انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

ebitaheri

ebitaheri@gmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 be به پا شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

2 roadmap راه‌نگاشت ، رَه‌نگاشت ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

3 transformation دگرگون‌شدگی ، تحول ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

4 food court محوطه غذاخوری ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

5 teleworking دورکاری ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

6 undo برگرداندن ، بازگرداندن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

7 surf وب‌گردی ، اینترنت‌گردی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

8 search engine جستجوگر ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

9 scroll سُریدن ، سُرِش ، سر خوردن

نَوَردیدن
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

10 as به نامِ ، با نامِ ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

11 interface نما ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

12 weblog وب نوشته ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

13 grill کباب‌پز

کباب با سیخ شبکه‌ای

١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

14 barbecue کباب سیخی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

15 banner پارچه‌نوشته ، بَرنوشته ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

16 tanker [هواپیما ، کشتی ، کامیون ، خودرو]

سوخت‌رسان ، مخزنی ، مخزن‌دار
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

17 meditation خودآرامی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

18 phototroph [زیست‌شناسی]

نور پَروَرد ، نور پَرواره
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

19 regular سامان‌یافته
سر و سامان گرفته/پذیرفته
قانونمند ، قاعده‌مند
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

20 regulated آراسته ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

21 forming ریخت‌دهی ، ریخت‌سازی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

22 plastic ریخت‌پذیر ، ریخت‌گرفتنی

موم مانند ، مانند موم

خمیر مانند ، مانند خمیر ، خمیرگونه
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

23 anticipation [زیست‌شناسی]

پیش‌بُروزی ، جلو افتادن آهسته سن بُروز برخی از بیماری‌های ارثی در گذر نسل‌های متوالی
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

24 pseudohermaphroditism نَرمادگی‌نما ، شبه نرمادگی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

25 that's too bad متاسفم

چه بد ، چقدر بد
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

26 too bad چه بد ، چقدر بد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

27 emergent فوریتی

سر برآورنده

نو پیدا ، تازه پیدا ، نو پدید ، نو پدیدار
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

28 artifact دست‌سازه ، دست‌ساخته

کاردستی ، هنر دستی

ساخته هنری ، اثر هنری
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

29 aggregate انباشته ، هم انباشت ، هم انباشته ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

30 infusible گداخت ناپذیر ، ذوب نشدنی ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

31 electrocardiogram قلب‌نگاره برقی ، قلب‌نگاشته برقی ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

32 cardiogram قلب‌نگاشت ، قلب نگاشته ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

33 reservation جا نگهداری ، جا گیری ، جا کنارگذاری ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

34 تغذیه خوراک‌دهی ، خورد و خوراک ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

35 how is it going [سلام و احوال‌پرسی خودمانی و غیررسمی]

چطور می‌گذرد ، چطور پیش می‌رود
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

36 metallicity فلزینگی ، فلزی شدگی

ویژگی فلزی ، حالت فلزی ، شرایط فلزی
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

37 echocardiography پژواک‌نگاری قلب ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

38 accumulator گردآور ، گردآورنده

نگهدارنده
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

39 hustle نیرنگ ، نیرنگ‌بازی ، فریب

حقه‌بازی ، دغلکاری

اخاذی
١٣٩٧/٠٨/١٤
|

40 supervisor گرداننده

سَر پرستار ، پرستار سرپرست
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

41 syndication هم نشری ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

42 currency ارز ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

43 boyhood پسرانگی ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

44 trial آزمایشگری ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

45 pricing ارزش‌گذاری ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

46 monitor نمایشگر

دیده‌بان

پایشگر
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

47 distractor حواس پرت کننده ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

48 intonation آهنگینی

اُفت‌و‌خیز صدا
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

49 coding شماره‌گذاری ، شماره‌دهی ، شماره‌بندی

کُددهی ، کدبندی
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

50 cofounder همکار بنیان‌گذار ، بنیان‌گذار همکار

کمک بنیان‌گذار
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

51 go on به پیش رفتن ، جلو رفتن

سپری شدن ، گذر شدن ، در گذر بودن ، سِیْر شدن

دنبال شدن ، ادامه یافتن
١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

52 fellowship یاری ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

53 marriage پیوند ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

54 reload بازآوری

[نظامی]
خشاب‌گذاری ، باز خشاب‌گذاری ، خشاب‌گذاری دوباره
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

55 trajectory خط راهه ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

56 gradualism پیوسته‌انگاری ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

57 overlap برهم افتادگی ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

58 decoupling واجُفت شدگی ، واشُدگی ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

59 stand چهارپایه ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

60 course گام پیمایش ، دوره پیمایش ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

61 megalodon بزرگ دندان ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

62 anachronism تاریخ‌نابهنجاری
تاریخ‌نابهنگامی ، نابهنگامی تاریخی
زمان‌بیگانگی ، بیگانگی با زمان
زمان‌نابهنجاری ، نابهنجاری زمانی
زمان‌پریشی ، زمان‌پریش ...
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

63 remap بازنگاشت ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

64 anyhow باری ، به هر روی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

65 obscurantism تاریک‌ورزی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

66 immobilizer [دزدگیر خودرو]

جابجایی بازدار ، بازدارنده جابجایی
حرکت بازدار ، بازدارنده حرکت
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

67 spitfire آتش‌انداز

آتش‌مزاج
١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

68 grade سال آموزشی ، سال تحصیلی

برای نمونه fifth grade به معنی سال پنجم آموزشی ، سال پنجم تحصیلی
١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

69 feature قابلیت ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

70 long range بلند بُرد ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

71 prophet مُنادی ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

72 proliferation گسترش ، افزایش ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

73 peek نگاه یواشکی ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

74 falling ریزان ، فرو ریزان ، فرو اُفتان ، فرو کِشان

رو به پایین ، رو به سرنگونی
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

75 fall فرو افتادن ، بَر افتادن ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

76 down [رایانه]

خراب ، خارج از دسترس ، از دسترس خارج ، خارج از مدار ، از مدار خارج
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

77 rechargeable شارژی ، شارژپذیر ، شارژ شونده ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

78 laptop رو زانو ، رو زانویی ، رو پا ، رو پایی ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

79 haste makes waste [ضرب‌المثل]

عجله باعث خرابی می‌شود ، عجله باعث خرابکاری می‌شود
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

80 fun شادی ، لذت ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

81 patrol پایِش ، بازرسی ، نظارت ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

82 promotion پیش‌بَری ، پیش‌رانی ، پیش‌اندازی

١٣٩٧/٠٦/٢١
|

83 fallout ریزش ، اُفت ، فرو افت ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

84 united یکپارچه ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

85 edge بَر لبه ، در مرز

[فناوری]
پیشرفته ، بسیار پیشرفته ، نوین ، جلودار ، پیشرو ، پیشتاز ، پیشگام ، پیشاهنگ
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

86 developing رو به پیشرفت ، پیش رونده ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

87 dismiss کنار گذاشتن/نهادن/افکندن

وا نهادن
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

88 total بی‌کم‌وکاست

تمام‌عیار
١٣٩٧/٠٦/١١
|

89 hold on [حالت دستوری]

وایستا! ، به ایست!
١٣٩٧/٠٦/١١
|

90 gala شادمانی ، سرخوشی ، پایکوبی ، دست‌افشانی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

91 abuse کاربرد نادرست/نابجا/بد

استفاده بی‌مورد
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

92 under the impression that به خیال اینکه ، با خیال اینکه
به این خیال که ، با این خیال که
به گمان اینکه ، با گمان اینکه
به این گمان که ، با این گمان که
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

93 rider راننده ، سرنشین

[در ترکیب]
-ران ، -سوار
برای نمونه ghost rider به معنی روح‌سوار ، روح‌ران
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

94 flaming سوزان ، زبانه‌کِشان ، شعله‌کُنان ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

95 meter [در ترکیب]
-نما
برای نمونه barometer به معنی فشارنما
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

96 dispenser جا ، انباره ، ظرف ، مخزن

پخش کننده ، رساننده

[در ترکیب]
-ریز ، -رسان ، -پخش ، -پخش کُن ، - فِرِست
برای نمونه water dispenser به م ...
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

97 match هماهنگ ، هماهنگی
همخوان ، همخوانی
سازگار ، سازگاری
جفت‌وجور ، جفت‌وجوری

[در حالت مقایسه دو یا چند شخص با هم]
اندازه کسی بودن ، در ...
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

98 tip سَرِه

فراز
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

99 fraction [سیاست]

گروه ، گروه سیاسی ، فراکسیون
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

100 frequently هِی ، هَمَش

پُر ، پرشمار ، بسیار ، بَسی ، افزون ، زیاد

پِیاپِی ، پیوسته ، پشت هم ، پشت سر هم ، همیشه ، همواره ، یکسره ، یکدم ، بی اَمان
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

101 colostomy روده‌بُری ، روده‌بَرداری ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

102 strategy چاره

رویکرد
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

103 surf [اینترنت و وب]

گشت ، گشت‌وگذار ، گشت‌زنی ، پرسه‌زنی ، زمان‌گذرانی(در) ، زمان سِپَرانی(در)
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

104 facility داشته ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

105 shopaholic عشقِ خرید ، خوره خرید ، دیوانه خرید ، شیفته خرید ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

106 climb کوه‌نوردی ، بالاروی از کوه ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

107 outline دُور تا دُور ، دُور و بَر ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

108 nominal نمایی ، نمادی ، نمادینه، نمایشی ، نِمودی ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

109 conveyor جابجاگر

تسمه نواری/رونده
خط نواری/تسمه‌ای/رونده

نوار جابجایی/جابجاگر/رساننده/ترابر
تسمه جابجایی/جابجاگر/رساننده/ترابر
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

110 gigantic هیولایی ، هیولاوار ، هیولاسان ، هیولامانند ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

111 durable دیرپا ، پایدار ، ماندگار ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

112 predictably برابرِ پیشبینی ، برابر با پیشبینی ، بر پایه پیشبینی ، مطابق پیشبینی ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

113 career مسیر زندگی/زندگانی

سپری کردن زندگی/زندگانی
زندگی سپری/سپرانی
زندگانی سپری/سپرانی
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

114 breathtaking نفس بُر ، نفس بندآور ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

115 lift برداشت ، بالابَری

[وزنه‌برداری]
برداشت وزنه ، بالای سر بردن
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

116 moulding قالب‌زَنی ، قالب‌گذاری ، در قالب‌گذاری ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

117 at the end در پایان ، در فرجام ، در انتها ، در آخر ، آخرسَر ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

118 monument یادمان ، بنای یادمان

اثرِ یادمان/یادبود/یادواره/یادگاری
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

119 preference خواسته

گرایش ، تمایل
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

120 about to نزدیک به ، رو به ، در آغاز ، در شروع ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

121 trigger فرمان‌گر ، فرمان‌دهنده

راه‌انداز ، کارانداز ، آغاز کننده ، فعال‌گر ، فعال کننده
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

122 human being آدمی‌زاد ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

123 hold چیره بودن ، مسلط بودن ، تسلط داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

124 hegemony چیره‌دستی ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

125 miserable بینوا ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

126 proficiency کارآمدی

چیره‌دستی ، کارشناسی ، کارکشتگی ، کاربلدی، بلدیت
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

127 arid [میوه]

