انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

ebitaheri

ebitaheri@gmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 prophet منادی ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

2 proliferation گسترش ، افزایش ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

3 peek نگاه یواشکی ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

4 falling اُفتان ، ریزان

رو به سرنگونی
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

5 fall فرو افتادن ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

6 down [رایانه]

از کار افتاده ، خراب ، از مدار خارج
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

7 rechargeable شارژی ، شارژپذیر ، شارژ شونده ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

8 laptop رو زانو(یی) ، رو پا(یی) ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

9 brah [خودمانی،عامیانه]
داداش ، اَخَوی

این واژه خودمانی تر و عامیانه تر از واژه bro هستش
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

10 haste makes waste [ضرب‌المثل]

عجله باعث خرابی می‌شود ، عجله باعث خرابکاری می‌شود
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

11 fun شادی ، لذت ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

12 patrol پایِش ، بازرسی ، نظارت ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

13 promotion پیش‌بَری ، پیش‌رانی

راه‌اندازی ، کاراندازی
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

14 fallout ریزش ، افت ، فرو افت ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

15 united یکپارچه ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

16 edge بَر لبه ، در مرز

[فناوری]
پیشرفته ، بسیار پیشرفته ، نوین ، جلودار ، پیشگام ، پیشتاز ، پیشاهنگ ، پیشرو
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

17 developing رو به پیشرفت ، پیش رونده ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

18 dismiss کنار گذاشتن/نهادن/افکندن

وا نهادن
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

19 total بی‌کم‌وکاست

تمام‌عیار
١٣٩٧/٠٦/١١
|

20 hold on [حالت دستوری و امری]

وایستا! ، به ایست!
١٣٩٧/٠٦/١١
|

21 gala شادمانی ، سرخوشی ، پایکوبی ، دست‌افشانی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

22 abuse کاربرد نادرست/نابجا/بد

استفاده بی‌مورد
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

23 under the impression that به خیال اینکه ، با خیال اینکه
به این خیال که ، با این خیال که
به گمان اینکه ، با گمان اینکه
به این گمان که ، با این گمان که
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

24 rider راننده ، سرنشین

[در ترکیب]
-ران ، -سوار
برای نمونه ghost rider به معنی روح‌سوار ، روح‌ران
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

25 flaming سوزان ، زبانه‌کِشان ، شعله‌کُنان ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

26 meter [در ترکیب]
-نما
برای نمونه barometer به معنی فشارنما
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

27 dispenser جا ، انباره ، ظرف ، مخزن

پخش کننده ، رساننده

[در ترکیب]
-ریز ، -رسان ، -پخش ، -پخش کُن ، - فِرِست
برای نمونه water dispenser به م ...
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

28 match هماهنگ ، هماهنگی
همخوان ، همخوانی
سازگار ، سازگاری
جفت‌وجور ، جفت‌وجوری

[در حالت مقایسه دو یا چند شخص با هم]
اندازه کسی بودن ، در ...
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

29 tip سَرِه

فراز
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

30 fraction [سیاست]

گروه(سیاسی) ، فراکسیون
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

31 frequently هِی ، هَمَش

پُر ، پرشمار ، بسیار ، بَسی ، افزون ، زیاد

پِیاپِی ، پیوسته ، پشت هم ، پشت سر هم ، همیشه ، همواره ، یکسره ، یکدم ، بی اَمان
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

32 colostomy روده‌بُری ، روده‌بَرداری ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

33 strategy چاره

رویکرد
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

34 surf [اینترنت و وب]

گشت ، گشت‌وگذار ، گشت‌زنی ، پرسه‌زنی ، زمان‌گذرانی(در) ، زمان‌سپری(در) ، زمان سپرانی(در)
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

35 facility داشته ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

36 shopaholic عشقِ خرید ، خوره خرید ، دیوانه خرید ، شیفته خرید ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

37 climb کوه‌نوردی ، بالاروی از کوه ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

38 outline دُور تا دُور ، دُور و بَر ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

39 nominal نمایی ، نمادی ، نمادینه، نمایشی ، نمودی ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

40 conveyor جابجاگر

تسمه نواری/رونده
خط نواری/تسمه‌ای/رونده

نوار جابجایی/جابجاگر/رساننده/ترابر
تسمه جابجایی/جابجاگر/رساننده/ترابر
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

41 gigantic هیولایی ، هیولاوار ، هیولاسان ، هیولامانند ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

42 durable دیرپا ، پایدار ، ماندگار ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

43 predictably برابرِ پیشبینی ، برابر با پیشبینی ، بر پایه پیشبینی ، مطابق پیشبینی ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

44 career مسیر زندگی/زندگانی

سپری کردن زندگی/زندگانی
زندگی سپری/سپرانی
زندگانی سپری/سپرانی
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

45 breathtaking نفس بُر ، نفس بندآور ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

46 lift برداشت ، بالابَری

[وزنه‌برداری]
برداشت وزنه ، بالای سر بردن
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

47 moulding قالب‌زَنی ، قالب‌گذاری ، در قالب‌گذاری ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

48 at the end در پایان ، در فرجام ، در انتها ، در آخر ، آخرسَر ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

49 monument یادمان ، بنای یادمان

اثرِ یادمان/یادبود/یادواره/یادگاری
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

50 preference خواسته

گرایش ، تمایل
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

51 about to نزدیک به ، رو به ، در آغاز ، در شروع ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

52 trigger فرمان‌گر ، فرمان‌دهنده

راه‌انداز ، کارانداز ، آغاز کننده ، فعال‌گر ، فعال کننده
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

53 human being آدمی‌زاد ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

54 hold چیره بودن ، مسلط بودن ، تسلط داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

55 hegemony چیره‌دستی ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

56 miserable بینوا ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

57 proficiency چیره‌دستی ، کارشناسی ، کارآمدی ، کارکشتگی ، کاربلدی، بلدیت ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

58 arid [میوه]

گس
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

59 reign فرمان راندن ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

60 friendly با دوستی ، با مهربانی ، مهربانانه

[در ترکیب]
-دوست ، -پسند ، -گرا ، -راستا
برای نمونه user friendly به معنی کاربر دوست ، کاربر پسند ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

61 revenant باز آمده

از گور برآمده ، گور برخاسته
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

62 silencing خُفتگی ، از کار افتادگی ، خاموش شدگی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

63 aching دردکُنان ، دردکِشان ، درددار ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

64 maleficent بد سرشت ، بد نهاد ، بد ذات ، بد طینت ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

65 on call هشیار ، آگاه ، آماده ، آماده کار ، آماده به کار ، آماده پاسخ ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

66 and so on و مانند این ، و مانند اینها
و همینگونه تا پایان/تا آخر ، و همینطور تا پایان/تا آخر
و دیگر چیزها ، و چیزهای دیگر
و دیگر نمونه‌ها ، و نمونه‌ه ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

67 dependent on در گرو ، بسته به ، در پیوند(با) ، گره خورده با ، در ارتباط(با) ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

68 on رو به
رو به جلو
سرگرم ، سرگرم کار ، در حال کار
رو به پیشرفت ، در حال پیشرفت
در گذر ، در جریان
در دست کار ، در دست انجام ، رو به انجام ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

69 regulation اندازه‌گذاری ، اندازه‌دهی ، اندازه‌سازی

قانون‌گذاری ، قانونمندسازی
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

70 untouchable دست‌نیافتنی ، دسترس‌ناپذیر ، دسترسی‌ناپذیر

چیره‌ناپذیر ، تسخیرناپذیر
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

71 origin برآمدن(از) ، برگرفتن(از) ، ریشه گرفتن(از) ، برخاستن(از) ، نشات گرفتن(از) ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

72 genesis آفرینش

ریشه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

73 with thanks با سپاس(از) ، با تشکر(از) ، با قدردانی(از) ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

74 have a good time [حالت مصدری]
خوش گذراندن

[حالت امری]
خوش بگذرد ، خوش بگذرانید
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

75 Look a birdie [برای جلب توجه و جمع کردن حواس بچه]

جوجو رو نگاه ، جوجه را نگاه کن
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

76 Watch a birdie [برای جلب توجه و جمع کردن حواس بچه]

جوجو رو نگاه ، جوجه را نگاه کن
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

77 keep out دوری کردن از ...

از ... دوری کردن
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

78 vision نگاه ، دورنما ، فرادید ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

79 in case of هنگام ، در هنگام ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

80 hemorrhoid خونریزی مقعدی ، خونریزی دیواره مقعد ، درد و وَرَم رگ‌های دیواره مقعد ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

81 judgement دادگری ، دادوَرزی ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

82 superposition اَبَرجای‌گُزیدگی ، ابر برهم‌نهی ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

83 mobility جابجاپذیری ، جابجایی‌پذیری ، جنبش‌پذیری ، تحرک پذیری ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

84 boosting توان‌افزایی ، افزایش توان

نیرو افزایی ، افزایش نیرو
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

85 booster پرتابگر

پرتاب‌افزا

کمک پرتاب/پرتابگر
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

86 demagnetize آهنربا زُدایی کردن ، مغناطیس‌زدایی کردن
زدودن حالت آهنربایی/مغناطیسی
نابود کردن حالت آهنربایی/مغناطیسی
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

87 overclock [رایانه]

کارکردافزایی ، افزایش کارکرد
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

88 notify هشدار دادن ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

89 spammer هرزنامه‌فرست ، فرستنده هرزنامه ، ارسال کننده هرزنامه ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

90 routing راه‌دهی ، مسیردهی ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

91 jellyfish ژله ماهی ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

92 away به دور ، به دور از

به کنار ، به کنار از
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

93 by the time تا ، تا هنگامِ ، تا هنگامیکه ، تا آنگاه(که) ، تا آن هنگام(که)

پیش از (اینکه) ، تا پیش از (اینکه)
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

94 catcher [بازی بیسبال]

توپ گیر ، بازیکن گیرنده توپ
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

95 distributed پخش(شده) ، پراکنده(شده) ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

96 habitant بومی ، پاگیر(جایی) ، اهل(جایی) ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

97 rightful راستین ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

98 it's kind of you لطف شماست ، این لطف شماست ، این از لطف شماست ، لطف شما را می‌رساند ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

99 lensing همگرا شدگی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

100 lineman مامور خط
خط نگهدار
مامور خط نگهدار
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

101 divided by [ریاضیات]

بَر ، بر روی ، بخش بر
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

102 how به چگونه ، به چگونه‌ای ، به چه روشی ، با چه روشی ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

103 anyway به هر روی ، با همه اینها ، از اینها گذشته ، از همه اینها گذشته ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

