حرفش را نزنید ، مهم نیست ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

366 singularity تکینه‌شدگی

یکسان‌شدگی ، یکسانگی

تکسان‌شدگی ، تکسانگی
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

367 burnout [چرخ و تایر خودرو در هنگام هرزگردی و بکسوات]

دود درآمدن ، دود درآوردن
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

368 availability دسترسی‌پذیری ، دسترسی‌داشتگی ، در دسترس‌بودگی ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

369 marketplace فروشگاه روباز ، فروشگاه سرباز

میدان‌گاه ، میدان‌گاه فروش ، محوطه فروش ، فضای فروش
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

370 protocol آیینی

آیین‌نامه ، شیوه‌نامه ، پیمان ، پیمان‌نامه ، سازش‌نامه ، پذیرش‌نامه

روش کار ، کار رَوِش ، روش انجام ، روال ، کارکردنما
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

371 common sense خرد همگانی/عمومی/جمعی

شعور همگانی/عمومی/جمعی
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

372 follower [در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی]

پی‌گیر ، پی‌گیرنده
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

373 whatever it takes [اصطلاح]

هر جور (که) شده ، هر جوری (که) شده ، هر طور (که) شده ، هر طوری (که) شده ، هر قیمتی که شده ، به هر قیمتی (که) شده
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

374 a lot of شمار بسیار(از) ، شمار بسیاری(از) ، شمار افزون(از) ، شمار افزونی(از) ، شمار زیادی(از)

[خودمانی،عامیانه]
یک خروار ، یک عالمه ، کلی
١٣٩٧/١٢/٢١
|

375 see you later [اصطلاح]

به امید دیدار
١٣٩٧/١٢/٢١
|

376 miss دلتنگی کردن(برای) ، دل کسی برای کسی تنگ شدن

[وسیله جابجایی]
جا ماندن(از)

[جا و مکان]
گذشتن(از) ، رد کردن ، رد شدن

[تماس تل ...
١٣٩٧/١٢/٢١
|

377 shoplifter دزد فروشگاه

[خودمانی و عامیانه]
دَلِه دزد
١٣٩٧/١٢/١٨
|

378 crew سرنشین ، سرنشین‌دار ١٣٩٧/١٢/١٢
|

379 post نامه رساندن ، نامه‌رسانی

نامه بردن ، نامه‌بَری
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

380 travel دوره‌گردی(کردن) ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

381 proterozoic [زمین‌شناسی]

پیشازیستی ، پیشین زیستی
١٣٩٧/١٢/٠٢
|

382 youtuber یوتوب‌کار ، یوتوب‌باز ١٣٩٧/١٢/٠١
|

383 toner [چاپ]

گردِ چاپ ، پودر چاپ
١٣٩٧/١١/٣٠
|

384 flatbed هموار ، صاف ، تخت

[حالت قرار گیری ابزار یا دستگاه]
خوابیده ، رو کف ، روی کف ، به کف
١٣٩٧/١١/٣٠
|

385 cassette قاب

جای نوار ، جا نواری ، قاب نوار

جای فیلم ، جا فیلمی ، قاب فیلم

[دستگاه چاپ و چاپگر]
سینی کاغذ
١٣٩٧/١١/٣٠
|

386 coolant خنک کُن ، خنک کننده ١٣٩٧/١١/٣٠
|

387 distortion تاب برداشتگی ١٣٩٧/١١/٣٠
|

388 actuator فرمان بَر ، فرمان پذیر ، فرمان گیر ١٣٩٧/١١/٣٠
|

389 stand ایستادگی ، پایداری ، مقاومت ١٣٩٧/١١/١٩
|

390 what the hell are you doing چه غلطی می‌کنی ، چه غلطی داری می‌کنی ١٣٩٧/١١/١٨
|

391 what the hell is this [خودمانی]

این چه کوفتی هستش ، این چه کوفتیه
١٣٩٧/١١/١٨
|

392 inn منزلگاه ١٣٩٧/١١/١٧
|

393 unlocked گشوده ، رها ، آزاد ، وِل ١٣٩٧/١١/١٧
|

394 lock بسته ، بسته شده ١٣٩٧/١١/١٧
|

395 OEM سازنده ابزار اصلی ، ابزارساز اصلی

سازنده قطعه اصلی ، قطعه‌ساز اصلی

تجهیزات‌ساز اصلی
١٣٩٧/١١/١٧
|

396 equipment ابزار ، قطعه ١٣٩٧/١١/١٧
|

397 magnetosphere مغناط‌سپهر ١٣٩٧/١١/١٧
|

398 replicate همتا ، همتاسازی

باز تولید ، باز تولید کردن
١٣٩٧/١١/١٧
|

399 world wide جهان‌گستر ، جهان سراسری ، جهان‌فراگیر ، فراگیر جهانی ، سراسر جهان ، سرتاسر جهان ، در سرتاسر جهان ١٣٩٧/١١/١٥
|

400 worldwide جهان‌گستر ، جهان سراسری ، جهان‌فراگیر ، فراگیر جهانی ، سراسر جهان ، در سراسر جهان ، سرتاسر جهان ١٣٩٧/١١/١٥
|

401 whistling در حال سوت زدن ، سوت‌زَنان ، سفیرکِشان ١٣٩٧/١١/١٥
|

402 black سیاهپوش ١٣٩٧/١١/١٣
|

403 night شبانگاه ، شباهنگام ١٣٩٧/١١/١٢
|

404 Valentine's Day روز عاشقان ١٣٩٧/١١/١١
|

405 adhesion جوش‌خوردگی ١٣٩٧/١١/١٠
|

406 transit جابجایی ١٣٩٧/١١/٠٩
|

407 strike تازیدن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

408 equalize هموار کردن ، صاف کردن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

409 here's [در آغاز جمله برای تعارف و دادن چیزی به کسی،معمولا خودمانی]
بفرما ، بفرمایید ، بیا

برای نمونه here's your letter به معنی بفرما،نامه شما
...
١٣٩٧/١١/٠٦
|

410 here it is این هستش ، همین است ، این همان است ، این آن است ، خودش است

[خودمانی و عامیانه]
ایناهاش ، اینه ، همینه ، این همونه ، این اونه ، خودشه
١٣٩٧/١١/٠٦
|

411 over here اینجا ، اینجاست ١٣٩٧/١١/٠٦
|

412 fitness ورزیدگی ، آمادگی بدنی ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

413 multiplex [پیام ، داده ، علامت ، سیگنال]

چندگانه‌فرستیِ همزمانِ تک بستر
جابجایی چندگانه همزمان تک بستر
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

414 teleport دور فرستی ، دور بَری

دور نوردی ، دورپیمایی ، دورپیمایش
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

415 assign دادن ، گذاشتن ، نهادن

واگذاردن ، واگذاشتن

پیوند دادن/زدن/کردن ، پیوست کردن ، همراه کردن ، اِلصاق کردن
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

416 endnote پا متنی ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

417 footer پا صفحه ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

418 clan گروه ١٣٩٧/١٠/٢١
|

419 here you are [هنگام پذیرایی،تعارف یا دادن چیزی به کسی]

بفرما ، خدمتِ شما ، تقدیمِ شما
١٣٩٧/١٠/١٦
|

420 mature بزرگسال ١٣٩٧/١٠/١٤
|

421 replica همتا ، همتایه ، نسخه جایگزین ١٣٩٧/١٠/١٣
|

422 predictably به گونه‌ای پیشبینی شده ١٣٩٧/١٠/١٣
|

423 gauge اندازه‌نما

سَنجه ، سنجش‌نما
١٣٩٧/١٠/١١
|

424 shoplift دَلِه دزدی(کردن)

دزدی از فروشگاه ، از فروشگاه دزدیدن

دزدی از مغازه ، از مغازه دزدیدن
١٣٩٧/١٠/١١
|

425 expanse فضای گسترده ، فضای پهناور ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

426 just تازگی ، همین تازگی

صرفاً
١٣٩٧/٠٩/٠١
|

427 be به پا شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

428 roadmap راه‌نگاشت ، رَه‌نگاشت ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

429 transformation دگرگون‌شدگی ، تحول ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

430 food court محوطه غذاخوری ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

431 teleworking دورکاری ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

432 undo برگرداندن ، بازگرداندن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

433 surf وب‌گردی ، اینترنت‌گردی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

434 search engine جستجوگر ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

435 scroll سُریدن ، سُرِش ، سر خوردن

نَوَردیدن
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

436 as به نامِ ، با نامِ ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

437 interface نما ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

438 weblog وب نوشته ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

439 grill کباب‌پز

کباب با سیخ شبکه‌ای

١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

440 barbecue کباب سیخی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

441 banner پارچه‌نوشته ، بَرنوشته ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

442 tanker [هواپیما ، کشتی ، کامیون ، خودرو]

سوخت‌رسان ، مخزنی ، مخزن‌دار
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

443 meditation پایش روانی/درونی/فکری/ذهنی

روان پایش ، درون پایش

آرامش روانی/درونی/فکری/ذهنی

روان آرامش ، روان آرامی ، درون آرامش ، درون آرامی
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

444 phototroph [زیست‌شناسی]

نور پَروَرد ، نور پَرواره
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

445 regular سامان‌یافته
سر و سامان گرفته/پذیرفته
قانونمند ، قاعده‌مند
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

446 regulated آراسته ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

447 forming ریخت‌دهی ، ریخت‌سازی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

448 plastic ریخت‌پذیر ، ریخت‌گرفتنی

موم مانند ، مانند موم

خمیر مانند ، مانند خمیر ، خمیرگونه
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

449 anticipation [آینده‌پژوهی]
پیش‌انگاری

[زیست‌شناسی]
پیش‌بُروزی ، بُروزیافتگی پیش‌افتاده ، بروزیافتگی پیشرِس
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

450 pseudohermaphroditism نَرمادگی‌نما ، شبه نرمادگی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

451 that's too bad متاسفم

چه بد ، چقدر بد
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

452 too bad چه بد ، چقدر بد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

453 emergent فوریتی

سر برآورنده

تازه پیدا ، نو پیدا ، نو پدید ، نو پدیدار
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

454 artifact دست‌سازه ، دست‌ساخته

کاردستی ، هنر دستی

ساخته هنری ، اثر هنری
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

455 aggregate انباشته ، هم انباشت ، هم انباشته ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

456 infusible گداخت ناپذیر ، ذوب نشدنی ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

457 electrocardiogram قلب‌نگاره برقی ، قلب‌نگاشته برقی ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

458 cardiogram قلب‌نگاشت ، قلب نگاشته ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

459 reservation جا نگهداری ، جا گیری ، جا کنارگذاری ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

460 تغذیه خوراک‌دهی ، خورد و خوراک ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

461 how is it going [سلام و احوال‌پرسی خودمانی و غیررسمی]

چطور می‌گذرد ، چطور پیش می‌رود
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

462 metallicity فلزینگی ، فلزی شدگی

ویژگی فلزی ، حالت فلزی ، شرایط فلزی
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

463 echocardiography پژواک‌نگاری قلب ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

464 accumulator گردآور ، گردآورنده

نگهدارنده
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

465 hustle نیرنگ ، نیرنگ‌بازی ، فریب

حقه‌بازی ، دغلکاری

اخاذی
١٣٩٧/٠٨/١٤
|

466 supervisor گرداننده

سَر پرستار ، پرستار سرپرست
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

467 syndication هم نشری ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

468 currency ارز ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

469 boyhood پسرانگی

دوران بچگی ، دوران پسربچگی
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

470 trial آزمایشگری ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

471 pricing ارزش‌گذاری ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

472 monitor نمایشگر

دیده‌بان

پایشگر
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

473 distractor حواس پرت کننده ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

474 intonation آهنگینی

اُفت‌و‌خیز صدا
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

475 coding شماره‌گذاری ، شماره‌دهی ، شماره‌بندی

کُددهی ، کدبندی
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

476 cofounder همکار بنیان‌گذار ، بنیان‌گذار همکار

کمک بنیان‌گذار
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

477 go on به پیش رفتن ، جلو رفتن

سپری شدن ، گذر شدن ، در گذر بودن ، سِیْر شدن

دنبال شدن ، ادامه یافتن
١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

478 fellowship یاری ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

479 marriage پیوند ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

480 reload بازآوری

[نظامی]
خشاب‌گذاری ، باز خشاب‌گذاری ، خشاب‌گذاری دوباره
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

481 trajectory خط راهه ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

482 gradualism پیوسته‌انگاری ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

483 overlap برهم افتادگی ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

484 decouple وا شُدن ، واجُفتیدن ، واجُفت شدن ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

485 stand چهارپایه ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

486 course گام پیمایش ، دوره پیمایش ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

