برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

◡‿◡✿G♥O♥L♥I✿◠‿◠

◡‿◡✿G♥O♥L♥I✿◠‿◠ 🌈...Life is full if beaty, pay attention to it 🌈

😊pay attention to the bee🐝,the toddler and smiling
faces

🍃🌬️🎐 Breath in the rain☔🌧️ and feel the wind

...Live your life💓 for your dreams
❤️🧡💛💚💙💜🖤
♾️

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خلافکار
خطاکار
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

2 اصول و مهارت
تکنیک
١٣٩٩/٠٤/١١
|

3 دستمال
دستمال سفره
سینه بند
١٣٩٩/٠٤/١١
|

4 بلیط
برچسب
آگهی
١٣٩٩/٠٤/١١
|

5 مهره ها
دانه تسبیح
خرمهره
مهره ساختن
منجوق زدن
بریسمان کشیدن
١٣٩٩/٠٤/١١
|

6 مقاله(کاغذ) فانتزی
کاغذ رنگی
١٣٩٩/٠٤/١١
|

7 تصمیمات
عزم
داوری
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

8 low-cost ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

9 در طی
در حد
در حین
هنگام
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

10 بالا امدن
افزایش
برخاستن
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

11 سازها
ابزار
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

12 اشیا
وسایل
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

13 ایجاد ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

14 ارائه شده ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

15 دولت
حکومت
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

16 استخدام میکند
شغل
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

17 حقیقت تلخی که باید قبول کرد ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

18 recently ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

19 ویتُ دی کُنُشِرلا ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

20 ...Adoro'e
من دوست دارم ...(فلان چیز را یا فلان کس را)
١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

21 stobene,grazie ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

22 you are thinking in a similar way
It means you have a similar opinion about someone or something
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

23 مگه عقلتو از دست دادی؟
You most a little crazy
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

24 نور چشم کسی بودن
عزیز بودن
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

25 فرزند گل🌹❤️
اسم کاملم :)
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

26 به معنی چشمانم
(عزیز)
با ارزش
به نظر من هم اسم دخمله و هم اسم پسر چون اسم دوستم تیامه و البته دخمله و خیییلی دوسش دارم !
چشمای خوشگلی ...
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

27 منسوب به گل
مثل گل
به گونه ی گل
زیبا مثل گل
من
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

28 A problem that everyone knows about but does not want to talk about ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

29 What you do is more important than what you say
دوصد گفته چون نیم کردار نیست
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

30 جوجه رو آخر پاییز میشمارن
means you should not depend on something until actually happens
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

31 دود چراغ خوردن
تا پاسی از شب بیدار ماندن و کار کردن
staying up very lat and study
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

32 خودتو جمع و جور کن
بیخیال
make an effort to control your emotions
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

33 جان سالم به در بردن
رفع شدن خطر
out of the danger
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|