104 powered با نیروی ، با توان ، با قدرت
به کمک ، با کمک ، با پشتیبانی ، با حمایت
نیرو گرفته(از) ، توان گرفته(از)
ساخته شده(از) ، پدید آمده(از)
برگرف ...
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

105 flaring [پالایشگاه و نفت و گاز]

گازسوزی ، گازسوزانی
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

106 my baby جانم ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

107 convertibility دگرگونی پذیری ، تبدیل پذیری ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

108 crater کاسه آتشفشان ، کاسه آتشفشانی

گودال ، گودال برخورد(ی) ، گودال برخورد شهاب‌سنگ
١٣٩٧/٠٤/٢١
|

109 refund باز سرمایه‌گذاری ، سرمایه‌گذاری دوباره ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

110 couchsurfing مهمان‌گردی ، مهمان‌گردشگری ، مهمان گشت‌وگذاری ، مهمان سفری ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

111 look like مانند بودن ، همانند بودن ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

112 undeveloped ناپیشرفته ، پیشرفت نکرده ، پَس‌افتاده ، عقب مانده ، عقب افتاده ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

113 glimpse نگاه کوتاه ، نگاه تند و تیز ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

114 jet lag پرواز زدگی ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

115 dumping بازارشکنی
ارزان‌فروشی(مکارانه)
زیرِ قیمت فروشی
١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

116 farcry فریاد رَسا ، فریاد دوررَس ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

117 avant garde پیشاهنگ ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

118 waxing موم‌زَنی ، موم‌اندازی

واکس‌زنی
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

119 epilation [آرایش]
مو کَنی ، موبَرداری
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

120 threading [آرایش]
بنداندازی
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

121 acquisition دریافت ، دستیابی ، گرفت

گردآوری
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

122 public service خدمات همگانی ، خدمات فراگیر ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

123 monosaccharide [شیمی ، زیست‌شناسی]
تک قندی
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

124 enantiomer [شیمی ، زیست‌شناسی]
پادهمسان‌پار
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

125 diastereomer میان‌فضاپار ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

126 shiny رخشان ، تابناک ، درخشنده ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

127 run [رنگ‌آمیزی و نقاشی]
شُره ، شُره داشتن
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

128 primer پیش‌رنگ ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

129 modifier کاهنده ، کاهش دهنده ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

130 antiwear ضد خوردگی ، ضد سایش ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

131 are you kidding me سَر به سَرم میذاری؟

شوخی میکنی(با من)؟ ، شوخیت گرفته با من؟

منو دست میندازی؟ ، دستم میندازی؟
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

132 unexpectedness ناگهانی ، ناخواستگی ، سرزدگی ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

133 long lasting دیرپا ، پایدار ، ماندگار ، پُر عُمر ، با عمر ، با دوام ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

134 all at once ناگاه ، به ناگاه ، به ناگهان ، یکهو ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

135 same here و/نیز/هم همچنین
همین‌گونه ، و/نیز/هم همین‌گونه
به همین‌گونه ، و/نیز/هم به همین‌گونه
بدین‌گونه ، و/نیز/هم بدین‌گونه
همین‌جور ، و/نیز/هم هم ...
١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

136 regolith سنگ‌پوشه ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

137 cohabitation هم باشی ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

138 summit نشست سران ، دیدار سران ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

139 Its not for nothing that الکی نیست که ، برای هیچی نیست که ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

140 demoulding قالب‌زُدایی ، قالب‌گشایی ، قالب‌درآوری ، از قالب درآوری ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

141 اکتسابی گرفتنی ، به دست آوردنی
آموزشی ، آموختنی ، فراگرفتنی
دریافتی ، اَندریافتی ، دریافتنی
حاصل شدنی
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

142 parameter اندازه ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

143 induction [برق و الکترونیک]
دراَندازی ، دراَندازش ، دراَنداختگی ، انگیختگی ، واداشتگی
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

144 pleiotropism چند نِمودی ، چند نمودگری ، چند نمودگرایی ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

145 pleiotropy چند نمودی ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

146 tomography لایه‌نگاری ، عکس‌برداری لایه‌ای ١٣٩٧/٠٣/١٦
|

147 bumblebee زنبور گاوی ١٣٩٧/٠٣/١٦
|

148 a few یک چندتایی ، یه چندتایی ١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

149 triceratops [گونه‌ای از دایناسور]

سَر سه شاخ ، کَله سه شاخ
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

150 cryptozoology نهان‌جاندارشناسی ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

151 tit for tat این به جای آن ، این در برابر آن ، این به عوض آن ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

152 power bank شارژ همراه ، شارژر همراه ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

153 conglomerate خوشه ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

154 hologram فرانما ، فرانگار ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

155 viral [اینترنت]

داغ
١٣٩٧/٠٢/١٥
|

156 scrolling لغزش ١٣٩٧/٠٢/١١
|

157 docking [فضا]

پیوند ، پیوست ، پهلوگیری
١٣٩٧/٠٢/١٠
|

158 epipaleolithic فراپارینه سنگی ١٣٩٧/٠١/١٣
|

159 spectral شبح وار ١٣٩٧/٠١/١٠
|

160 endochondral درون‌غضروفی ١٣٩٦/١٢/٢٨
|

161 ossification استخوان‌سازی ١٣٩٦/١٢/٢٨
|

162 breaking news خبر/اخبار جنجالی

خبر/اخبار داغ

خبر/اخبار فوری
١٣٩٦/١٢/٢٢
|

163 donation کمکِ هزینه‌ای/پولی/مالی
کمک‌رسانیِ هزینه‌ای/پولی/مالی
پشتیبانی هزینه‌ای/پولی/مالی
حمایت هزینه‌ای/پولی/مالی
١٣٩٦/١٢/٢٢
|

164 feminism برابرگرایی حقوق زن با مرد/زنان با مردان
برابرگرایی حقوقی زن با مرد/زنان با مردان

برابری حقوق زن با مرد/زنان با مردان
برابری حقوقی زن با ...
١٣٩٦/١٢/١٨
|

165 insider افشاگر ١٣٩٦/١٢/١٦
|

166 conductor [تلویزیون و رادیو]

برنامه‌ریز ، برنامه‌چین ، برنامه‌گذار
١٣٩٦/١٢/١٦
|

167 monopoly ویژه‌شدگی ، تک قطبی ١٣٩٦/١٢/١٤
|

168 schematic نمایی ، نمایه‌ای ، نمایشی ، الگویی ١٣٩٦/١٢/١٠
|

169 cheap [فیلم یا هنر]

بی‌ارزش ، پیش پا افتاده ، کم مایه ، بُنجُل
١٣٩٦/١٢/٠٤
|

170 cryptocurrency رمز ارز ، ارز رمزگذاری شده ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

171 asymmetric ناهمسان ، نامانند ، ناهمانند ١٣٩٦/١٢/٠١
|

172 author پدیدآور ، پدیدآورنده ١٣٩٦/١٢/٠١
|

173 armature [برق]

هسته سیم‌پیچی شده ، محور سیم‌پیچی شده
١٣٩٦/١٢/٠١
|

174 adventitious رویدادی ، رخدادی ، پیشبینی نشده

[گیاه‌شناسی]
ناجور ، ریشه و جوانه ناجور ، ریشه و جوانه نابجا روییده

١٣٩٦/١٢/٠١
|

175 administration گردانندگی ، رسیدگی ، کاردانی ١٣٩٦/١٢/٠١
|

176 appendix پِی افزود

[پزشکی]
روده کور ، فزون روده

١٣٩٦/١٢/٠١
|

177 abruption گُسست ١٣٩٦/١٢/٠١
|

178 apartheid جدا زیستی ، جدا نژادی ١٣٩٦/١٢/٠١
|

179 appointment دیدار ، جای دیدار ، قرار دیدار ، وعده‌گاه ١٣٩٦/١٢/٠١
|

180 logging گزارش‌گیری ، گزارش‌نویسی ، گزارش‌بَرداری ، گزارش‌دهی ١٣٩٦/١١/٢٥
|

181 leading [آمار و اقتصاد]

پیش‌نگر
١٣٩٦/١١/١٨
|

182 departed جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/١١/١٢
|

183 drain [الکترونیک و برق]

جریان‌کِشی ، جریان کشیدن
١٣٩٦/١١/١١
|

184 covered با پشتوانه ، پشتوانه‌دار ، پپشتیبانی شده ١٣٩٦/١١/١٠
|

185 ahead پیش رو ، در پیش ، در پیش رو ، فرارو

[حالت دستوری و امری]
به پیش

١٣٩٦/١١/١٠
|

186 brute force [نوعی روش کشف رمز در رایانه و شبکه]

جستجوی فراگیر
١٣٩٦/١١/٠٦
|

187 canalization سو دهی ، خط دهی ، جهت دهی ١٣٩٦/١١/٠٤
|

188 as you wish [اصطلاح]
هر جور(که)دوست داری ، هر جور( که) می‌خواهی ، هر جور(که)میل شماست ، هر جور(که)دلت میخواهد
١٣٩٦/١١/٠٣
|

189 binding پیوند ، بستگی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

190 nucleosynthesis [فیزیک ، شیمی]

هسته‌زایی ، هسته‌سازی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

191 aspect نمای دیداری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

192 lithification سنگ‌سازی ، سنگی شدگی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

193 eukaryote [زیست‌شناسی]

هسته‌نما
١٣٩٦/١١/٠٣
|

194 archaea /aːrˈkiːə/
[زیست‌شناسی]

باستانیان ، دیرینه‌گان

ریزجانداران باستانی/دیرینه/کهن
١٣٩٦/١١/٠٣
|

195 bioarchaeology زیست باستان‌شناسی ، باستان‌شناسی زیستی

زیست دیرینه‌شناسی ، دیرینه‌شناسی زیستی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

196 agnosticism ندانم گری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

197 take it easy [اصطلاح]

بی‌خیال‌ ، بی‌خیالش ، بی‌خیال اون ، راحت باش
١٣٩٦/١١/٠٣
|

198 uncommon نافراگیر ، نایاب ١٣٩٦/١١/٠٣
|

199 tectonic زمین‌ساختاره ١٣٩٦/١١/٠٣
|

200 coloring رنگ‌کاری ، رنگ‌رزی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

201 zombie مُرده‌نما ١٣٩٦/١١/٠٣
|

202 tagging برچسب‌گذاری ، برچسب‌دهی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

203 misbehaving بدرفتاری ، کج‌رفتاری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

204 allometric دگر اندازه ١٣٩٦/١١/٠٣
|

205 probiotic پُر ریز مغذی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

206 coking [معدن]