487 megalodon بزرگ دندان ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

488 anachronism تاریخ‌نابهنجاری
تاریخ‌نابهنگامی ، نابهنگامی تاریخی
زمان‌بیگانگی ، بیگانگی با زمان
زمان‌نابهنجاری ، نابهنجاری زمانی
زمان‌پریشی ، زمان‌پریش ...
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

489 remap بازنگاشت ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

490 anyhow باری ، به هر روی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

491 obscurantism تاریک‌ورزی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

492 immobilizer [دزدگیر خودرو]

جابجایی بازدار ، بازدارنده جابجایی
حرکت بازدار ، بازدارنده حرکت
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

493 spitfire آتش‌انداز

آتش‌مزاج
١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

494 grade سال آموزشی ، سال تحصیلی

برای نمونه fifth grade به معنی سال پنجم آموزشی ، سال پنجم تحصیلی
١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

495 feature قابلیت ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

496 long range بلند بُرد ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

497 prophet مُنادی ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

498 proliferation گسترش ، افزایش ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

499 peek نگاه یواشکی ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

500 falling ریزان ، فرو ریزان ، اُفتان ، فرو اُفتان ، فرو کِشان

رو به پایین ، رو به سرنگونی
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

501 fall فرو افتادن ، بَر افتادن ، وَر افتادن

سرنگون شدن

واژگون شدن
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

502 down [رایانه]

خراب ، خارج از دسترس ، از دسترس خارج ، خارج از مدار ، از مدار خارج
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

503 rechargeable شارژی ، شارژپذیر ، شارژ شونده ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

504 laptop رو زانو ، رو زانویی ، رو پا ، رو پایی ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

505 haste makes waste [ضرب‌المثل]

عجله باعث خرابی می‌شود ، عجله باعث خرابکاری می‌شود
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

506 fun شادی ، لذت ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

507 patrol پایِش ، بازرسی ، نظارت ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

508 promotion به نمایش‌گذاری ، برجسته‌سازی ، برجسته‌نمایی

پیش‌بَری ، پیش‌رانی ، پیش‌اندازی

١٣٩٧/٠٦/٢١
|

509 fallout ریزش ، اُفت ، فرو افت ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

510 edge بَر لبه ، در مرز

[فناوری]
پیشرفته ، بسیار پیشرفته ، نوین ، جلودار ، پیشرو ، پیشتاز ، پیشگام ، پیشاهنگ
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

511 developing رو به پیشرفت ، پیش رونده ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

512 dismiss کنار گذاشتن/نهادن/افکندن

وا نهادن
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

513 total بی‌کم‌وکاست

تمام‌عیار
١٣٩٧/٠٦/١١
|

514 hold on [حالت دستوری]

وایستا! ، به ایست!
١٣٩٧/٠٦/١١
|

515 gala شادمانی ، سرخوشی ، پایکوبی ، دست‌افشانی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

516 abuse کاربرد نادرست/نابجا/بد

استفاده بی‌مورد
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

517 under the impression that به خیال اینکه ، با خیال اینکه
به این خیال که ، با این خیال که
به گمان اینکه ، با گمان اینکه
به این گمان که ، با این گمان که
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

518 rider راننده ، سرنشین

[در ترکیب]
-ران ، -سوار
برای نمونه ghost rider به معنی روح‌سوار ، روح‌ران
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

519 flaming سوزان ، زبانه‌کِشان ، شعله‌کُنان ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

520 meter [در ترکیب]
-نما
برای نمونه barometer به معنی فشارنما
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

521 dispenser جا ، انباره ، ظرف ، مخزن

پخش کننده ، رساننده

[در ترکیب]
-ریز ، -رسان ، -پخش کُن ، - فِرِست
برای نمونه water dispenser به معنی آب‌ ...
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

522 match هماهنگ ، هماهنگی
همخوان ، همخوانی
سازگار ، سازگاری
جفت‌وجور ، جفت‌وجوری
هماورد ، هماوردی
همتایابی(کردن) ، همتا یافتن

[در حالت م ...
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

523 tip سَرِه

فراز
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

524 fraction [سیاست]

دسته ، گروه ، گروه سیاسی ، فراکسیون
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

525 frequently هِی ، هَمَش

پُر ، پرشمار ، بسیار ، بَسی ، افزون ، زیاد

پِیاپِی ، پیوسته ، پشت هم ، پشت سر هم ، همیشه ، همواره ، یکسره ، یکدم ، بی اَمان
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

526 colostomy روده‌بُری ، روده‌بَرداری ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

527 strategy دور نگرش ، فرا نگرش

راهکار درازهنگام/درازمدت/بلندمدت

سیاست درازهنگام/درازمدت/بلندمدت
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

528 surf [اینترنت و وب]

گشت ، گشت‌وگذار ، گشت‌زنی ، پرسه‌زنی ، زمان‌گذرانی(در) ، زمان سِپَرانی(در)
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

529 facility داشته ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

530 shopaholic عشقِ خرید ، خوره خرید ، دیوانه خرید ، شیفته خرید ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

531 climb کوه‌نوردی ، بالاروی از کوه ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

532 outline دُور تا دُور ، دُور و بَر ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

533 nominal نمایی ، نمادی ، نمادینه، نمایشی ، نِمودی ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

534 conveyor جابجاگر

تسمه نواری/رونده
خط نواری/تسمه‌ای/رونده

نوار جابجایی/جابجاگر/رساننده/ترابر
تسمه جابجایی/جابجاگر/رساننده/ترابر
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

535 gigantic هیولایی ، هیولاوار ، هیولاسان ، هیولامانند ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

536 durable دیرپا ، پایدار ، ماندگار ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

537 predictably برابرِ پیشبینی ، برابر با پیشبینی ، بر پایه پیشبینی ، مطابق پیشبینی ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

538 career مسیر زندگی/زندگانی

سپری کردن زندگی/زندگانی
زندگی سپری/سپرانی
زندگانی سپری/سپرانی
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

539 breathtaking نفس بُر ، نفس بندآور ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

540 lift برداشت ، برداشت وزنه ، بالابَری

بالای سر بردن
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

541 moulding قالب‌زَنی ، قالب‌گذاری ، در قالب‌گذاری ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

542 at the end در پایان ، در فرجام ، در انتها ، در آخر ، آخرسَر ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

543 monument یادمان ، بنای یادمان

نشان یادمان ، نشان یادبود

اثرِ یادمان ، اثر یادبود ، اثر یادواره ، اثر یادگاری
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

544 preference خواسته

گرایش ، تمایل
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

545 about to نزدیک به ، رو به ، در آغاز ، در شروع ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

546 trigger فرمان‌گر ، فرمان‌دهنده

راه‌انداز ، کارانداز ، آغاز کننده ، فعال‌گر ، فعال کننده
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

547 human being آدمی‌زاد ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

548 hold چیره بودن ، مسلط بودن ، تسلط داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

549 hegemony چیره‌دستی ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

550 miserable بینوا ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

551 proficiency کارآمدی

چیره‌دستی ، کارشناسی ، کارکشتگی ، کاربلدی، بلدیت
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

552 arid [میوه]

گس
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

553 reign فرمان راندن ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

554 friendly با دوستی ، با مهربانی ، مهربانانه

[در ترکیب]
-دوست ، -پسند ، -گرا ، -راستا
برای نمونه user friendly به معنی کاربر دوست ، کاربر پسند ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

555 revenant باز آمده

از گور برآمده ، گور برخاسته
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

556 silencing خُفتگی ، از کار افتادگی ، خاموش شدگی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

557 aching دردکُنان ، دردکِشان ، درددار ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

558 maleficent بد سرشت ، بد نهاد ، بد ذات ، بد طینت ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

559 on call هشیار ، آگاه

آماده ، آماده کار ، آماده به کار ، آماده پاسخ
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

560 and so on و مانند این ، و مانند اینها
و همینگونه تا پایان/تا آخر ، و همینطور تا پایان/تا آخر
و دیگر چیزها ، و چیزهای دیگر
و دیگر نمونه‌ها ، و نمونه‌ه ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

561 dependent on در گرو ، بسته به ، در پیوند(با) ، گره خورده با ، در ارتباط(با) ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

562 on رو به
رو به جلو
سرگرم ، سرگرم کار ، در حال کار
رو به پیشرفت ، در حال پیشرفت
در گذر ، در جریان
در دست کار ، در دست انجام ، رو به انجام ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

563 regulation اندازه‌گذاری ، اندازه‌دهی ، اندازه‌سازی

قانون‌گذاری ، قانونمندسازی
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

564 untouchable دست‌نیافتنی ، دسترس‌ناپذیر ، دسترسی‌ناپذیر

چیره‌ناپذیر ، تسخیرناپذیر
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

565 origin برآمدن(از) ، برگرفتن(از) ، ریشه گرفتن(از) ، برخاستن(از) ، نشات گرفتن(از) ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

566 genesis آفرینش

ریشه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

567 with thanks با سپاس(از) ، با تشکر(از) ، با قدردانی(از) ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

568 have a good time [حالت مصدری]
خوش گذراندن

[حالت امری]
خوش بگذرد ، خوش بگذرانید
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

569 Look a birdie [برای جلب توجه و جمع کردن حواس]

جوجه را نگاه کن ، جوجو رو نگاه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

570 Watch a birdie [برای جلب توجه و جمع کردن حواس]

جوجه را نگاه کن ، جوجو رو نگاه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

571 keep out دوری کردن از

از ... دوری کردن
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

572 vision نگاه ، دورنما ، فرادید ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

573 in case of هنگام ، در هنگام ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

574 hemorrhoid خونریزی مقعدی ، خونریزی دیواره مقعد ، درد و وَرَم رگ‌های دیواره مقعد ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

575 judgement دادگری ، دادوَرزی ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

576 superposition اَبَر جای‌گُزیدگی ، ابر برهم‌نِهی ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

577 mobility جابجاپذیری ، جابجایی‌پذیری ، جنبش‌پذیری ، تحرک پذیری ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

578 boosting توان‌افزایی ، افزایش توان

نیرو افزایی ، افزایش نیرو
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

579 booster پرتابگر

پرتاب‌افزا

کمک پرتاب/پرتابگر
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

580 demagnetize آهنربا زُدایی کردن ، مغناطیس‌زدایی کردن
زدودن حالت آهنربایی/مغناطیسی
نابود کردن حالت آهنربایی/مغناطیسی
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

581 overclock [رایانه]

کارکردافزایی ، افزایش کارکرد
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

582 notify هشدار دادن ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

583 spammer هرزنامه‌فرست ، فرستنده هرزنامه ، ارسال کننده هرزنامه ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

584 routing راه‌دهی ، مسیردهی ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

585 jellyfish ژله ماهی ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

586 away به دور ، به دور از

به کنار ، به کنار از
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

587 by the time تا ، تا هنگامِ ، تا هنگامیکه ، تا آنگاه(که) ، تا آن هنگام(که)

پیش از (اینکه) ، تا پیش از (اینکه)
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

588 catcher [بازی بیسبال]

توپ گیر ، بازیکن گیرنده توپ
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

589 distributed پخش(شده) ، پراکنده(شده) ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

590 habitant بومی ، پاگیر(جایی) ، اهل(جایی) ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

591 rightful راستین ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

592 it's kind of you لطف شماست ، این لطف شماست ، این از لطف شماست ، لطف شما را می‌رساند ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

593 lensing همگرا شدگی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

594 lineman مامور خط
خط نگهدار
مامور خط نگهدار
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

595 divided by [ریاضیات]

بَر ، بر روی ، بخش بر
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

596 how به چگونه ، به چگونه‌ای ، به چه روشی ، با چه روشی ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

597 anyway به هر روی ، با همه اینها ، از اینها گذشته ، از همه اینها گذشته ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

598 powered با نیروی ، با توان ، با قدرت
به کمک ، با کمک ، با پشتیبانی ، با حمایت
نیرو گرفته(از) ، توان گرفته(از)
ساخته شده(از) ، پدید آمده(از)
برگرف ...
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

599 flaring [پالایشگاه و نفت و گاز]

گازسوزی ، گازسوزانی
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

600 my baby جانم ، دلبندم ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

601 convertibility دگرگونی پذیری ، تبدیل پذیری ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

602 crater کاسه آتشفشان ، کاسه آتشفشانی

گودال ، گودال برخورد(ی) ، گودال برخورد شهاب‌سنگ
١٣٩٧/٠٤/٢١
|

603 refund باز سرمایه‌گذاری ، سرمایه‌گذاری دوباره ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

604 couchsurfing مهمان‌گردی ، مهمان‌گردشگری ، مهمان گشت‌وگذاری ، مهمان سفری ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

