انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

محمد خضری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 توهم گرا خیال باف ١٣٩٨/٠١/٠٨
|

2 اتصال ربط ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

3 بدون وقفه لاینقطع ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

4 نام دیگر سوره یوسف احسن القصص ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

5 جینمش نافع الزایمر ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

6 زندگی مرفه تنعم ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

7 تنعم زندگی مرفه ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

8 شارع واضع شریعت ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

9 فشفشه جت ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

10 ضروری مبرم ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

11 سرپرستار مترون ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

12 دلیر نیرم ١٣٩٧/١٢/١٨
|

13 اتیکت بهانما ١٣٩٧/١٢/١٨
|

14 کمد اشکاف ١٣٩٧/١٢/١٨
|

15 بازپرس مستنطق ١٣٩٧/١٢/١٧
|

16 بازرگان ارتاق ١٣٩٧/١٢/١٧
|

17 پادزیست آنتی بیوتیک ١٣٩٧/١٢/١٦
|

18 رفت وامد تردد.صله رحم
١٣٩٧/١٢/١٤
|

19 کشیش قس ١٣٩٧/١٢/١٤
|

20 کالسکه دلیجان ١٣٩٧/١٢/١٤
|

21 ریحان ضمیران .نازبو ١٣٩٧/١٢/١٤
|

22 نوشتن ثبت ١٣٩٧/١٢/١٤
|

23 صدقه بلا گردان ١٣٩٧/١٢/١٤
|

24 کیسه بزرگ توبره ١٣٩٧/١٢/١٤
|

25 مرد شجاع باسل ١٣٩٧/١٢/١٣
|

26 گردن عنق ١٣٩٧/١٢/١٣
|

27 بدخواه حسود ١٣٩٧/١٢/١٣
|

28 گستاخ جاسر.جری ١٣٩٧/١٢/١٣
|

29 سفینه جنگی ناو ١٣٩٧/١٢/١٣
|

30 عظمت فر ١٣٩٧/١٢/١٢
|

31 خوشبو شمین ١٣٩٧/١٢/١٢
|

32 تاس کباب راگو ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

33 پیشانی ناصیه ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

34 زهرهلاهل رز ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

35 بانگ قمری وت ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

36 حاجب چاوش ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

37 بیماری سقام ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

38 بندگی یوغ ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

39 نی نواختن زمر ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

40 همیشه جاوید حی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

41 کیسه صفرا زهری ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

42 زیبا ملون.جمیل ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

43 فریب گول.کید ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

44 دوست شدن ایلاف ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

45 بزرگ منشی نب ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

46 اتیکت لیبل ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

47 چاپخانه دارالمباعه ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

48 شکستن عهد نقض ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

49 شبیه مانا ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

50 همگانی سراسری ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

51 ترشرویی اخم ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

52 ترسل نامه نگاری ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

53 نامه نگاری ترسل ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

54 زهر هلاهل رز ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

55 بریدن گلو ذبح ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

56 بیان کردن تقریر ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

57 چوب خشک خشب ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

58 ریزه های طلا ساو.زرک ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

59 نان قندی توتک ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

60 ناتمام نیمه کاره ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

61 اخم سگرمه ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

62 احمق کودن ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

63 چایخانه کافه ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

64 سلاح ضد تانک بازوکا ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

65 جامه قدیمی جبه ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

66 دمپایی سندل ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

67 وسایل سفر باروبنه ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

68 یاد اوری تداعی ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

69 دانه انگور حب ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

70 ضروری وایا ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

71 باقلوا لوزینه ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

72 پیرو ارزش های کهنه ارتجاعی ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

73 ارتجاعی پیرو ارزشهای کهنه ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

74 سهل انگار ولنگار ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

75 ایستگاه قطار گار ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

76 هلهله شادی هورا ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

77 کنجکاو باریک بین ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

78 مهار شتر ورس ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

79 سقز قندران-قندرون-شهر کردستان ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

80 شکوفه انگور ول ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

81 خدای باستان را ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

82 مخترع تلگراف مرس ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

83 خورجین انبان ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

84 خرامان دنان ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

85 زمین گیر افلیج ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

86 سنگ خارا گرانیت ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

87 حرکات صورت میمیک ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

88 زن اخناتون نفرتیتی ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

89 زن اشوبگر فتانه ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

90 کفش لکا ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

91 خرامنده دنان ١٣٩٧/١١/٣٠
|

92 ترحم رقت ١٣٩٧/١١/٣٠
|

93 بدکار طالح ١٣٩٧/١١/٣٠
|

94 لقب گاندی بابوجی ١٣٩٧/١١/٣٠
|

95 موش خرما نمس ١٣٩٧/١١/٣٠
|

96 محتشم باشکوه ١٣٩٧/١١/٣٠
|

97 اولین امپراطور روم اگوستوس ١٣٩٧/١١/٣٠
|

98 ترس هول ١٣٩٧/١١/٢٩
|

99 مقابل سیراب تشنه ١٣٩٧/١١/٢٩
|

100 دسته جرگه ١٣٩٧/١١/٢٨
|

101 نوقا شیرینی تبریز ١٣٩٧/١١/٢٨
|

102 بلندورفیع شامخ ١٣٩٧/١١/٢٨
|

103 بلندورفیع شامخ ١٣٩٧/١١/٢٨
|

104 کثیف هپلی ١٣٩٧/١١/٢٧
|

105 کلاه پشمین ارمک ١٣٩٧/١١/٢٥
|

106 قله ارمنستان ارارات ١٣٩٧/١١/٢٥
|

107 سرنگون اندروا ١٣٩٧/١١/٢٥
|

108 راستگوی پاک نفس ١٣٩٧/١١/٢٣
|