برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هادی کرامتی

دانشجوی عمران.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نوعی میوه استوایی که آن را در گروه تمشک ها قرار داده اند.از نظر رنگ و اندازه تنوع زیادی دارد، امانوع بنفش و زرد متداول تر است.
١٣٩٧/٠٧/١٩
|

2 طوفان های شدید و پر قدرت، در آسیا typhon و در امریکا hurricane نامیده می شود. ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

3 یک نوع کیک که در چین پخته می شود و به صورت سنتی در جشن نیمه پاییز خورده می شود. ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

4 فضای کنار قبر. ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

5 مهمانی عروسی ، مجلس عروسی
SYN wedding party
١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

6 پوششی برای حفاظت از چشم آسیب دیده. همانند دزدان دریایی و "موشه دایان" فرمانده نظامی اسرائیل ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

7 فردی ثروتمند ( و معمولا پا به سن گذاشته ) که در ازای داشتن رابطه با افراد دیگر ( معمولا زنان جوان )، تا حد ممکن آنها را حمایت مالی می کند. ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

8 olive skinned ( اشاره به رنگ پوست ) ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

9 سبزه
رنگ پوست اکثر ساکنین خاورمیانه و امریکای لاتین و شمال افریقا را در این محدوده می دانند.
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

10 (عمران ، مکانیک، شیمی )
نوعی از سیالات که تحت تنش کمتر از تنش تسلیم، رفتاری همچون جامدات از خود نشان می دهد تحت تنش های بالاتر از حد تسلیم، رفتاری ...
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

11 (معادل فارسی) چهارشانه
SYN '' stocky '' , '' well-built
١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

12 مجددا مرور کردن ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

13 (عمران ، مکانیک، شیمی)
سیالاتی که با افزایش تنش برشی روی آنها، لزجت ظاهری کاهش می یابد.به گونه ای که گویا سیال رقیق تر می شود
١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

14 ( سیالات) ( عمران،مکانیک ، مهندسی شیمی)
آن دسته از مواد که با افزایش تنش برشی، لزجت ظاهری انها نیز افزایش یابد یا به طور معادل، گویا غلیظ تر شده ا ...
١٣٩٧/٠٤/١٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 bridesmaid
• Jo asked her sister to be bridesmaid.
• جو از خواهرش برای ساقدوش عروس بودن،درخواست کرد.
١٣٩٧/٠٦/٢٦
|