605 look like مانند بودن ، همانند بودن ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

606 undeveloped ناپیشرفته ، پیشرفت نکرده ، پَس‌افتاده ، عقب مانده ، عقب افتاده ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

607 glimpse نگاه کوتاه ، نگاه تند و تیز ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

608 jet lag پرواز زدگی ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

609 dumping بازارشکنی
ارزان‌فروشی(مکارانه)
زیرِ قیمت فروشی
١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

610 farcry فریاد رَسا ، فریاد دوررَس ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

611 avant garde پیشاهنگ ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

612 waxing موم‌زَنی ، موم‌اندازی

واکس‌زنی
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

613 epilation [آرایش]
مو کَنی ، موبَرداری
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

614 threading [آرایش]
بنداندازی
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

615 acquisition دریافت ، دستیابی ، گرفت

گردآوری
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

616 public service خدمات همگانی ، خدمات فراگیر ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

617 monosaccharide [شیمی ، زیست‌شناسی]
تک قندی
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

618 enantiomer [شیمی ، زیست‌شناسی]

پاد همسان‌پار ، پاد قرینه‌پار
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

619 diastereomer میان‌فضاپار ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

620 shiny رخشان ، تابناک ، درخشنده ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

621 run [رنگ‌آمیزی و نقاشی]
شُره ، شُره داشتن
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

622 primer پیش‌رنگ ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

623 modifier کاهنده ، کاهش دهنده ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

624 antiwear ضد خوردگی ، ضد سایش ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

625 are you kidding me سَر به سَرم میذاری؟

شوخی میکنی(با من)؟ ، شوخیت گرفته با من؟

منو دست میندازی؟ ، دستم میندازی؟
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

626 unexpectedness ناگهانی ، ناخواستگی ، سرزدگی ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

627 long lasting دیرپا ، پایدار ، ماندگار ، پُر عُمر ، با عمر ، با دوام ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

628 all at once ناگاه ، به ناگاه ، به ناگهان ، یکهو ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

629 same here و/نیز/هم همچنین
همین‌گونه ، و/نیز/هم همین‌گونه
به همین‌گونه ، و/نیز/هم به همین‌گونه
بدین‌گونه ، و/نیز/هم بدین‌گونه
همین‌جور ، و/نیز/هم هم ...
١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

630 regolith سنگ‌پوشه ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

631 cohabitation هم باشی ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

632 summit نشست سران ، دیدار سران ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

633 Its not for nothing that الکی نیست که ، برای هیچی نیست که ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

634 demoulding قالب‌زُدایی ، قالب‌گشایی ، قالب‌درآوری ، از قالب درآوری ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

635 اکتسابی گرفتنی ، به دست آوردنی
آموزشی ، آموختنی ، فراگرفتنی
دریافتی ، اَندریافتی ، دریافتنی
حاصل شدنی
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

636 parameter اندازه

نمایه

بخش ، فرابخش

عامل ، فراعامل
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

637 induction [برق و الکترونیک]
دراَندازی ، دراَندازش ، دراَنداختگی ، انگیختگی ، واداشتگی
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

638 pleiotropism چند نِمودی ، چند نمودگری ، چند نمودگرایی ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

639 pleiotropy چند نمودی ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

640 tomography بریده‌نگاری ، لایه‌‌نگاری

پرتونگاری لایه‌‌ای ، پرتونگاری لایه‌‌لایه

عکس‌برداری لایه‌ای ، عکس‌برداری لایه‌‌لایه
١٣٩٧/٠٣/١٦
|

641 bumblebee زنبور گاوی ١٣٩٧/٠٣/١٦
|

642 a few یک چندتایی ، یه چندتایی ١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

643 triceratops [گونه‌ای از دایناسورها]

سَر سه‌شاخ ، سه‌شاخ سر
کله سه‌شاخ ، سه‌شاخ کله
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

644 cryptozoology نهان‌جاندارشناسی ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

645 tit for tat این به جای آن ، این در برابر آن ، این به عوض آن ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

646 power bank باتری پشتیبان ، باتری بیرونی پشتیبان ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

647 conglomerate [زمین‌شناسی]

سنگ جوش‌خورده ، سنگ‌جوشه
١٣٩٧/٠٢/١٧
|

648 hologram فرانما ، فرانگار ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

649 viral [اینترنت]

پُردیدار ، پربازدید ، پربیننده ، پُر بین ، پر نگاه ، داغ
١٣٩٧/٠٢/١٥
|

650 scrolling لغزش ١٣٩٧/٠٢/١١
|

651 docking [فضا]

پیوند ، پیوست ، پهلوگیری
١٣٩٧/٠٢/١٠
|

652 epipaleolithic فراپارینه سنگی ١٣٩٧/٠١/١٣
|

653 spectral شبح وار ١٣٩٧/٠١/١٠
|

654 endochondral درون‌غضروفی ١٣٩٦/١٢/٢٨
|

655 ossification استخوان‌سازی ١٣٩٦/١٢/٢٨
|

656 breaking news خبر/اخبار جنجالی

خبر/اخبار داغ

خبر/اخبار فوری
١٣٩٦/١٢/٢٢
|

657 donation کمکِ هزینه‌ای/پولی/مالی
کمک‌رسانیِ هزینه‌ای/پولی/مالی
پشتیبانی هزینه‌ای/پولی/مالی
حمایت هزینه‌ای/پولی/مالی
١٣٩٦/١٢/٢٢
|

658 feminism برابرگرایی حقوق زن با مرد/زنان با مردان
برابرگرایی حقوقی زن با مرد/زنان با مردان

برابری حقوق زن با مرد/زنان با مردان
برابری حقوقی زن با ...
١٣٩٦/١٢/١٨
|

659 insider افشاگر ١٣٩٦/١٢/١٦
|

660 conductor [تلویزیون و رادیو]

برنامه‌ریز ، برنامه‌چین ، برنامه‌گذار
١٣٩٦/١٢/١٦
|

661 monopoly ویژه‌شدگی

تک قطبی

انحصار تکی
١٣٩٦/١٢/١٤
|

662 schematic نمایی ، نمایه‌ای ، نمایشی ، الگویی ١٣٩٦/١٢/١٠
|

663 cheap [فیلم یا هنر]

بی‌ارزش ، پیش پا افتاده ، کم مایه ، بُنجُل
١٣٩٦/١٢/٠٤
|

664 cryptocurrency رمز ارز ، ارز رمزگذاری شده ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

665 asymmetric ناهمسان ، نامانند ، ناهمانند ١٣٩٦/١٢/٠١
|

666 author پدیدآور ، پدیدآورنده ١٣٩٦/١٢/٠١
|

667 armature [برق]

هسته سیم‌پیچی شده ، محور سیم‌پیچی شده
١٣٩٦/١٢/٠١
|

668 adventitious رویدادی ، رخدادی ، پیشبینی نشده

[گیاه‌شناسی]
ناجور ، ریشه و جوانه ناجور ، ریشه و جوانه نابجا روییده

١٣٩٦/١٢/٠١
|

669 administration رسیدگی ، کاردانی

[سیاست]
سَردَمداری ، گردانندگی
١٣٩٦/١٢/٠١
|

670 appendix پِی افزود

[پزشکی]
روده کور ، فزون روده

١٣٩٦/١٢/٠١
|

671 abruption گُسست ١٣٩٦/١٢/٠١
|

672 apartheid جدا زیستی ، جدا نژادی ١٣٩٦/١٢/٠١
|

673 appointment دیدار ، جای دیدار ، قرار دیدار ، وعده‌گاه ١٣٩٦/١٢/٠١
|

674 leading [آمار و اقتصاد]

پیش‌نگر
١٣٩٦/١١/١٨
|

675 departed جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/١١/١٢
|

676 drain [الکترونیک و برق]

جریان‌کِشی ، جریان کشیدن
١٣٩٦/١١/١١
|

677 covered با پشتوانه ، پشتوانه‌دار ، پپشتیبانی شده ١٣٩٦/١١/١٠
|

678 ahead پیش رو ، در پیش ، در پیش رو ، فرارو

[حالت دستوری و امری]
به پیش

١٣٩٦/١١/١٠
|

679 brute force [نوعی روش کشف رمز در رایانه و شبکه]

جستجوی فراگیر
١٣٩٦/١١/٠٦
|

680 canalization سو دهی ، خط دهی ، جهت دهی ١٣٩٦/١١/٠٤
|

681 as you wish [اصطلاح]
هر جور(که)دوست داری ، هر جور( که) می‌خواهی ، هر جور(که)میل شماست ، هر جور(که)دلت میخواهد ، هر جور(که)مایلی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

682 binding پیوند ، بستگی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

683 nucleosynthesis [فیزیک ، شیمی]

هسته‌زایی ، هسته‌سازی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

684 aspect نمای دیداری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

685 lithification سنگ‌سازی ، سنگی شدگی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

686 eukaryote [زیست‌شناسی]

هسته‌نما
١٣٩٦/١١/٠٣
|

687 archaea [زیست‌شناسی]

باستانیان ، دیرینه‌گان

ریزجانداران باستانی/دیرینه/کهن
١٣٩٦/١١/٠٣
|

688 bioarchaeology زیست باستان‌شناسی ، باستان‌شناسی زیستی

زیست دیرینه‌شناسی ، دیرینه‌شناسی زیستی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

689 agnosticism ندانم گری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

690 take it easy [اصطلاح]

بی‌خیال‌ ، بی‌خیالش ، بی‌خیال اون ، راحت باش
١٣٩٦/١١/٠٣
|

691 uncommon نافراگیر ، نایاب ١٣٩٦/١١/٠٣
|

692 tectonic زمین‌ساختاره ١٣٩٦/١١/٠٣
|

693 coloring رنگ‌کاری ، رنگ‌رزی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

694 zombie مُرده‌نما ١٣٩٦/١١/٠٣
|

695 tagging برچسب‌گذاری ، برچسب‌دهی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

696 misbehaving بدرفتاری ، کج‌رفتاری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

697 allometric دگر اندازه ١٣٩٦/١١/٠٣
|

698 coking [معدن]

کُک سازی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

699 sealed کیپ ، هواگیر ، هواگیری شده ، درزگیری شده ، دربندی شده ١٣٩٦/١١/٠٣
|

700 chip [فوتبال]

ضربه نوک پا
١٣٩٦/١١/٠٣
|

701 shotgun تفنگ ساچمه پران ١٣٩٦/١١/٠٣
|

702 bioluminance زیست تاب ١٣٩٦/١١/٠٣
|

703 intercooler [خودرو]

خنک‌کننده درونی ، خنک‌کننده درون موتوری
١٣٩٦/١١/٠٣
|

704 magentar [ستاره‌شناسی]

ستاره مغناطیسی ، مغناط اختر
١٣٩٦/١١/٠٣
|

705 porky گوشتالو ، چاقالو ، خپل ١٣٩٦/١١/٠٣
|

706 uniformism همسان‌گرایی ، همسان‌باوری ، همسان‌انگاری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

707 choir همنوازان ، گروه همنوازان ١٣٩٦/١١/٠٣
|

708 membrane پرده پوست ١٣٩٦/١١/٠٣
|

709 interoperability [رایانه و مخابرات]

هم کارکردپذیری ، کارکردپذیری مشترک ، کارکردپذیری بینابینی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

710 peer مانند ١٣٩٦/١١/٠٣
|

711 scramble [هواپیمایی]
تُند خیزی ، تُند برخاست ، برخاست تند هواپیما ، برخاست سریع هواپیما

هشدار تندخیزی هواپیما ، هشدار برخاست تند هواپیما ، هشدار برخ ...
١٣٩٦/١١/٠٣
|

712 rally خودرو رانی ، خودرو رانی استقامتی

خودروپیمایی ، خودروپیمایی استقامتی

راهپیمایی(استقامتی) با خودرو
١٣٩٦/١١/٠٣
|

713 paradox ناسازگاری ، ناسازنما ١٣٩٦/١١/٠٣
|

714 PCB [برق و الکترونیک]

صفحه مدار چاپی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

715 stand off دور ایستا ١٣٩٦/١١/٠٣
|

716 snowmobile خودروی برفی ، ماشین برفی ، موتور برفی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

717 free climbing آزادنوردی ، صعود بدون وسایل حفاظتی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

718 deadline سَرآمد ، تمام‌شد ١٣٩٦/١١/٠٣
|

719 non stop پیوسته ، دمادم ، یکدم ١٣٩٦/١١/٠٣
|

720 tower climber برج‌نورد ، دکل‌نورد ١٣٩٦/١١/٠٣
|

721 traverse [کوه‌نوردی]

پَهناگذر ، پهناگذری
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

722 thriller [فیلم ، داستان ...] پلیسی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

