انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

الهام پیربیگ درویشوند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خود سازی ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

2 حرفه ای شدن ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

3 سفت و سخت ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

4 در بعضی جملات اشاره به کسی دارد که حساب و کتاب سرش میشود. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

5 جایگاه والدین ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

6 ناشناختگی ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

7 لقب ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

8 منظم ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

9 امیال ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

10 بخش ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

11 خوش خوئی ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

12 پایه ریزی ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

13 برای سرفصل کتاب = فهرست مطالب ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

14 فرم نمایشی ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

15 افراد با نفوذ ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

16 محاسباتی ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

17 ضربه زدن ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

18 ترفند ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

19 حول و حوش ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

20 ارزان تومنی ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

21 مشتری ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

22 به در د بخور ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

23 مهارت ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

24 خرد شده ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

25 سرپرست ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

26 قسمت - بخش ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

27 رقابتی ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

28 به وجود امدن ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

29 به درد نخور- بی فایده ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

30 خویشتن نگری- درون گرا- درون نگر ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

31 طنزامیز ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|