برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جلال نجاریزدی

جلال نجاریزدی مترجم زبان انگلیسی 1984
I fall in love with you too

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سهام خارج از بورس ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

2 بدهی های نامحدود ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

3 فصل ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

4 چند منظوره ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

5 در الکترونیک ضریب خطا ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

6 SYN
age
عصر, دوره
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

7 نجار, شغل نجاری; که نیازمند هوش, دقت, و مهارت بسیار بالاست. ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

8 دگرباشان ١٣٩٨/١٠/٢١
|

9 فایل شنیداری ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

10 آنكه بر اثر كوشش يا دويدن بسيار نفسش بند آمده باشد. ١٣٩٨/١٠/١٨
|

11 جهان وبلاگ آنلاین ١٣٩٨/١٠/١٥
|

12 سوال استفهامی
به این معنی که گوینده معنی سوال خود را میداند اما برای کنایه آن را به کار می برد.
١٣٩٨/١٠/١٠
|

13 زبان صنفی ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

14 جا افتاده, خبره ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

15 یک خورشت خوراکی از گوشت و سبزیجات ادویه دار ١٣٩٨/١٠/٠٧
|

16 ارجمند, گرامی, محترم ١٣٩٨/١٠/٠٧
|

17 مرد، آقا،
مظهر قدرت
١٣٩٨/١٠/٠٦
|

18 بانو ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

19 ضایعات تولید ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

20 ارسال پیام در توییتر ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

21 SYN
Significantly, drastically
به طرز آشکاری
١٣٩٨/١٠/٠٢
|

22 SYN
actually, infact, in actual fact
در واقع, در حقیقت
١٣٩٨/١٠/٠٢
|

23 الهه
یعنی پاکی و زیبایی سیرت و صورت
١٣٩٨/١٠/٠٢
|

24 نمک نشناس, ناسپاس ١٣٩٨/١٠/٠١
|

25 لطافت بخشیدن ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

26 حرز (آویز دفع بلا) ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

27 ترتیل (قرآن) ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

28 زن زندگیه
(که تو ایران نایاب)
١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

29 تابوت بدون سرپوش ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

30 حقیقت تلخ, غیر قابل باور ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

31 SYN
not at all
خواهش می کنم
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

32 بهترین عدد دنیا
به معنای بزرگی و عظمت
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

33 ایول، کارت درسته، زنده باشی ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

34 SYN
merely
صرفاً، به راحتی
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

35 خود به خود ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

36 مشتریهای آینده ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

37 مشتریهای فعلی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

38 ناخوشایند ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

39 خویش فرما ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

40 کارت گردون، رلودکس ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

41 قریب به یقین ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

42 1
دوستی که هنگام نیاز همراهت باشد یک دوست واقعی است.
2
به هنگام نیاز، دوست واقعی شناخته می‌شود
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

43 که برنامه آنها اجازه می دهد ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

44 توضیح اول

قدیمی ترین نام مملکت ما همین کلمه ایران بوده یعنی نخست نام ایریا که نام نژاد بوده است نام مملکت را آبریان ساخته اند و سپس به مرور ز ...
١٣٩٨/٠٦/٠١
|

45 فرمایش شما درست ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

46 SYNS
By and large
On the whole
بطور کلی, در کل, روی هم رفته
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

47 SYNS
To a certain extent
In some ways
تا حدی, تا اندازه ای
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

48 INF
in my personal opinion
اگر نظر من بخوای
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

49 SYN
in the long term
در دراز مدت
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

50 اگر نظر من می خوای, اگر من باشم ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

51 کاملا موافقم ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

52 I strongly agree
کاملا موافقم
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

53 What's your impression of sb
نظرت راجب راجب فلانی چیه
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

54 در همین نزدیکی ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

55 SYNS
drop by
call in
یه سری زدن
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

56 INF
what have you been doing
داری/داشتی چی کار می کنی/می کردی؟

به چی مشغولی؟

سرت به چی گرمه؟
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

57 خسته نباشید ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

58 SYN
Watch out
مراقب باش
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

59 بی صبر, بی تاب, بی حوصله. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

