انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

احسان جهروتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 school run سرویس مدرسه ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

2 register دخل مغازه ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

3 Carry tune to sing musical notes correctly

طبق ریتم خواندن
فالش نخواندن
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

4 call (a decision (informal

تصمیم، انتخاب

It’s your call
تصیم خودته
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

5 burn down به آتش کشیدن یا به آتش کشیده شدن ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

6 handle If you handle a particular area of work, you have responsibility for it

مدیریت کردن

The case is being handled by a top lawyer.
The f ...
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

7 As a consequence as a result of something ١٣٩٨/٠١/٢١
|

8 gatekeeper someone in an organization who tells customers or people with questions which people in the organization should be able to help them
اطلاعات- از م ...
١٣٩٨/٠١/٢١
|

9 bully for you تو خوبی!

بیشتر این اصلاح این روزه به صورت طعنه دار(sarcastic) استفاده میشه که در فارسی معمولا از اصلاح: تو خوبی، تو صندلی جلو بشین میشه ازش اس ...
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

10 resort وادار شدن به ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

11 crisis of confidence a situation in which people no longer believe that a government or an economic system is working properly, and will no longer support it or work with ... ١٣٩٧/١٢/٢١
|

12 straight fire Straight fire is a slang term that refers to something really awesome or cool
خیلی باحال، خیلی عالی
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

13 killer informal: very attractive, good, impressive etc
خفن
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

14 unearth پی پردن ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

15 swarm If a place is swarming with people, it is full of people moving about in a busy way.
(Within minutes the area was swarming with officers who began ...
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

16 elevate If you elevate something to a higher status, you consider it to be better or more important than it really is.
(Don't elevate your superiors to su ...
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

17 shrill ناخوشایند ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

18 innovative مبتکرانه ١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

19 get on رسیدن به کاری (to continue doing something)
برای مثال :
Be quiet and get on with your work!
ساکت باش و به کارت برس
Jane got on with her w ...
١٣٩٦/١٠/١٩
|

20 onlooker نظاره گر ١٣٩٦/١٠/١٧
|

21 look on نظاره گر بودن ١٣٩٦/١٠/١٧
|

22 downfall بدبختی ١٣٩٦/١٠/١٧
|

23 outset (از ) اولش ١٣٩٦/١٠/١٦
|

24 set out معلوم کردن (هدف،برنامه)-در نظر داشتن ١٣٩٦/١٠/١٦
|

25 country fair بازار محلی-بازار محله ١٣٩٦/١٠/١٣
|

26 fall due موعد مقرر-موعد پرداخت ١٣٩٦/١٠/١٣
|

27 drop out از دور رقابت خارج شدن ١٣٩٦/١٠/١٢
|

28 rip off چپاول-تاراج ١٣٩٦/١٠/١١
|

29 come around سَر زدن ١٣٩٦/١٠/٠٥
|

30 ring back برقراری تماس مجدد
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

31 bring back زنده کردن خاطرات ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

32 look up ردیف شدن اوضاع ١٣٩٦/١٠/٠٣
|

33 screen تست های غربالگری ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

34 administer تجویز دارو کردن ١٣٩٦/٠٩/٢٠
|