گس
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

128 reign فرمان راندن ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

129 friendly با دوستی ، با مهربانی ، مهربانانه

[در ترکیب]
-دوست ، -پسند ، -گرا ، -راستا
برای نمونه user friendly به معنی کاربر دوست ، کاربر پسند ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

130 revenant باز آمده

از گور برآمده ، گور برخاسته
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

131 silencing خُفتگی ، از کار افتادگی ، خاموش شدگی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

132 aching دردکُنان ، دردکِشان ، درددار ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

133 maleficent بد سرشت ، بد نهاد ، بد ذات ، بد طینت ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

134 on call هشیار ، آگاه

آماده ، آماده کار ، آماده به کار ، آماده پاسخ
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

135 and so on و مانند این ، و مانند اینها
و همینگونه تا پایان/تا آخر ، و همینطور تا پایان/تا آخر
و دیگر چیزها ، و چیزهای دیگر
و دیگر نمونه‌ها ، و نمونه‌ه ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

136 dependent on در گرو ، بسته به ، در پیوند(با) ، گره خورده با ، در ارتباط(با) ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

137 on رو به
رو به جلو
سرگرم ، سرگرم کار ، در حال کار
رو به پیشرفت ، در حال پیشرفت
در گذر ، در جریان
در دست کار ، در دست انجام ، رو به انجام ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

138 regulation اندازه‌گذاری ، اندازه‌دهی ، اندازه‌سازی

قانون‌گذاری ، قانونمندسازی
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

139 untouchable دست‌نیافتنی ، دسترس‌ناپذیر ، دسترسی‌ناپذیر

چیره‌ناپذیر ، تسخیرناپذیر
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

140 origin برآمدن(از) ، برگرفتن(از) ، ریشه گرفتن(از) ، برخاستن(از) ، نشات گرفتن(از) ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

141 genesis آفرینش

ریشه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

142 with thanks با سپاس(از) ، با تشکر(از) ، با قدردانی(از) ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

143 have a good time [حالت مصدری]
خوش گذراندن

[حالت امری]
خوش بگذرد ، خوش بگذرانید
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

144 Look a birdie [برای جلب توجه و جمع کردن حواس]

جوجه را نگاه کن ، جوجو رو نگاه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

145 Watch a birdie [برای جلب توجه و جمع کردن حواس]

جوجه را نگاه کن ، جوجو رو نگاه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

146 keep out دوری کردن از

از ... دوری کردن
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

147 vision نگاه ، دورنما ، فرادید ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

148 in case of هنگام ، در هنگام ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

149 hemorrhoid خونریزی مقعدی ، خونریزی دیواره مقعد ، درد و وَرَم رگ‌های دیواره مقعد ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

150 judgement دادگری ، دادوَرزی ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

151 superposition اَبَرجای‌گُزیدگی ، ابر برهم‌نِهی ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

152 mobility جابجاپذیری ، جابجایی‌پذیری ، جنبش‌پذیری ، تحرک پذیری ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

153 boosting توان‌افزایی ، افزایش توان

نیرو افزایی ، افزایش نیرو
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

154 booster پرتابگر

پرتاب‌افزا

کمک پرتاب/پرتابگر
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

155 demagnetize آهنربا زُدایی کردن ، مغناطیس‌زدایی کردن
زدودن حالت آهنربایی/مغناطیسی
نابود کردن حالت آهنربایی/مغناطیسی
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

156 overclock [رایانه]

کارکردافزایی ، افزایش کارکرد
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

157 notify هشدار دادن ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

158 spammer هرزنامه‌فرست ، فرستنده هرزنامه ، ارسال کننده هرزنامه ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

159 routing راه‌دهی ، مسیردهی ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

160 jellyfish ژله ماهی ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

161 away به دور ، به دور از

به کنار ، به کنار از
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

162 by the time تا ، تا هنگامِ ، تا هنگامیکه ، تا آنگاه(که) ، تا آن هنگام(که)

پیش از (اینکه) ، تا پیش از (اینکه)
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

163 catcher [بازی بیسبال]

توپ گیر ، بازیکن گیرنده توپ
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

164 distributed پخش(شده) ، پراکنده(شده) ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

165 habitant بومی ، پاگیر(جایی) ، اهل(جایی) ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

166 rightful راستین ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

167 it's kind of you لطف شماست ، این لطف شماست ، این از لطف شماست ، لطف شما را می‌رساند ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

168 lensing همگرا شدگی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

169 lineman مامور خط
خط نگهدار
مامور خط نگهدار
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

170 divided by [ریاضیات]

بَر ، بر روی ، بخش بر
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

171 how به چگونه ، به چگونه‌ای ، به چه روشی ، با چه روشی ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

172 anyway به هر روی ، با همه اینها ، از اینها گذشته ، از همه اینها گذشته ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

173 powered با نیروی ، با توان ، با قدرت
به کمک ، با کمک ، با پشتیبانی ، با حمایت
نیرو گرفته(از) ، توان گرفته(از)
ساخته شده(از) ، پدید آمده(از)
برگرف ...
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

174 flaring [پالایشگاه و نفت و گاز]

گازسوزی ، گازسوزانی
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

175 my baby جانم ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

176 convertibility دگرگونی پذیری ، تبدیل پذیری ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

177 crater کاسه آتشفشان ، کاسه آتشفشانی

گودال ، گودال برخورد(ی) ، گودال برخورد شهاب‌سنگ
١٣٩٧/٠٤/٢١
|

178 refund باز سرمایه‌گذاری ، سرمایه‌گذاری دوباره ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

179 couchsurfing مهمان‌گردی ، مهمان‌گردشگری ، مهمان گشت‌وگذاری ، مهمان سفری ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

180 look like مانند بودن ، همانند بودن ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

181 undeveloped ناپیشرفته ، پیشرفت نکرده ، پَس‌افتاده ، عقب مانده ، عقب افتاده ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

182 glimpse نگاه کوتاه ، نگاه تند و تیز ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

183 jet lag پرواز زدگی ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

184 dumping بازارشکنی
ارزان‌فروشی(مکارانه)
زیرِ قیمت فروشی
١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

185 farcry فریاد رَسا ، فریاد دوررَس ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

186 avant garde پیشاهنگ ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

187 waxing موم‌زَنی ، موم‌اندازی

واکس‌زنی
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

188 epilation [آرایش]
مو کَنی ، موبَرداری
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

189 threading [آرایش]
بنداندازی
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

190 acquisition دریافت ، دستیابی ، گرفت

گردآوری
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

191 public service خدمات همگانی ، خدمات فراگیر ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

192 monosaccharide [شیمی ، زیست‌شناسی]
تک قندی
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

193 enantiomer [شیمی ، زیست‌شناسی]
پادهمسان‌پار
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

194 diastereomer میان‌فضاپار ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

195 shiny رخشان ، تابناک ، درخشنده ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

196 run [رنگ‌آمیزی و نقاشی]
شُره ، شُره داشتن
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

197 primer پیش‌رنگ ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

198 modifier کاهنده ، کاهش دهنده ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

199 antiwear ضد خوردگی ، ضد سایش ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

200 are you kidding me سَر به سَرم میذاری؟

شوخی میکنی(با من)؟ ، شوخیت گرفته با من؟

منو دست میندازی؟ ، دستم میندازی؟
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

201 unexpectedness ناگهانی ، ناخواستگی ، سرزدگی ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

202 long lasting دیرپا ، پایدار ، ماندگار ، پُر عُمر ، با عمر ، با دوام ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

203 all at once ناگاه ، به ناگاه ، به ناگهان ، یکهو ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

204 same here و/نیز/هم همچنین
همین‌گونه ، و/نیز/هم همین‌گونه
به همین‌گونه ، و/نیز/هم به همین‌گونه
بدین‌گونه ، و/نیز/هم بدین‌گونه
همین‌جور ، و/نیز/هم هم ...
١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

205 regolith سنگ‌پوشه ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

206 cohabitation هم باشی ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

207 summit نشست سران ، دیدار سران ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

208 Its not for nothing that الکی نیست که ، برای هیچی نیست که ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

209 demoulding قالب‌زُدایی ، قالب‌گشایی ، قالب‌درآوری ، از قالب درآوری ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

210 اکتسابی گرفتنی ، به دست آوردنی
آموزشی ، آموختنی ، فراگرفتنی
دریافتی ، اَندریافتی ، دریافتنی
حاصل شدنی
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

211 parameter اندازه ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

212 induction [برق و الکترونیک]
دراَندازی ، دراَندازش ، دراَنداختگی ، انگیختگی ، واداشتگی
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

213 pleiotropism چند نِمودی ، چند نمودگری ، چند نمودگرایی ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

214 pleiotropy چند نمودی ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

215 tomography لایه‌نگاری ، عکس‌برداری لایه‌ای ١٣٩٧/٠٣/١٦
|

216 bumblebee زنبور گاوی ١٣٩٧/٠٣/١٦
|

217 a few یک چندتایی ، یه چندتایی ١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

218 triceratops [گونه‌ای از دایناسور]

سَر سه شاخ ، کَله سه شاخ
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

219 cryptozoology نهان‌جاندارشناسی ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

220 tit for tat این به جای آن ، این در برابر آن ، این به عوض آن ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

221 power bank شارژ همراه ، شارژر همراه ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

222 conglomerate خوشه ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

223 hologram فرانما ، فرانگار ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

224 viral [اینترنت]

داغ
١٣٩٧/٠٢/١٥
|

225 scrolling لغزش ١٣٩٧/٠٢/١١
|

226 docking [فضا]

پیوند ، پیوست ، پهلوگیری
١٣٩٧/٠٢/١٠
|

227 epipaleolithic فراپارینه سنگی ١٣٩٧/٠١/١٣
|

228 spectral شبح وار ١٣٩٧/٠١/١٠
|

229 endochondral درون‌غضروفی ١٣٩٦/١٢/٢٨
|

230 ossification استخوان‌سازی ١٣٩٦/١٢/٢٨
|

231 breaking news خبر/اخبار جنجالی

خبر/اخبار داغ

خبر/اخبار فوری
١٣٩٦/١٢/٢٢
|

232 donation کمکِ هزینه‌ای/پولی/مالی
کمک‌رسانیِ هزینه‌ای/پولی/مالی
پشتیبانی هزینه‌ای/پولی/مالی
حمایت هزینه‌ای/پولی/مالی
١٣٩٦/١٢/٢٢
|

233 feminism برابرگرایی حقوق زن با مرد/زنان با مردان
برابرگرایی حقوقی زن با مرد/زنان با مردان

برابری حقوق زن با مرد/زنان با مردان
برابری حقوقی زن با ...
١٣٩٦/١٢/١٨
|

234 insider افشاگر ١٣٩٦/١٢/١٦
|

235 conductor [تلویزیون و رادیو]

برنامه‌ریز ، برنامه‌چین ، برنامه‌گذار
١٣٩٦/١٢/١٦
|

236 monopoly ویژه‌شدگی ، تک قطبی ١٣٩٦/١٢/١٤
|

237 schematic نمایی ، نمایه‌ای ، نمایشی ، الگویی ١٣٩٦/١٢/١٠
|

238 cheap [فیلم یا هنر]