723 feeder [صنعت]
قطعه‌رسان ، قطعه‌گذار ، قطعه‌ پُرکن

[در ترکیب با کلمه دیگر]
رسان ، گذار ، پُرکُن
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

724 ride گردش سواری ، سوارگردی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

725 cover روپوش ، روتختی ، ملافه

سرپناه
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

726 slipper نعلین ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

727 spotty پر لک ، پر از لک ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

728 tycoon کلان سرمایه‌دار ، سرمایه‌دارِ بزرگ/کلان

[خودمانی و عامیانه]
خر پول ، خر مایه ، کله‌گنده ، پولدار کله‌گنده
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

729 all terrain همه جا ، همه جایی

همه جا رو
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

730 canal راه آب ، گذرگاه آبی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

731 breaking جنجالی

افسارگسیخته
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

732 ex vivo برون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

733 in vivo درون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

734 trickle قطره چکاندن ١٣٩٦/١٠/١١
|

735 last به درازا انجامیدن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

736 tectonic زمین‌ساختار ، زمین‌ساختاری ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

737 tectonics زمین‌ساخت شناسی ، زمین‌ساختارشناسی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

738 systematic ساختاری ، ساختار یافته ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

739 resume کارنامه ، کارنامه کاری ، پیشینه کاری ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

740 earthing زمین‌سازی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

741 POS point of sale

جایگاه فروش ، دستگاه کارت‌خوان
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

742 acronym سَرواژه ، کوتاه‌واژه ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

743 plate کفه ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

744 shop سالن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

745 assemble سرهم بندی ، سرهم سازی ، سوارسازی ، کنار هم گذاری ، مونتاژ ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

746 matched جفت و جور ، جفت و جور شده

سازگار ، هماهنگ ، همسان
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

747 joker شیطونک ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

748 robotic روباتی ، روبات‌وار ، روبات‌مانند ، مانند روبات

روبات‌کارکرد ، با کارکرد روبات ، با کمک روبات
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

749 waterspout تنوره آبی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

750 insurgent قانون‌شکن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

751 استیضاح بازخواست ، بازخواهی ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

752 installation سازه ، سازه‌ها ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

753 premium برتر ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

754 by به کمک ، با کمک

از راه ، به روش

به واسطه
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

755 keylogger [نوعی برنامهِ رایانه‌ای]

کلیدنگار ، کلید کارنما
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

756 inbound درون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

757 outbound برون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

758 sight دیدار ، برخورد دیداری ، مشاهده ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

759 unforgiven نابخشوده ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

760 Archaeopteryx [گونه‌ای از دایناسورهای پرنده]

کهن‌بال ، باستانی‌بال، دیرینه‌بال
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

761 furcula چنگالَک ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

762 breakthrough خط‌شکن ، خط‌شکنی

دستاورد ، دستاورد بزرگ/چشمگیر/ارزشمند/مهم

پیشرفت بزرگ/چشمگیر/ارزشمند/مهم

١٣٩٦/١٠/٠٦
|

763 hovering پروازِ ایستا/درجا

ایستا پروازی ، درجا پروازی

هوا ایستایی ، هواشناوری ، شناور در هوا
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

764 trench دراز گودال ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

765 headrest پشت سری ، راحتی سر ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

766 bold برجسته

تو پُر
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

767 stall [هوانوردی]

واماندگی ، درجازدگی
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

768 backbone ستون مهره‌ها

پایه ، بستر ، زیرساختار
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

769 after burner [هوانوردی]

پس سوز
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

770 as در نقش ، به نقش ، با نقش ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

771 to رو به ، روی سخن با ، خطاب به ، معطوف به

[هنگام نوشیدن و گفتن نام شخصی]
به افتخارِ
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

772 sinking غرق‌شدگی ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

773 CNC ماشین‌کاری رایانه‌ای ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

774 renewable بازیافتی ، بازیافتنی ، بازیافت پذیر ، بازیافت شدنی

نو پذیر ، نو شدنی

جایگزین
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

775 uncertainty گُنگی ، ناآشکاری ، ابهام ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

776 for example بعنوان نمونه ، بعنوان مثال ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

777 figured ریخت گرفته ، ریخت دار ، دارای ریخت

فیگور گرفته ، فیگور دار ، دارای فیگور
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

778 service کارکرد ، کارکردی ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

779 therefore پس ، برای همین ، بدین منظور ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

780 agreeable دلنشین ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

781 modular بخش بخش ، چند بخش ، چند تکه ، چند ساختار ، چند ساختاری

ساختار یافته ، ساختارپذیر
١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

782 aerosol هوا ذرات ، ذرات هوایی ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

783 raving پرجوش و خروش ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

784 blackman سیاه‌پوش ، آدم سیاهپوش ، مرد سیاهپوش ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

785 beast زشت ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

786 swap جابجایی

دست به دست کردن/شدن
از این دست به آن دست دادن
این دست آن دست شدن
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

787 venture خطرپذیر ، پرخطر ، ریسک‌پذیر ، پر ریسک

سرمایه‌گذاری خطرپذیر/پرخطر/ریسک‌پذیر/پر ریسک
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

788 flutter لرزش خمشی ، لرزش پیچشی ١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

789 transportability تَرابُردپذیری

جابجاپذیری ، جابجایی‌پذیری
جابجایافتگی ، جابجایی‌یافتگی
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

790 layout چینش ، چیدمان

آرایه‌بندی

نمابندی
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

791 unibody یکپارچه

تک‌بدنه
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

792 booth باجه ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

793 mise en scene نمابندی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

794 capture ربودن ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

795 directory راهنما ، راهنمای تلفن

[رایانه]
شاخه
١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

796 passenger رهگذر

سوار

[خودرو]
پشت صندلی ، پشتیِ صندلی عقب
١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

797 upcoming فرا رو ، فرارس ، فرارسنده ، پیش رو ، در پیش رو ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

798 homoerectus انسان ایستاده ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

799 homosapien انسان خردمند/خردورز/اندیشمند/متفکر ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

800 IVF باروری در لوله آزمایش ، بارورسازی در لوله آزمایش ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

801 colonoscopy روده‌نمایی ، روده‌بینی ، روده‌نگاری

نمایش درون روده ، دیدن درون روده
١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

802 resident evil اهریمن ماندگار ، اهریمن پایدار ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

803 evil اهریمن ، اهرمن ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

804 resident پایا ، پایدار ، پابرجا ، مانا ، همیشگی ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

805 dive شیرجه زدن ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

806 rise بَردمیدن ، بَر زدن ، سَر برآوردن ، فراز آمدن

بَر آسمان شدن ، به آسمان پریدن ، به آسمان رفتن ، سر به آسمان گذاشتن
١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

807 allotrope دگر ریخت ، دگر ساختار ، دگر شکل ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

808 hagfish عجوزه ماهی ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

809 finding پِیِ ، در پی ، جست‌وجویِ ، در جست‌وجوی ، دنبالِ ، به دنبال ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

810 wolverine گرگ‌نَما ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

811 coffee mate شیرِ قهوه ، همراه قهوه ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

812 promote پیشرفت ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

813 diary یادداشت روزانه ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

814 exposure نورگیری

در برابر نور گذاشتن
١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

815 datafication داده‌سازی ، داده‌ای سازی ١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

816 objective دیداری ، نمایشی

دیده‌شدنی ، در دید ، در چشم

نمادی ، نمودی ، نمود یافته
١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

817 informatics داده‌ورزی ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

818 role playing نقش‌آفرینی ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

819 supercharger پُرخوران ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

820 turbocharger پُرخوران ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

821 long term دراز هنگام ، طولانی مدت ١٣٩٦/٠٩/١١
|

822 delivery واگذاری ١٣٩٦/٠٩/١١
|

823 maneuver بازی ، بازیکَرد ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

824 libration [ستاره‌شناسی،درباره قمر زمین]

رُخ‌گردی
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

825 conjunction [ستاره‌شناسی]

هم‌ایستایی ، هم‌نشینی ، نزدیکی ظاهری
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

826 wanted پیگرد ، در پیگرد ، در دست پیگرد

در تعقیب ، در دست تعقیب
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

827 misfire شکست ، ناکامیابی ، نافرجامی

[نظامی]
شلیک/آتش نافرجام
آتش‌گیری نابجا/نابهنگام/نادرست

[سوخت موتور]
ناسوزی ، بدسوزی
نادرست/نا ...
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

828 probiotic زیست سرشار ، زیست‌یار

پُر زیست‌مغذی ، پر ریزمغذی
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

829 ransomware باج‌افزار ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

830 politics کار سیاسی ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

831 nocebo زهرنما ، شبه زهر ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

832 avenger کینه‌جو ، کینه‌توز ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

833 cryonics سرمازیستی ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

834 shutdown بستن

[رایانه]

خاموش‌سازی ، از کار اندازی
١٣٩٦/٠٩/٠٦
|

835 red shift [ستاره‌شناسی]

سرخ‌گرایی ، جابجایی سرخ ، جابجایی به سرخ
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

836 snack bar میان‌وعده فروشی ، تنقلات فروشی

فروشگاه میان‌وعده ، فروشگاه تنقلات
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

837 beam باریکه

[چیزی که تابش شده]
تابه
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

838 ripple شکنج

موجَک
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

839 snack میان وعده ١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

840 fertile بارده ، سرسبز ١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

841 reproduction زادآوری ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

842 conversion گرایش ، گرایش‌یافتگی ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

843 camp اقامتگاه ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

844 refugee پناهجو ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

845 express تُندپیما

پر شتاب
١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

846 osteophyte خار استخوان ١٣٩٦/٠٩/٠٢
|

847 osteoarthritis [بیماری]

ساییدگی استخوان/مفصل
١٣٩٦/٠٩/٠٢
|

848 stamina ماندگاری ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

849 flagship پرچم‌دار ، پیشرو ، جلودار

چشم‌وچراغ
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

850 portfolio [اقتصاد،سهام،سرمایه‌گذاری‌‌،دارایی و ...]

بسته ، سبد ، مجموعه
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

851 homecoming در راه خانه ، رهسپار خانه ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

852 gadget ابزارَک

برنامَک
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

853 bookworm [آدم یا شخص]

خوره کتاب ، کتاب‌باز ، شیفته کتاب ، بسیار کتاب‌خوان ، کِرم کتاب ، خَر خوان
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

854 home sweet home [زبانزد و ضرب‌المثل]
هیچ جا خونه نمیشه
بهترین جا خونه‌ست
بهترین جا خونه آدم هستش
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

855 dedicated داده شده ، سپرده شده ، واگذاشته ، واگذارده ، واگذار شده ، واگذاشته شده

ویژه
١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

856 honor سرافرازی ١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

857 staring خیرگی ، خیره شدگی ، خیره ماندگی ، خیره کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

858 nonproliferation عدم گسترش ، عدم تکثیر ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

859 traffic راه‌بندان ، شلوغی ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

860 roadster خودرو کروکی دو نفره ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

861 time lapse گذرِ زمان ، گذشت زمان ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

862 lapse گذرِ زمان ، زمان‌گذری ، زمان‌سپری ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

863 mechanics کارکردشناسی ، کارایی شناسی
ابزارشناسی ، دستگاه‌شناسی
ابزار/دستگاه کارکردشناسی
شناخت ابزار/دستگاه
شناخت کارکرد ابزار/دستگاه
شناخت کارای ...
١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

864 stator [موتور]

ایستانه
١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

865 graded شماره‌دار ، درجه‌دار ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

866 drone پهپاد ، هواپیمای بی‌سرنشین ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

867 water dispenser آب‌ریز ، آب‌خوری ، آب پخش‌کن

جاآبی ، انباره آب ، ظرف آب ، مخزن آب
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

868 dimming نورکاهی ، کاهش نور ،کم‌نور سازی ، کم‌سو سازی ، تاریک‌سازی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

869 differentiation جدایش ، جداشدگی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

870 determinant نشانگر

گمارنده
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

871 derived برآمده(از) ، برخاسته(از)

گرفته(از) ، برگرفته(از)

ریشه‌گرفته(از) ، شاخه‌شده(از)
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

872 gradient کشیدگی ، شیب آهسته ، تدریج ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

873 denitrification شوره‌زدایی ، شوره‌گیری ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

874 stand by آماده ، آماده‌باش ، آماده به کار ، آماده پاسخ ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

875 on demand درخواستی ، بر پایه درخواست ، بنا به درخواست

هنگام نیاز ، هنگام نیازمندی ، بر پایه نیاز ، بنا به نیاز
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

