برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اسماعیل بخشی

مدرس و مترجم حرفه ای زبان آموزشگاه اشراق کاشان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ترسیدن ، شوکه شدن ، دچار panic شدن ١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

2 to bang (other women) over the head (خوش گذرانی ) ١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

3 راه گشا (برای مثال facilitation behaviors به معنای رفتار هایی است که باعث حل مشکلات در کارهای گروهی میشود . بنابراین ، رفتار های راه گشا ، مناسب ترین ... ١٣٩٧/٠٣/١٨
|

4 شور و هیجان برای انجام کاری ١٣٩٧/٠٣/١٢
|