بی‌ارزش ، پیش پا افتاده ، کم مایه ، بُنجُل
١٣٩٦/١٢/٠٤
|

239 cryptocurrency رمز ارز ، ارز رمزگذاری شده ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

240 asymmetric ناهمسان ، نامانند ، ناهمانند ١٣٩٦/١٢/٠١
|

241 author پدیدآور ، پدیدآورنده ١٣٩٦/١٢/٠١
|

242 armature [برق]

هسته سیم‌پیچی شده ، محور سیم‌پیچی شده
١٣٩٦/١٢/٠١
|

243 adventitious رویدادی ، رخدادی ، پیشبینی نشده

[گیاه‌شناسی]
ناجور ، ریشه و جوانه ناجور ، ریشه و جوانه نابجا روییده

١٣٩٦/١٢/٠١
|

244 administration گردانندگی ، رسیدگی ، کاردانی ١٣٩٦/١٢/٠١
|

245 appendix پِی افزود

[پزشکی]
روده کور ، فزون روده

١٣٩٦/١٢/٠١
|

246 abruption گُسست ١٣٩٦/١٢/٠١
|

247 apartheid جدا زیستی ، جدا نژادی ١٣٩٦/١٢/٠١
|

248 appointment دیدار ، جای دیدار ، قرار دیدار ، وعده‌گاه ١٣٩٦/١٢/٠١
|

249 logging گزارش‌گیری ، گزارش‌نویسی ، گزارش‌بَرداری ، گزارش‌دهی ١٣٩٦/١١/٢٥
|

250 leading [آمار و اقتصاد]

پیش‌نگر
١٣٩٦/١١/١٨
|

251 departed جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/١١/١٢
|

252 drain [الکترونیک و برق]

جریان‌کِشی ، جریان کشیدن
١٣٩٦/١١/١١
|

253 covered با پشتوانه ، پشتوانه‌دار ، پپشتیبانی شده ١٣٩٦/١١/١٠
|

254 ahead پیش رو ، در پیش ، در پیش رو ، فرارو

[حالت دستوری و امری]
به پیش

١٣٩٦/١١/١٠
|

255 brute force [نوعی روش کشف رمز در رایانه و شبکه]

جستجوی فراگیر
١٣٩٦/١١/٠٦
|

256 canalization سو دهی ، خط دهی ، جهت دهی ١٣٩٦/١١/٠٤
|

257 as you wish [اصطلاح]
هر جور(که)دوست داری ، هر جور( که) می‌خواهی ، هر جور(که)میل شماست ، هر جور(که)دلت میخواهد
١٣٩٦/١١/٠٣
|

258 binding پیوند ، بستگی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

259 nucleosynthesis [فیزیک ، شیمی]

هسته‌زایی ، هسته‌سازی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

260 aspect نمای دیداری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

261 lithification سنگ‌سازی ، سنگی شدگی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

262 eukaryote [زیست‌شناسی]

هسته‌نما
١٣٩٦/١١/٠٣
|

263 archaea [زیست‌شناسی]

باستانیان ، دیرینه‌گان

ریزجانداران باستانی/دیرینه/کهن
١٣٩٦/١١/٠٣
|

264 bioarchaeology زیست باستان‌شناسی ، باستان‌شناسی زیستی

زیست دیرینه‌شناسی ، دیرینه‌شناسی زیستی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

265 agnosticism ندانم گری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

266 take it easy [اصطلاح]

بی‌خیال‌ ، بی‌خیالش ، بی‌خیال اون ، راحت باش
١٣٩٦/١١/٠٣
|

267 uncommon نافراگیر ، نایاب ١٣٩٦/١١/٠٣
|

268 tectonic زمین‌ساختاره ١٣٩٦/١١/٠٣
|

269 coloring رنگ‌کاری ، رنگ‌رزی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

270 zombie مُرده‌نما ١٣٩٦/١١/٠٣
|

271 tagging برچسب‌گذاری ، برچسب‌دهی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

272 misbehaving بدرفتاری ، کج‌رفتاری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

273 allometric دگر اندازه ١٣٩٦/١١/٠٣
|

274 probiotic پُر ریز مغذی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

275 coking [معدن]

کُک سازی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

276 sealed کیپ ، هواگیر ، هواگیری شده ، درزگیری شده ، دربندی شده ١٣٩٦/١١/٠٣
|

277 chip [فوتبال]

ضربه نوک پا
١٣٩٦/١١/٠٣
|

278 shotgun تفنگ ساچمه پران ١٣٩٦/١١/٠٣
|

279 bioluminance زیست تاب ١٣٩٦/١١/٠٣
|

280 intercooler [خودرو]

خنک‌کننده درونی ، خنک‌کننده درون موتوری
١٣٩٦/١١/٠٣
|

281 magentar [ستاره‌شناسی]

ستاره مغناطیسی ، مغناط اختر
١٣٩٦/١١/٠٣
|

282 porky گوشتالو ، چاقالو ، خپل ١٣٩٦/١١/٠٣
|

283 uniformism همسان‌گرایی ، همسان‌باوری ، همسان‌انگاری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

284 choir همنوازان ، گروه همنوازان ١٣٩٦/١١/٠٣
|

285 membrane پرده پوست ١٣٩٦/١١/٠٣
|

286 interoperability [رایانه و مخابرات]

هم کارکردپذیری ، کارکردپذیری مشترک ، کارکردپذیری بینابینی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

287 peer مانند ١٣٩٦/١١/٠٣
|

288 scramble [هواپیمایی]
تُند خیزی ، تُند برخاست ، برخاست تند هواپیما ، برخاست سریع هواپیما

هشدار تندخیزی هواپیما ، هشدار برخاست تند هواپیما ، هشدار برخ ...
١٣٩٦/١١/٠٣
|

289 rally خودرو رانی ، خودرو رانی استقامتی

خودروپیمایی ، خودروپیمایی استقامتی

راهپیمایی(استقامتی) با خودرو
١٣٩٦/١١/٠٣
|

290 paradox ناسازگاری ، ناسازنما ١٣٩٦/١١/٠٣
|

291 PCB [رایانه]

صفحه مدار چاپی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

292 stand off دور ایستا ١٣٩٦/١١/٠٣
|

293 snowmobile خودروی برفی ، ماشین برفی ، موتور برفی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

294 free climbing آزادنوردی ، صعود بدون وسایل حفاظتی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

295 deadline سَرآمد ، تمام‌شد ١٣٩٦/١١/٠٣
|

296 non stop پیوسته ، دمادم ، یکدم ١٣٩٦/١١/٠٣
|

297 tower climber برج‌نورد ، دکل‌نورد ١٣٩٦/١١/٠٣
|

298 traverse [کوه‌نوردی]

پَهناگذر ، پهناگذری
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

299 thriller [فیلم ، داستان ...] پلیسی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

300 feeder [صنعت]
قطعه‌رسان ، قطعه‌گذار ، قطعه‌ پُرکن
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

301 ride گردش سواری ، سوارگردی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

302 cover روتختی ، ملافه

روپوش
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

303 slipper نعلین ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

304 spotty پر لک ، پر از لک ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

305 tycoon کلان سرمایه‌دار ، سرمایه‌دار بزرگ/کلان

خر پول ، خر مایه ، کله‌گنده ، پولدار کله‌گنده
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

306 all terrain همه جا ، همه جایی

همه جا رو
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

307 canal راه آب ، گذرگاه آبی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

308 breaking جنجالی

افسارگسیخته
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

309 ex vivo برون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

310 in vivo درون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

311 trickle قطره چکاندن ١٣٩٦/١٠/١١
|

312 last به درازا انجامیدن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

313 tectonic زمین‌ساختار ، زمین‌ساختاری ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

314 tectonics زمین‌ساخت شناسی ، زمین‌ساختارشناسی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

315 systematic ساختاری ، ساختار یافته ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

316 resume کارنامه ، کارنامه کاری ، پیشینه کاری ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

317 earthing زمین‌سازی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

318 POS point of sale

جایگاه فروش ، دستگاه کارت‌خوان
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

319 acronym سَرواژه ، کوتاه‌واژه ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

320 plate کفه ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

321 shop سالن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

322 assemble سرهم بندی ، سرهم سازی ، سوارسازی ، کنار هم گذاری ، مونتاژ ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

323 matched جفت و جور ، جفت و جور شده

سازگار ، هماهنگ ، همسان
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

324 joker شیطونک ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

325 robotic روباتی ، روبات‌وار ، روبات‌مانند ، مانند روبات

روبات‌کارکرد ، با کارکرد روبات ، با کمک روبات
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

326 waterspout تنوره آبی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

327 insurgent قانون‌شکن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

328 استیضاح بازخواست ، بازخواهی ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

329 installation سازه ، سازه‌ها ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

330 premium برتر ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

331 by به کمک ، با کمک

از راه ، به روش

به واسطه
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

332 keylogger [رایانه]

کلیدنگار ، نوعی برنامه جاسوسی رایانه‌ای که کلیدهای فشار داده شده صفحه‌کلید را به سازنده برنامه گزارش می‌دهد
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

333 inbound درون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

334 outbound برون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

335 sight دیدار ، برخورد دیداری ، مشاهده ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

336 unforgiven نابخشوده ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

337 Archaeopteryx [گونه‌ای از دایناسورهای پرنده]

کهن‌بال ، باستانی‌بال، دیرینه‌بال
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

338 furcula چنگالَک ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

339 breakthrough دستاورد ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

340 hovering پروازِ ایستا/درجا

ایستا پروازی ، درجا پروازی

هوا ایستایی ، هواشناوری ، شناور در هوا
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

341 trench دراز گودال ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

342 headrest پشت سری ، راحتی سر ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

343 bold برجسته

تو پُر
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

344 stall [هوانوردی]

واماندگی ، درجازدگی
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

345 backbone ستون مهره‌ها

پایه ، بستر ، زیرساختار
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

346 after burner [هواپیمایی]

پس سوز
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

347 meditation تامل ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

348 as در نقش ، به نقش ، با نقش ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

349 to رو به ، روی سخن با ، خطاب به ، معطوف به ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

350 sinking غرق‌شدگی ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

351 CNC ماشین‌کاری رایانه‌ای ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

352 renewable بازیافتی ، بازیافتنی ، بازیافت پذیر ، بازیافت شدنی

نو پذیر ، نو شدنی

جایگزین
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

353 uncertainty گُنگی ، ناآشکاری ، ابهام ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

354 for example بعنوان نمونه ، بعنوان مثال ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

355 figured ریخت گرفته ، ریخت دار ، دارای ریخت

فیگور گرفته ، فیگور دار ، دارای فیگور
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

356 service کارکرد ، کارکردی ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

357 therefore پس ، برای همین ، بدین منظور ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

358 agreeable دلنشین ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

359 modular بخش بخش ، چند بخش ، چند تکه ، چند ساختار ، چند ساختاری

ساختار یافته ، ساختارپذیر
١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

360 aerosol هوا ذرات ، ذرات هوایی ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

361 raving پرجوش و خروش ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

362 blackman مرد سیاه‌پوش ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

363 beast زشت ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

364 swap جابجایی

دست به دست کردن/شدن
از این دست به آن دست دادن
این دست آن دست شدن
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

365 venture خطرپذیر ، پرخطر ، ریسک‌پذیر ، پر ریسک

سرمایه‌گذاری خطرپذیر/پرخطر/ریسک‌پذیر/پر ریسک
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