60 ای داد و بیداد ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

61 خدا رو شکر ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

62 used to wish sb success with sth, e. g. an exam
SYN
best of luck
موفق باشی
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

63 SYN
Hard luck
اه چه بد شانسی, اه چه بد
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

64 SYN
It's all the same to me
برام مهم نیست
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

65 هر چی تو بگی ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

66 بیا خودت ببین ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

67 SYN
see how things go
ببین چطور پیش میره
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

68 صادقانه بگم ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

69 INF
جواب سوالت رو نمی دونم
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

70 SYN
I must say
INF
used for emphasizing an opinion
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

71 INF
used to say you would like sth, or to accept sth you are offered
نمی تونم بگم نه, از این یکی دیگه نمی تونم بگذرم
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

72 INF
I agree with you completely
کاملا باهات موافقم, گل گفتی
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

73 منم باهت موافقم, منم با تو هم عقیده ام ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

74 وقت تمام ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

75 بعدا با شما تماس می گیرن (صحبت می کنند) ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

76 جلال ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

77 say exactly what you think in a very direct way
افکار خود را بیان کردن حتی اگر کسی را آزار دهد ( حرف دل ), حرف دلتو بزن
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

78 فردی را ضایع یا خرد کردن ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

79 تمرین نداشتم, و از دستم افتاده ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

80 خبره, متخصص, کار کشته ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

81 INF
know a place very well
مکانی را مثل کف دست شناختن
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

82 دنیا که به آخر نرسیده ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

83 حل یک مشکل با بررسی حقایق ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

84 بر روی ذهن فشار آوردن ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

85 به آسانی چیزی را یاد گرفتن ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

86 حفظ تمرکز بر روی چیزی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

87 کمال استفاده را از چیزی بردن ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

88 خط زدن ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

89 پیش نویس ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

90 به ترتیب ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

91 go on
رد شدن از چیزی, ول کردن, رها کردن
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

92 continues without changing
بدون تغییر ادامه داشتن
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

93 continue driving
ادامه داشتن رانندگی
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

94 continue doing sth, often after an interruption
ادامه دادن کاری بعد از یک وقفه کوتاه

١٣٩٨/٠٤/٢١
|

95 repeat sth many times' often in an annoying way
بارها و بارها کاری را تکرار کردن
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

96 قهر کردن
برای مثال
I fell out with him because he told me a lie
(transitive, inseparable)
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

97 پس دادن
برای مثال
The watch didn't work, so I took it back
(transitive, separable)
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

98 کم کردن مقدار چیزی که شما می خورید, صرف می کنید,خرج می کنید, استفاده می کنید. ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

99 investigate and try to discover the facts about sth, e. g. a crime, a problem
تحقیق کردن, بررسی کردن, رسیدگی کردن

مثال
I complained to t ...
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

100 Invent a story or an explanation for sth
سرهم کردن, یک داستان الکی از خود در آوردن, عامیانه (*ص شعر بافتن)
For example
I didn't want to see ...
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

101 look for information in a book or online
دنبال اطلاعاتی در کتاب یا بصورت آنلاین گشتن.
For example
I had to look the word up
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

102 باد آورده ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

103 Catch your death of cold
سرما شدیدی خوردن
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

104 اصطلاح:

بسته به استفاده در جمله داره:

پیچوندن - کش رفتن- دو دره کردن و...

