برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضا کوچکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در بعضی موارد معنی "استخدام شدن" میده ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

2 مورچه خور خاردار هست،که از جانوران بومی استرالیا هست و از بازماندگان پستانداران تخم گذار ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

3 عقربه ای ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

4 به معنی extremely هم هست،یعنی خیلی یا بشدت

مثلا:
When I was a teenager,I was painfully shy
زمانی که یک نوجوان بودم،بشدت خجالتی بودم
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

5 کارهایی که فرد برای نشون دادن شایستگی هایش در زمینه ی خاصی انجام میدهد

مثال: آهنگ million years ago از Adele :

To earn my stripes I'd h ...
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

6 area of specialization:حوزه ی تخصص ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

7 تخصص ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

8 در روابط اجتماعی به معنی: معاشرت
به معنی: communication - have a relationship
١٣٩٩/٠١/٣١
|