366 flutter لرزش خمشی ، لرزش پیچشی ١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

367 transportability تَرابُردپذیری

جابجاپذیری ، جابجایی‌پذیری
جابجایافتگی ، جابجایی‌یافتگی
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

368 layout چینش ، چیدمان

آرایه‌بندی

نمابندی
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

369 unibody یکپارچه

تک‌بدنه
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

370 booth باجه ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

371 mise en scene نمابندی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

372 capture ربودن ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

373 directory [رایانه] شاخه ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

374 passenger رهگذر

سوار

[خودرو]
پشت صندلی ، پشتیِ صندلی عقب
١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

375 upcoming فرا رو ، فرارس ، فرارسنده ، پیش رو ، در پیش رو ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

376 homoerectus انسان ایستاده ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

377 homosapien انسان خردمند/خردورز/اندیشمند/متفکر ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

378 IVF باروری در لوله آزمایش ، بارورسازی در لوله آزمایش ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

379 colonoscopy روده‌نمایی ، روده‌بینی ، روده‌نگاری

نمایش درون روده ، دیدن درون روده
١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

380 resident evil اهریمن ماندگار ، اهریمن پایدار ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

381 evil اهریمن ، اهرمن ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

382 resident پایا ، پایدار ، پابرجا ، مانا ، همیشگی ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

383 dive شیرجه زدن ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

384 rise بَردمیدن ، بَر زدن ، سَر برآوردن ، فراز آمدن

بَر آسمان شدن ، به آسمان پریدن ، به آسمان رفتن ، سر به آسمان گذاشتن
١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

385 allotrope دگر ریخت ، دگر ساختار ، دگر شکل ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

386 hagfish عجوزه ماهی ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

387 finding پِیِ ، در پی ، جست‌وجویِ ، در جست‌وجوی ، دنبالِ ، به دنبال ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

388 wolverine گرگ‌نَما ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

389 coffee mate شیرِ قهوه ، همراه قهوه ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

390 promote پیشرفت ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

391 diary یادداشت روزانه ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

392 exposure نورگیری

در برابر نور گذاشتن
١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

393 datafication داده‌سازی ، داده‌ای سازی ١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

394 objective دیداری ، نمایشی

نمودی ، نمود یافته ، نمادی

چشمی

تماشایی
١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

395 Informatics داده‌ورزی ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

396 role playing نقش‌آفرینی ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

397 supercharger پُرخوران ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

398 turbocharger پُرخوران ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

399 long term دراز هنگام ، طولانی مدت ١٣٩٦/٠٩/١١
|

400 delivery واگذاری ١٣٩٦/٠٩/١١
|

401 maneuver بازی ، بازیکَرد ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

402 libration [ستاره‌شناسی،درباره قمر زمین]

رُخ‌گردی
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

403 conjunction [ستاره‌شناسی]

هم‌ایستایی ، هم‌نشینی ، نزدیکی ظاهری
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

404 wanted پیگرد ، در پیگرد ، در دست پیگرد

در تعقیب ، در دست تعقیب
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

405 misfire شکست ، ناکامیابی ، نافرجامی

[نظامی]
شلیک/آتش نافرجام
آتش‌گیری نابجا/نابهنگام/نادرست

[سوخت موتور]
ناسوزی ، بدسوزی
نادرست/نا ...
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

406 probiotic زیست سرشار ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

407 ransomware باج‌افزار ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

408 politics کار سیاسی ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

409 nocebo زهرنما ، شبه زهر ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

410 avenger کینه‌جو ، کینه‌توز ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

411 cryonics سرمازیستی ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

412 shutdown بستن

[رایانه]

خاموش‌سازی ، از کار اندازی
١٣٩٦/٠٩/٠٦
|

413 red shift [ستاره‌شناسی]

سرخ‌گرایی ، جابجایی سرخ ، جابجایی به سرخ
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

414 snack bar میان‌وعده فروشی ، تنقلات فروشی

فروشگاه میان‌وعده ، فروشگاه تنقلات
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

415 beam باریکه

[چیزی که تابش شده]
تابه
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

416 ripple شکنج

موجَک
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

417 snack میان وعده ١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

418 fertile بارده ، سرسبز ١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

419 reproduction زادآوری ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

420 conversion گرایش ، گرایش‌یافتگی ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

421 camp اقامتگاه ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

422 refugee پناهجو ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

423 express تُندپیما

پر شتاب
١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

424 osteophyte خار استخوان ١٣٩٦/٠٩/٠٢
|

425 osteoarthritis [بیماری]

ساییدگی استخوان/مفصل
١٣٩٦/٠٩/٠٢
|

426 stamina ماندگاری ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

427 flagship پرچم‌دار ، پیشرو ، جلودار

چشم‌وچراغ
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

428 portfolio سبد سهام ، سبد خرید سهام ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

429 homecoming در راه خانه ، رهسپار خانه ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

430 gadget ابزارَک

برنامَک
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

431 bookworm [آدم یا شخص]

خوره کتاب ، کتاب‌باز ، شیفته کتاب ، بسیار کتاب‌خوان ، کِرم کتاب ، خَر خوان
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

432 home sweet home [زبانزد و ضرب‌المثل]
هیچ جا خونه نمیشه
بهترین جا خونه‌ست
بهترین جا خونه آدم هستش
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

433 dedicated داده شده ، سپرده شده ، واگذاشته ، واگذارده ، واگذار شده ، واگذاشته شده

ویژه
١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

434 honor سرافرازی ١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

435 staring خیرگی ، خیره شدگی ، خیره ماندگی ، خیره کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

436 nonproliferation عدم گسترش ، عدم تکثیر ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

437 traffic راه‌بندان ، شلوغی ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

438 roadster خودرو کروکی دو نفره ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

439 time lapse گذر زمان ، گذشت زمان ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

440 lapse گذر زمان ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

441 mechanics کارکردشناسی ، کارایی شناسی
ابزارشناسی ، دستگاه‌شناسی
ابزار/دستگاه کارکردشناسی
شناخت ابزار/دستگاه
شناخت کارکرد ابزار/دستگاه
شناخت کارای ...
١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

442 stator [موتور]

ایستانه
١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

443 graded شماره‌دار ، درجه‌دار ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

444 drone پهپاد ، هواپیمای بی‌سرنشین ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

445 water dispenser آب‌ریز ، آب‌خوری ، آب پخش‌کن

جاآبی ، انباره آب ، ظرف آب ، مخزن آب
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

446 dimming نورکاهی ، کاهش نور ،کم‌نور سازی ، کم‌سو سازی ، تاریک‌سازی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

447 differentiation جدایش ، جداشدگی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

448 determinant نشانگر

گمارنده
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

449 derived برآمده(از) ، برخاسته(از)

گرفته(از) ، برگرفته(از)

ریشه‌گرفته(از) ، شاخه‌شده(از)
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

450 gradient کشیدگی ، شیب آهسته ، تدریج ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

451 denitrification شوره‌زدایی ، شوره‌گیری ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

452 stand by آماده ، آماده‌باش ، آماده به کار ، آماده پاسخ ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

453 on demand هنگام نیاز ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

454 slave پیرو

دنباله
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

455 master پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

456 dyslexia پریشان‌خوانی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

457 atrophy کاهیدگی ، کاهش‌یافتگی

[پزشکی]
بافت کاهیدگی/کاهش‌یافتگی
کاهیدگی/کاهش‌یافتگی بافت
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

458 dehydration آب‌گیری ، آب‌بَرداری

کم آبی ، کم آب‌شدگی ، آب از دست‌روی

١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

459 a couple of شماری(از) ، چندتا(از) ، تعدادی(از) ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

460 incoming نزدیک شونده ، پیش‌آیند

فرا رِس ، فرا رسنده ، فرا رو ، پیش رو ، در پیش رو
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

461 take care of نگهداری کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

462 sepsis گندخونی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

463 emperor شاهنشاه ، جهان‌شاه ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

464 imperialism جهان‌خواری ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

465 gang تبهکاران ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

466 band دار و دسته ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

467 dictatorship استبدادگری ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

468 populism [سیاست]

مردم‌فریبی ، عوام‌فریبی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

469 tethering [اینترنت]

پوشش‌دهی ، زیر پوشش‌گذاری
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

470 distortion آشفتگی ، آشوبناکی ، بهم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

471 scenario داستان فیلم ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

472 maze هزارتو ، پیچال ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

473 artificial دست‌ساز ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

474 positron [ذرات زیراتمی]

پاد الکترون
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

475 answering machine دستگاه پیام‌گیر ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

476 push button فشاری ، ضربه‌ای

دکمه ضربه‌ای ، شَستی فشاری/ضربه‌ای
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

477 dynamic زنده ، سرزنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

478 aerodynamics هوا پویایی ، هواشکافی

هوا جنبش‌شناسی ، جنبش‌شناسی هوا ، پویایی‌شناسی هوا
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

479 graffiti دیوارنگاره ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

480 hell or high water [اصطلاح]
هر چه(که)بشود ، هر چه(که)پیش بیاید
سنگ از آسمان ببارد ، اگر سنگ از آسمان ببارد
در هر شرایطی(که شده)، به هر صورت ممکن ، به هر صورتیک ...
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

481 ivory [رنگ]

استخوانی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

482 lavender [رنگ]

گُل بِهی ، گُلناری ، نیلی کمرنگ
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

483 narcissism خودشیفتگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

484 propellant پیش برنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

485 pilot [بخاری و ابزار گرمایی]

شَمعک
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

486 walking همراه ، همگام ، هم قدم

راه‌پیمایی ، پیاده‌پیمایی ، پرسه‌زنی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

487 morphology ساختارشناسی ١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

488 snowing برف‌ریز ، برف‌ریزان

برف‌بار ، برف‌باری ، برف‌بارش ، برف بارندگی
١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

489 solid یکنواخت ١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

490 moisturizing تَر کننده ، نمناک کننده ، تازه کننده ، شاداب کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

491 wetland [زمین‌شناسی]
زمین تالابی/مردابی/باتلاقی

بخش تالابی/مردابی/باتلاقی

ناحیه تالابی/مردابی/باتلاقی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

492 highland بلندی ، زمین بلند ، زمین مرتفع ، ارتفاع
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

493 refresh بازآوری ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

494 dating تاریخ‌گذاری ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

495 radioactive تابش زا ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

496 automaton خودکار ، خودکاره ، خود کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

497 cupping بادکشی

[روش سنتی و قدیمی، به پشت کمر فرد] کوزه‌زَنی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

498 starry ستاره‌ مانند ، مانند ستاره ، به شکل ستاره ، پره دار ، تیزه دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

499 fair جوانمردانه ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

500 anarchy آشفتگی

دولت ستیزی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

501 collaboration همیاری ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

502 oreo بیسکویت کِرِم دار ، بیسکویت لایه کرم‌دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

503 navigation جهت یابی ، سمت یابی ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

504 fact نمود ، گواه ، نشانه ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

505 outcome دنباله ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

506 come out برون آیی ، بیرون آیی

آشکارسازی گرایش جنسی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

507 queen [معمولا برای توصیف مرد]

اِوا ، اِوا خواهر ، زن‌نما ، زن صفت
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