876 slave پیرو

دنباله
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

877 master پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

878 dyslexia پریشان‌خوانی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

879 atrophy کاهیدگی ، کاهش‌یافتگی

[پزشکی]
بافت کاهیدگی/کاهش‌یافتگی
کاهیدگی/کاهش‌یافتگی بافت
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

880 dehydration آب‌گیری ، آب‌بَرداری

کم آبی ، کم آب‌شدگی ، آب از دست‌روی

١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

881 a couple of شماری(از) ، چندتا(از) ، تعدادی(از) ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

882 incoming نزدیک شونده ، پیش‌آیند

فرا رِس ، فرا رسنده ، فرا رو ، پیش رو ، در پیش رو
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

883 take care of نگهداری کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

884 sepsis گندخونی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

885 emperor شاهنشاه ، جهان‌شاه ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

886 imperialism جهان‌خواری ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

887 gang تبهکاران ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

888 band دار و دسته

دست‌بند

محدوده
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

889 dictatorship استبدادگری ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

890 populism [سیاست]

مردم‌فریبی ، مردم‌گرایی

عوام‌فریبی ، عوام‌گرایی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

891 tethering [اینترنت]

پوشش‌دهی ، زیر پوشش‌گذاری
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

892 distortion آشفتگی ، آشوبناکی ، بهم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

893 scenario داستان فیلم ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

894 maze هزارتو ، پیچال ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

895 artificial دست‌ساز ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

896 positron [ذرات زیراتمی]

پاد الکترون
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

897 answering machine دستگاه پیام‌گیر ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

898 push button فشاری ، ضربه‌ای

دکمه ضربه‌ای ، شَستی فشاری/ضربه‌ای
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

899 dynamic زنده ، سرزنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

900 aerodynamics هوا پویایی ، هواشکافی

هوا جنبش‌شناسی ، جنبش‌شناسی هوا ، پویایی‌شناسی هوا
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

901 graffiti دیوارنگاره ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

902 hell or high water [اصطلاح]
هر چه(که)بشود ، هر چه(که)پیش بیاید
سنگ از آسمان ببارد ، اگر سنگ از آسمان ببارد
در هر شرایطی(که شده)، به هر صورت ممکن ، به هر صورتیک ...
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

903 ivory [رنگ]

استخوانی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

904 lavender [رنگ]

گُل بِهی ، گُلناری ، نیلی کمرنگ
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

905 narcissism خودشیفتگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

906 propellant پیش برنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

907 pilot [بخاری و ابزار گرمایی]

شَمعک
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

908 walking همراه ، همگام ، هم قدم

راه‌پیمایی ، پیاده‌پیمایی ، پرسه‌زنی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

909 morphology ساختارشناسی ١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

910 snowing برف‌ریز ، برف‌ریزان

برف‌بار ، برف‌باری ، برف‌بارش ، برف بارندگی
١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

911 solid یکنواخت ١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

912 moisturizing تَر کننده ، نمناک کننده ، تازه کننده ، شاداب کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

913 wetland [زمین‌شناسی]
زمین تالابی/مردابی/باتلاقی

بخش تالابی/مردابی/باتلاقی

ناحیه تالابی/مردابی/باتلاقی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

914 highland بلندی ، زمین بلند ، زمین مرتفع ، ارتفاع
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

915 refresh بازآوری ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

916 dating تاریخ‌سنجی ، دیرینه‌سنجی ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

917 radioactive تابش زا ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

918 automaton خودکار ، خودکاره ، خود کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

919 cupping بادکشی

[روش سنتی و قدیمی، به پشت کمر فرد] کوزه‌زَنی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

920 starry ستاره‌ مانند ، مانند ستاره ، به شکل ستاره ، پره دار ، تیزه دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

921 fair جوانمردانه ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

922 anarchy آشفتگی ، بی‌سامانی ، بی سر و سامانی

[سیاست]
دولت ستیزی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

923 collaboration همیاری ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

924 oreo بیسکویت کِرِم دار ، بیسکویت لایه کرم‌دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

925 navigation جهت یابی ، سمت یابی ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

926 fact گزاره

نمود ، گواه ، نشانه
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

927 outcome دنباله ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

928 come out برون آیی ، بیرون آیی

آشکارسازی گرایش جنسی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

929 queen [معمولا برای توصیف مرد]

اِوا ، اِوا خواهر ، زن‌نما ، زن صفت
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

930 intersex میانه جنس ، بیناجنس ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

931 intrinsic سرشتی ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

932 spike [برق و الکترونیک]

خیزه ، تیزه ، جهش ناگهانی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

933 medley هم خوانی ، هم خوانندگی

خوانندگی چندنفره/چندنفری/چندتایی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

934 amphitheater تالار نمایش ، تالار نمایش پلکانی/پله‌ای

سالن نمایش ، سالن نمایش پلکانی/پله‌ای

تماشاخانه ، تماشاخانه پلکانی/پله‌ای
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

935 mix کنار هم گذاری

هم‌آمیزی ، درهم آمیزی

هم‌آمیزش ، درهم آمیزش
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

936 alternative جانشین

دگرگزین

دگرگون پذیر ، دگرگون شونده ، تغییرپذیر ، عوض شونده
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

937 extremophile سخت‌دوست ، شدیددوست ، افراط‌دوست ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

938 benchmarking ابزارسنجی

توان‌سنجی

کارایی‌سنجی ، کارکردسنجی
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

939 unboxing بسته‌گشایی ، نمایش اینترنتی بسته‌گشایی

جعبه‌گشایی ، نمایش اینترنتی جعبه‌گشایی

باز کردن بسته‌بندی ، نمایش اینترنتی باز کردن بسته‌بندی
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

940 geek خوره ، شیفته ، دیوانه ، عشق چیزی یا کاری

[در ترکیب]
-باز
برای نمونه computer geek به معنی رایانه باز ، کامپیوتر باز
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

941 flexible خَمِشی

تاشدنی ، تاشونده

نرم‌شو ، نرم‌شدنی ، نرم‌شونده
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

942 enhance بهسازی ، پیشرفت ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

943 phishing [یک روش کلاهبرداری اینترنتی]

وانمودی ، وانمودین ، وانمودگرانه
وانمودگری ، وانمودسازی
طعمه‌گذاری
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

944 electrode سَر ، سَرِه ، پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

945 ecotourism طبیعت‌گردی مسئولانه ، طبیعت‌گردی حفاظتی ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

946 visible دیداری ، مشاهده پذیر ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

947 beige [رنگ]

نُخودی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

948 collide کوبیده شدن ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

949 magenta [رنگ]

سُرخابی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

950 effect دنباله

پدیده

[هنر و سینما]
جلوه‌نما
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

951 parking Iot زمین پارکینگ ، محوطه پارکینگ ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

952 posture ریخت بدنی ، ساختار بدنی ، حالت بدنی

حالت‌گیری بدنی ، حالت‌گرفتگی بدنی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

953 spotlight کانون توجه ، توجه ویژه

افشاگری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

954 hotspot ناحیه ناآرام

[اینترنت و شبکه]
پخش‌گاه ، نقطه پخش ، پخش‌کننده

١٣٩٦/٠٨/٢١
|

955 inglorious پست ، فرومایه ، بی‌آبرو ، بی شرف ، لعنتی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

956 chamber انباره ، انبارک ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

957 transportation جابجایی ، رفت و آمد ، آمد و شد ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

958 in addition to نیز ، همچنین ، افزون بر ، افزون بر این ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

959 evaluation برآورد ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

960 drift سُردهی ، سُراندن

مسابقه سُردهی خودرو
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

961 diaphragm [کالبدشناسی]
پرده شکمی ، پرده حفره شکمی

[دوربین عکاسی]
نورگیر ، نوربَند
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

962 off road بیراهه ، برون راه ، کوره راه

[راننده یا خودرو]
بیراهه نَوَرد ، بیراهه رو ، برون راهی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

963 sink ظرفشویی ، جاظرفشویی ، سینی ظرفشویی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

964 rally راه‌پیمایی

راهپیمایی مردمی/اجتماعی/اعتراضی/استقامتی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

965 broadcast پخش برنامه

پخش فراگیر/همه‌گیر/همگانی/گسترده
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

966 cast away دور مانده ، دور افتاده ، جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

967 lag دیرکرد ، دیرشُد

دیرکاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

968 nozzle [سَر یا نوکِ چیزی]

سَرِه
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

969 salary دریافتی ، دریافتی ماهانه ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

970 voucher برگ ، برگه ، رسید ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

971 delay دیرشُد ، دیرآمد ، دیرآیند ، دیررس ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

972 crew [شرکت،سازمان و ...]

نیرو ، نیروها ، نیروی کار/کاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

973 catalog فهرست نما

دفترچه/کتابچه راهنما

راهنما ، راهنمای کاربرد/کاربردی/کاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

974 trick ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

975 dressing آرایش ، آراسته‌سازی ، تراش

[در ترکیب]
-آرایی ، -تراشی
برای نمونه tip dressing به معنی نوک آرایی ، سر تراشی ، سَرِه تراشی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

976 technique ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

977 parking meter پارک سنج ، دستگاه اندازه‌گیری هزینه پارک ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

978 parking پهلوگاه

پهلوگیری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

979 drag [هوانوردی]

پَس ران ، بازدار ، بازدارنده ، جلوگیر
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

980 justice دادورزی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

981 finale سرانجام ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

982 run گریز ، فرار ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

983 jet پاشه ، پاشش ، پاشیدن

افشانه ، افشانش ، افشاندن

پرتاب ، پرتابه
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

984 planetarium آسمان‌نما ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

985 local جایگاهی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

986 restaurant تالار پذیرایی ، تالار غذاخوری ، غذاخوری ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

987 antialiasing صاف سازی
ضد ناصافی ، ضد ناهمواری
ضد بدنمایی
ضد دندانه‌دارشدگی ، ضد پله‌دارشدگی ، ضد پله‌پله شدگی
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

988 technic ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

989 Parkinsons desease [بیماری]

لرزش اندام ، لَغوِه ، رعشه
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

990 SOS پیام کمک/هشدار/فوری/اضطراری ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

991 sympatric هم‌زیستگاه ، هم‌ زیست‌بوم

هم‌میهن
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

992 homopteran [دسته‌بندی و رده‌بندی جانوران]

هم بالان
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

993 doctrine باور ، باورداشت ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

994 topography زمین‌پیمایی

پدیده‌نگاری ، پدیده جغرافیایی

عارضه‌نگاری ، عارضه جغرافیایی
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

995 scout شناساگر ، جستجوگر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

996 mayday پیام کمک/هشدار/فوری/اضطراری ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

997 orbiter مدارپیما ، مدارگرد ، مدارنورد ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

998 extraterrestrial فراخاکی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

999 expanse پهنه ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1000 academy دانش سرا ، سازمان آموزشی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1001 piggyback روی شانه ، روی کول ، سوار بر دوش ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1002 pioneer پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1003 carrier جابجاگر ، جابجاکننده
رساننده

[در ترکیب]
-بَر
برای نمونه aircraft carrier به معنی هواپیمابر
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1004 router [رایانه]

رَهیاب
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1005 pathfinder رَهیاب ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1006 habitable زیستی ، زیستنی ، ز یست دار ، دارای زیست ، زندگی پذیر ، زندگی دار ، دارای زندگی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1007 accretion افزایشی ، بَرافزایش ، برافزایشی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1008 break درنگ ، ایست

بُرِه ، بُرش ، بریدگی

جداشدگی ، جدا افتادگی ، رهایی
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1009 brace نگهدارنده ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1010 orthodontics خوش ریخت سازی دندان ، مرتب سازی دندان ، مرتب چینی دندان ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1011 noise cancelling نوفه‌گیری ، نوفه‌زُدایی

نویزگیری ، نویززدایی

صداگیری ، سر و صدا گیری

از بین بردن صدا/سر و صدا/نوفه/نویز
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1012 noise آشفتگی ، به هم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1013 greenish سبز مایه ، سبز گرا ، سبز نما ، رو به سبز ، به سبز زَن ، سبز زَن ، مایل به سبز ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1014 extra بیش ، بیش از ، افزون ، افزون از ، افزون بر ، فرا ، فراتر از ، بیرون ، خارج ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1015 exo [پیشوند]

فرا ، فراتر از ، برون ، بیرون ، بیرون از ، خارج ، خارج از
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1016 around به دورِ ، بَر گِردِ ، در پیرامون ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1017 heliopause خورمرز ، مرز خورسپهر ، مرز خورشیدسپهر

