برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرهاد مالكي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خدمات فني و تاسيساتي مانند خدمات برقي يا لوله‌كشي١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

2 خدمات غيرفني و غيرتاسيساتي مانند خدمات نظافت يا نگهباني

١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

3 واژه مادر ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

4 مشتقات اعتباري ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

5 دولت محلي ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

6 هزینه فرصت از دست‌رفته= ارزش اقدام يا عملي كه شخص مي‌توانسته انجام دهد ولي به علت وارد شدن به كاري ديگر آن را انجام نداده است. به عنوان مثال، هزينه ف ... ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

7 سرمايه مطالبه‌نشده= بخشي از سهام شركاي شركت كه تاديه آن از سهام‌داران خواسته نشده است. ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

8 بدهي احتمالي/مشروط (كه در صورت برآورده نشدن شرط خاصي در قرارداد قابل اجرا مي‌شود.) ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

9 نرخ بهره كم- كم‌بهره (در مورد وام) ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

10 نواحي اطراف باراندازها در بندر ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

11 افزايش تصاعدي ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

12 فاقد پوشش ريسك
در شرایط حرفه‌ای، راهبرد پوشش ریسک، شامل یک سرمایه‌گذاری ثانویه می‌باشد که قیمت آن، همواره در جهت عکس سرمایه‌گذاری اولیه حرکت می‌کن ...
١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

13 وضعيت پايه (در اقتصاد) ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

14 biweekly ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

15 opinion poll ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

16 نسبت وام به ارزش= نسبتی مالی است که از تقسیم مبلغ وام به قیمت بازار یا ارزش کارشناسی دارایی به دست می‌آید و به صورت درصد بیان می‌شود. به عنوان مثال، ... ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

17 وام‌هاي غير مرجح (فاقد اولويت)= كه بازپرداخت آن‌ها پس از تسويه دين مرجح (وام‌هاي داراي اولويت) صورت مي‌پذيرد. ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

18 امتيازي كه به موجب آن كاركنان يك شركت يا وام‌دهندگان و سرمايه‌گذاران مي‌توانند سهام شركت را با بهاي مناسب‌تري نسبت به قيمت بازار خريداري كنند. ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

19 فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور
International Federation of Consulting Engineers
از ريشه فرانسوي
Federation Internationale des Ingenieurs ...
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

20 اوراق قرضه شاخص ‌بندي‌شده= اوراق قرضه‌اي كه نرخ سود معيني ندارند و با تغييرات شاخص‌هاي معيني (مانند شاخص قدرت خريد پول) تغيير مي‌يابند. ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

21 وام غيرمرجح (بدون اولويت).
بدهي‌اي كه به‌ موجب پيمان يا ساختار حقوقي، نسبت به وام مرجح (داراي اولويت) از اولويت برخوردار نيست و در صورت قصور يا ع ...
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

22 ريسك‌پذيري

the level of risk that an organization is prepared to accept in pursuit of its objectives
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

23 حريصانه خوردن ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

24 پيمان بين بستانكاران (پيماني كه ميان وام‌دهندگان منعقد مي‌شود كه بر مبناي آن حقوق بستانكاران مختلف در صورت بروز هر گونه قصوري تعريف شده و به موضوعاتي ... ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

25 طرح پیشنهادی ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

26 تجزیه و تحلیل چگونگی ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

27 نسبت پوشش (نسبت درآمد براي پرداخت بدهي‌هاي خاص كه معمولا براي پرداخت بهره بدهي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.) ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

28 طرح كسب و كار، طرح توجيهي ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

29 (مدیریت) تجزیه و تحلیل فاصله اشاره به مقایسهٔ بین "کارایی واقعی و فعلی" و "کارایی بالقوه" یا "کارایی مطلوب" دارد. ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

30 حق حبس مال، حق رهن ملک بدهکار براي بستانکار

١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

31 تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار (بهادارسازي) ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

32 وام بدون حق رجوع ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

33 روز از نو، روزي از نو ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

34 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

35 قرارداد اجاره ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

36 نظارت و توازن ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

37 هزينه‌هاي جاري (روزمره) ١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

38 هزينه بهره‌برداري ١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

39 تامين مالي غيرمرجح (بدون اولويت): وام‌هايي كه با اين روش دريافت مي‌شوند، جايي بين آورده و بدهي قرار مي‌گيرند و بازپرداخت آن‌ها نسبت به وام‌هاي مرجح ( ... ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|

40 بوتان‌ديول (ماده شيميايي به صورت مايع چسبناك) ١٣٩٧/٠٤/١٣
|

41 (در شيمي): آکریلونیتریل بوتادین استایرن
Acrylonitrile Butadiene Styrene
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

42 Certified copy ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

43 severance pay ١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

44 work compensation ١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

45 Military Service Completion Certificate
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

46 داركشت‌ورزي (مصوب فرهنگستان) ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

47 قابل توجه مسئول مربوطه ١٣٩٧/٠٢/٠١
|

48 Identity formation ١٣٩٦/١١/٢٤
|

49 Faculty (in North American usage) or Academics (in British usage) ١٣٩٦/١١/٢٣
|

50 ميزان انتشار كربن ١٣٩٦/١١/١٨
|