508 intersex میانه جنس ، بیناجنس ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

509 intrinsic سرشتی ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

510 spike [برق و الکترونیک]

خیزه ، تیزه ، جهش ناگهانی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

511 medley هم خوانی ، هم خوانندگی

خوانندگی چندنفره/چندنفری/چندتایی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

512 amphitheater تالار نمایش پله‌ای/پله‌دار/پله‌پله

سالن نمایش پله‌ای/پله‌دار/پله‌پله

تماشاخانه پله‌ای/پله‌دار/پله‌پله
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

513 mix کنار هم گذاری

هم‌آمیزی ، درهم آمیزی

هم‌آمیزش ، درهم آمیزش
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

514 alternative جانشین

دگرگزین

دگرگون پذیر ، دگرگون شونده ، تغییرپذیر ، عوض شونده
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

515 extremophile سخت‌دوست ، شدیددوست ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

516 benchmarking ابزارسنجی

توان‌سنجی

کارایی‌سنجی ، کارکردسنجی
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

517 unboxing بسته‌گشایی ، نمایش اینترنتی بسته‌گشایی

جعبه‌گشایی ، نمایش اینترنتی جعبه‌گشایی

باز کردن بسته‌بندی ، نمایش اینترنتی باز کردن بسته‌بندی
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

518 geek خوره ، شیفته ، دیوانه ، عشق چیزی یا کاری

[در ترکیب]
-باز
برای نمونه computer geek به معنی رایانه باز ، کامپیوتر باز
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

519 flexible خَمِشی

تاشدنی ، تاشونده

نرم‌شو ، نرم‌شدنی ، نرم‌شونده
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

520 enhance بهسازی ، پیشرفت ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

521 phishing [یک روش کلاهبرداری اینترنتی]

وانمودی ، وانمودین
وانمودگری ، وانمودسازی
داده‌گیری وانمودی/وانمودگرانه
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

522 electrode سَر ، سَرِه ، پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

523 ecotourism طبیعت‌گردی مسئولانه ، طبیعت‌گردی حفاظتی ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

524 visible دیداری ، مشاهده پذیر ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

525 beige [رنگ]

نُخودی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

526 collide کوبیده شدن ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

527 magenta [رنگ]

سُرخابی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

528 effect دنباله

پدیده
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

529 parking Iot زمین پارکینگ ، محوطه پارکینگ ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

530 posture ریخت بدنی ، ساختار بدنی ، حالت بدنی

حالت‌گیری بدنی ، حالت‌گرفتگی بدنی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

531 spotlight کانون توجه ، توجه ویژه

افشاگری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

532 hotspot ناحیه ناآرام

[اینترنت و شبکه]
پخشگاه ، پخش کننده ، دسترس گاه ، نقطه دسترسی

١٣٩٦/٠٨/٢١
|

533 inglorious پست ، فرومایه ، بی‌آبرو ، بی شرف ، لعنتی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

534 chamber انباره ، انبارک ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

535 transportation جابجایی ، رفت و آمد ، آمد و شد ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

536 in addition to نیز ، همچنین ، افزون بر ، افزون بر این ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

537 evaluation برآورد ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

538 drift سُردهی ، سُراندن

مسابقه سُردهی خودرو
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

539 diaphragm [کالبدشناسی]
پرده شکمی ، پرده حفره شکمی

[دوربین عکاسی]
نورگیر ، نوربَند
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

540 off road بیراهه ، برون راه ، کوره راه

[راننده یا خودرو]
بیراهه نَوَرد ، بیراهه رو ، برون راهی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

541 sink ظرفشویی ، جاظرفشویی ، سینی ظرفشویی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

542 rally راه‌پیمایی

راهپیمایی مردمی/اجتماعی/اعتراضی/استقامتی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

543 broadcast پخش برنامه

پخش فراگیر/همه‌گیر/همگانی/گسترده
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

544 cast away دور مانده ، دور افتاده ، جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

545 lag دیرکرد ، دیرشُد

دیرکاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

546 nozzle [سَر یا نوکِ چیزی]

سَرِه
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

547 salary دریافتی ، دریافتی ماهانه ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

548 voucher برگ ، برگه ، رسید ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

549 delay دیرشُد ، دیرآمد ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

550 crew [شرکت،سازمان و ...]

نیرو ، نیروها ، نیروی کار/کاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

551 catalog فهرست نما

دفترچه/کتابچه راهنما

راهنما ، راهنمای کاربرد/کاربردی/کاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

552 trick ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

553 dressing آرایش ، آراسته‌سازی ، تراش

[در ترکیب]
-آرایی ، -تراشی
برای نمونه tip dressing به معنی نوک آرایی ، سر تراشی ، سَرِه تراشی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

554 technique ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

555 parking meter پارک سنج ، دستگاه اندازه‌گیری هزینه پارک ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

556 parking پهلوگاه

پهلوگیری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

557 drag [هوانوردی]

پَس ران ، بازدار ، بازدارنده ، جلوگیر
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

558 justice دادورزی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

559 finale سرانجام ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

560 run گریز ، فرار ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

561 jet پاشه ، پاشش ، پاشیدن

افشانه ، افشانش ، افشاندن

پرتاب ، پرتابه
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

562 planetarium آسمان‌نما ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

563 local جایگاهی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

564 restaurant تالار پذیرایی ، تالار غذاخوری ، غذاخوری ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

565 antialiasing صاف سازی
ضد ناصافی ، ضد ناهمواری
ضد بدنمایی
ضد دندانه‌دارشدگی ، ضد پله‌دارشدگی ، ضد پله‌پله شدگی
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

566 technic ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

567 Parkinsons desease [بیماری]

لرزش اندام ، لَغوِه ، رعشه
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

568 SOS پیام کمک/هشدار/فوری/اضطراری ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

569 sympatric هم‌زیستگاه ، هم‌ زیست‌بوم

هم‌میهن
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

570 homopteran [دسته‌بندی و رده‌بندی جانوران]

هم بالان
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

571 doctrine باور ، باورداشت ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

572 topography زمین‌پیمایی

پدیده‌نگاری ، پدیده جغرافیایی

عارضه‌نگاری ، عارضه جغرافیایی
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

573 scout شناساگر ، جستجوگر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

574 mayday پیام کمک/هشدار/فوری/اضطراری ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

575 orbiter مدارپیما ، مدارگرد ، مدارنورد ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

576 extraterrestrial فراخاکی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

577 expanse پهنه ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

578 academy دانش سرا ، سازمان آموزشی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

579 piggyback روی شانه ، روی کول ، سوار بر دوش ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

580 pioneer پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

581 carrier جابجاگر ، جابجاکننده
رساننده

[در ترکیب]
-بَر
برای نمونه aircraft carrier به معنی هواپیمابر
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

582 router [رایانه]

رَهیاب
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

583 pathfinder رَهیاب ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

584 habitable زیستی ، زیستنی ، ز یست دار ، دارای زیست ، زندگی پذیر ، زندگی دار ، دارای زندگی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

585 accretion افزایشی ، بَرافزایش ، برافزایشی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

586 break درنگ ، ایست

بُرِه ، بُرش ، بریدگی

جداشدگی ، جدا افتادگی
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

587 brace نگهدارنده ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

588 orthodontics خوش ریخت سازی دندان ، مرتب سازی دندان ، مرتب چینی دندان ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

589 noise cancelling نوفه‌گیری ، نوفه‌زُدایی

نویزگیری ، نویززدایی

صداگیری ، سر و صدا گیری

از بین بردن صدا/سر و صدا/نوفه/نویز
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

590 noise آشفتگی ، به هم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

591 greenish سبز مایه ، سبز گرا ، سبز نما ، رو به سبز ، به سبز زَن ، سبز زَن ، مایل به سبز ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

592 extra بیش ، بیش از ، افزون ، افزون از ، افزون بر ، فرا ، فراتر از ، بیرون ، خارج ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

593 exo [پیشوند]

فرا ، فراتر از ، برون ، بیرون ، بیرون از ، خارج ، خارج از
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

594 around به دورِ ، بَر گِردِ ، در پیرامون ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

595 heliopause خورمرز ، مرز خورسپهر ، مرز خورشیدسپهر

خورپایان ، پایان خورسپهر ، پایان خورشیدسپهر

خور ایست
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

596 heliosphere خورسپهر ، خورشیدسپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

597 exosolar فراخورشیدی ، فرامنظومه شمسی ، بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

598 exoplanet سیاره فراخورشیدی ، سیاره فرامنظومه شمسی ، سیاره بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

599 stratosphere پوشَن سپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

600 oscillation لرزش ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

601 prototype گونه آغازین ، گونه نخستین ، گونه اولیه ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

602 expose رسوا کردن ، بی آبرو کردن ، افشاگری کردن

نور دادن
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

603 kingpin شاه مهره

سر دسته
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

604 no more دیگر نه ، نه دیگر ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

605 freaky خَفَن ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

606 bias گذر ، گذردهی ، سو دهی ، سوگیری ، گِرادهی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

607 through گذر ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

608 washout آب شستگی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

609 terminator [ستاره‌شناسی]

سایه مرز ، مرز روشنایی و سایه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

610 termination ته واژه ، پس واژه ، پس واژک ، پس هِجا ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

611 aberration آشفتگی ، کجی ، کج شدگی ، بهم ریختگی ، درهم شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

612 phase گذر ، گذار

دامنه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

613 amplification دامنه افزایی ، صدا افزایی ، سیگنال افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

614 dumping ارزان فروشی(مکارانه) ، زیر قیمت فروشی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

615 doping [ورزش]

نیرو افزایی ، زور افزایی ، توان افزایی
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

616 vortex گردابه ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

617 trans دو سو ، دو سوی ، هر دو سو ، هر دو سوی

برای نمونه transatlantic به معنی دو سوی آتلانتیک
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

618 omni فراگیر ، تمام ، کامل ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

619 hydroelectric آبی برقی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

620 flux شارش ، شاریدگی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

621 versus رویارو با ، رودرروی ، رودررو با ، روبروی ، روبرو با ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

622 existentialist هستی باور ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

623 inquiry بازپرسی

پرسشگری
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

624 ramp up افزایش ناگهانی/یکباره/آزمایشی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

625 ramp افزایش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

626 impasse فشار ، محدودیت ، محضوریت ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

627 Its none of my business به من چه ، به من ربطی ندارد ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

628 over here در اینجا ، ایناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

629 over there اوناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

630 late پایان ، پایانی ، در پایان ، انتهایی ، در انتها

برای نمونه late cretaceous به معنی کرتاسه پایانی ، در پایان کرتاسه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

631 robocop پلیس آهنی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

632 legoland سرزمین لگویی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

633 outsource برون سپاری ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

634 teal [رنگ]
آبی دودی ، آبیِ خاکستری ، آبی رو به خاکستری
سبز دودی ، سبزِ خاکستری ، سبز رو به خاکستری
سبزآبی
یشمی تیره/پررنگ
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

635 point of view نگرش ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

636 pragmatism کارکرد گرایی ، عملگرایی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

637 minion جِزقِله ، جزقلی ، فِسقِلی ، جِقِله ، جقلی ، شیطونک ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

638 baby on board [پیام هشدار پشت خودرو]

سرنشین بچه ، بچه سوار خودرو ، بچه در خودرو ، بچه توی خودرو
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

639 wizard [رایانه]

راهنما ، برنامه راهنما
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

640 fixture قطعه نگه دار ، قطعه نگه دارنده ، نشستگاه قطعه ، پایه نگهدارنده قطعه ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

641 symptom نشانگان ، نشانه‌ها ، مجموعه نشانه ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

642 symposium هم اندیشی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

643 grow up بالیدن ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

644 burst پِیاپی ، دنباله‌دار ، دنبال هم ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

645 bourgeois خرده سرمایه‌دار ، خرده مالک

بازاری خرده پا ، بازرگان خرده پا ، کاسب خرده پا
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

646 secular نادین مدار ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

647 non neutral نا خنثی ، درگیر ، غیر خلاص ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

648 come on [حالت دستوری و امری]

زود باش ، شتاب کن ، عجله کن
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

649 No way هیچگاه ، هیچ هنگام ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

650 poem سروده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

651 water resistant ضد آب ، آب ناپذیر ، آب نپذیر ، آب نگیر ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

652 mechanism کارکرد ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

653 mechanical ابزاری ، دستگاهی

کارکردی
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

654 holding company شرکت سهامدار عمده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

655 survey پایش ، نظارت ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

656 global گوی مانند ، گوی سان ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

657 freelancer آزادکار ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

658 fragmentation نایکپارچگی ، ناپیوستگی ، چند تکه شدگی ، چند پارگی ، چند پاره شدگی ، جدا جدا شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

659 resonance آهنگ افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

660 depleted uranium اورانیوم تهی شده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

661 forum میزگرد ، نشست

نشستگاه ، همایشگاه

تالار گفتگو ، انجمن گفتگو ، اتاق گفتگو
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

662 blood [در ترکیب]

هم خون ، تَنی
برای نمونه blood father به معنی پدر هم خون ، پدر تنی
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

663 almost کم و بیش ، کمابیش ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

664 rubber duck اردک پلاستیکی ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

665 disorder [پزشکی]

نارسایی ، بدکاری
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

666 hyper فرا ، بسیار ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

667 active کوشا

کارکردی
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

668 hyperactive پر جنب و جوش ، بیش فعال ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

669 cross platform چند بستر/ز یرساخت/ز یرساختار

بستر مشترک ، زیرساخت مشترک ، زیرساختار مشترک
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

670 cross action کار دربرابر ، اقدام دربرابر ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

671 cross هم گذر ، از هم گذر ، میان گذر ، از میان گذر

[در ترکیب]
چند ، مشترک
برای نمونه cross platform به معنی چند بستر ، چند زیرساخت ، بستر مشت ...
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

672 crossover [خودرو]

شاسی بلند کوچک ، شاسی بلند شهری
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

673 management گردانندگی ، رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

674 news feed خبررسانی ، خبرنمایی ، خوراک خبری ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

675 hash درهم ریزی ، به هم ریزی ١٣٩٦/٠٨/١٥
|

676 nougat نوقا ، گز نوقا ، شیرینی نوقا ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

677 marshmallow شیرینی خمیری ، شیرینی پُفی ، پُف نبات ، نبات پفی ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

678 jelly bean پاستیل ، آب نبات ژله‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

679 ice cream sandwich بستنی حصیری ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

680 eclair نون خامه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

681 doughnut پیراشکی حلقه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

682 prehistoric پیشا تاریخی ، پیش از تاریخ ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

683 cupcake کیک پیاله ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

684 notification هشدار ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

685 froyo ماست یخی ، ماست یخ زده

نام یکی از ویرایش‌ها و نسخه‌های سیستم عامل اندروید
١٣٩٦/٠٨/١٤
|

686 innovation نو آفرینی ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

687 ناشدنی نشدنی ، انجام نشدنی ، انجام ناپذیر ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

688 calculate اندازه‌گیری کردن ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

689 filament [ابزارهای نوری ]
رشته سیم‌پیچ ، سیم‌پیچ تابشی ، سیم‌پیچ فروزنده

[ابزارهای گرمایی]
سیم‌پیچ گرمایی ، سیم‌پیچ گرمایشی ، سیم‌پیچ گرم کننده
١٣٩٦/٠٨/١٤
|

690 redundant افزوده ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

691 survivor به جا مانده ، جان به در برده ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

692 legacy به جا گذاشته ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

693 here we go برو که رفتیم ، رفتیم که رفتیم ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

694 schema طرح واره ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

695 hypnotism خواب‏گری ، خواب‏وارگی ، خواب انگیزی ، خواب کردگی ، خواب القایی ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

696 linguistic زبانی ، زبان‌شناختی ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

697 site جایگاه ، پایگاه ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

698 uninterruptable پیوسته ، یکسره ، همیشگی ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

699 shuttle [هر نوع ابزار و ساخته]

رفت و برگشتی
١٣٩٦/٠٨/١٢
|

700 positive مثبت گرا ، مثبت اندیش ، خوش‌بین ١٣٩٦/٠٨/١١
|

701 negative منفی گرا ، منفی نگر ، بدبین ١٣٩٦/٠٨/١١
|

702 civilization شهری شدگی ، شهری گری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

703 mostly بیشتر اوقات ، در بیشتر اوقات ١٣٩٦/٠٨/١١
|

704 partly پاره ای ، بخشی

اندکی
١٣٩٦/٠٨/١١
|

705 alliance هم‌پیمان ، هم‌پیمانی ١٣٩٦/٠٨/١١
|

706 united مشترک ١٣٩٦/٠٨/١١
|

707 pairing جفت سازی ، جفت گذاری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

708 catalyst واکنش افزا ، واکنش آسانگر ، واکنش شتابنده ، واکنش تسریعگر ١٣٩٦/٠٨/١١
|

709 trailer [سینما و فیلم]

پیش نمایش
١٣٩٦/٠٨/١١
|

710 teaser پیام بازرگانی ، پیام بازرگانی نمایشی/تلویزیونی

آگهی نمایشی/تلویزیونی

[سینما]
پیش نمایش ، پیش پرده
١٣٩٦/٠٨/١١
|

711 stock exchange بازار سهام ١٣٩٦/٠٨/١١
|

712 dessert پس غذا ، پشت بند ١٣٩٦/٠٨/١١
|

713 کادر نیرو ، نیروها ، کارکنان ، دست اندرکاران

جعبه ، دوره ، دور بند ، دور گیر
١٣٩٦/٠٨/١١
|

714 stress فشار روانی

فشار آوا ، فشار صدا
١٣٩٦/٠٨/١١
|

715 accent گویش ، آوایش

آوافشار ، فشار آوا ، فشار صدا
١٣٩٦/٠٨/١١
|

716 تلفظ گویش ، آوایش ، به زبان آوری ، بر زبان آواری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

717 generator موتور برق ، برق ساز ١٣٩٦/٠٨/١١
|

718 power supply پشتیبان برق ، منبع برق ١٣٩٦/٠٨/١١
|

719 pronunciation گویش ، آوایش ١٣٩٦/٠٨/١١
|

720 genome ژنگان ، ژن گاه ، ژن نامه ، ژن نما

گنجینه ژنی ، مجموعه ژنی ، ذخیره‌گاه ژنی
١٣٩٦/٠٨/١١
|

721 corpus [زبان‌شناسی]

پیکره(زبانی) ، مجموعه(زبانی)
١٣٩٦/٠٨/١١
|

722 entry [واژه‌نامه و دیکشنری]

سَرواژه
١٣٩٦/٠٨/١١
|

723 tap [رایانه]

زبانه ، برگه ، سربرگ
١٣٩٦/٠٨/١١
|

724 potential توان ، توانایی ، توانمندی

[انرژی]
نهفته ، انباشته ، درونه ای ، نا آزاد ، نا رها ، نگه داشته ، درجا ، ذخیره
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

725 wafer [رایانه]

پولک سیلیکونی ، قرص سیلیکونی
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

726 edge technology فناوری در مرز ، فناوری بر لبه

فناوری پیشرو/پیشتاز/پیشگام/پیشاهنگ/پیشرفته
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

727 cutting edge پیشتاز ، پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

728 die [رایانه]

بستر ، بستر تراشه
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

729 landscape [رایانه]
افقی ، خوابیده ، به پهلو
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

730 WAN شبکه ناحیه پهناور ، شبکه منطقه پهناور ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

731 area گستره ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

732 haze ریزگرد ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

733 tangled پُر پیچ و خم ، پیچ و خم دار ، کَمَند ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

734 entanglement گیر کردگی ، گیر افتادگی

درهم تنیدگی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

735 hybrid دو کاره/کاربُرده/کاربردی/کارکردی
چند کاره/کاربرده/کاربردی/کارکردی

دوگانه ، دوتایی ، چندتایی

[خودرو]
دوگانه‌سوز
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

736 tourism گردش ، گشت ، گشت زنی ، گشت و گذار ، سیر و سیاحت ، سیر و سفر ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

737 application کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

738 dispenser انباره ، ظرف ، مخزن ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

739 multiplex همپارچگی
همپارچه سازی/شدگی/گری
همپارچه رسانی/فرستی/گسیلی

همراه سازی/شدگی/گری
همراه فرستی/گسیلی

همتافتگی ، همتافته سازی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

740 terminology واژگان ، اصطلاحات

واژگان شناسی ، اصطلاح شناسی

واژه‌گزینی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

741 rhythmic آهنگ دار ، آهنگین ، بانواخت ، نواخت دار ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

742 paleontology پارینه‌شناسی ، دیرینه‌شناسی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

743 paleo پیشین
پارینه
دیرین ، دیرینه
کهنه ، کهن
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

744 narration گفتار ، روایت ، روایت گری ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

745 datagram داده‌نما ، داده‌نگار ، داده‌نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

746 ideogram اندیشه نما ، اندیشه نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

747 folk بومی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

748 dye ماده رنگرزی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

749 decoration نمابندی ، نما آرایی ، نماپیرایی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

750 ceramics لعابینه

سرامیک شناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

751 billboard آگهی نما ، تابلوی آگهی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

752 achromatic بی فام ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

753 symbolism رمزگرایی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

754 cube کوبه ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

755 graphic نمایی ، نمایشی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

756 kiosk باجه ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

757 data sheet داده‌نما ، برگه داده(ها) ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

758 check Sheet برگه بررسی ، برگه تایید ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

759 idea آرمان ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

760 pastel رنگ گچی ، گچ‌رنگ ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

761 sketch پیش طرح ، طرح فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

762 stand up comedy نمایش شاد ایستاده/سرَپا/سرپایی

نمایش طنز ایستاده/سرپا/سرپایی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

763 portrait [رایانه]
ایستاده ، از درازا

[عکاسی]
رخ نما ، رخ نمایه ، نمای رخ ، رخ انداز ، رخ نگاره، چهره نما ، چهره نگاره
نمای ایستاده ، عکس ایستا ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

764 portable همراه ، جابجاشو ، جابجاشدنی ، جابجاپذیر ، جابجاکردنی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

765 constellation پیکره آسمانی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

766 tablet رایانه دستی تخت ، رایانه تخته‌ای ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

767 expression نمود ، نمودار شدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

768 expressionism نمودگرایی ، نمودارگری

حالت گرایی ، تجلی گرایی

آب و تاب نمایی

هیجان گرایی/نمایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

769 contrast رویارویی ، رویارو گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

770 storyboard داستان نما ، داستان نمای فیلم ، فیلمنامه تصویری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

771 figurative پیکره ای ، پیکرنما ، پیکر مانند

اندامه ای ، اندام نما ، اندام وار ، اندام مانند١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

772 museum نمایشگاه ، تماشاگه ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

773 comic strip داستان نمایشی دنباله‌دار ، داستان تصویری دنباله‌دار ، داستان نقاشی شده دنباله‌دار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

774 comic شاد ، بامزه ، جالب ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

775 rotary گردان ، پیچان ، پیچشی ، پیچ زَن ، چرخ زَن ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

776 accord [ آهنگ و موسیقی]
چند نُت نوازی ، چند نت هم نوازی ، هم نوازی چند نت

[ دستمزد و حقوق ]
کارانه ، امتیاز کار ماهانه ، امتیاز کارکرد ماهانه
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

777 trust ویژه سازی ، ویژه گرایی

انحصار ، انحصارگرایی

اقتدار ، اقتدارگرایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

778 influencer موثر ، بانفوذ ، نقش دار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

779 celebrity [اجتماعی،سیاسی]

چهره ، سرشناس ، پرآوازه ، نام آشنا
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

780 deforestation جنگل تباهی ، نابودی جنگل ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

781 overhead سربالا ، بر فراز ، رو سر ، رو سری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

782 playable نمایشی ، نمایش پذیر

پخشی ، پخش شدنی

اجرایی ، اجراشدنی ، اجراپذیر
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

783 sinter ته نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

784 escaping گریزان ، رو به فرار ، در حال گریختن ، در حال فرار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

785 mainstream رده اصلی ، رده عمده ، عمده ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

786 Pleiades [ستاره شناسی]

هفت خواهران
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

787 unbreakable نشکستنی ، ناشکستنی ، شکست ناپذیر

جدانشدنی ، جدا ناشدنی ، جدایی ناپذیر ، ناگسستنی ، گسست ناپذیر

ناشکافتنی ، شکاف ناپذیر
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

788 غنی سازی بارورسازی

توانمندسازی

ماده افزایی ، مواد افزایی ، مکمل افزایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

789 beauty salon آرایشگاه زیبایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

790 user interface نمای کاربری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

791 IMEI international mobile equipment identity

شناسه جهانی ابزار همراه(موبایل)
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

792 moral victory پیروزی اخلاقی ، پیروزی معنوی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

793 thermocoagulation لخته شدگی گرمایی ، دلمه شدگی گرمایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

794 unimaginative ناانگاشتی ، ناپنداشتی ، نا گمانی ، غیر خیالی ، غیر تخیلی ، غیر تصوری ، غیر حدسی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

795 caution هشدار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

796 enrichment بارورسازی

توانمندسازی

چگالی افزایی ، غلضت افزایی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

797 logistics آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی ، زمینه‌سازی

ساز و برگ
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

798 fertilization باروری ، بارورسازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

799 تدارکات آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی

ساز و برگ

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

800 fantasy خیال‌پردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

801 lithography [چاپ]
سنگ‌نگاری

[طراحی پردازنده رایانه]
الگونگاری ، طرح نگاری ، نقشه نگاری
چاپ الگو/طرح/نقشه

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

802 head up [نمایشگر]

بالا سر ، بالا سری
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

803 velociraptor [گونه‌ای از دایناسورها]

شکارگر چالاک/سرعتی

شکارچی چالاک/سرعتی

رباینده چالاک/سرعتی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

804 raptor شکارگر ، شکارچی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

805 صرفنظر نادیده انگاری ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

806 interaction سر و کار داری ، سر و کار داشتگی
همکاری ، همکاری دوسویه/دوطرفه
دوسو کاری ، دوسویه کاری ، کار دوسویه ، کار دوطرفه
کارکرد دوسویه/بینابینی
ر ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

807 action کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

808 socket [پردازنده رایانه]

پایه ، بستر ، نشیمنگاه ، جایگاه
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

809 bloody خونریزانه ، خونخوارانه ، خونخوارگرانه ، کشتارگرانه ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

810 issue واگذاری ، در دسترس گذاری ، در اختیار گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

811 تعامل سر و کار داری ، سر و کار داشتگی

همکاری ، دو سو کاری ، کار دو سویه

برخورد ، رفتار
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

812 tolerance تاب آوری

ایرادپذیری ، خطاپذیری

بازه پذیرش/مُجاز

دامنه پذیرش/مجاز
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

813 partitioning بخش‌بندی ، قسمت بندی

دیواره بندی ، تیغه گذاری
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

814 ankylosaurus سوسمار/مارمولک خمیده

سوسمار/مارمولک گوژپشت

سوسمار/مارمولک قوزی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

815 dinosaur سوسمار ترسناک ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

816 hatchback گوژپشت ، قوزی

[خودرو]
بی صندوق ، بدون صندوق(عقب)

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

817 archetype کهن الگو ، الگوی کهن

کهن نمونه ، نمونه کهن ، پیش نمونه
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

818 hooligan [فوتبال]

هوچی ، هوچی گر ، هوادارنما ، هوادار خرابکار ، هوادار شرور
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

819 propaganda سر و صدا ، سر و صدای بیهوده ، سر و صدا راه‌اندازی
غوغا ، غوغاگری ، غوغا راه‌اندازی
قیل و قال ، قیل و قال گری ، قیل و قال راه‌اندازی
هوچی گر ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

820 pantomime اَدابازی

نمایش اشاره ای

بازی بی‌گفتار/بی‌صدا

بازیگری بی‌گفتار/بی‌صدا
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

821 shaft راسته ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

822 relay بازپخشی ، بازپخش کننده

بازفرست ، بازفرستی ، بازفرستنده

رساننده ، باز رساننده
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

823 rating رده‌بندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

824 hovercraft هواناو ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

825 connecting rod دسته پیستون ، میل پیستون ، میله پیستون ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

826 ranking رده‌بندی ، دسته‌بندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

827 colony زیستگاه

گروه ، گروهه ، زیست گروه ، گروه زیستی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

828 pylon [هواپیما]

گیره ، پایه ، آویزه
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

829 suspension [خودرو]

زیربندی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

830 switching مدارگزینی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

831 agency بنگاه ، سازمان ، کارگزاری ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

832 platform کفه ، بستر ، زیرساخت ، زیرساختار ، زیربنا ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

833 underbody [خودرو]

زیر تنه ، زیر بدنه
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

834 steering فرمان گیری ، فرمان پذیری

رانش

هدایت پذیری
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

835 dashboard پیشانه ، پیشخوان

میز کار ، صفحه کار

[اینترنت و وب]
پنجره فرمان/داده ها/گزینه ها/تنظیمات
صفحه فرمان/داده ها/گزینه ها/تنظیمات
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

836 post نوشته ، پیام ، یادداشت ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

837 comment پیام ، یادداشت ، دیدگاه

بازنمایی ، بازنمود
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

838 custom دلخواه ، خود خواسته ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

839 streaming [ویدیو،فیلم،کلیپ اینترنتی]

نمایشی ، پخشی ، پخش شونده
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

840 reboot باز راه‌اندازی ، راه‌اندازی دوباره ، باز کاراندازی ، کاراندازی دوباره ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

841 reset برگشت ، بازگشت ، بازگردانی

باز آوری ، بازسازی ، بازگذاری ، دوباره گذاری ، دوباره قراردهی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

842 roll down پایین رو ، پایین پَر ، پایین افتان ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

843 pop up بیرون پَر ، بیرون‌زَن ، باز شو ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

844 correspondent سازگار

هم پیوند

همتا
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

845 roll up بالا رو ، بالا پَر ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

846 gallery نمایشگاه عکس/خودرو/هنری

کارگاه هنری/نمایشی

نگارخانه ، نگارکده ، نگارستان
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

847 opensource درون باز ، منبع باز ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

848 featured ویژه

نمایان ، برجسته

تاثیر گذار ، دارای نقش عمده
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

849 powered by انجام شده به کمک ، انجام شده توسط

راه‌انداز ی شده به کمک ، راه‌اندازی شده توسط
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

850 orphan بی سرپرست

بی پشتوانه ، بدون جایگاه
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

851 matchmaking جور درآوری ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

852 hub پخشگاه ، میان گاه ، پیوندگاه ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

853 phonics آواشناسی

شناخت آوا/صدا

دانش شناخت آوا/صدا
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

854 phonic آوایی ، آهنگی ، صدایی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

855 mobile همراه ، همراه شو ، همراه پذیر ، جابه‌جا شو ، جابه‌جا پذیر ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

856 self service خود یاری ، یاری به خود ، کمک به خود

خود پذیرایی ، پذیرایی از خود
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

857 driver راه‌انداز ، کارانداز

گرداننده ، سرپرست ، مسئول

[در ترکیب]
-ران ، -گردان ، -چرخان
برای نمونه device driver به معنی دستگاه‌ران ...
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

858 backup پشتیبانی ، کمکی ، جایگزین

پشتیبان‌گیری
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

859 stereo [صدا]

دوکاناله ، دوکانالی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

860 profile شناسه

ویژگی ، مشخصه ، مشخصات

حالت ، وضعیت

[صنعت و ساختمان]
قوطی آهنی/پلیمری
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

861 autism در خود ماندگی ، در خود فرورفتگی ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

862 jointless نا پیوند ، بی پیوند ، بدون پیوند ، جدا ، گسسته ، منفصل ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

863 responsibility رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

864 transition روند ، روند آهسته/آرام/تدریجی
روندی ، رونده
دگرگونی آهسته/آرام/تدریجی
آهسته گذر ، آهسته رو ، آهسته روند ، آهسته رونده
آرام گذر ، آرام رو
١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

865 stand alone خود ایستا ، خود بَسَنده ، خود وابسته ، به خود وابسته ، وابسته به خود ، ناوابسته ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

866 hitman آدمکش ، آدمکش مزدور

تبهکار ، جنایتکار
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

867 selfie خویش انداز , عکس خویش انداز ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

868 estabilishing پِی ریزی ، پایه ریزی ، بنیان گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

869 departure گسیل ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

870 aphelion بیشینه مداری‌‌ ، بیرون‌زدگی مداری ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

871 perihelion کمینه مداری ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

872 on board یکپارچه‌ ، همراه ، سر خود ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

873 spacecraft ناو فضایی ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

874 cruiser پیماینده ، پیمایشگر ، رونده ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

875 rover پیماینده ، پیمایشگر ، رونده

[در ترکیب]
-پیما ، -نورد ، -گرد ، -ران ، -رو
برای نمونه mars rover به معنی مریخ پیما، مریخ نورد ، مریخ گ ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

876 land cruiser زمین‌پیما ، زمین‌نورد ، زمین‌گرد ، زمین رو ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

877 lander زمین‌نشین ، سطح نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

878 parallax دیدگشت ، جایگشت ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

879 perspective فرادید ، فرانگاه ، فرانما ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

880 panorama سراسر نما

نمای سراسری/سرتاسری/فراگیر
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

881 surround سراسر ، سراسری ، سرتاسر ، سرتاسری ، فراگیر ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

882 pan [فیلمبرداری]

افق گرد ، افق گردی
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

883 عرضه واگذاری ، در دسترس گذاری ، نمایش دهی ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

884 release رونمایی ، نمایش

واگذاری ، در دسترس گذاری ، عرضه ، ارائه
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

885 studio اتاق نمایش

شرکت فیلم سازی
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

886 cyberspace رایاسپهر ، رایافضا ، فضای رایانه‌ای ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

887 custom made سفارشی ساز ، سفارشی ساخت ، سفارشی ساخته ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

888 undrestanding دریافت ، اندریافت ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

889 referendum نظرسنجی ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

890 ergonomy تَن کار سازگاری ، تن کار هماهنگی
انسان کار سازگاری ، انسان کار هماهنگی

دانش سازگاری کار با بدن انسان
دانش هماهنگی کار با بدن انسان
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

891 necrosis بافت تباهی

تباهی بافت ، نابودی بافت
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

892 stem cell بُن یاخته ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

893 budgeting هزینه‌گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

894 budget هزینه‌ ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

895 monitoring نمایشگری

بررسی

دیدزنی ، پایشگری ، زیر نظر گیری
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

896 schizophrenia روان پریشی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

897 paranoia بد اندیشی ، کج اندیشی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

898 sclerosis بافت سفت شدگی/سخت شدگی/ناکشسانی

سفت شدگی/سخت شدگی/ناکشسانی بافت
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

899 fibrosis کم بافت شدگی ، بافت خوردگی ، بافت خورده شدگی ، بافت رَفتگی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

900 Alzheimers مغز بافت تباهی ، نابودی بافت مغز ، زوال عقل ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

901 warcraft جنگ کاری ، جنگ سازی

جنگ ناو
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

902 analyze بررسی ، پایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

903 theater نمایش

تالار/سالن نمایش
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

904 cancel بر هم زدن ، بر هم خوردن ، کنار گذاشتن ، در نظر نگرفتن ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

905 array چینش ، چیدمان ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

906 brand نماد بازرگانی/تجاری/صنعتی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

907 showman نمایش گردان ، نمایش پرداز ، گرداننده نمایش ، مجری نمایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

908 comedy نمایش شاد ، نمایش طنز ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

909 comedian طنزنویس ،طنزپیشه ، طنزپرداز

بازیگر طنز ، هنرپیشه طنز
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

910 start up کاراندازی ، به کاراندازی ، به راه‌اندازی

[کار آفرینی]
نوپا ، تازه‌پا ، تازه‌کار
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

911 league دار و دسته ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

912 spam پیام الکترونیکی انبوه ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

913 on the go در راه

همراه ، هنگام جابجایی ، هنگام حرکت
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

914 hack [ رایانه ]

رخنه ، رخنه گری ، نفوذ ، نفوذگری
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

915 first things first پیش از /زودتر از/جلوتر از/قبل از/اول از همه

پیش از/ز ودتر از/جلوتر از/قبل از چیزهای دیگر

پیش از/ز ودتر از/جلوتر از/قبل از کارها ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

916 resolution [نمایشگر رایانه و تلویزیون]

خوانایی ، دقت نمایش ، جدانمایی

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

917 flashback [سینما و فیلم]

گذشته نما ، نمایش بخشی از گذشته در هنگام نمایش فیلم
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

918 forward [رایانه]

بازفرست ، بازفرستی ، دوباره فرستی
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

919 favourite دوست داشته

گزیده(شده) ، گزینش شده

پسندیده ، پسند شده ، پسند کرده ، مورد پسند
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

920 engaged درگیر(شده)

نامزد ، برگزیده(شده) ، گزیده(شده) ، گزینش شده

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

921 omni directional همه سو/سویه/سویی
چند سو/سویه/سویی

همه راستا/راستایی
چند راستا/راستایی

همه جهت/جهته/جهتی
چند جهت/جهته/جهتی
تمام ج ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

922 real time درجا ، در دَم ، همان دَم ، همان گاه ، فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

923 render [رایانه]
پرداخت ، پردازش
نماپردازی
نمایش بافت
بافت‌نمایی/پردازی/گذاری/پوشانی

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

924 nostalgia یادآور ، یادآورانه ، خاطره‌انگیز ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

925 charismatic گیرا ، کِشَنده ، جذاب ، جذب کننده ، جلب کننده ، جلب‌توجه کننده

اثرگذار ، تاثیرگذار
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

926 charisma گیرایش ، کشش ، کشندگی ، جلب ، جلب‌توجه

اثرگذاری ، تاثیرگذاری
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

927 leasing کرایه‌فروشی

فروش کرایه‌ای/اجاره‌ای/اعتباری
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

928 ballistics پرتاب شناسی ، دانش پرتاب ١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

929 ballistic پرتابی ، پرتابه ای ١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

930 hydraulics آب فشارشناسی

شاره نیروشناسی ، شاره فشارشناسی

١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

931 hydraulic آب فشاری

شاره نیرویی ، شاره فشاری
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

932 pneumatics باد نیروشناسی ، باد فشارشناسی

هوا نیروشناسی ، هوا فشارشناسی

گاز نیروشناسی ، گاز فشارشناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

933 pneumatic باد نیرویی ، باد فشاری

گاز نیرویی ، گازی فشاری

هوا فشاری
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

934 fulfillment انجام دهی ، انجام رسانی

پردازش سفارش ، واگذاری سفارش ، تحویل سفارش
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

935 commission کارگروه ، گروه کاری ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

936 appropriately به گونه شایسته/درخور/پسندیده

به طور شایسته/درخور/پسندیده
١٣٩٦/٠٨/٠١
|

937 overwhelming سرکوب کننده ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

938 infographics داده‌نگاری ، داده‌نمایی ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

939 origin آغاز ، آغازه ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

940 cross culture چند فرهنگی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

941 geostationary زمین ایستا ، زمین آهنگ ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

942 stationary مانا ، پایا ، بی جنبش ، بدون تکان ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

943 کذایی دروغین ، ناراست ، جعلی ، غیر واقعی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

944 adaptation هماهنگی ، همخوانی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

945 element بخش ، قسمت ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

946 presentation نشان دهی ، نمایش‌دهی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

947 presenting نشانگر ، نشان دهنده ، نمایشگر ، نمایش دهنده ، نمایانگر

ارائه‌دهنده
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

948 exhibitionist خودشیرین ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

949 demodulation جداسازی ، آزادسازی ، رهاسازی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

950 modulation بخش‌بندی

سوارسازی ، همراه سازی ، همراه فرستی

١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

951 module بخش ، یکانه ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

952 partially پاره ای ، اندکی ، بخشی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

953 benefit سود ، سودمندی ، فایده

امتیاز
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

954 recovery room اتاق هوش ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

955 recovery جان بخش ، جان بخشی ، زندگی بخش ، زندگی بخشی ، زنده سازی ، برگشت به زندگی ، بازگشت به زندگی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

956 authentication شناسایی ، شناسه‌نمایی ، شناسه‌سنجی ، هویت سنجی ، نمایش هویت

تایید ، احراز
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

957 identification شناسه ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

958 proxy دست‌نشانده ، گماشته ، جانشین ، نایب ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

959 proxy war جنگ نیابتی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

960 context نوشته ، نوشتار

شرایط ، حال و هوا
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

961 tuition دستمزد ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

962 sub فرو ، فرودست ، زیردست ، پایین دست

کنار ، کناری ، کناردست

زیرشاخه ، شاخه فرعی

فرعی
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

963 dispatch پخش بار /نیرو/برق

برق‌رسانی ، نیرو رسانی

پخش ، پخش سازی ، پخش کردن ، تقسیم

رساندن
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

964 multifactor چند عامل ، چند عاملی ، چند عامله ، عامل چندگانه ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

965 campaign [سیاست]

کارزار ، جنبش
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

966 lobby زد و بند ، زد و بند بازی ، ساخت و پاخت ، ساخت و پاخت کاری

گروه تحمیل ، گروه تحمیل رای
١٣٩٦/٠٧/٢٩
|

967 hernia بیرون زدگی ، بیرون‌رفتگی ، خارج شدگی

درآمدگی ، از جا درآمدگی ، دررفتگی ، از جا دررفتگی
١٣٩٦/٠٧/٢٩
|

968 injection ریزش ، پاشش

درون‌ریزی ، درون‌پاشی

سوخت ریزی ، سوخت پاشی
١٣٩٦/٠٧/٢٣
|

969 partner همکار ، همیار ، همراه ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

970 capturing ضبط ، تصویرگیری

گیراندازی

[در ترکیب]
-گیری ، -گیراندازی ، -سِتانی
برای نمونه electron capturing به معنی الکترون گیری ، الکتر ...
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

971 shale ماسه‌سنگ ، سنگ رُس ، سنگ رُسی ، لایه رس ، لایه رسی ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

972 organic زیستی

جانوری

طبیعی ، طبیعی ساز ، طبیعی ساخت ، طبیعی پرورد ، طبیعی کِشت ، طبیعی کاشت
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

973 modernism پیشرفت‌گرایی

پیشرفتگی ، پیشرفته‌شدگی
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

974 thats the way it is راهش اینه ، راهش همینه ، همین راهشه ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

975 drilling سوراخ‌زَنی ، سوراخ‌کَنی ، سوراخ‌کاری

[صنعت نفت]
چاه زَنی ، چاه کَنی ، حفاری ، حفاری چاه
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

976 popsicle آبنبات دسته چوبی

بستنی دسته چوبی

یخمَک ، نوشمَک یخی
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

977 crosstalk هم‌پوشانی ، روی هم افتادگی ، درهم رَوی ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

978 embedded درونی ، درون‌ساز ، درون‌ساخته ، درون‌سازی شده

جاساز ، جاساز شده ، جاسازی شده ، درون جاسازی شده ، درون کار گذاشته
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

979 crowdsourcing انبوه‌سپاری

گروه‌سپاری ، گروهی‌سپاری

جمع‌سپاری ، جمعی‌سپاری
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

980 organism جاندار ، زیست کننده ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

981 ecology زیستگاه شناسی ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

982 ecosystem زیستگاه ، زیست‌بوم ، محیط‌زیست ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

983 suburban کنار شهری ، پیراشهری ، پیرامون شهری ، دُور شهری ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

984 all over فراگیر ، همه‌گیر ، همه‌جا ، کلی ، کلاً ١٣٩٦/٠٧/١٧
|

985 endangered رو به نابودی ، در آستانه نابودی ، در مرز نابودی

در خطر ، در برابر خطر ، در آستانه خطر ، در مرز خطر

رو به انقراض ، در آستانه انقراض
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

986 bionics زیست‌سازه پژوهی
زیست‌ابزار شناسی/پژوهی
شناخت کاربرد زیست‌سازه/زیست‌ابزار
پژوهش کاربرد زیست‌سازه/زیست‌ابزار
شناخت کارکرد زیست‌سازه/زیست‌اب ...
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

987 hitch hike رایگان سواری ، مفت سواری

جابجایی به روش رایگان‌ سواری/مفت سواری

سفر به روش رایگان سواری/مفت سواری
١٣٩٦/٠٧/٠٢
|

988 walkman پخش همراه ١٣٩٦/٠٦/٢١
|