خورپایان ، پایان خورسپهر ، پایان خورشیدسپهر

خور ایست
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1018 heliosphere خورسپهر ، خورشیدسپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1019 exosolar فراخورشیدی ، فرامنظومه شمسی ، بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1020 exoplanet سیاره فراخورشیدی ، سیاره فرامنظومه شمسی ، سیاره بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1021 stratosphere پوشَن سپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1022 oscillation لرزش ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1023 prototype گونه آغازین ، گونه نخستین ، گونه اولیه ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1024 expose رسوا کردن ، بی آبرو کردن ، افشاگری کردن

نور دادن
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1025 kingpin شاه مهره

سر دسته
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1026 no more دیگر نه ، نه دیگر ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1027 freaky خَفَن ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1028 bias گذر ، گذردهی ، سو دهی ، سوگیری ، گِرادهی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1029 through گذر ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1030 washout آب شستگی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1031 terminator [ستاره‌شناسی]

سایه مرز ، مرز روشنایی و سایه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1032 termination ته واژه ، پس واژه ، پس واژک ، پس هِجا ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1033 aberration آشفتگی ، کجی ، کج شدگی ، بهم ریختگی ، درهم شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1034 phase گذر ، گذار

دامنه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1035 amplification دامنه افزایی ، صدا افزایی ، سیگنال افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1036 dumping ارزان فروشی(مکارانه) ، زیر قیمت فروشی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1037 doping [ورزش]

نیرو افزایی ، زور افزایی ، توان افزایی
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1038 vortex گردابه ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1039 trans دو سو ، دو سوی ، هر دو سو ، هر دو سوی

برای نمونه transatlantic به معنی دو سوی آتلانتیک
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1040 omni فراگیر ، تمام ، کامل ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1041 hydroelectric آبی برقی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1042 flux شارش ، شاریدگی

روان‌ساز
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1043 versus رویارو با ، رودرروی ، رودررو با ، روبروی ، روبرو با ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1044 existentialist هستی باور ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1045 inquiry بازپرسی

پرسشگری
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1046 ramp up افزایش ناگهانی/یکباره/آزمایشی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1047 ramp افزایش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1048 impasse فشار ، محدودیت ، محضوریت ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1049 Its none of my business به من چه ، به من ربطی ندارد ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1050 over here در اینجا ، ایناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1051 over there اوناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1052 late پایان ، پایانی ، در پایان ، انتهایی ، در انتها

برای نمونه late cretaceous به معنی کرتاسه پایانی ، در پایان کرتاسه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1053 robocop پلیس آهنی ، پلیس رباتی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1054 legoland سرزمین لگویی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1055 outsource برون سپاری ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1056 teal [رنگ]
سبزآبی دودی ، سبزآبی خاکستری ، سبزآبی رو به خاکستری
یشمی دودی ، یشمی خاکستری ، یشمی رو به خاکستری
آبی دودی ، آبیِ خاکستری ، آبی رو به ...
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1057 point of view نگرش ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1058 pragmatism کارکرد گرایی ، عملگرایی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1059 minion جِزقِله ، جزقلی ، فِسقِلی ، جِقِله ، جقلی ، شیطونک ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1060 baby on board [پیام هشدار پشت خودرو]

سرنشین بچه ، بچه سوار خودرو ، بچه در خودرو ، بچه توی خودرو
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1061 wizard [رایانه]

راهنما ، برنامه راهنما
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1062 fixture قطعه نگه دار ، قطعه نگه دارنده ، نشستگاه قطعه ، پایه نگهدارنده قطعه ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1063 symptom نشانگان ، نشانه‌ها ، مجموعه نشانه ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1064 symposium هم اندیشی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1065 grow up بالیدن ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1066 burst پِیاپی ، دنباله‌دار ، دنبال هم ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1067 bourgeois سرمایه‌دار ، کاسب ، مالک ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1068 secular [سیاست و حکومت]

دین ناوابسته ، دین نامَدار
دین از سیاست جداخواه ، دین از سیاست جدااِنگار ، دین از سیاست جداگرا
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1069 non neutral نا خنثی ، درگیر ، غیر خلاص ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1070 come on [حالت دستوری و امری]

زود باش ، شتاب کن ، عجله کن
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1071 No way هیچگاه ، هیچ هنگام ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1072 poem سروده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1073 water resistant ضد آب ، آب ناپذیر ، آب نپذیر ، آب نگیر ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1074 mechanism کارکرد

روشِ کار ، کار روش
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1075 mechanical ابزاری ، دستگاهی

کارکردی
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1076 holding company شرکتِ سهام‌دارِ مادر ، شرکت سهام‌دارِ عمده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1077 survey پایش ، نظارت ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1078 global گوی مانند ، گوی سان ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1079 freelancer آزادکار ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1080 fragmentation نایکپارچگی ، ناپیوستگی ، چند تکه شدگی ، چند پارگی ، چند پاره شدگی ، جدا جدا شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1081 resonance آهنگ افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1082 depleted uranium اورانیوم تهی شده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1083 forum میزگرد ، نشست

نشستگاه ، همایشگاه

تالار گفتگو ، انجمن گفتگو ، اتاق گفتگو
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1084 blood [در ترکیب]

هم خون ، تَنی
برای نمونه blood father به معنی پدر هم خون ، پدر تنی
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1085 almost کم و بیش ، کمابیش ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1086 rubber duck اردک پلاستیکی ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1087 disorder [پزشکی]

نارسایی ، بدکاری
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1088 hyper پُرشتاب ، افسارگسیخته ، لگام‌گسیخته ، لجام‌گسیخته

[پیشوند]
فرا ، بسیار ، افزون
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1089 active کوشا

کارکردی
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1090 hyperactive پر جنب و جوش ، بیش فعال ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1091 cross platform چند بستر/ز یرساخت/ز یرساختار

بستر مشترک ، زیرساخت مشترک ، زیرساختار مشترک
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1092 cross action کار دربرابر ، اقدام دربرابر ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1093 cross هم گذر ، از هم گذر ، میان گذر ، از میان گذر

[در ترکیب]
چند ، مشترک
برای نمونه cross platform به معنی چند بستر ، چند زیرساخت ، بستر مشت ...
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1094 crossover [خودرو]

شاسی بلند کوچک ، شاسی بلند شهری
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1095 management گردانندگی ، رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1096 news feed خبررسانی ، خبرنمایی ، خوراک خبری ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1097 hash درهم ریزی ، به هم ریزی ١٣٩٦/٠٨/١٥
|

1098 nougat نوقا ، گز نوقا ، شیرینی نوقا ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1099 marshmallow شیرینی خمیری ، شیرینی پُفی ، پُف نبات ، نبات پفی ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1100 jelly bean پاستیل ، آب نبات ژله‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1101 ice cream sandwich بستنی حصیری ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1102 eclair نون خامه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1103 doughnut پیراشکی حلقه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1104 prehistoric پیشا تاریخی ، پیش از تاریخ ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1105 cupcake کیک پیاله ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1106 notification هشدار ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1107 froyo ماست یخی ، ماست یخ زده

نام یکی از ویرایش‌ها و نسخه‌های سیستم عامل اندروید
١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1108 innovation نو آفرینی ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1109 ناشدنی نشدنی ، انجام نشدنی ، انجام ناپذیر ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1110 calculate اندازه‌گیری کردن ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1111 filament [ابزارهای نوری ]
رشته سیم‌پیچ ، سیم‌پیچ تابشی ، سیم‌پیچ فروزنده

[ابزارهای گرمایی]
سیم‌پیچ گرمایی ، سیم‌پیچ گرمایشی ، سیم‌پیچ گرم کننده
١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1112 redundant افزوده ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1113 survivor به جا مانده ، جان به در برده ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1114 legacy به جا گذاشته ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1115 here we go بزن که بریم ، بزن که رفتیم ، برو که رفتیم ، رفتیم که رفتیم ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1116 schema طرح واره ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1117 hypnotism خواب‌وارگی ، خواب‌نمایی

خواب‏گری ، خواب‌کردگی ، خواب‌انگیزی ، خواب‌القایی
١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1118 linguistic زبانی ، زبان‌شناختی ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1119 site جایگاه ، پایگاه ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1120 uninterruptable پیوسته ، یکسره ، همیشگی ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

1121 shuttle [ابزار و دستگاه و وسیله جابجایی‌]

رفت‌وبرگشت ، رفت‌وبرگشتی
١٣٩٦/٠٨/١٢
|

1122 positive مثبت گرا ، مثبت اندیش ، خوش‌بین ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1123 negative منفی گرا ، منفی نگر ، بدبین ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1124 civilization شهری شدگی ، شهری گری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1125 mostly بیشتر اوقات ، در بیشتر اوقات ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1126 partly پاره ای ، بخشی

اندکی
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1127 alliance هم‌پیمان ، هم‌پیمانی ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1128 united هم‌پیوند ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1129 pairing جفت سازی ، جفت گذاری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1130 catalyst واکنش افزا ، واکنش آسانگر ، واکنش شتابنده ، واکنش تسریعگر ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1131 trailer دنباله

[خودرو و وسیله جابجایی]
بارکِش

[سینما و فیلم]
پیش‌نمایش ، پیش‌نمایش بلند
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1132 teaser پیام بازرگانی نمایشی ، پیام بازرگانی تلویزیونی

آگهی نمایشی ، آگهی تلویزیونی

[سینما و فیلم]
پیش‌پرده ، پیش‌نمایش ، پیش‌نمایش کوتاه ، ...
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1133 stock exchange بازار سهام ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1134 dessert پس غذا ، پشت بند ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1135 کادر نیرو ، نیروها ، کارکنان ، دست اندرکاران

جعبه ، دوره ، دور بند ، دور گیر
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1136 stress فشار روانی ، تنش روانی ، تنش عصبی ، تنش روحی

[زبان‌شناسی و آواشناسی]
فشار آوا ، فشار صدا ، تکیه صدا ، تاکید صدا
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1137 accent گویش ، آوایش

آوافشار ، فشار آوا ، فشار صدا
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1138 تلفظ گویش ، آوایش ، به زبان آوری ، بر زبان آواری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1139 generator موتور برق ، برق ساز ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1140 power supply پشتیبان برق ، منبع برق ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1141 pronunciation گویش ، آوایش ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1142 genome ژنگان ، ژن‌گاه

گنجینه ژنی ، پیکره ژنی
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1143 corpus [زبان‌شناسی]

پیکره(زبانی) ، مجموعه(زبانی)
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1144 entry [واژه‌نامه و دیکشنری]

سَرواژه
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1145 tap [رایانه]

زبانه ، برگه ، سربرگ
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1146 potential توان ، توانایی ، توانمندی

[انرژی]
نهفته ، انباشته ، درونه ای ، نا آزاد ، نا رها ، نگه داشته ، درجا ، ذخیره
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1147 wafer [رایانه]

پولک سیلیکونی ، قرص سیلیکونی
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1148 edge technology فناوری در مرز ، فناوری بر لبه

فناوری پیشرو/پیشتاز/پیشگام/پیشاهنگ/پیشرفته
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1149 cutting edge پیشتاز ، پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1150 die [رایانه]

بستر ، بستر تراشه
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1151 landscape [رایانه]
افقی ، خوابیده ، به پهلو
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1152 WAN شبکه ناحیه پهناور ، شبکه منطقه پهناور ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1153 area گستره ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1154 haze ریزگرد ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1155 tangled پُر پیچ و خم ، پیچ و خم دار ، کَمَند ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1156 entanglement درهم تنیدگی ، وابستگی

گیر کردگی ، گیر افتادگی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1157 hybrid دو کاره ، دو کاربُرده ، دو کاربردی ، دو کارکردی
چند کاره ، چند کاربرده ، چند کاربردی ، چند کارکردی

دوگانه ، دوتایی ، چندتایی

[خودرو] ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1158 tourism گردش ، گشت ، گشت زنی ، گشت و گذار ، سیر و سیاحت ، سیر و سفر ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1159 application کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1160 dispenser انباره ، ظرف ، مخزن ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1161 multiplex همپارچگی
همپارچه سازی/شدگی/گری
همپارچه رسانی/فرستی/گسیلی

همراه سازی/شدگی/گری
همراه فرستی/گسیلی

همتافتگی ، همتافته سازی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1162 terminology واژگان ، اصطلاحات

واژگان شناسی ، اصطلاح شناسی

واژه‌گزینی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1163 rhythmic آهنگ دار ، آهنگین ، بانواخت ، نواخت دار ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1164 paleontology پارینه‌شناسی ، دیرینه‌شناسی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1165 paleo پیشین

کهنه ، کهن

پارینه ، دیرین ، دیرینه
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1166 narration گفتار ، روایت ، روایت گری ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1167 datagram داده‌نما ، داده‌نگار ، داده‌نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1168 ideogram اندیشه نما ، اندیشه نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1169 folk بومی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1170 dye ماده رنگرزی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1171 decoration نمابندی ، نما آرایی ، نماپیرایی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1172 ceramics لعابینه

