انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

حمید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 راه دادن/باز کردن ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

2 Blockage ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

3 Home/domestic appliances ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

4 (پلاستیک و ...)یک بار مصرف ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

5 (نظامی)حواست به پشت سرت باشه ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

6 Trapeze artiste ١٣٩٨/٠٦/١٩
|

7 stunt performer/stuntman/stuntwoman ١٣٩٨/٠٦/١٩
|

8 Be not speaking/not be on speaking
(term (with
١٣٩٨/٠٦/١٨
|

9 کسی رو با چشم خوردن ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

10 لیف حمام ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

11 بجنب! ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

12 تکاور نیروی دریایی آمریکا ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

13 کاری رو عالی انجام دادن/ترکاندن ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

14 دادا/داداچ ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

15 سری فیلم ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

16 اکران کردن فیلم ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

17 شخص آماده ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

18 فکری کردن ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

19 Die before one's time ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

20 بستکبالیست حرفه ای در بازی های غیر رسمی ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

21 ماندن، نرفتن ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

22 انتخاب کردن بازیگر ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

23 حرف ... که میشه ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

24 هزینه استفاده از کانال های تلویزیونی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

25 How so ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

26 Joking apart ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

27 گفتن ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

28 It's your call ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

29 Give me a high five ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

30 با بقیه خوب تا کردن ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

31 باریکلا ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

32 We'll see about that ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

33 عالی/باحال ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

34 حرف ... شد ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

35 Belt way ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

36 Write destiny ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

37 چای دیشلمه/قند پهلو ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

38 بمونه برای فردا ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

39 چیزی که گزارش نشده/ثبت نشده/حساب نشده ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

40 The good old days/those were the days ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

41 If you harm/touch a hair of/on her hair ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

42 نوبت توئه ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

43 آماده بودن ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

44 باربر فرودگاه ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

45 فشنگی که تو اسلحه های سبک استفاده میشه. هفت تیر نیمه خودکار آلمانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

46 با کسی دست به یقه شدن ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

47 کفری شدن ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

48 کفری بودن ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

49 باهم توافق داشتن ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

50 سر کسی منت گذاشتن ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

51 از منابع و امکانات خارج از شرکت استفاده کردن ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

52 کمک هزینه مستمری ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

53 Permissible meat ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

54 Forbidden meat ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

55 عاشقی ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

56 کودک همسری/ازدواج دختران زیر ۱۸ سال ١٣٩٨/٠٦/١٣
|