کُک سازی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

207 sealed کیپ ، هواگیر ، هواگیری شده ، درزگیری شده ، دربندی شده ١٣٩٦/١١/٠٣
|

208 chip [فوتبال]

ضربه نوک پا
١٣٩٦/١١/٠٣
|

209 shotgun تفنگ ساچمه پران ١٣٩٦/١١/٠٣
|

210 bioluminance زیست تاب ١٣٩٦/١١/٠٣
|

211 by با کمک ١٣٩٦/١١/٠٣
|

212 intercooler [خودرو]

خنک‌کننده درونی ، خنک‌کننده درون موتوری
١٣٩٦/١١/٠٣
|

213 magentar [ستاره‌شناسی]

ستاره مغناطیسی ، مغناط اختر
١٣٩٦/١١/٠٣
|

214 porky چاقالو ، خپل ١٣٩٦/١١/٠٣
|

215 uniformism همسان‌گرایی ، همسان‌باوری ، همسان‌انگاری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

216 choir همنوازان ، گروه همنوازان ١٣٩٦/١١/٠٣
|

217 membrane پرده پوست ١٣٩٦/١١/٠٣
|

218 interoperability [رایانه و مخابرات]

هم کارکردپذیری ، کارکردپذیری مشترک ، کارکردپذیری بینابینی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

219 peer مانند ١٣٩٦/١١/٠٣
|

220 scramble [هواپیمایی]
تُند خیزی ، تُند برخاست ، برخاست تند/سریع هواپیما

هشدار تندخیزی هواپیما ، هشدار برخاست تند/سریع هواپیما
١٣٩٦/١١/٠٣
|

221 rally خودرو رانی(استقامتی)

خودروپیمایی(استقامتی)

راهپیمایی(استقامتی) با خودرو
١٣٩٦/١١/٠٣
|

222 paradox ناسازگاری ، ناسازنما ١٣٩٦/١١/٠٣
|

223 PCB [رایانه]

صفحه مدار چاپی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

224 stand off دور ایستا ١٣٩٦/١١/٠٣
|

225 snowmobile خودروی برفی ، ماشین برفی ، موتور برفی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

226 free climbing آزادنوردی ، صعود بدون وسایل حفاظتی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

227 deadline سَرآمد ، تمام‌شد ١٣٩٦/١١/٠٣
|

228 non stop پیوسته ، دمادم ، یکدم ١٣٩٦/١١/٠٣
|

229 tower climber برج‌نورد ، دکل‌نورد ١٣٩٦/١١/٠٣
|

230 traverse [کوه‌نوردی]

پَهناگذر ، پهناگذری
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

231 thriller [فیلم ، داستان ...] پلیسی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

232 feeder [صنعت]
قطعه‌رسان ، قطعه‌گذار ، قطعه‌ پُرکن
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

233 ride گردش سواری ، سوارگردی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

234 cover روتختی ، ملافه

روپوش
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

235 slipper نعلین ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

236 spotty پر لک ، پر از لک ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

237 tycoon کلان سرمایه‌دار ، سرمایه‌دار بزرگ/کلان

خر پول ، خر مایه ، کله‌گنده ، پولدار کله‌گنده
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

238 all terrain همه جا ، همه جایی

همه جا رو
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

239 canal راه آب ، گذرگاه آبی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

240 breaking افسارگسیخته

جنجالی
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

241 ex vivo برون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

242 in vivo درون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

243 trickle قطره چکاندن ١٣٩٦/١٠/١١
|

244 last به درازا انجامیدن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

245 tectonic زمین‌ساختار ، زمین‌ساختاری ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

246 tectonics زمین‌ساخت شناسی ، زمین‌ساختارشناسی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

247 systematic ساختاری ، ساختار یافته ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

248 resume کارنامه ، کارنامه کاری ، پیشینه کاری ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

249 earthing زمین‌سازی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

250 POS point of sale

جایگاه فروش ، دستگاه کارت‌خوان
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

251 acronym سَرواژه ، کوتاه‌واژه ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

252 plate کفه ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

253 shop سالن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

254 assemble سرهم بندی ، سرهم سازی ، سوارسازی ، کنار هم گذاری ، مونتاژ ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

255 matched جفت و جور ، جفت و جور شده

سازگار ، هماهنگ ، همسان
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

256 joker شیطونک ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

257 robotic روباتی ، روبات‌مانند

روبات‌کارکرد ، با کارکرد روبات ، با کمک روبات
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

258 waterspout تنوره آبی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

259 insurgent قانون‌شکن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

260 استیضاح بازخواست ، بازخواهی ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

261 installation سازه ، سازه‌ها ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

262 premium برتر ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

263 by به کمک ، به دست

از راه ، به روش

به واسطه
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

264 keylogger [رایانه]

کلیدنگار ، نوعی برنامه جاسوسی رایانه‌ای که کلیدهای فشار داده شده صفحه‌کلید را به سازنده برنامه گزارش می‌دهد
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

265 inbound درون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

266 outbound برون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

267 sight دیدار ، برخورد دیداری ، مشاهده ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

268 unforgiven نابخشوده ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

269 Archaeopteryx [گونه‌ای از دایناسورهای پرنده]

کهن‌بال ، باستانی‌بال، دیرینه‌بال
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

270 furcula چنگالَک ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

271 breakthrough دستاورد ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

272 hovering هوا ایستایی ، هواشناوری ، شناور در هوا

پروازِ ایستا/درجا

ایستا پروازی ، درجا پروازی
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

273 trench دراز گودال ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

274 headrest پشت سری ، راحتی سر ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

275 bold برجسته

تو پُر
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

276 stall [هوانوردی]

واماندگی ، درجازدگی
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

277 backbone ستون مهره‌ها

پایه ، بستر ، زیرساختار
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

278 after burner [هواپیمایی]

پس سوز
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

279 meditation تامل ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

280 as در نقش ، به نقش ، با نقش ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

281 to رو به ، روی سخن با ، خطاب به ، معطوف به ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

282 sinking غرق‌شدگی ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

283 CNC ماشین‌کاری رایانه‌ای ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

284 renewable بازیافتی ، بازیافتنی ، بازیافت پذیر ، بازیافت شدنی

نو پذیر ، نو شدنی

جایگزین
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

285 uncertainty گُنگی ، ناآشکاری ، ابهام ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

286 for example بعنوان نمونه ، بعنوان مثال ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

287 figured ریخت گرفته ، ریخت دار ، دارای ریخت

فیگور گرفته ، فیگور دار ، دارای فیگور
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

288 service کارکرد ، کارکردی ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

289 therefore پس ، برای همین ، بدین منظور ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

290 agreeable دلنشین ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

291 modular بخش بخش ، چند بخش ، چند تکه ، چند ساختار ، چند ساختاری

ساختار یافته ، ساختارپذیر
١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

292 aerosol هوا ذرات ، ذرات هوایی ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

293 raving پرجوش و خروش ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

294 blackman مرد سیاه‌پوش ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

295 beast زشت ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

296 swap جابجایی

دست به دست کردن/شدن
از این دست به آن دست دادن
این دست آن دست شدن
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

297 venture خطرپذیر ، پرخطر ، ریسک‌پذیر ، پر ریسک

سرمایه‌گذاری خطرپذیر/پرخطر/ریسک‌پذیر/پر ریسک
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

298 flutter لرزش خمشی ، لرزش پیچشی ١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

299 transportability تَرابُردپذیری

جابجاپذیری ، جابجایی‌پذیری
جابجایافتگی ، جابجایی‌یافتگی
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

300 layout چینش ، چیدمان

آرایه‌بندی

نمابندی
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

301 unibody یکپارچه

تک‌بدنه
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

302 booth باجه ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

303 mise en scene نمابندی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

304 capture ربودن ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

305 directory [رایانه] شاخه ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

306 passenger رهگذر

سوار

[خودرو]
پشت صندلی ، پشتیِ صندلی عقب
١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

307 upcoming فرا رو ، فرارس ، فرارسنده ، پیش رو ، در پیش رو ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

308 homoerectus انسان ایستاده ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

309 homosapien انسان خردمند/خردورز/اندیشمند/متفکر ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

310 IVF باروری در لوله آزمایش ، بارورسازی در لوله آزمایش ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

311 colonoscopy روده‌نمایی ، روده‌بینی ، روده‌نگاری

نمایش درون روده ، دیدن درون روده
١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

312 resident evil اهریمن ماندگار ، اهریمن پایدار ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

313 evil اهریمن ، اهرمن ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

314 resident پایا ، پایدار ، پابرجا ، مانا ، همیشگی ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

315 dive شیرجه زدن ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

316 rise بَردمیدن ، بَر زدن ، سَر برآوردن ، فراز آمدن

بَر آسمان شدن ، به آسمان پریدن ، به آسمان رفتن ، سر به آسمان گذاشتن
١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

317 allotrope دگر ریخت ، دگر ساختار ، دگر شکل ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

318 hagfish عجوزه ماهی ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

319 finding پِیِ ، در پی ، جست‌وجویِ ، در جست‌وجوی ، دنبالِ ، به دنبال ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

320 wolverine گرگ‌نَما ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

321 coffee mate شیرِ قهوه ، همراه قهوه ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

322 promote پیشرفت ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

323 diary یادداشت روزانه ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

324 exposure نورگیری

در برابر نور گذاشتن
١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

325 datafication داده‌سازی ، داده‌ای سازی ١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

326 objective دیداری ، نمایشی

نمودی ، نمود یافته ، نمادی

چشمی

تماشایی
١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

327 Informatics داده‌ورزی ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

328 role playing نقش‌آفرینی ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

329 supercharger پُرخوران ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

330 turbocharger پُرخوران ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

331 long term دراز هنگام ، طولانی مدت ١٣٩٦/٠٩/١١
|

332 delivery واگذاری ١٣٩٦/٠٩/١١
|

333 maneuver بازی ، بازیکَرد ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

334 libration [ستاره‌شناسی،درباره قمر زمین]

رُخ‌گردی
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

335 conjunction [ستاره‌شناسی]

هم‌ایستایی ، هم‌نشینی ، نزدیکی ظاهری
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

336 wanted پیگرد ، در پیگرد ، در دست پیگرد

در تعقیب ، در دست تعقیب
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

337 misfire شکست ، ناکامیابی ، نافرجامی

[نظامی]
شلیک/آتش نافرجام
آتش‌گیری نابجا/نابهنگام/نادرست

[سوخت موتور]
ناسوزی ، بدسوزی
نادرست/نا ...
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

