برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مسعود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به افرادی که معمولا از جنس مونث هستند و فقط به ماشین و مادیات اهمیت می‌دهند. ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

2 تا آنجا که. مثلا: as many as possible معنی می دهد تا آنجا که امکان پذیر است یا as many as you can معنی می دهد تا آنجا که شما می توانید(تا آنجا که ممک ... ١٣٩٦/٠٨/٢٥
|

3 انگلیسیشو بنویسید feraq نه که بنویسید faraq=فراغ ١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

4 مانندِ، برای مثال کَالشَّجَر معنی می دهد مانند درخت ١٣٩٦/٠٦/١٣
|

5 کار دونفره ١٣٩٦/٠٦/١١
|