انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

کامبیز سلیمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 لحن نوشتار ١٣٩٧/٠١/١٢
|

2 (در بتن ریزی) متراکم کردن ١٣٩٦/١٢/١٢
|

3 کتاب های مصور ژاپنی ١٣٩٦/١١/١٦
|

4 در حقوق بین الملل، متنی است که در ابتدای یک پیمان ظاهر میشود و بطور بسیار کلی اصول، اهداف و زمینه های مورد بحث را تعریف مینماید. ١٣٩٦/١١/١٤
|

5 آمریکای میانه. تقریباً مکزیک مرکزی، بلیز، گواتمالا، السالوادور، هندوراس، نیکاراگوئه و کاستاریکای امروزی. ١٣٩٦/١١/٠٣
|

6 گیاهان تکامل یافته، بخصوص آوند داران و گیاهان گل دار ١٣٩٦/١١/٠٣
|

7 دهکده
شهر کوچک خودمختار (بیشتر در اروپا)
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

8 تضمین نشده ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

9 Hazardous and Noxious Substances
مواد سمی و خطرناک (در حقوق دریانوردی مورد استفاده قرار میگیرد)
١٣٩٦/١٠/٢٣
|

10 ارزیابی بایسته ١٣٩٦/١٠/١٩
|

11 مواجهه ١٣٩٦/١٠/١٩
|

12 غیر قابل چشم پوشی
غیر قابل صرفنظر
١٣٩٦/١٠/١٩
|

13 لاینفک ١٣٩٦/١٠/١٦
|

14 زوال ١٣٩٦/١٠/١٥
|

15 بازپذیرش ١٣٩٦/١٠/١٤
|

16 دریاچه، در اسناد حقوق بین الملل به منبع محصوری از آب اطلاق میشود که دائمی بوده و از طریق منابع ورودی تغذیه میگردد. ١٣٩٦/١٠/١٢
|

17 اعمال نفوذ ١٣٩٦/١٠/١٠
|

18 علت مادی
١٣٩٦/١٠/٠٨
|

19 شرایطی که در آن همه شانس برابر دارند ١٣٩٦/١٠/٠٧
|

20 کوچ ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

21 تشکیلات ١٣٩٦/١٠/٠٥
|

22 قلمرو ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

23 مربوط به گیاهان ١٣٩٦/١٠/٠٢
|

24 مربوط به حیوانات ١٣٩٦/١٠/٠٢
|

25 در علم حقوق: مأموریت ١٣٩٦/١٠/٠٢
|

26 در مقابل دیگران ١٣٩٦/٠٩/١٦
|

27 مقرر داشتن ١٣٩٦/٠٩/١٥
|

28 قانون ساز ١٣٩٦/٠٩/١٥
|

29 مجمع ١٣٩٦/٠٩/١٤
|

30 تنفیذ ١٣٩٦/٠٩/١٣
|

31 مروّج ١٣٩٦/٠٩/٠٨
|

32 ریخت زایی ١٣٩٦/٠٩/٠٧
|

33 بدوی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

34 خزان ساز
برگ زدا
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

35 حافظ منافع ( در حقوق بین الملل زمانی که دو کشور روابط دیپلماتیک ندارند، ممکن است کشور ثالثی وظیفه حفظ منافع یکی را در قلمرو دیگری بر عهده گیرد، مانند ... ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

36 امکنه
اماکن
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

37 عدول نمودن ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

38 (در جمع ) تشکیلات ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|