338 probiotic زیست سرشار ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

339 ransomware باج‌افزار ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

340 politics کار سیاسی ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

341 nocebo زهرنما ، شبه زهر ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

342 avenger کینه‌جو ، کینه‌توز ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

343 cryonics سرمازیستی ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

344 shutdown بستن

[رایانه]

خاموش‌سازی ، از کار اندازی
١٣٩٦/٠٩/٠٦
|

345 red shift [ستاره‌شناسی]

سرخ‌گرایی ، جابجایی سرخ ، جابجایی به سرخ
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

346 snack bar میان‌وعده فروشی ، تنقلات فروشی

فروشگاه میان‌وعده ، فروشگاه تنقلات
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

347 beam باریکه

[چیزی که تابش شده]
تابه
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

348 ripple شکنج

موجَک
١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

349 snack میان وعده ١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

350 fertile بارده ، سرسبز ١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

351 reproduction زادآوری ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

352 conversion گرایش ، گرایش‌یافتگی ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

353 camp اقامتگاه ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

354 refugee پناهجو ١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

355 express تُندپیما

پر شتاب
١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

356 osteophyte خار استخوان ١٣٩٦/٠٩/٠٢
|

357 osteoarthritis [بیماری]

ساییدگی مفصل ، ساییدگی استخوان
١٣٩٦/٠٩/٠٢
|

358 stamina ماندگاری ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

359 flagship پرچم‌دار ، پیشرو ، جلودار

چشم‌وچراغ
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

360 portfolio سبد سهام ، سبد خرید سهام ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

361 homecoming در راه خانه ، رهسپار خانه ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

362 gadget ابزارَک

برنامَک
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

363 bookworm [آدم یا شخص]

خوره کتاب ، کتاب‌باز ، شیفته کتاب ، بسیار کتاب‌خوان ، کِرم کتاب ، خَر خون
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

364 home sweet home [زبانزد و ضرب‌المثل]
هیچ جا خونه نمیشه
بهترین جا خونه‌ست
بهترین جا خونه آدم هستش
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

365 dedicated داده شده ، سپرده شده ، واگذاشته ، واگذارده ، واگذار شده ، واگذاشته شده

ویژه
١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

366 honor سرافرازی ١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

367 staring خیرگی ، خیره شدگی ، خیره ماندگی ، خیره کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

368 nonproliferation عدم گسترش ، عدم تکثیر ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

369 traffic راه‌بندان ، شلوغی ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

370 roadster خودرو کروکی دو نفره ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

371 time lapse گذر زمان ، گذشت زمان ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

372 lapse گذر زمان ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

373 mechanics کارکردشناسی ، کارایی شناسی
ابزارشناسی ، دستگاه‌شناسی
ابزار/دستگاه کارکردشناسی
شناخت ابزار/دستگاه
شناخت کارکرد ابزار/دستگاه
شناخت کارای ...
١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

374 stator [موتور]

ایستانه
١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

375 graded شماره‌دار ، درجه‌دار ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

376 drone پهپاد ، هواپیمای بی‌سرنشین ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

377 water dispenser آب پخش‌کن ، آب‌ریز ، آب‌خوری

جاآبی ، انباره آب ، ظرف آب ، مخزن آب
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

378 dimming نورکاهی ، کاهش نور ،کم‌نور سازی ، کم‌سو سازی ، تاریک‌سازی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

379 differentiation جدایش ، جداشدگی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

380 determinant نشانگر

گمارنده
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

381 derived برآمده(از) ، برخاسته(از)

گرفته(از) ، برگرفته(از)

ریشه‌گرفته(از) ، شاخه‌شده(از)
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

382 gradient کشیدگی ، شیب آهسته ، تدریج ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

383 denitrification شوره‌زدایی ، شوره‌گیری ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

384 stand by آماده ، آماده‌باش ، آماده به کار ، آماده پاسخ ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

385 on demand هنگام نیاز ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

386 slave پیرو

دنباله
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

387 master پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

388 dyslexia پریشان‌خوانی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

389 atrophy کاهیدگی ، کاهش‌یافتگی

[پزشکی]
بافت کاهیدگی/کاهش‌یافتگی
کاهیدگی/کاهش‌یافتگی بافت
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

390 dehydration آب‌گیری ، آب‌بَرداری ، آب از دست‌روی

کم آبی ، کم آب‌شدگی
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

391 a couple of شماری(از) ، چندتا(از) ، تعدادی(از) ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

392 incoming فرارس ، فرارو ، پیش رو ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

393 take care of نگهداری کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

394 sepsis گندخونی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

395 emperor شاهنشاه ، جهان‌شاه ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

396 imperialism جهان‌خواری ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

397 gang تبهکاران ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

398 band دار و دسته ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

399 dictatorship استبدادگری ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

400 populism [سیاست]

مردم‌فریبی ، عوام‌فریبی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

401 tethering [اینترنت]

پوشش‌دهی ، زیر پوشش‌گذاری
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

402 distortion آشفتگی ، آشوبناکی ، بهم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

403 scenario داستان فیلم ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

404 maze هزارتو ، پیچال ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

405 artificial دست‌ساز ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

406 positron [ذرات زیراتمی]

پاد الکترون
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

407 answering machine دستگاه پیام‌گیر ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

408 push button فشاری ، ضربه‌ای

دکمه ضربه‌ای

شَستی فشاری/ضربه‌ای
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

409 dynamic زنده ، سرزنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

410 aerodynamics هوا پویایی ، هواشکافی

هوا جنبش‌شناسی

پویایی‌شناسی/جنبش‌شناسی هوا
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

411 graffiti دیوارنگاره ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

412 hell or high water [اصطلاح]
هر چه(که)بشود ، هر چه(که)پیش بیاید

سنگ از آسمان ببارد ، اگر سنگ از آسمان ببارد

در هر شرایطی ، به هر صورت ممکن
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

413 ivory [رنگ]

استخوانی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

414 lavender [رنگ]

گُل بِهی ، گُلناری ، نیلی کمرنگ
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

415 narcissism خودشیفتگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

416 propellant پیش برنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

417 pilot [بخاری و ابزار گرمایی]

شمعک
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

418 walking راه‌پیمایی ، پرسه‌زنی

همگام ، همراه
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

419 morphology ساختارشناسی ١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

420 snowing برف‌ریز ، برف‌ریزان ، برف‌بار ، برف‌بارش ، برف‌باری ، برف بارندگی ١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

421 solid یکنواخت ١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

422 moisturizing تَر کننده ، نمناک کننده ، تازه کننده ، شاداب کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

423 wetland [زمین‌شناسی]
زمین تالابی/مردابی/باتلاقی

بخش تالابی/مردابی/باتلاقی

ناحیه تالابی/مردابی/باتلاقی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

424 highland ارتفاع ، زمین مرتفع

[زمین‌شناسی]
بلندی ، زمین بلند

١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

425 refresh بازآوری ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

426 dating تاریخ‌گذاری ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

427 radioactive تابش زا ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

428 automaton خودکار ، خودکاره ، خود کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

429 cupping بادکشی

[روش سنتی و قدیمی، به پشت کمر فرد] کوزه‌زَنی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

430 starry ستاره‌ مانند ، مانند ستاره ، به شکل ستاره ، پره دار ، تیزه دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

431 fair جوانمردانه ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

432 anarchy آشفتگی

دولت ستیزی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

433 collaboration همیاری ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

434 oreo بیسکویت لایه کِرِم دار ، بیسکویت میان‌لایه کرم دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

435 navigation جهت یابی ، سمت یابی ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

436 fact نمود ، گواه ، نشانه ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

437 outcome دنباله ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

438 come out برون آیی ، بیرون آیی

آشکارسازی گرایش جنسی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

439 queen [معمولا برای توصیف مرد]

اِوا ، اِوا خواهر ، زن‌نما ، زن صفت
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

440 intersex بیناجنس ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

441 intrinsic سرشتی ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

442 spike [برق و الکترونیک]

خیزه ، تیزه ، جهش ناگهانی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

443 medley هم خوانی ، هم خوانندگی

خوانندگی چندتایی/چندنفری/چندنفره
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

444 amphitheater تالار نمایش پله‌ای/پله‌دار/پله‌پله

سالن نمایش پله‌ای/پله‌دار/پله‌پله

تماشاخانه پله‌ای/پله‌دار/پله‌پله
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

445 mix کنار هم گذاری

هم‌آمیزی ، درهم آمیزی

هم‌آمیزش ، درهم آمیزش
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

446 alternative دگرگزین ، دگرگون شونده ، دگرگون پذیر

تغییرپذیر ، عوض شونده
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

447 extremophile سخت‌دوست ، شدیددوست ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

448 benchmarking کارایی سنجی ، کارکرد سنجی

توان سنجی

ابزارسنجی
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

449 unboxing بسته‌گشایی ، نمایش اینترنتی بسته‌گشایی

جعبه‌گشایی ، نمایش اینترنتی جعبه‌گشایی

باز کردن بسته‌بندی ، نمایش اینترنتی باز کردن بسته‌بندی
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

450 geek خوره ، شیفته ، دیوانه ، عشق چیزی یا کاری

[در ترکیب]
-باز
برای نمونه computer geek به معنی رایانه باز ، کامپیوتر باز
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

451 flexible نرم‌شو ، نرم‌شدنی ، نرم‌شونده

تاشدنی ، تاشونده

خمشی
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

452 enhance بهسازی ، پیشرفت ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

453 phishing [نوعی کلاهبرداری اینترنتی]

وانمودی ، وانمودین
وانمودگری ، وانمودسازی
داده‌گیری وانمودی/وانمودگرانه
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

454 electrode سَر ، سَرِه ، پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

455 ecotourism طبیعت‌گردی مسئولانه ، طبیعت‌گردی حفاظتی ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

456 visible دیداری ، مشاهده پذیر ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

457 beige [رنگ]

نُخودی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

458 collide کوبیده شدن ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

459 magenta [رنگ]

سُرخابی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

460 effect دنباله

پدیده
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

461 parking Iot زمین پارکینگ ، محوطه پارکینگ ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

462 posture ریخت بدنی ، ساختار بدنی ، حالت بدنی

حالت‌گیری بدنی ، حالت‌گرفتگی بدنی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

463 spotlight کانون توجه ، توجه ویژه

افشاگری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

464 hotspot ناحیه ناآرام

[اینترنت و شبکه]
پخشگاه ، پخش کننده ، دسترس گاه ، نقطه دسترسی

١٣٩٦/٠٨/٢١
|

465 inglorious پست ، فرومایه ، بی‌آبرو ، بی شرف ، لعنتی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

466 chamber انباره ، انبارک ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

467 transportation جابجایی ، رفت و آمد ، آمد و شد ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

468 in addition to نیز ، همچنین ، افزون بر ، افزون بر این ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

469 evaluation برآورد ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

470 drift سُردهی ، سُراندن

مسابقه سُردهی خودرو
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

471 diaphragm [کالبدشناسی]
پرده شکمی ، پرده حفره شکمی

[دوربین عکاسی]
نورگیر ، نوربَند
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

472 off road بیراهه ، برون راه ، کوره راه

[راننده یا خودرو]
بیراهه نورد ، بیراهه رو ، برون راهی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

473 sink ظرفشویی ، جاظرفشویی ، سینی ظرفشویی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

474 rally راه‌پیمایی

راهپیمایی مردمی/اجتماعی/اعتراضی/استقامتی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

475 broadcast پخش برنامه

پخش فراگیر/همه‌گیر/همگانی/گسترده
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

476 cast away دور مانده ، دور افتاده ، جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

477 lag دیرکرد ، دیرشُد

دیرکاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

478 nozzle [سَر یا نوکِ چیزی]

سَرِه
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

479 salary دریافتی ، دریافتی ماهانه ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

480 voucher برگ ، برگه ، رسید ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

481 delay دیرشُد ، دیرآمد ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

482 crew [شرکت،سازمان و ...]

