برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدحسن صفوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تِکیلا�(به�اسپانیایی:�Tequila) از�نوشیدنی‌های الکلی تقطیری�است، که در آغاز در شهر� تکیلا� در ایالت�خالیسکو مکزیک�ساخته شده‌است.
این نوشیدنی از با ...
١٣٩٨/١٠/١٤
|

2 آب انرژی زا ١٣٩٨/١٠/١٤
|

3 این کلمه به اشتباه در زبان ایرانیان �لاکچری تلفظ میشه، صحیح کلمه �لاکشِری ست.

لاکچری که می‌شنوید یعنی Lock cherry که به معنی گیلاس قفلی یا ...
١٣٩٨/١٠/١٤
|

4 ● (شراب و غیره) سک, شراب سک, شراب گس ١٣٩٨/١٠/١٤
|

5 1- (جامه) در آوردن، کندن
2- (کلاه و عینک و غیره) برداشتن

please take off your hat
لطفا کلاه خود را بردارید.


3- عزیمت کردن، ر ...
١٣٩٨/١٠/١٤
|

6 adj., n.
● مفید، سودمند، موثر، هنایشگر، کارساز
The weather was instrumental in our success.
هوا در موفقیت ما موثر بود.

my father was ...
١٣٩٨/١٠/١٤
|

7 don't fret, we wont be late!
جوش نزن، دیر نخواهیم رسید!

the wind was fretting the sea
باد دریا را خروشان می‌کرد.
١٣٩٨/١٠/١٤
|

8 60 سال با هم بودن


Congratulation on your Diamond Wedding Anniversary
شصتمین سالگرد عروسیتون مبارک. 🌺
١٣٩٨/١٠/١٤
|

9 18 سال با هم بودن


Congratulation on your Porcelain Wedding Anniversary
هجدهمین سالگرد عروسیتون مبارک. 🌺
١٣٩٨/١٠/١٤
|

10 30 سال با هم بودن


Congratulation on your Pearl Wedding Anniversary
سی اُمین سالگرد عروسیتون مبارک. 🌺
١٣٩٨/١٠/١٤
|

11 چهل سال با هم بودن


Congratulation on your Ruby Wedding Anniversary
چهلمین سالگرد عروسیتون مبارک. 🌺
١٣٩٨/١٠/١٤
|

12 ۲۵ سال با هم بودن

Congratulation on your Silver Wedding Anniversary
بیست و پنجمین سالگرد عروسیتون مبارک. 🌺
١٣٩٨/١٠/١٤
|

13 35 سال با هم بودن

Congratulation on your Coral Wedding Anniversary
سی و پنجمین سالگرد عروسیتون مبارک. 🌺
١٣٩٨/١٠/١٤
|

14
شریک، همکار، همدست

?are you also in with them

آیا توهم همدست شونی؟
١٣٩٨/١٠/٠٤
|

15 چیزهای جورواجور ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 fret
• Don't fret - I'm sure he's OK.
• دلواپس نباش، مطمئنم حالش خوبه.
١٣٩٨/١٠/١٤
|