برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فریــــــماه رفیعی

فریــــــماه رفیعی کارشناس مترجم و علاقه مند به ترجمه زبان های خارجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 climate positive
رویکرد "اقلیم بهتر"
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

2 رویکردی مثبت در راستای بهبود بحران آب و هوایی و محیط زیست.
به صورت اسم مرکب استفاده میشه:
climate positive department : دپارتمان "آب و هوا/ اق ...
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

3 حضور قدرتمند برند
١٣٩٩/٠٥/٠١
|

4 to hold hostage :ترجمه کمی ادبی در متونی که از نظری لغوی به گروگان گیری اشاره ندارند:
به حصار خود درآوردن
١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

5 خود پرسشگری ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

6 self-inquiry : خودپرسشگری ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

7 عبارت مرسومی که زیاد استفاده میشود:
The irony is that...
تمسخرآمیز این است که...
طنز تلخ ماجرا این است که...
عجیب این است که...
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

8 نسل "انفجار جمعیت"
نسلی که در دوره زمانی فرزندآوری زیاد به دنیا آمده اند و جمعیت جوانان در آن دوره زیاد بوده است. مثلا افراد نسل 55 تا 75 نسل Me g ...
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

9 کوچک شونده - منقبض شونده (به عنوان صفت) ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

10 raise در مقابل plant
در کشاورزی: برداشت
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

11 صدالبته ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

12 "ماده ی تاریک" یا "چسب کیهانی" : ماده ای که کهکشان ها را به یکدیگر متصل و مانع از فروپاشی آنها میشود. ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

13 از فکر ، برچسب و مفاهیم ذهنی اشباع شدن (پیش از آنکه به شکل حقیقی تجربه شوند) ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

14 اول درون را دریاب، تا بیرون تو معنا یابد ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

15 غیرمحلی ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

16 جرقه، بارقه، درخشش برق آسا ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

17 پراکندن، گستراندن، شکوفا شدن ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

18 به عنوان صفت:
A feeling person
کسی که شخصیت احساس محوری داره و تجربه بر اساس حواس پنج گانه رو ترجیح میده
شاید "احساس محور"
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

19 وفور ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

20 هدفمند ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

21 رمزگشایی (در مورد DNA) ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

22 نکات ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

23 متعهد ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

24 نیروبخش، انرژی بخش، انگیزه بخش ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

25 (انجمن) اندیشه های نوین جهانی ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

26 تخصصی مدیریت:
C2C (مدل طراحی محصولات به شیوه احیایی و در چرخه طبیعی)
خود عبارت از ضرب المثل "ز گهواره تا گور" برداشته شده و به معنی "ز گهواره ت ...
١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

27 هدفمند ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

28 عمران: general contractor
پیمانکار عمومی
١٣٩٩/٠٢/٠١
|

29 بطور دقیق و واضح ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

30 این عبارت به برنامه متمرکز لهستان در بازسازی اقتصادشان بعد از جنگ جهانی دوم اشاره دارد
"برنامه سه ساله ملی"
١٣٩٩/٠٢/٠١
|

31 حمایتگران ساکت
حامیان کم حرف
افراد حمایتگر در یک مجموعه که چندان اظهار نظر نمی کنند
١٣٩٩/٠٢/٠١
|

32 سرمایه گذار مرحله کشت ایده
سرمایه گذار مرحله اولیه
١٣٩٩/٠١/٣١
|

33 گنگ ، ناواضح ، نامشخص،
چیزی که بخاطر عدم وجود جزئیات کافی قطعیت و دقتی در آن نیست
١٣٩٩/٠١/٣١
|

34 تناسب بازار (با محصول) ١٣٩٩/٠١/٣١
|

35 محصول متناسب با بازار ١٣٩٩/٠١/٣١
|

36 در بازاریابی و کارآفرینی:
فرایندی که در طی آن ایده ی یک محصول یا خدمات به واقعیت در دنیای فیزیکی تبدیل میشود
نتیجه و ثمره یک ایده و مفهوم
th ...
١٣٩٩/٠١/٣٠
|

37 سازنده ی قراردادی
(در برونسپاری ساخت قطعات یک کارخانه به شخصی دیگر از سازنده قراردادی استفاده میشود)
قرارداد مشارکت در ساخت
١٣٩٩/٠١/٢٨
|

38 قانون مزایای بازنشستگی- درصدی که برای مزایای بازنشستگی از حقوق کارمند کسر میشود ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

39 براده ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

40 در بازاریابی، کسب و کار، روابط عمومی:
*در حالت فعل:
ارائه (محصول)
تبلیغ فروش
بیان استدلال (برای فروش)
توصیف و ارائه محصول به صورت تاثی ...
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

41 طبیعت مدار ١٣٩٩/٠١/١٩
|

42 نرخ افت درآمد شرکت
کسورات شرکت
١٣٩٩/٠١/١٢
|

43 آماده اقدام برای کاری شدن- وارد عمل شدن
the hard disk is mocked for data sanitization
هارد دیسک برای مرحله پاکسازی اطلاعات آماده ست
١٣٩٩/٠١/١٢
|

44 مدل کسب و کار "تجمیعی"
وبسایت یا برنامه ای که محتواهای مرتبط از سایت های مختلف را جمع آوری و به هم لینک میکند
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

45 فراوانی در یک چیز خوب
overabundance
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

46 پایانه فروش- کارت خوان سیار ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

47 در اصطلاح حسابداری و سرمایه گذاری:
تعهد پرداخت منقوض (ناتمام یا نامعتبر)
پذیره نویسی منقوض
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

48 پذیره نویسی (حسابداری) ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

49 نقطه دسترسی : access point ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

50 به اختصار ICO اصطلاح در حوزه ارز های دیجیتال و سرمایه گذاری: عرضه اولیه سکه
(روشی برای جذب سرمایه و سرمایه گذار)
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 state of the art
• The system was state of the art.
• این سیستم بسیار پیشرفته بود
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

2 cash cow
• This product has always been a cash cow for our company.
• این محصول همیشه یک منبع سودآور برای شرکت ما بوده است
١٣٩٧/١٠/٠٥
|