سرامیک شناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1173 billboard آگهی نما ، تابلوی آگهی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1174 achromatic بی فام ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1175 symbolism رمزگرایی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1176 cube کوبه ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1177 graphic نمایی ، نمایشی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1178 kiosk باجه ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1179 data sheet داده‌نما ، برگه داده(ها) ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1180 check Sheet برگه بررسی ، برگه تایید ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1181 idea آرمان ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1182 pastel رنگ گچی ، گچ‌رنگ ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1183 sketch پیش طرح ، طرح فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1184 stand up comedy نمایش شاد ایستاده/سرَپا/سرپایی

نمایش طنز ایستاده/سرپا/سرپایی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1185 portrait [رایانه]
ایستاده ، از درازا

[عکاسی]
رخ نما ، رخ‌نمایه ، نمای رخ ، رخ‌نگاره ، رخ انداز ، چهره‌نما ، نمای ایستاده ، عکس ایستاده
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1186 portable همراه ، جابجاشو ، جابجاشدنی ، جابجاپذیر ، جابجاکردنی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1187 constellation پیکره آسمانی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1188 tablet رایانه دستی تخت ، رایانه تخته‌ای ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1189 expression نمود ، نمودار شدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1190 expressionism نمودگرایی ، نمودارگری

حالت گرایی ، تجلی گرایی

آب و تاب نمایی

هیجان گرایی/نمایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1191 contrast رویارویی ، رویارو گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1192 storyboard داستان نما ، داستان نمای فیلم ، فیلمنامه تصویری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1193 figurative پیکره ای ، پیکرنما ، پیکر مانند

اندامه ای ، اندام نما ، اندام وار ، اندام مانند١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1194 museum نمایشگاه ، تماشاگه ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1195 comic strip داستان نمایشی(دنباله‌دار)

داستان تصویری(دنباله‌دار)

داستان نقاشی شده(دنباله‌دار)
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1196 comic شاد ، بامزه ، جالب ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1197 rotary گردان ، پیچان ، پیچشی ، پیچ زَن ، چرخ زَن ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1198 accord [ آهنگ و موسیقی]
چند نُت نوازی ، چند نت هم نوازی ، هم نوازی چند نت

[ دستمزد و حقوق ]
کارانه ، امتیاز کار ماهانه ، امتیاز کارکرد ماهانه
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1199 trust ویژه سازی ، ویژه گرایی

انحصار ، انحصارگرایی

اقتدار ، اقتدارگرایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1200 influencer موثر ، بانفوذ ، نقش دار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1201 celebrity سرشناس ، پرآوازه ، نام آشنا

چهره رسانه‌ای ، چهره نمایشی ، چهره سینمایی ، چهره سرشناس
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1202 deforestation جنگل تباهی ، نابودی جنگل ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1203 overhead سربالا ، بر فراز ، رو سر ، رو سری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1204 playable نمایشی ، نمایش پذیر

پخشی ، پخش شدنی

اجرایی ، اجراشدنی ، اجراپذیر
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1205 sinter ته نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1206 escaping گریزان ، رو به فرار ، در حال گریختن ، در حال فرار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1207 mainstream رده اصلی ، رده عمده ، عمده ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1208 Pleiades [ستاره شناسی]

هفت خواهران
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1209 unbreakable نشکستنی ، ناشکستنی ، شکست ناپذیر

جدانشدنی ، جدا ناشدنی ، جدایی ناپذیر ، ناگسستنی ، گسست ناپذیر

ناشکافتنی ، شکاف ناپذیر
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1210 غنی سازی بارورسازی

توانمندسازی

ماده افزایی ، مواد افزایی ، مکمل افزایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1211 beauty salon آرایشگاه زیبایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1212 user interface نمای کاربری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1213 IMEI international mobile equipment identity

شناسه جهانی ابزار همراه(موبایل)
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1214 moral victory پیروزی اخلاقی ، پیروزی معنوی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1215 thermocoagulation لخته شدگی گرمایی ، دلمه شدگی گرمایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1216 unimaginative ناانگاشتی ، ناپنداشتی ، نا گمانی ، غیر خیالی ، غیر تخیلی ، غیر تصوری ، غیر حدسی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1217 caution هشدار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1218 enrichment بارورسازی

توانمندسازی

چگالی افزایی ، غلضت افزایی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1219 logistics آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی ، زمینه‌سازی

ساز و برگ
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1220 fertilization باروری ، بارورسازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1221 تدارکات آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی

ساز و برگ

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1222 fantasy خیال‌پردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1223 lithography [چاپ]
سنگ‌نگاری

[طراحی پردازنده رایانه]
الگونگاری ، طرح نگاری ، نقشه نگاری
چاپ الگو/طرح/نقشه

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1224 head up [نمایشگر]

بالا سر ، بالا سری
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1225 velociraptor [گونه‌ای از دایناسورها]

شکارگر چالاک/سرعتی

شکارچی چالاک/سرعتی

رباینده چالاک/سرعتی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1226 raptor شکارگر ، شکارچی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1227 صرفنظر نادیده انگاری ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1228 interaction سر و کار داری ، سر و کار داشتگی
همکاری ، همکاری دوسویه/دوطرفه
دوسو کاری ، دوسویه کاری ، کار دوسویه ، کار دوطرفه
کارکرد دوسویه/بینابینی
ر ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1229 action کارکرد

[سبک فیلم]
زد و خورد ، پُر زد و خورد ، پربرخورد ، پرتکاپو ، پرجنبش ، پر جنب‌وجوش
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1230 socket [پردازنده رایانه]

پایه ، بستر ، نشیمنگاه ، جایگاه
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1231 bloody خونریزانه ، خونخوارانه ، خونخوارگرانه ، کشتارگرانه ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1232 issue واگذاردن ، واگذاشتن ، واگذار کردن

در دسترس گذاردن/گذاشتن/نهادن

در اختیار گذاردن/گذاشتن/نهادن
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1233 تعامل سر و کار داری ، سر و کار داشتگی

همکاری ، دو سو کاری ، کار دو سویه

برخورد ، رفتار
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1234 tolerance تاب آوری

ایرادپذیری ، خطاپذیری

بازه پذیرش/مُجاز

دامنه پذیرش/مجاز
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1235 partitioning بخش‌بندی ، قسمت بندی

دیواره بندی ، تیغه گذاری
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1236 ankylosaurus [گونه‌ای از دایناسورها]

سوسمار خمیده ، مارمولک خمیده
سوسمار گوژپشت ، مارمولک گوژپشت
سوسمار قوزی ، مارمولک قوزی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1237 dinosaur سوسمار ترسناک ، مارمولک ترسناک ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1238 hatchback گوژپشت ، قوزی

[خودرو]
بی صندوق ، بدون صندوق(عقب)

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1239 archetype کهن الگو ، الگوی کهن

کهن نمونه ، نمونه کهن ، پیش نمونه
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1240 hooligan [فوتبال]

هوچی ، هوچی گر ، هوادارنما ، هوادار خرابکار ، هوادار شرور
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1241 propaganda بزرگنمایی تبلیغاتی
سر و صدای تبلیغاتی
غوغای تبلیغاتی
قیل و قال تبلیغاتی
هوچی گری ، هوچی بازی ، شلوغ‌بازی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1242 pantomime نمایش اشاره ای

بازی بی‌گفتار/بی‌صدا

بازیگری بی‌گفتار/بی‌صدا
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1243 shaft راسته ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1244 relay بازپخشی ، بازپخش کننده

بازفرست ، بازفرستی ، بازفرستنده

رساننده ، باز رساننده
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1245 rating رده‌بندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1246 hovercraft هواناو ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1247 connecting rod دسته پیستون ، میل پیستون ، میله پیستون ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1248 ranking رده‌بندی ، دسته‌بندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1249 colony زیستگاه

گروه ، گروهه ، زیست گروه ، گروه زیستی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1250 pylon [هواپیما]

گیره ، پایه ، آویزه
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1251 suspension [خودرو]

زیربندی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1252 switching مدارگزینی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1253 agency بنگاه ، سازمان ، کارگزاری ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1254 platform کفه ، بستر ، زیرساخت ، زیرساختار ، زیربنا ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1255 underbody [خودرو]

زیر تنه ، زیر بدنه
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1256 steering فرمان گیری ، فرمان پذیری

رانش

هدایت پذیری
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1257 dashboard پیشانه ، پیشخوان

میز کار ، صفحه کار

[اینترنت و وب]
پنجره فرمان/داده ها/گزینه ها/تنظیمات
صفحه فرمان/داده ها/گزینه ها/تنظیمات
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1258 post نوشته ، پیام ، یادداشت ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1259 comment پیام ، یادداشت ، دیدگاه

بازنمایی ، بازنمود
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1260 custom دلخواه ، خود خواسته ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1261 streaming [ویدیو،فیلم،کلیپ اینترنتی]

نمایشی ، پخشی ، پخش شونده
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1262 reboot باز راه‌اندازی ، راه‌اندازی دوباره ، باز کاراندازی ، کاراندازی دوباره ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1263 reset برگشت ، بازگشت ، بازگردانی

باز آوری ، بازسازی ، بازگذاری ، دوباره گذاری ، دوباره قراردهی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1264 roll down پایین رو ، پایین پَر ، پایین افتان ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1265 pop up بیرون پَر ، بیرون‌زَن ، باز شو ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1266 correspondent سازگار

هم پیوند

همتا
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1267 roll up بالا رو ، بالا پَر ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1268 gallery نمایشگاهِ عکس/خودرو/هنری

تالار هنری ، کارگاه هنری/نمایشی

نگارخانه ، نگارکده ، نگارستان
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1269 opensource درون باز ، منبع باز ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1270 featured ویژه

نمایان ، برجسته

تاثیر گذار ، دارای نقش عمده
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1271 powered by انجام شده به کمک ، انجام شده توسط

راه‌انداز ی شده به کمک ، راه‌اندازی شده توسط
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1272 orphan بی سرپرست

بی پشتوانه ، بدون جایگاه
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1273 matchmaking جور درآوری ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1274 hub پخشگاه ، کانون پخش

دسترس‌گاه ، کانون دسترسی

پیوندگاه ، کانون پیوند
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1275 phonics آواشناسی

شناخت آوا/صدا

دانش شناخت آوا/صدا
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1276 phonic آوایی ، آهنگی ، صدایی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1277 mobile همراه ، همراه شو ، همراه پذیر ، جابه‌جا شو ، جابه‌جا پذیر ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1278 self service خود یاری ، یاری به خود ، کمک به خود

خود پذیرایی ، پذیرایی از خود
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1279 driver راه‌انداز ، کارانداز

گرداننده ، سرپرست ، مسئول

[در ترکیب]
-ران ، -گردان ، -چرخان
برای نمونه device driver به معنی دستگاه‌ران ...
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1280 backup پشتیبانی ، کمکی ، جایگزین

پشتیبان‌گیری
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1281 stereo [صدا]

دوکاناله ، دوکانالی ، دو سویه ، دو سویی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1282 profile شناسه
ویژگی ، مشخصه ، مشخصات
رخ‌نما ، رخ‌نمایه ، نیمرخ‌نما
حالت ، وضعیت

[صنعت و ساختمان]
قوطی آهنی ، قوطی پلیمری
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1283 autism در خود ماندگی ، در خود فرورفتگی ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

1284 jointless نا پیوند ، بی پیوند ، بدون پیوند ، جدا ، گسسته ، منفصل ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

1285 responsibility رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

1286 transition روند ، روند آهسته/آرام/تدریجی
روندی ، رونده
دگرگونی آهسته/آرام/تدریجی
آهسته گذر ، آهسته رو ، آهسته روند ، آهسته رونده
آرام گذر ، آرام رو
١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

1287 stand alone خود ایستا ، خود بَسَنده ، خود وابسته ، به خود وابسته ، وابسته به خود ، ناوابسته ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

1288 hitman آدمکش ، آدمکش مزدور ، آدمکش اجیر(شده) ، آدمکش اجاره‌ای

تبهکار ، جنایتکار
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1289 selfie خویش‌انداز , عکس خویش‌انداز

خویش‌گرفت ، عکس خویش‌گرفت
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1290 estabilishing پِی ریزی ، پایه ریزی ، بنیان گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1291 departure گسیل ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1292 aphelion بیشینه مداری‌‌ ، بیرون‌زدگی مداری ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1293 perihelion کمینه مداری(خورشید) ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1294 on board یکپارچه‌ ، همراه ، سر خود ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1295 spacecraft ناو فضایی ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1296 cruiser پیماینده ، پیمایشگر ، رونده ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1297 rover پیماینده ، پیمایشگر ، رونده

