برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Erfan.Zarandi

#اللّه #❤

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در جا مانند ١٣٩٨/١١/٢٤
|

2 لوله کشی (صنعتی) ١٣٩٨/١١/٠٤
|