انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

جهان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (همه چیز ) کسی بودن ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

2 سوق دادن ( به سمت کسی یا چیزی ) ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

3 هیجان ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

4 ترفند ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

5 آفریننده ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

6 شگرد ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

7 فهم و درک ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

8 غرور و نخوت ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

9 باسابقه، کهنه کار ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

10 تاب دادن ، پیچاندن ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

11 مردن، دار فانی را وداع گفتن ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

12 تحویل گرفتن (مثلا در ملاقات دو نفره) ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

13 صوتی-تصویری ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

14 جمع و جور کردن، مرتب کردن، باز سازی کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

15 ناجور ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

16 یک رشته، سلسله ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

17 تُپل، گوشتالو ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

18 مجبور بودن ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

19 دلخراش، آزاردهنده ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

20 مبتلا شدن ، دچار شدن ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

21 حد متوسط ( در مورد مو و لباس ) ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

22 با وقار ( در مورد لباس و پوشاک ) ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

23 شیار ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

24 بازی کردن، ور رفتن ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

25 یواشکی ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

26 زمینه کاری، عرصه فعالیت ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

27 گرد هم آیی ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

28 پشت، در پشت ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

29 توانا ( در مورد انسان ) ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

30 به میزان زیادی ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

31 آگاه تر ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

32 خواست،خواهش ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

33 پس زدن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

34 بدانید و آگاه باشید! ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

35 برنامه ریزی
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

36 با شدت و حّدت ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

37 عدم پذیرش ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

38 شکوفا شدن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

39 مرارت
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

40 روزمره ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

41 پرورش دادن ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

42 نازک نارنجی ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

43 سمت، جناح
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

44 رمق، توان ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

45 رنگ و رو رفته ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

46 تصنعی، ساختگی،زورکی ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

47 آغازگر، سرآغاز ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

48 مثال زدنی، بی مانند ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

49 بیان کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

50 خیره شدن ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

51 موج، فوج ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

52 طرح کردن، مطرح کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

53 موهبت ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

54 اقدام ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

55 به نظر من ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

56 روزها ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

57 به ارمغان آوردن ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

58 بیهوده ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

59 به بردگی کشاندن ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

60 بیهوده ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

61 عطش ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

62 پیش پا افتاده ١٣٩٨/٠٧/٢١
|