نیرو ، نیروها ، نیروی کار/کاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

483 catalog فهرست نما

دفترچه/کتابچه راهنما

راهنما ، راهنمای کاربرد/کاربردی/کاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

484 trick ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

485 dressing آرایش ، آراسته‌سازی ، تراش

[در ترکیب]
-آرایی ، -تراشی
برای نمونه tip dressing به معنی نوک آرایی ، سر تراشی ، سَرِه تراشی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

486 technique ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

487 parking meter پارک سنج ، دستگاه اندازه‌گیری هزینه پارک ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

488 parking پهلوگاه

پهلوگیری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

489 drag [هوانوردی]

پَس ران ، بازدار ، بازدارنده ، جلوگیر
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

490 justice دادورزی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

491 finale سرانجام ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

492 run گریز ، فرار ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

493 jet پاشه ، پاشش ، پاشیدن

افشانه ، افشانش ، افشاندن

پرتاب ، پرتابه
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

494 planetarium آسمان‌نما ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

495 local جایگاهی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

496 restaurant تالار پذیرایی ، تالار غذاخوری ، غذاخوری ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

497 antialiasing صاف سازی
ضد ناصافی ، ضد ناهمواری
ضد بدنمایی
ضد دندانه‌دارشدگی ، ضد پله‌دارشدگی ، ضد پله‌پله شدگی
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

498 technic ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

499 Parkinsons desease [بیماری]

لرزش اندام ، لغوه ، رعشه
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

500 SOS پیام کمک/هشدار/فوری/اضطراری ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

501 sympatric هم‌زیستگاه ، هم‌ زیست‌بوم

هم‌میهن
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

502 homopteran [دسته‌بندی و رده‌بندی جانوران]

هم بالان
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

503 doctrine باور ، باورداشت ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

504 topography زمین‌پیمایی

پدیده‌نگاری ، عارضه‌نگاری

پدیده/عارضه جغرافیایی
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

505 scout شناساگر ، جستجوگر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

506 mayday پیام کمک/هشدار/فوری/اضطراری ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

507 orbiter مدارپیما ، مدارگرد ، مدارنورد ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

508 extraterrestrial فراخاکی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

509 expanse پهنه ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

510 academy دانش سرا ، سازمان آموزشی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

511 piggyback روی شانه ، روی کول ، سوار بر دوش ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

512 pioneer پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

513 carrier جابجاگر ، رساننده ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

514 router [رایانه]

رَهیاب
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

515 pathfinder رَهیاب ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

516 habitable زیستی ، زیستنی ، ز یست دار ، دارای زیست ، زندگی پذیر ، زندگی دار ، دارای زندگی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

517 accretion افزایشی ، بَرافزایش ، برافزایشی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

518 break درنگ ، ایست

بُرِه ، بُرش ، بریدگی

جداشدگی ، جدا افتادگی
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

519 brace نگهدارنده ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

520 orthodontics خوش ریخت سازی دندان ، مرتب سازی دندان ، مرتب چینی دندان ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

521 noise cancelling نوفه‌گیری ، نوفه‌زُدایی

نویزگیری ، نویززدایی

صداگیری ، سر و صدا گیری

از بین بردن صدا/سر و صدا/نوفه/نویز
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

522 noise آشفتگی ، به هم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

523 greenish سبز مایه ، سبز گرا ، سبز نما ، رو به سبز ، به سبز زَن ، سبز زَن ، مایل به سبز ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

524 extra بیش ، بیش از ، افزون ، افزون از ، افزون بر ، فرا ، فراتر از ، بیرون ، خارج ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

525 exo [پیشوند]

فرا ، فراتر از ، برون ، بیرون ، بیرون از ، خارج ، خارج از
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

526 around به دورِ ، بَر گِردِ ، در پیرامون ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

527 heliopause خورمرز ، مرز خورسپهر ، مرز خورشیدسپهر

خورپایان ، پایان خورسپهر ، پایان خورشیدسپهر

خور ایست
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

528 heliosphere خورسپهر ، خورشیدسپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

529 exosolar فراخورشیدی ، فرامنظومه شمسی ، بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

530 exoplanet سیاره فراخورشیدی ، سیاره فرامنظومه شمسی ، سیاره بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

531 stratosphere پوشَن سپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

532 oscillation لرزش ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

533 prototype گونه آغازین ، گونه نخستین ، گونه اولیه ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

534 expose رسوا کردن ، بی آبرو کردن ، افشاگری کردن

نور دادن
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

535 kingpin شاه مهره

سر دسته
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

536 no more دیگر نه ، نه دیگر ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

537 freaky خَفَن ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

538 bias گذر ، گذردهی ، سو دهی ، سوگیری ، گِرادهی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

539 through گذر ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

540 washout آب شستگی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

541 terminator [ستاره‌شناسی]

سایه مرز ، مرز روشنایی و سایه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

542 termination ته واژه ، پس واژه ، پس واژک ، پس هِجا ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

543 aberration آشفتگی ، کجی ، کج شدگی ، بهم ریختگی ، درهم شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

544 phase گذر ، گذار

دامنه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

545 amplification دامنه افزایی ، صدا افزایی ، سیگنال افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

546 dumping ارزان فروشی(مکارانه) ، زیر قیمت فروشی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

547 doping [ورزش]

نیرو افزایی ، زور افزایی ، توان افزایی
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

548 vortex گردابه ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

549 trans دو سو ، دو سوی ، هر دو سو ، هر دو سوی

برای نمونه transatlantic به معنی دو سوی آتلانتیک
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

550 omni فراگیر ، تمام ، کامل ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

551 hydroelectric آبی برقی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

552 flux شارش ، شاریدگی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

553 versus رویارو با ، رودرروی ، رودررو با ، روبروی ، روبرو با ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

554 existentialist هستی باور ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

555 inquiry بازپرسی

پرسشگری
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

556 ramp up افزایش ناگهانی/یکباره/آزمایشی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

557 ramp افزایش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

558 impasse فشار ، محدودیت ، محضوریت ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

559 Its none of my business به من چه ، به من ربطی ندارد ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

560 over here در اینجا ، ایناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

561 over there اوناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

562 late پایان ، پایانی ، در پایان ، انتهایی ، در انتها

برای نمونه late cretaceous به معنی کرتاسه پایانی ، در پایان کرتاسه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

563 robocop پلیس آهنی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

564 legoland سرزمین لگویی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

565 outsource برون سپاری ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

566 teal [رنگ]
آبی دودی ، آبیِ خاکستری ، آبی رو به خاکستری
سبز دودی ، سبزِ خاکستری ، سبز رو به خاکستری
سبزآبی
یشمی تیره/پررنگ
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

567 point of view نگرش ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

568 pragmatism کارکرد گرایی ، عملگرایی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

569 minion جِزقِله ، جزقلی ، فِسقِلی ، جِقِله ، جقلی ، شیطونک ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

570 baby on board [پیام هشدار پشت خودرو]

سرنشین بچه ، بچه سوار خودرو ، بچه در خودرو ، بچه توی خودرو
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

571 wizard [رایانه]

راهنما ، برنامه راهنما
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

572 fixture قطعه نگه دار ، قطعه نگه دارنده ، نشستگاه قطعه ، پایه نگهدارنده قطعه ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

573 symptom نشانگان ، نشانه‌ها ، مجموعه نشانه ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

574 symposium هم اندیشی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

575 grow up بالیدن ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

576 burst پِیاپی ، دنباله‌دار ، دنبال هم ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

577 bourgeois خرده سرمایه‌دار ، خرده مالک

بازاری خرده پا ، بازرگان خرده پا ، کاسب خرده پا
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

578 secular نادین مدار ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

579 non neutral نا خنثی ، درگیر ، غیر خلاص ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

580 come on [حالت دستوری و امری]

زود باش ، شتاب کن ، عجله کن
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

581 No way هیچگاه ، هیچ هنگام ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

582 poem سروده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

583 water resistant ضد آب ، آب ناپذیر ، آب نپذیر ، آب نگیر ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

584 mechanism کارکرد ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

585 mechanical ابزاری ، دستگاهی

کارکردی
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

586 holding company شرکت سهامدار عمده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

587 survey پایش ، نظارت ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

588 global گوی مانند ، گوی سان ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

589 freelancer آزادکار ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

590 fragmentation نایکپارچگی ، ناپیوستگی ، چند تکه شدگی ، چند پارگی ، چند پاره شدگی ، جدا جدا شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

591 resonance آهنگ افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

592 depleted uranium اورانیوم تهی شده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

593 forum میزگرد ، نشست

نشستگاه ، همایشگاه

تالار گفتگو ، انجمن گفتگو ، اتاق گفتگو
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

594 blood [در ترکیب]

هم خون ، تَنی
برای نمونه blood father به معنی پدر هم خون ، پدر تنی
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

595 almost کم و بیش ، کمابیش ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

596 rubber duck اردک پلاستیکی ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

597 disorder [پزشکی]

نارسایی ، بدکاری
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

598 hyper فرا ، بسیار ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

599 active کوشا

کارکردی
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

600 hyperactive پر جنب و جوش ، بیش فعال ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

601 cross platform چند بستر/ز یرساخت/ز یرساختار

بستر مشترک ، زیرساخت مشترک ، زیرساختار مشترک
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

