برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در ورزش ورزشکار چند رشته ای ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

2 به قصد خودکشی از پل پریدن ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

3 صدای مردم را دوباره درآوردن ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

4 به خانه کسی رفتن و ازدواجش را تبریک گفتن ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

5 بازاریاب تلفنی ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

6 فاصله گذاری اجتماعی/جسمی ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

7 دورکاری ١٣٩٩/٠١/٠١
|

8 خیلی راحت ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

9 Have a broken heart ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

10 موش آزمایشگاهی ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

11 خواب دیدی خیر باشه ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

12 رب گوجه فرنگی ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

13 اشتراک گذار فیلم در یوتیوب ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

14 سر کسی منت گذاشتن ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

15 دلواپس/نگران/پریشان/مضطرب بودن ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

16 کارگاه بازیگری ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

17 بند باز سیرک ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

18 Dog eat dog ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

19 راه دادن/باز کردن ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

20 Blockage ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

21 Home/domestic appliances ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

22 (پلاستیک و ...)یک بار مصرف ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

23 (نظامی)حواست به پشت سرت باشه ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

24 Trapeze artiste ١٣٩٨/٠٦/١٩
|

25 stunt performer/stuntman/stuntwoman ١٣٩٨/٠٦/١٩
|

26 Be not speaking/not be on speaking
(term (with
١٣٩٨/٠٦/١٨
|

27 کسی رو با چشم خوردن ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

28 لیف حمام ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

29 بجنب! ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

30 تکاور نیروی دریایی آمریکا ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

31 کاری رو عالی انجام دادن/ترکاندن ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

32 دادا/داداچ ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

33 سری فیلم ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

34 اکران کردن فیلم ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

35 شخص آماده ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

36 فکری کردن ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

37 Die before one's time ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

38 بستکبالیست حرفه ای در بازی های غیر رسمی ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

39 ماندن، نرفتن ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

40 انتخاب کردن بازیگر ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

41 حرف ... که میشه ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

42 هزینه استفاده از کانال های تلویزیونی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

43 How so ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

44 Joking apart ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

45 گفتن ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

46 It's your call ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

47 Give me a high five ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

48 با بقیه خوب تا کردن ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

49 باریکلا ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

50 We'll see about that ١٣٩٨/٠٦/١٥
|