برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احمد هادلوند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آ بهروز خان هادلوند:آ بهروز خان هادلوند در روستای قلیان واقع در بخش زلقی شهرستان الیگودرز بدنیا آمد .وی روستاهای قلیان . گیلان . دور . ارجنک . باغ . ... ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

2 کسانی که لایه غبار روی ذهنشان کشیده شده و روشنایی را نمی بینند
مثال:خورشید را تاریک میبینند
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|