[در ترکیب]
-پیما ، -نورد ، -گرد ، -ران ، -رو
برای نمونه mars rover به معنی مریخ پیما، مریخ نورد ، مریخ گ ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1298 land cruiser زمین‌پیما ، زمین‌نورد ، زمین‌گرد ، زمین رو ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1299 lander زمین‌نشین ، سطح نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1300 parallax دید جایگشت ، جابجایی زاویه دید ، تغییر زاویه دید ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1301 perspective فرادید ، فرانگاه ، فرانما ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1302 panorama سراسر نما

نمای سراسری/سرتاسری/فراگیر
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1303 surround سراسر ، سراسری ، سرتاسر ، سرتاسری ، فراگیر ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1304 pan [فیلمبرداری]

افق گرد ، افق گردی
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1305 release رونمایی ، نمایش

واگذاری ، در دسترس گذاری ، عرضه ، ارائه
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1306 studio اتاق نمایش

شرکت فیلم سازی
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1307 cyberspace رایاسپهر ، رایافضا ، فضای رایانه‌ای ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1308 custom made سفارشی ساز ، سفارشی ساخت ، سفارشی ساخته ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1309 undrestanding دریافت ، اندریافت ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1310 referendum نظرسنجی ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1311 ergonomy تَن کار سازگاری ، تن کار هماهنگی
انسان کار سازگاری ، انسان کار هماهنگی

دانش سازگاری کار با بدن انسان
دانش هماهنگی کار با بدن انسان
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1312 necrosis بافت تباهی

تباهی بافت ، نابودی بافت
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1313 stem cell بُن یاخته ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1314 budget هزینه‌گذاری ، هزینه گذاشتن

[اقتصاد]
هزینه‌ ، هزینه‌کَرد ، هزینه‌شُد

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1315 monitoring نمایشگری

بررسی

دیدزنی ، پایشگری ، زیر نظر گیری
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1316 schizophrenia روان پریشی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1317 paranoia بد اندیشی ، کج اندیشی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1318 sclerosis بافت سفت شدگی/سخت شدگی/ناکشسانی

سفت شدگی/سخت شدگی/ناکشسانی بافت
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1319 fibrosis کم بافت شدگی ، بافت خوردگی ، بافت خورده شدگی ، بافت رَفتگی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1320 Alzheimers مغز بافت تباهی ، نابودی بافت مغز ، زوال عقل ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1321 warcraft جنگ کاری ، جنگ سازی

جنگ ناو
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1322 analyze بررسی ، پایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1323 theater نمایش

تالار/سالن نمایش
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1324 cancel بر هم زدن ، بر هم خوردن ، کنار گذاشتن ، در نظر نگرفتن ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1325 array چینه ، چینش ، چیدمان

دسته ، گروه
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1326 brand نماد بازرگانی ، نماد تجاری ، نماد صنعتی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1327 showman نمایش‌پرداز ، نمایش‌گردان ، گرداننده نمایش ، مجری نمایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1328 comedy نمایش شاد ، نمایش طنز ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1329 comedian طنزپیشه ، طنزپرداز ، بازیگر طنز ، هنرپیشه طنز ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1330 start up کار اندازی ، به کار اندازی ، به راه‌اندازی

[کار آفرینی]
نوپا ، تازه‌پا ، تازه‌کار ، تازه راه‌انداز ، تازه پاگرفته، تازه بهره‌بردار ، تازه ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1331 league دار و دسته ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1332 spam پیام الکترونیکی انبوه ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1333 on the go در راه

همراه ، هنگام جابجایی ، هنگام حرکت
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1334 hack [ رایانه ]

رخنه ، رخنه گری ، نفوذ ، نفوذگری
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1335 first things first پیش از /زودتر از/جلوتر از/قبل از/اول از همه

پیش از/ز ودتر از/جلوتر از/قبل از چیزهای دیگر

پیش از/ز ودتر از/جلوتر از/قبل از کارها ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1336 resolution حل‌وفصل

[نمایشگر رایانه و تلویزیون]

خوانایی ، دقت نمایش ، جدانمایی

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1337 flashback [سینما و فیلم]

گذشته نما ، نمایش بخشی از گذشته در هنگام نمایش فیلم
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1338 forward جلوران ، جلورانی ، جلوفرست ، جلوفرستی ، پیش‌ران ، پیش‌رانی ، پیش‌بَر ، پیش‌بری

[رایانه]
بازفرست ، بازفرستی ، دوباره فرستی
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1339 favourite دوست داشته

گزیده(شده) ، گزینش شده

پسندیده ، پسند شده ، پسند کرده ، مورد پسند
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1340 engaged درگیر(شده)

نامزد ، برگزیده(شده) ، گزیده(شده) ، گزینش شده

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1341 omni directional همه سو/سویه/سویی
چند سو/سویه/سویی

همه راستا/راستایی
چند راستا/راستایی

همه جهت/جهته/جهتی
چند جهت/جهته/جهتی
تمام ج ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1342 real time درجا ، در دَم ، همان دَم ، همان گاه ، فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1343 render [رایانه]
پرداخت ، پردازش
نماپردازی
نمایش بافت
بافت‌نمایی/پردازی/گذاری/پوشانی

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1344 nostalgia یادآور ، یادآورانه ، خاطره‌انگیز ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1345 charismatic گیرا ، کِشَنده ، جذاب ، جذب کننده ، جلب کننده ، جلب‌توجه کننده

اثرگذار ، تاثیرگذار
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1346 charisma گیرایش ، کشش ، کشندگی ، جلب ، جلب‌توجه

اثرگذاری ، تاثیرگذاری
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1347 leasing کرایه‌فروشی

فروش کرایه‌ای/اجاره‌ای/اعتباری
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1348 ballistics پرتاب شناسی ، دانش پرتاب ١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1349 ballistic پرتابی ، پرتابه ای ١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1350 hydraulics آب فشارشناسی

شاره نیروشناسی ، شاره فشارشناسی

١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1351 hydraulic آب فشاری

شاره نیرویی ، شاره فشاری
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1352 pneumatics باد نیروشناسی ، باد فشارشناسی

هوا نیروشناسی ، هوا فشارشناسی

گاز نیروشناسی ، گاز فشارشناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1353 pneumatic باد نیرویی ، باد فشاری

گاز نیرویی ، گازی فشاری

هوا فشاری
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1354 fulfillment انجام دهی ، انجام رسانی

پردازش سفارش ، واگذاری سفارش ، تحویل سفارش
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1355 commission کارگروه ، گروه کاری ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

1356 appropriately به گونه شایسته/درخور/پسندیده

به طور شایسته/درخور/پسندیده
١٣٩٦/٠٨/٠١
|

1357 overwhelming سهمگین

سرکوب کننده
١٣٩٦/٠٨/٠١
|

1358 infographics داده‌نگاری ، داده‌نمایی ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

1359 origin آغاز ، آغازه ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

1360 cross culture چند فرهنگی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1361 geostationary زمین ایستا ، زمین آهنگ ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1362 stationary مانا ، پایا ، بی جنبش ، بدون تکان ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1363 کذایی دروغین ، ناراست ، جعلی ، غیر واقعی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1364 adaptation هماهنگی ، همخوانی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1365 element بخش ، قسمت ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1366 presentation نشان دهی ، نمایش‌دهی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1367 presenting نشانگر ، نشان دهنده ، نمایشگر ، نمایش دهنده ، نمایانگر

ارائه‌دهنده
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1368 exhibitionist خودشیرین ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1369 demodulation جداسازی ، آزادسازی ، رهاسازی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1370 modulation بخش‌بندی

سوارسازی ، همراه سازی ، همراه فرستی

١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1371 module بخش ، یکانه ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1372 partially پاره ای ، اندکی ، بخشی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1373 benefit سود ، سودمندی ، فایده

امتیاز
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1374 recovery room اتاق هوش ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1375 recovery جان بخش ، جان بخشی ، زندگی بخش ، زندگی بخشی ، زنده سازی ، برگشت به زندگی ، بازگشت به زندگی

وایابی
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1376 authentication شناسایی ، شناسه‌نمایی ، شناسه‌سنجی ، هویت سنجی ، نمایش هویت

تایید ، احراز
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1377 identification شناسه ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1378 proxy دست‌نشانده ، گماشته ، جانشین ، نایب ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1379 proxy war جنگ نیابتی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1380 context نوشته ، نوشتار

شرایط ، حال و هوا
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1381 tuition دستمزد ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1382 sub فرو ، فرودست ، زیردست ، پایین دست

کنار ، کناری ، کناردست

زیرشاخه ، شاخه فرعی

فرعی
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1383 dispatch پخش بار /نیرو/برق

برق‌رسانی ، نیرو رسانی

پخش ، پخش سازی ، پخش کردن ، تقسیم

رساندن
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1384 multifactor چند عامل ، چند عاملی ، چند عامله ، عامل چندگانه ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1385 campaign [سیاست]

کارزار ، جنبش
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1386 lobby زد و بند ، زد و بند بازی ، ساخت و پاخت ، ساخت و پاخت کاری

گروه تحمیل ، گروه تحمیل رای
١٣٩٦/٠٧/٢٩
|

1387 hernia بیرون زدگی ، بیرون‌رفتگی ، خارج شدگی

درآمدگی ، از جا درآمدگی ، دررفتگی ، از جا دررفتگی
١٣٩٦/٠٧/٢٩
|

1388 injection ریزش ، پاشش

درون‌ریزی ، درون‌پاشی

سوخت ریزی ، سوخت پاشی
١٣٩٦/٠٧/٢٣
|

1389 partner همکار ، همیار ، همراه ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1390 capturing ضبط ، تصویرگیری

گیراندازی

[در ترکیب]
-گیری ، -گیراندازی ، -سِتانی
برای نمونه electron capturing به معنی الکترون گیری ، الکتر ...
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1391 shale ماسه‌سنگ ، سنگ رُس ، سنگ رُسی ، لایه رس ، لایه رسی ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1392 organic زیستی

جانوری

طبیعی ، طبیعی ساز ، طبیعی ساخت ، طبیعی پرورد ، طبیعی کِشت ، طبیعی کاشت
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1393 modernism پیشرفت‌گرایی

پیشرفتگی ، پیشرفته‌شدگی
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1394 thats the way it is راهش اینه ، راهش همینه ، همین راهشه ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1395 drilling سوراخ‌زَنی ، سوراخ‌کَنی ، سوراخ‌کاری

[صنعت نفت]
چاه زَنی ، چاه کَنی ، حفاری ، حفاری چاه
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1396 popsicle آبنبات دسته چوبی

بستنی دسته چوبی

یخمَک ، نوشمَک یخی
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1397 crosstalk [پیام ، سیگنال ، صدا]

هم‌افتادگی ، روی هم افتادگی ، درهم رَوی
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1398 embedded درونی ، درون‌ساز ، درون‌ساخته ، درون‌سازی شده

جاساز ، جاساز شده ، جاسازی شده ، درون جاسازی شده ، درون کار گذاشته
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

1399 crowdsourcing انبوه‌سپاری ، انبوه برون‌سپاری

برون‌سپاری انبوه/گروهی/جمعی

گروه‌سپاری ، گروهی‌سپاری

جمع‌سپاری ، جمعی‌سپاری
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

1400 organism جاندار ، زیست کننده ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

1401 ecology زیستگاه شناسی ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

1402 ecosystem زیستگاه ، زیست‌بوم ، محیط‌زیست ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

1403 suburban کنار شهری

پیراشهری ، پیرامون شهری ، دُور شهری
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

1404 all over فراگیر ، همه‌گیر ، همه‌جا ، کلی ، کلاً ١٣٩٦/٠٧/١٧
|

1405 endangered رو به نابودی ، در آستانه نابودی ، در مرز نابودی

در خطر ، در برابر خطر ، در آستانه خطر ، در مرز خطر

رو به انقراض ، در آستانه انقراض
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

1406 bionics زیست‌سازه پژوهی
زیست‌ابزار شناسی ، زیست‌ابزار پژوهی
شناخت کاربرد زیست‌سازه/زیست‌ابزار
پژوهش کاربرد زیست‌سازه/زیست‌ابزار
شناخت کارکرد زیست ...
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

1407 hitch hike رایگان‌سَواری ، مفت‌سواری

جابجایی به روش رایگان‌سواری ، جابجایی به روش مفت‌سواری

سفر به روش رایگان سواری ، سفر به روش مفت‌سواری
١٣٩٦/٠٧/٠٢
|

1408 walkman پخش همراه ١٣٩٦/٠٦/٢١
|