602 cross action کار دربرابر ، اقدام دربرابر ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

603 cross هم گذر ، از هم گذر ، میان گذر ، از میان گذر

[در ترکیب]
چند ، مشترک
برای نمونه cross platform به معنی چند بستر ، چند زیرساخت ، بستر مشت ...
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

604 crossover [خودرو]

شاسی بلند کوچک ، شاسی بلند شهری
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

605 management گردانندگی ، رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

606 news feed خبررسانی ، خبرنمایی ، خوراک خبری ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

607 hash درهم ریزی ، به هم ریزی ١٣٩٦/٠٨/١٥
|

608 nougat نوقا ، گز نوقا ، شیرینی نوقا ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

609 marshmallow شیرینی خمیری ، شیرینی پُفی ، پُف نبات ، نبات پفی ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

610 jelly bean پاستیل ، آب نبات ژله‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

611 ice cream sandwich بستنی حصیری ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

612 eclair نون خامه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

613 doughnut پیراشکی حلقه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

614 prehistoric پیشا تاریخی ، پیش از تاریخ ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

615 cupcake کیک پیاله ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

616 notification هشدار ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

617 froyo ماست یخی ، ماست یخ زده

نام یکی از ویرایش‌ها و نسخه‌های سیستم عامل اندروید
١٣٩٦/٠٨/١٤
|

618 innovation نو آفرینی ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

619 ناشدنی نشدنی ، انجام نشدنی ، انجام ناپذیر ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

620 calculate اندازه‌گیری کردن ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

621 filament [ابزارهای نوری ]
رشته سیم‌پیچ ، سیم‌پیچ تابشی ، سیم‌پیچ فروزنده

[ابزارهای گرمایی]
سیم‌پیچ گرمایی ، سیم‌پیچ گرمایشی ، سیم‌پیچ گرم کننده
١٣٩٦/٠٨/١٤
|

622 redundant افزوده ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

623 survivor به جا مانده ، جان به در برده ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

624 legacy به جا گذاشته ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

625 here we go برو که رفتیم ، رفتیم که رفتیم ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

626 Schema طرح واره ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

627 hypnotism خواب‏گری ، خواب‏وارگی ، خواب انگیزی ، خواب کردگی ، خواب القایی ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

628 linguistic زبانی ، زبان‌شناختی ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

629 site جایگاه ، پایگاه ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

630 uninterruptable پیوسته ، یکسره ، همیشگی ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

631 shuttle [هر نوع ابزار و ساخته]

رفت و برگشتی
١٣٩٦/٠٨/١٢
|

632 positive مثبت گرا ، مثبت اندیش ، خوش‌بین ١٣٩٦/٠٨/١١
|

633 negative منفی گرا ، منفی نگر ، بدبین ١٣٩٦/٠٨/١١
|

634 civilization شهری شدگی ، شهری گری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

635 mostly بیشتر اوقات ، در بیشتر اوقات ١٣٩٦/٠٨/١١
|

636 partly پاره ای ، بخشی

اندکی
١٣٩٦/٠٨/١١
|

637 alliance هم‌پیمان ، هم‌پیمانی ١٣٩٦/٠٨/١١
|

638 united مشترک ١٣٩٦/٠٨/١١
|

639 pairing جفت سازی ، جفت گذاری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

640 catalyst واکنش افزا ، واکنش آسانگر ، واکنش شتابنده ، واکنش تسریعگر ١٣٩٦/٠٨/١١
|

641 trailer [سینما و فیلم]

پیش نمایش
١٣٩٦/٠٨/١١
|

642 teaser پیام بازرگانی ، پیام بازرگانی نمایشی/تلویزیونی

آگهی نمایشی/تلویزیونی

[سینما]
پیش نمایش ، پیش پرده
١٣٩٦/٠٨/١١
|

643 stock exchange بازار سهام ١٣٩٦/٠٨/١١
|

644 dessert پس غذا ، پشت بند ١٣٩٦/٠٨/١١
|

645 کادر نیرو ، نیروها ، کارکنان ، دست اندرکاران

جعبه ، دوره ، دور بند ، دور گیر
١٣٩٦/٠٨/١١
|

646 stress فشار روانی

فشار آوا ، فشار صدا
١٣٩٦/٠٨/١١
|

647 accent گویش ، آوایش

آوافشار ، فشار آوا ، فشار صدا
١٣٩٦/٠٨/١١
|

648 تلفظ گویش ، آوایش ، به زبان آوری ، بر زبان آواری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

649 generator موتور برق ، برق ساز ١٣٩٦/٠٨/١١
|

650 power supply پشتیبان برق ، منبع برق ١٣٩٦/٠٨/١١
|

651 pronunciation گویش ، آوایش ١٣٩٦/٠٨/١١
|

652 genome ژنگان ، ژن گاه ، ژن نامه ، ژن نما

گنجینه ژنی ، مجموعه ژنی ، ذخیره‌گاه ژنی
١٣٩٦/٠٨/١١
|

653 corpus [زبان‌شناسی]

پیکره(زبانی) ، مجموعه(زبانی)
١٣٩٦/٠٨/١١
|

654 entry [واژه‌نامه و دیکشنری]

سَرواژه
١٣٩٦/٠٨/١١
|

655 tap [رایانه]

زبانه ، برگه ، سربرگ
١٣٩٦/٠٨/١١
|

656 potential توان ، توانایی ، توانمندی

[انرژی]
نهفته ، انباشته ، درونه ای ، نا آزاد ، نا رها ، نگه داشته ، درجا ، ذخیره
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

657 wafer [رایانه]

پولک سیلیکونی ، قرص سیلیکونی
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

658 edge technology فناوری در مرز ، فناوری بر لبه

فناوری پیشرو/پیشتاز/پیشگام/پیشاهنگ/پیشرفته
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

659 cutting edge پیشتاز ، پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

660 die [رایانه]

بستر ، بستر تراشه
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

661 landscape [رایانه]
افقی ، خوابیده ، به پهلو
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

662 WAN شبکه ناحیه پهناور ، شبکه منطقه پهناور ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

663 area گستره ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

664 haze ریزگرد ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

665 tangled پُر پیچ و خم ، پیچ و خم دار ، کَمَند ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

666 entanglement گیر کردگی ، گیر افتادگی

درهم تنیدگی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

667 hybrid دو کاره/کاربُرده/کاربردی/کارکردی
چند کاره/کاربرده/کاربردی/کارکردی

دوگانه ، دوتایی ، چندتایی

[خودرو]
دوگانه‌سوز
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

668 tourism گردش ، گشت ، گشت زنی ، گشت و گذار ، سیر و سیاحت ، سیر و سفر ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

669 application کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

670 dispenser انباره ، ظرف ، مخزن ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

671 multiplex همپارچگی
همپارچه سازی/شدگی/گری
همپارچه رسانی/فرستی/گسیلی

همراه سازی/شدگی/گری
همراه فرستی/گسیلی

همتافتگی ، همتافته سازی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

672 terminology واژگان ، اصطلاحات

واژگان شناسی ، اصطلاح شناسی

واژه‌گزینی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

673 rhythmic آهنگ دار ، آهنگین ، بانواخت ، نواخت دار ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

674 paleontology پارینه‌شناسی ، دیرینه‌شناسی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

675 paleo پیشین
پارینه
دیرین ، دیرینه
کهنه ، کهن
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

676 narration گفتار ، روایت ، روایت گری ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

677 datagram داده‌نما ، داده‌نگار ، داده‌نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

678 ideogram اندیشه نما ، اندیشه نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

679 folk بومی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

680 dye ماده رنگرزی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

681 decoration نمابندی ، نما آرایی ، نماپیرایی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

682 ceramics لعابینه

سرامیک شناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

683 billboard آگهی نما ، تابلوی آگهی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

684 achromatic بی فام ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

685 symbolism رمزگرایی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

686 cube کوبه ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

687 graphic نمایی ، نمایشی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

688 kiosk باجه ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

689 data sheet داده‌نما ، برگه داده(ها) ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

690 check Sheet برگه بررسی ، برگه تایید ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

691 idea آرمان ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

692 pastel رنگ گچی ، گچ‌رنگ ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

693 sketch پیش طرح ، طرح فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

694 stand up comedy نمایش شاد ایستاده/سرَپا/سرپایی

نمایش طنز ایستاده/سرپا/سرپایی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

695 portrait [رایانه]
ایستاده ، از درازا

[عکاسی]
رخ نما ، رخ نمایه ، نمای رخ ، رخ انداز ، رخ نگاره، چهره نما ، چهره نگاره
نمای ایستاده ، عکس ایستا ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

696 portable همراه ، جابجاشو ، جابجاشدنی ، جابجاپذیر ، جابجاکردنی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

697 constellation پیکره آسمانی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

698 tablet رایانه دستی تخت ، رایانه تخته‌ای ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

699 expression نمود ، نمودار شدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

700 expressionism نمودگرایی ، نمودارگری

حالت گرایی ، تجلی گرایی

آب و تاب نمایی

هیجان گرایی/نمایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

701 contrast رویارویی ، رویارو گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

702 storyboard داستان نما ، داستان نمای فیلم ، فیلمنامه تصویری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

703 figurative پیکره ای ، پیکرنما ، پیکر مانند

اندامه ای ، اندام نما ، اندام وار ، اندام مانند١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

704 museum نمایشگاه ، تماشاگه ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

705 comic strip داستان نمایشی دنباله‌دار ، داستان تصویری دنباله‌دار ، داستان نقاشی شده دنباله‌دار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

706 comic شاد ، بامزه ، جالب ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

707 rotary گردان ، پیچان ، پیچشی ، پیچ زَن ، چرخ زَن ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

708 accord [ آهنگ و موسیقی]
چند نُت نوازی ، چند نت هم نوازی ، هم نوازی چند نت

[ دستمزد و حقوق ]
کارانه ، امتیاز کار ماهانه ، امتیاز کارکرد ماهانه
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

709 trust ویژه سازی ، ویژه گرایی

انحصار ، انحصارگرایی

اقتدار ، اقتدارگرایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

710 influencer موثر ، بانفوذ ، نقش دار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

711 celebrity [اجتماعی،سیاسی]

چهره ، سرشناس ، پرآوازه ، نام آشنا
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

712 deforestation جنگل تباهی ، نابودی جنگل ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

713 overhead سربالا ، بر فراز ، رو سر ، رو سری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

714 playable نمایشی ، نمایش پذیر

پخشی ، پخش شدنی

اجرایی ، اجراشدنی ، اجراپذیر
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