یا

همینجوری از آسمون افتادن- از روی آب گرفتن - ...
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

105 خیلی دوست داریم
Meaning
lots of love is a way to end a message or a letter between family or very good friends. It is a way of saying that we ...
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

106 راه نداره, ابدا ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

107 SYN
fresh blood
نیروی کار جدید, نیروی کار تازه نفس
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

108 SYN
new blood
نیروی کار جدید, نیروی تازه نفس
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

109 SYN
stay out of his way
Meaning
Avoid some one
از سر راه فردی کنار رفتن,مزاحم کسی نشدن,دوری کردن,
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

110 SYN
send my love to
سلام مرا برسون
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

111 SYN
give my regards to
سلام مرا برسون
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

112 SYN
was a bag of nerves
نگران و مضطرب, عصبی
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

113 دقیقه نود, آخرین لحظه, روز آخر ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

114 داستانش مفصل, این قصه سر دراز دارد ١٣٩٨/٠٤/١١
|

115 در ضمن ١٣٩٨/٠٤/١١
|

116 دست انداختن, مسخره کردن ١٣٩٨/٠٤/١١
|

117 زندگی همین دیگه کاریشم نمیشه کرد ١٣٩٨/٠٤/١١
|

118 غالبا, بطور کلی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

119 SYN
don't ask me
من چه می دونم, نمی دونم
١٣٩٨/٠٤/١١
|

120 خدا را شکر ١٣٩٨/٠٤/١١
|

121 SYN
INF
search me
نمی دونم
١٣٩٨/٠٤/١١
|

122 تظاهر به خنده, خنده صوری ١٣٩٨/٠٤/١١
|

123 Make contact with sb by phone
تماس تلفنی گرفتن
١٣٩٨/٠٤/١١
|

124 SYN
almost or approximately
تقریبا
١٣٩٨/٠٤/١١
|

125 صبح زود, آفتاب نزده ١٣٩٨/٠٤/١١
|

126 بابا اعتماد به نفس ١٣٩٨/٠٤/١١
|

127 A short distance
نزدیک
١٣٩٨/٠٤/١١
|

128 SYN
duck soup
مثل آب خوردن
١٣٩٨/٠٤/١١
|

129 SYN
be meant to do sth
کاری را بخاطر اینکه مسئول انجام آن کاری باید انجام بدی, ملزم بودن
١٣٩٨/٠٤/١١
|

130 SYN
be meant to do sth
کاری را بخاطر اینکه مسئول انجام آن کاری باید انجام بدی, ملزم بودن
١٣٩٨/٠٤/١١
|

131 Change your decision or opinion about sth
تصمیم یا نظر خود را درباره چیزی تغییر دادن
١٣٩٨/٠٤/١١
|

132 بهره بردن, استفاده کردن ١٣٩٨/٠٤/١١
|

133 مردن ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

134 خیلی سریع و با تلاش فراوان ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

135 خیلی سریع و با تلاش فراوان ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

136 سرزده ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

137 فرهنگ مقید ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

138 فرهنگ پذیرنده ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

139 Honor culture
فرهنگ عزت آبرو شرف
مثل فرهنگ ترک ها , عرب ها
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

140 Dignity culture
فرهنگ شان و منزلت(هر کسی چه شانی دارد در جامعه)
مثل فرهنگ آمریکا
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

141 راه اندازی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

142 ریسک پذیری ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

143 بلاتکلیفی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

144 خارج از حوزه زبان شناسی,فراتر از حوزه زبان شناسی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

145 قابل یادگیری ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

146 اصلاح کردن, تصفیه و تزکیه کردن ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

147 Glory ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

148 فردی که لب به مشروب نمی زند ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

149 فردی که لب به مشروب نمی زند ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

150 چیزی را کرایه کردن ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

151 قطار فشنگ ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

152 واحه ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

153 ناخوانا,خرچنگ قورباغه(در مهاوره),مخدوش
١٣٩٨/٠٣/١٩
|

154 ترجمه از راه دور ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

155 مبالغه کردن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

156 تو افساید هستی توپ میاد توپ را نمی گیری ولش می کنی به یک نفر دیگر برسد یا کلا برود و این خطا نیست. ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|