انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

فرانک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دج ١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

2 قط ١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

3 پیرنه ١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

4 هلند ١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

5 همت ١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

6 عبا - ردا ١٣٩٧/٠٣/٠٤
|

7 آژنگ، ژنگ، گرنج، یرا، شکنج
کیس
‌ماز
آژنگ
١٣٩٧/٠٣/٠٤
|

8 پریموس ١٣٩٧/٠٣/٠٤
|

9 تایباد ١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

10 تموز ١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

11 چاد ١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

12 وش ١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

13 رادن ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

14 انبر ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

15 سیه رو - سیاه رو ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

16 اهیانه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

17 رباب ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

18 از گیاهان دارویی ١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

19 عاری ١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

20 آغا ١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

21 هید ١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

22 ام ١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

23 ایگرگ ١٣٩٧/٠٢/٢٢
|

24 نل ١٣٩٧/٠٢/٢٢
|

25 دزداب ١٣٩٧/٠٢/٢٢
|

26 کربن ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

27 ناوه ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

28 سنسور ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

29 یون ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

30 تاش ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

31 ایوان ١٣٩٧/٠٢/١٨
|

32 مبدأ ١٣٩٧/٠٢/١٨
|

33 بمب:
در سال 1903 توسط یونگه سوئدی اختراع شد و
در سال 1916 توسط تیت آمریکائی تکمیل شد
١٣٩٧/٠٢/١٨
|

34 نسک ١٣٩٧/٠٢/١٨
|

35 ریسه ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

36 اوریگامی ١٣٩٧/٠٢/١٦
|