715 sinter ته نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

716 escaping گریزان ، رو به فرار ، در حال گریختن ، در حال فرار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

717 mainstream رده اصلی ، رده عمده ، عمده ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

718 Pleiades [ستاره شناسی]

هفت خواهران
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

719 unbreakable نشکستنی ، ناشکستنی ، شکست ناپذیر

جدانشدنی ، جدا ناشدنی ، جدایی ناپذیر ، ناگسستنی ، گسست ناپذیر

ناشکافتنی ، شکاف ناپذیر
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

720 غنی سازی بارورسازی

توانمندسازی

ماده افزایی ، مواد افزایی ، مکمل افزایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

721 beauty salon آرایشگاه زیبایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

722 user interface نمای کاربری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

723 IMEI international mobile equipment identity

شناسه جهانی ابزار همراه(موبایل)
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

724 moral victory پیروزی اخلاقی ، پیروزی معنوی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

725 thermocoagulation لخته شدگی گرمایی ، دلمه شدگی گرمایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

726 unimaginative ناانگاشتی ، ناپنداشتی ، نا گمانی ، غیر خیالی ، غیر تخیلی ، غیر تصوری ، غیر حدسی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

727 caution هشدار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

728 enrichment بارورسازی

توانمندسازی

چگالی افزایی ، غلضت افزایی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

729 logistics آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی ، زمینه‌سازی

ساز و برگ
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

730 fertilization باروری ، بارورسازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

731 تدارکات آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی

ساز و برگ

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

732 fantasy خیال‌پردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

733 lithography [چاپ]
سنگ‌نگاری

[طراحی پردازنده رایانه]
الگونگاری ، طرح نگاری ، نقشه نگاری
چاپ الگو/طرح/نقشه

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

734 head up [نمایشگر]

بالا سر ، بالا سری
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

735 velociraptor [گونه‌ای از دایناسورها]

شکارگر چالاک/سرعتی

شکارچی چالاک/سرعتی

رباینده چالاک/سرعتی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

736 raptor شکارگر ، شکارچی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

737 firmware نرم‌افزار پایدار ، نرم‌افزار بی تغییر ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

738 صرفنظر نادیده انگاری ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

739 interaction سر و کار داری ، سر و کار داشتگی
همکاری ، همکاری دوسویه/دوطرفه
دوسو کاری ، دوسویه کاری ، کار دوسویه ، کار دوطرفه
کارکرد دوسویه/بینابینی
ر ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

740 action کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

741 socket [پردازنده رایانه]

پایه ، نشیمنگاه ، بستر ، جایگاه
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

742 bloody خونریزانه ، خونخوارانه ، خونخوارگرانه ، کشتارگرانه ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

743 issue واگذاری ، در دسترس گذاری ، در اختیار گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

744 تعامل سر و کار داری ، سر و کار داشتگی

همکاری ، دو سو کاری ، کار دو سویه

برخورد ، رفتار
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

745 tolerance تاب آوری

ایرادپذیری ، خطاپذیری

بازه پذیرش/مُجاز

دامنه پذیرش/مجاز
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

746 partitioning بخش‌بندی ، قسمت بندی

دیواره بندی ، تیغه گذاری
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

747 ankylosaurus سوسمار/مارمولک خمیده

سوسمار/مارمولک گوژپشت

سوسمار/مارمولک قوزی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

748 dinosaur سوسمار ترسناک ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

749 hatchback گوژپشت ، قوزی

[خودرو]
بی صندوق ، بدون صندوق(عقب)

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

750 archetype کهن الگو ، الگوی کهن

کهن نمونه ، نمونه کهن ، پیش نمونه
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

751 hooligan [فوتبال]

هوچی ، هوچی گر ، هوادارنما ، هوادار خرابکار ، هوادار شرور
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

752 propaganda سر و صدا ، سر و صدای بیهوده ، سر و صدا راه‌اندازی
غوغا ، غوغاگری ، غوغا راه‌اندازی
قیل و قال ، قیل و قال گری ، قیل و قال راه‌اندازی
هوچی گر ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

753 pantomime اَدابازی

نمایش اشاره ای

بازی/بازیگری بی گفتار

بازی/بازیگری بی صدا
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

754 shaft راسته ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

755 relay بازپخشی ، بازپخش کننده

بازفرست ، بازفرستی ، بازفرستنده

رساننده ، باز رساننده
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

756 rating رده‌بندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

757 hovercraft هواناو ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

758 connecting rod دسته پیستون ، میل پیستون ، میله پیستون ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

759 ranking رده‌بندی ، دسته‌بندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

760 colony زیستگاه

گروه ، گروهه ، زیست گروه ، گروه زیستی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

761 pylon [هواپیما]

گیره ، پایه ، آویزه
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

762 suspension [خودرو]

زیربندی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

763 switching مدارگزینی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

764 agency بنگاه ، سازمان ، کارگزاری ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

765 platform کفه ، بستر ، زیرساخت ، زیرساختار ، زیربنا ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

766 underbody [خودرو]

زیر تنه ، زیر بدنه
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

767 steering فرمان گیری ، فرمان پذیری

رانش

هدایت پذیری
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

768 dashboard پیشانه ، پیشخوان

میز کار ، صفحه کار

[اینترنت و وب]
پنجره فرمان/داده ها/گزینه ها/تنظیمات
صفحه فرمان/داده ها/گزینه ها/تنظیمات
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

769 post نوشته ، پیام ، یادداشت ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

770 comment پیام ، یادداشت ، دیدگاه

بازنمایی ، بازنمود
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

771 custom دلخواه ، خود خواسته ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

772 streaming [ویدیو،فیلم،کلیپ اینترنتی]

نمایشی ، پخشی ، پخش شونده
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

773 reboot باز راه‌اندازی ، راه‌اندازی دوباره ، باز کاراندازی ، کاراندازی دوباره ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

774 reset برگشت ، بازگشت ، بازگردانی

باز آوری ، بازسازی ، بازگذاری ، دوباره گذاری ، دوباره قراردهی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

775 roll down پایین رو ، پایین پَر ، پایین افتان ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

776 pop up بیرون پَر ، بیرون‌زَن ، باز شو ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

777 correspondent سازگار

هم پیوند

همتا
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

778 roll up بالا رو ، بالا پَر ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

779 gallery نمایشگاه عکس/خودرو/هنری

کارگاه هنری/نمایشی

نگارخانه ، نگارکده ، نگارستان
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

780 opensource درون باز ، منبع باز ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

781 featured ویژه

نمایان ، برجسته

تاثیر گذار ، دارای نقش عمده
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

782 powered by انجام شده به کمک ، انجام شده توسط

راه‌انداز ی شده به کمک ، راه‌اندازی شده توسط
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

783 orphan بی سرپرست

بی پشتوانه ، بدون جایگاه
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

784 matchmaking جور درآوری ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

785 hub پخشگاه ، میان گاه ، پیوندگاه ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

786 Digital Living Network Alliance پیوند/همبستگی/ارتباط دیجیتالی شبکه زنده

پیوند/همبستگی/ارتباط دیجیتالی شبکه پویا
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

787 phonics آواشناسی

شناخت آوا/صدا

دانش شناخت آوا/صدا
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

788 phonic آوایی ، آهنگی ، صدایی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

789 mobile همراه ، همراه شو ، همراه پذیر ، جابه‌جا شو ، جابه‌جا پذیر ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

790 self service خود یاری ، یاری به خود ، کمک به خود

خود پذیرایی ، پذیرایی از خود
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

791 driver راه‌انداز ، کارانداز

گرداننده ، سرپرست ، مسئول

[در ترکیب]
-ران ، -گردان ، -چرخان
برای نمونه device driver به معنی دستگاه‌ران ...
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

792 backup پشتیبانی ، کمکی ، جایگزین

پشتیبان‌گیری
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

793 stereo [صدا]

دوکاناله ، دوکانالی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

794 profile شناسه

ویژگی ، مشخصه ، مشخصات

حالت ، وضعیت

[صنعت و ساختمان]
قوطی آهنی/پلیمری
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

795 autism در خود ماندگی ، در خود فرورفتگی ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

796 jointless نا پیوند ، بی پیوند ، بدون پیوند ، جدا ، گسسته ، منفصل ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

797 Responsibility رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

798 transition روند ، روند آهسته/آرام/تدریجی
روندی ، رونده
دگرگونی آهسته/آرام/تدریجی
آهسته گذر ، آهسته رو ، آهسته روند ، آهسته رونده
آرام گذر ، آرام رو
١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

799 stand alone خود ایستا ، خود بَسَنده ، خود وابسته ، به خود وابسته ، وابسته به خود ، ناوابسته ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

800 hitman آدمکش(مزدور)

جنایتکار

تبهکار
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

801 selfie خویش انداز , عکس خویش انداز ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

802 Estabilishing پِی ریزی ، پایه ریزی ، بنیان گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

803 departure گسیل ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

804 aphelion بیشینه مداری‌‌ ، بیرون‌زدگی مداری ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

805 perihelion کمینه مداری ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

806 on board یکپارچه‌ ، همراه ، سر خود ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

807 spacecraft ناو فضایی ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

808 cruiser پیماینده ، پیمایشگر ، رونده ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

809 rover پیماینده ، پیمایشگر ، رونده

[در ترکیب]
-پیما ، -نورد ، -گرد ، -ران ، -رو
برای نمونه mars rover به معنی مریخ پیما، مریخ نورد ، مریخ گ ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

810 land cruiser زمین‌پیما ، زمین‌نورد ، زمین‌گرد ، زمین رو ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

811 lander زمین‌نشین ، سطح نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

812 parallax دیدگشت ، جایگشت ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

813 perspective فرادید ، فرانگاه ، فرانما ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

814 panorama سراسر نما

نمای سراسری/سرتاسری/فراگیر
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

815 surround سراسر ، سراسری ، سرتاسر ، سرتاسری ، فراگیر ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

816 pan [فیلمبرداری]

افق گرد ، افق گردی
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

817 عرضه واگذاری ، در دسترس گذاری ، نمایش دهی ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

818 release رونمایی ، نمایش

واگذاری ، در دسترس گذاری ، عرضه ، ارائه
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

819 studio اتاق نمایش

شرکت فیلم سازی
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

820 cyberspace رایاسپهر ، رایافضا ، فضای رایانه‌ای ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

821 custom made سفارشی ساز ، سفارشی ساخت ، سفارشی ساخته ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

822 undrestanding دریافت ، اندریافت ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

823 referendum نظرسنجی ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

824 ergonomy تَن کار سازگاری ، تن کار هماهنگی ، انسان کار سازگاری ، انسان کار هماهنگی

