مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

فتح الله خادمی

فتح الله خادمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گرانمایه فاخر ١٣٩٦/٠٨/٠٣

2 پیروان ارسطو مشایین ١٣٩٦/٠٦/٢٩

3 بازیگر زن هالیوود شارون استون ١٣٩٦/٠٦/٢٩

4 شمای فرانسوی وو ١٣٩٦/٠٦/٢٩

5 اثر همینگوی پیرمرد و دریا ١٣٩٦/٠٦/٢٩

6 اجداد آل ١٣٩٦/٠٦/٢٩

7 دامنه کوه دعن ١٣٩٦/٠٦/٢٨

8 بندگی توق ١٣٩٦/٠٦/٢٨

9 مصونیت صیانت ١٣٩٦/٠٦/٢٨

10 شتر قوی بارکش لوک ١٣٩٦/٠٦/٢٨

11 یار و صاحب قرین ١٣٩٦/٠٦/٢٨

12 روشنی چشم قره ١٣٩٦/٠٦/٢٨

13 کاشتن زرع ١٣٩٦/٠٦/٢٨

14 یاره النگو ١٣٩٦/٠٦/٢٨

15 از عارضه های چشمی آستیگماتیسم ١٣٩٦/٠٦/٢٨

16 از حشرات انگلی شپش ١٣٩٦/٠٦/٢٨

17 از پوشاک تیشرت ١٣٩٦/٠٦/٢٨

18 احمق گاگول ١٣٩٦/٠٦/٢٨

19 گیج گاگول ١٣٩٦/٠٦/٢٨

20 صادق و بی ریا یک رنگ ١٣٩٦/٠٦/٢٨

21 نامی برای باغبان گل کار ١٣٩٦/٠٦/٢٨

22 ابزارها لوازم ١٣٩٦/٠٦/٢٨

23 شاه روسی تزار ١٣٩٦/٠٦/٢٧

24 بخشنده باذل ١٣٩٦/٠٦/٢٧

25 جان سالم به در بردن قسر در رفتن ١٣٩٦/٠٦/٢٦

26 ریش سفید قوم کدیور ١٣٩٦/٠٦/٢٥

27 خواری و فلاکت نکبت ١٣٩٦/٠٦/٢٥

28 شبکه جهانی وب ١٣٩٦/٠٦/٢٥

29 اثر ویل دورانت تاریخ تمدن ١٣٩٦/٠٦/٢٥

30 فیلمی از حمید نعمت الله بوتیک ١٣٩٦/٠٦/٢٥

31 بدسیرت خبیث ١٣٩٦/٠٦/٢٥

32 منحرف پرت ١٣٩٦/٠٦/٢٥

33 گروه سواران خیل ١٣٩٦/٠٦/٢٥

34 بی غیرت دیوث ١٣٩٦/٠٦/٢٤

35 تابلویی از کلود مونه سنلازار ١٣٩٦/٠٦/٢٣

36 مرجان بسد ١٣٩٦/٠٦/٢١

37 به سختی تلاش کردن دست و پا زدن ١٣٩٦/٠٦/٢١

38 کتابی از داستایوسکی همزاد ١٣٩٦/٠٦/٢١

39 در بدر بی خانمان ١٣٩٦/٠٦/٢١

40 خشم ومد ١٣٩٦/٠٦/٢٠

41 یافته کشف ١٣٩٦/٠٦/١٨

42 سبکی در موسیقی سوینگ ١٣٩٦/٠٦/١٨

43 خاک کرب ١٣٩٦/٠٦/١٦

44 ذائق چشنده ١٣٩٦/٠٦/١١

45 پشتکار همت
١٣٩٦/٠٦/٠٦

46 خرخره نای ١٣٩٦/٠٦/٠٤

47 جاودان ابدی ١٣٩٦/٠٦/٠٤

48 ذنوب گناه ها ١٣٩٦/٠٦/٠٣

49 سیتیزن تبعه ١٣٩٦/٠٦/٠٣

50 اسانی سهولت ١٣٩٦/٠٦/٠٣