برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرانک زارع

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کلنگ‌زنی
(عبارت breaking ground در واقع به مراسم کلنگ‌زنی جهت شروع پروژه ساخت و ساز اشاره دارد)
١٣٩٨/١٠/١٧
|

2 - افتتاحیه

در واقع عبارت Ribbon cutting به افتتاح یه مکان جدید اشاره داره (که منظورش همون بریدن روبان قرمز در زمان افتتاح یک مکان جدید هست)
١٣٩٨/٠٩/١٩
|

3 سایه انداختن ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

4 - فرد ضارب
- فرد مهاجم
١٣٩٨/٠٩/١١
|

5 در آناتومی و ورزش:
- چهارسر ران
١٣٩٨/٠٨/٢١
|

6 جیگر!

مثال:
- you are my sweetie pie!
جیگر منی! (;
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

7 زبان اصلی ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

8 چندی بعد

مثال:
Then he married = چندی بعد او ازدواج کرد
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

9 نیم سطح ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

10 زندگی تازه بخشیدن ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

11 -بطور مطمئن
-ایمن
-مطمئن
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

12 روی سرازیری قرار داشتن
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

13 فضا

مثال:
electrical room = فضای الکتریکی
١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

14 نقطه عطف ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

15 - ظاهر ، نما

مثال:
-the read of the house
-ظاهر و نمای ساختمان
١٣٩٧/١٠/٠٦
|

16 in response to
مطابق با
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

17 متاثر ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

18 لوازم روشنایی ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

19 - فُحش
-کلمات رکیک
١٣٩٧/٠٩/١٣
|

20 در مورد زمین: شیب

مثال:
- Natural fall of the land
- شیب طبیعی زمین
١٣٩٧/٠٩/١٢
|

21 -محرک
-جذاب
١٣٩٧/٠٩/١٢
|

22 (در مورد زمین)
-بایر
-دست‌نخورده
١٣٩٧/٠٩/٠١
|

23 باغچه ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

24 -قرار گرفته
-واقع شده
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

25 تکیه کردن

مثال:
- I need somebody to lean on
-من نیاز دارم تا به کسی تکیه کنم
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

26 پیاده‌رو ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

27 دیوار جانبی ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

28 -بازسازی
-تعمیر
١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

29 1. نصب کردن
2. ستون، تیرک
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

30 ناهمواری ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

31 مصالح سخت ١٣٩٦/٠٨/١١
|

32 سایبان ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

33 نورپردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

34 نشکن(صفت) ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

35 دریافت کردن ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

36 پوست کاغذی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 humble
• He was quite happy with humble employment and never sought a higher position.
• او از پُست و مقام ناچیزی که داشت راضی بود و به دنبال ارتقاء موقعیتشغلی نبود.
١٣٩٨/٠١/٢١
|