دانش سازگاری/هماهنگی کار با بدن انسان
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

825 necrosis بافت تباهی ، تباهی/نابودی بافت ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

826 stem cell بُن یاخته ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

827 budgeting هزینه‌گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

828 budget هزینه‌ ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

829 monitoring بررسی ، دیدزنی ، نمایشگری ، پایشگری ، زیر نظر گیری ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

830 schizophrenia روان پریشی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

831 paranoia بد اندیشی ، کج اندیشی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

832 sclerosis بافت سفت شدگی/سخت شدگی/ناکشسانی

سفت شدگی/سخت شدگی/ناکشسانی بافت
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

833 fibrosis کم بافت شدگی ، بافت خوردگی ، بافت خورده شدگی ، بافت رَفتگی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

834 Alzheimers مغز بافت تباهی ، نابودی بافت مغز ، زوال عقل ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

835 warcraft جنگ کاری ، جنگ سازی

جنگ ناو
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

836 analyze بررسی ، پایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

837 theater نمایش

تالار/سالن نمایش
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

838 cancel بر هم زدن ، بر هم خوردن ، کنار گذاشتن ، در نظر نگرفتن ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

839 array چینش ، چیدمان ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

840 brand نماد بازرگانی/تجاری/صنعتی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

841 showman نمایش گردان ، نمایش پرداز ، گرداننده نمایش ، مجری نمایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

842 comedy نمایش شاد ، نمایش طنز ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

843 comedian طنزنویس ،طنزپیشه ، طنزپرداز

بازیگر طنز ، هنرپیشه طنز
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

844 start up کاراندازی ، به کاراندازی ، به راه‌اندازی

[کار آفرینی]
نوپا ، تازه‌پا ، تازه‌کار
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

845 league دار و دسته ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

846 Spam پیام الکترونیکی انبوه ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

847 On the go در راه

همراه ، هنگام جابجایی ، هنگام حرکت

همسفر
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

848 hack [ رایانه ]

رخنه ، رخنه گری ، نفوذ ، نفوذگری
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

849 First things first پیش از /زودتر از/جلوتر از/قبل از/اول از همه

پیش از/ز ودتر از/جلوتر از/قبل از چیزهای دیگر

پیش از/ز ودتر از/جلوتر از/قبل از کارها ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

850 resolution [نمایشگر رایانه و تلویزیون]

خوانایی ، دقت نمایش ، جدانمایی

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

851 flashback [سینما و فیلم]

گذشته نما ، نمایش بخشی از گذشته در هنگام فیلم
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

852 forward [رایانه]

بازفرست ، بازفرستی ، دوباره فرستی
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

853 favourite دوست داشته

گزیده(شده) ، گزینش شده

پسندیده ، پسند شده ، پسند کرده ، مورد پسند
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

854 engaged نامزد

برگزیده(شده) ، گزیده(شده) ، گزینش شده

درگیر(شده)
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

855 omni directional همه سو/سویه/سویی
چند سو/سویه/سویی

همه راستا/راستایی
چند راستا/راستایی

همه جهت/جهته/جهتی
چند جهت/جهته/جهتی
تمام ج ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

856 real time درجا ، در دَم ، همان دَم ، همان گاه ، فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

857 render [رایانه]
پرداخت ، پردازش
نماپردازی
نمایش بافت
بافت‌نمایی/پردازی/گذاری/پوشانی

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

858 nostalgia یادآور ، یادآورانه ، خاطره‌انگیز ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

859 charismatic گیرا ، کِشَنده ،جذاب ، جذب کننده ، اثرگذار ، تاثیرگذار ، جلب کننده ، جلب‌توجه کننده ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

860 charisma گیرایش ، کشش ، کشندگی ، اثرگذاری ، تاثیرگذاری ، جلب ، جلب‌توجه ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

861 leasing کرایه‌فروشی

فروش کرایه‌ای/اجاره‌ای/اعتباری
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

862 ballistics پرتاب شناسی ، دانش پرتاب ١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

863 ballistic پرتابی ، پرتابه ای ١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

864 hydraulics آب فشارشناسی

شاره نیروشناسی ، شاره فشارشناسی

١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

865 hydraulic آب فشاری

شاره نیرویی ، شاره فشاری
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

866 pneumatics باد نیروشناسی ، باد فشارشناسی

هوا نیروشناسی ، هوا فشارشناسی

گاز نیروشناسی ، گاز فشارشناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

867 pneumatic باد نیرویی ، باد فشاری

گاز نیرویی ، گازی فشاری

هوا فشاری
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

868 fulfillment انجام دهی ، انجام رسانی

پردازش سفارش ، واگذاری سفارش ، تحویل سفارش
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

869 commission کارگروه ، گروه کاری ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

870 appropriately به گونه شایسته/درخور/پسندیده

به طور شایسته/درخور/پسندیده
١٣٩٦/٠٨/٠١
|

871 overwhelming سرکوب کننده ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

872 Infographics داده‌نگاری ، داده‌نمایی ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

873 origin آغاز ، آغازه ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

874 cross culture چند فرهنگی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

875 geostationary زمین ایستا ، زمین آهنگ ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

876 stationary مانا ، پایا ، بی جنبش ، بدون تکان ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

877 کذایی دروغین ، ناراست ، جعلی ، غیر واقعی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

878 adaptation هماهنگی ، همخوانی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

879 element بخش ، قسمت ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

880 presentation نمایش‌دهی ، نشان دهی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

881 presenting نشانگر ، نمایانگر ، نمایشگر ، نشان دهنده ، نمایش دهنده ، ارائه‌دهنده ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

882 exhibitionist خودشیرین ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

883 demodulation جداسازی ، آزادسازی ، رهاسازی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

884 modulation سوارسازی ، همراه سازی ، همراه فرستی

بخش‌بندی
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

885 module بخش ، یکانه ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

886 partially پاره ای ، اندکی ، بخشی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

887 benefits سود ، سودمندی ، فایده ، امتیاز ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

888 recovery room اتاق هوش ، اتاق هوش آمدن ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

889 recovery جان بخش ، جان بخشی ، زندگی بخش ، زندگی بخشی ، زنده سازی ، برگشت به زندگی ، بازگشت به زندگی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

890 authentication شناسایی ، شناسه‌نمایی ، شناسه‌سنجی ، هویت سنجی ، نمایش هویت

تایید ، احراز
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

891 identification شناسه ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

892 proxy دست‌نشانده ، گماشته ، جانشین ، نایب ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

893 proxy war جنگ نیابتی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

894 context نوشته ، نوشتار

شرایط ، حال و هوا
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

895 tuition دستمزد ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

896 sub فرو ، فرودست ، کنار ، کناری ، کناردست ، زیردست ، پایین دست ، زیرشاخه ، شاخه فرعی ، فرعی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

897 dispatch پخش ، پخش سازی ،تقسیم

پخش بار /نیرو/برق ، برق‌رسانی ، نیرو رسانی

پخش کردن ، رساندن
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

898 multifactor چند عامل ، چند عاملی ، چند عامله ، عامل چندگانه ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

899 campaign [سیاست]

کارزار ، جنبش
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

900 lobby زد و بند ، زد و بند بازی ، ساخت و پاخت ، ساخت و پاخت کاری

گروه تحمیل ، گروه تحمیل رای
١٣٩٦/٠٧/٢٩
|

901 hernia بیرون زدگی ، بیرون‌رفتگی ، خارج شدگی

درآمدگی ، از جا درآمدگی ، دررفتگی ، از جا دررفتگی
١٣٩٦/٠٧/٢٩
|

902 injection ریزش ، پاشش

درون‌ریزی ، درون‌پاشی

سوخت ریزی ، سوخت پاشی
١٣٩٦/٠٧/٢٣
|

903 partner همکار ، همیار ، همراه ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

904 capturing ضبط ، تصویرگیری

گیراندازی

[در ترکیب]
-گیری ، -گیراندازی ، -سِتانی
برای نمونه electron capturing به معنی الکترون گیری ، الکتر ...
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

905 shale ماسه‌سنگ ، سنگ رُس ، سنگ رُسی ، لایه رس ، لایه رسی ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

906 organic زیستی

جانوری

طبیعی ، طبیعی ساز ، طبیعی ساخت ، طبیعی پرورد ، طبیعی کِشت ، طبیعی کاشت
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

907 modernism پیشرفت‌گرایی ، پیشرفتگی ، پیشرفته‌شدگی ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

908 thats the way it is راهش اینه ، راهش همینه ، همین راهشه ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

909 drilling سوراخ‌زَنی ، سوراخ‌کَنی ، سوراخ‌کاری

[صنعت نفت] چاه زَنی ، چاه کَنی ، حفاری ، حفاری چاه
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

910 popsicle آبنبات دسته چوبی

بستنی دسته چوبی

یخمَک ، نوشمَک یخی
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

911 crosstalk هم‌پوشانی ، روی هم افتادگی ، درهم رَوی

نَشت
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

912 embedded درونی ، درون‌ساز ، درون‌ساخته ، درون‌سازی شده

جاساز ، جاساز شده ، درون جاساز شده ، جاسازی شده ، درون جاسازی شده ، درون کار گذاشته
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

913 crowdsourcing انبوه‌سپاری ، گروه‌سپاری ، گروهی‌سپاری ، جمع‌سپاری ، جمعی‌سپاری ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

914 organism جاندار ، زیست کننده ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

915 ecology زیستگاه شناسی ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

916 ecosystem زیستگاه ، زیست‌بوم ، محیط‌زیست ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

917 suburban کنار شهری ، پیراشهری ، پیرامون شهری ، دور شهری ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

918 all over فراگیر ، همه‌گیر ، همه‌جا ، کلی ، کلاً ١٣٩٦/٠٧/١٧
|

919 endangered رو به نابودی ، در آستانه نابودی ، در مرز نابودی

در خطر ، در برابر خطر ، در آستانه خطر ، در مرز خطر

رو به انقراض ، در آستانه انقراض
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

920 bionics زیست‌سازه پژوهی
زیست‌ابزار شناسی/پژوهی
شناخت کاربرد زیست‌سازه/زیست‌ابزار
پژوهش کاربرد زیست‌سازه/زیست‌ابزار
شناخت کارکرد زیست‌سازه/زیست‌اب ...
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

921 hitch hike رایگان سواری ، مفت سواری

جابجایی به روش رایگان‌ سواری/مفت سواری

سفر به روش رایگان سواری/مفت سواری
١٣٩٦/٠٧/٠٢
|

922 walkman پخش همراه ١٣٩٦/٠٦/٢١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده