برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خورشيدوند

خورشيدوند <br>زينب ناهيده⭐️ رضوي🌕موسي<br>شكر أ يا ربّ<br>پروردگارم زندگي رو با درخشان با حكمت واراده خرد دانايي خود و باب سليقه ي روياي خودم نوشت<br>خدايا شكرت هديه رنگين كمان شادي آور عشق رو به زندگيم بخشيدي <br>My Lord wrote a brilliant life with wisdom and spirit of my dream.<br>Thank you, Lord. Thank you for the happy rainbow gift of love to life<br>كتب ربي حياة رائعة بحكمة وروح حلمي.<br>شكراً لك يا رب ، شكراً لك علي هدية قوس قزح السعيدة من الحب للحياة<br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فرجامين فراترين نهايي
The last masterpiece is sweet
شاهنامه آخرش قشنگه
shahnameh ultimate late is beautiful
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

2 مشهور است
A person who is famous in his work and is superior in skills
فردی که در کار خود مشهور است و در مهارتهای برتر استادي است
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

3 دندانپزشك تجربي
Happy Dentists Day )Happy Dentistry)
روز دندانپزشكان و دندانسازان مبارك
Happy prosthodontists
My father daily routine is ...
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

4 A rational girl who has a great understanding ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

5 پريسا همچون پري دريا افسون گر دلربا زيبارو ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

6 Love is the heart that exists
عشق قلبي كه وجود دارد
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

7 A person who is a lawyer and veterinarian ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

8 A girl and a boy whose hearts for love each other with heart love ١٣٩٨/٠١/٢١
|

9 believe in the heartbeat ١٣٩٨/٠١/٢١
|

10 خانواده محترم
Dear Family with a original and noblegood temper and ethical
خانواده محترم بااصل و نجب و خوش رفتار وبا اخلاق
١٣٩٨/٠١/٢١
|

11 God willing, their marriage will soon begin
به خواست خداوند انشاالله ازدواج آنها شروع ميشود
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

12 ناهيده بمعناي بانو ملكه ايزد آبها و الهه زيبايي و پاكي ستاره دختري كه سرنوشت درخشانتري دارد و هم باتجربه وبا انديشه و تحصيلكرده و اهل مطالعه وعلم و ... ١٣٩٨/٠١/١٩
|

13 Low season
Smile day on the lips
١٣٩٨/٠١/١٩
|

14 The next time equal to the soil ١٣٩٨/٠١/١٨
|

15 خيلي زود و خيلي سريع ١٣٩٨/٠١/١٨
|

16 حتما برگه ترخيص شرفتمندانه محترمانه
I am free to join the superior army
من آزادي هستم كه به به جمع ارتش برترميپيوندم
١٣٩٨/٠١/١٨
|

17 عبور كردم
I am free to join the superior army
١٣٩٨/٠١/١٨
|

18 Laugh at the next time ١٣٩٨/٠١/١٧
|

19 up the next will death with happy ١٣٩٨/٠١/١٧
|

20 We have more important things ١٣٩٨/٠١/١٧
|

21 We have lost a lot of time
Move fast
١٣٩٨/٠١/١٧
|

22 She did not have a good result for himself ١٣٩٨/٠١/١٧
|

23 Being aware of a problem that will eventually be destroyed by a real gun
I have prioritized the quality of your future
١٣٩٨/٠١/١٧
|

24 As soon as possible
هرچه زودتر بهتر
١٣٩٨/٠١/١٧
|

25 بفرما برتري يافتن ١٣٩٨/٠١/١٧
|

26 From the supervisor to unique
از سرپرست به منحصر بفرد
١٣٩٨/٠١/١٤
|

27 تك ستاره درخشان دختري كه سرنوشت پيشوني درخشانتري دارد ١٣٩٨/٠١/١٤
|

28 بهشت
Happy our days to life the beauty of God Paradise
مبارک روزهاي ما به زندگی زیبایی از بهشت خدا
١٣٩٨/٠١/١٣
|

29 مباركي imparadise غرق در خوشحالي كردنParadise بهشت برين
Happy spring blessed day give you heart love life with brilliant joy
مبارک بهار بهشت ب ...
١٣٩٨/٠١/١٣
|

30 روزاي پر بركت شيرين زبان blessedness بركت سعادت خوشبخت
God for blessful our sugary days
خدا برای روزهای شیرین شكري ما خجستگی بركت سعادت خوشبخ ...
١٣٩٨/٠١/١٣
|

31 شيرين زبان شکرین،قندی،شکرسان ١٣٩٨/٠١/١٣
|

32 خداروشكر سپاس خداوند رابر زبان آوردن ١٣٩٨/٠١/١٣
|

33 کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد كورش بمعناي مرد نژادپاك برتر معني كوروش همانند خورشيد ١٣٩٨/٠١/١١
|

34 بوسه ي عشق قبلة الحب
for Your Kisss merci babe
واسه بوس كردناتم مرسي جونم
١٣٩٨/٠١/١١
|

35 The graceful machine for Her love is coming to your happiness
merci inshallah
ماشين برازنده واسه عشقش ميخره به سلامتي تو شاديامون
مرسي انش ...
١٣٩٨/٠١/١١
|

36 Unique son پسر منحصربفرد
One king is unique
تك پادشاه منحصر به فرد است
١٣٩٨/٠١/١٠
|

37 خاصيّت جذب انرژي صوتي ملودي شاد را ميگويند
to suddenly begin Car with sound absorption melodious
به طور ناگهانی خودرو با صدای جذاب ملودی شاد د ...
١٣٩٨/٠١/١٠
|

38 شروع بسوخت كردن
to stard brighten with health and auspicious
برای استارت شروع روشن شدن(درخشان كردن) با سلامتی و فرخنده
١٣٩٨/٠١/١٠
|

39 دعاى خیر، نعمت خدا داده، سعادت جاوداني
Starting a car with the start of the blessing and happiness of bemison
شروع یک ماشین با شروع به برکت و ...
١٣٩٨/٠١/١٠
|

40 بهار معدني ،اشتياق مشهود
Clear and smooth springs
چشمه هاي روشن و صاف
١٣٩٨/٠١/١٠
|

41 Dignified بلند مرتبه عالي جناب عالي مقام و شكست ناپذير ١٣٩٨/٠١/١٠
|

42 مرواريد دل
Pearl Dell, the prince is my heart
مرواريد دل،شاهزاده پرنس قلب من است
١٣٩٨/٠١/١٠
|

43 جذابيت ,زيبايي ،برازنده
Happiness with grace extraordinary energy
شادي با فضل انرژي فوق العاده زيبايي برازنده
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

44 شادكامي خوشنودی شادي
to healthy at the peak of happiness
به سلامتي در اوج شادي
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

45 to happy turning the car tire
به مباركي چرخش لاستيك تاير ماشين
To happy the joy of the server runs for car us joy happyness
برای خوشحالی ...
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

46 مبارك خواندن مبارك بركت سعادت beatify , bless
مبارك
to health with blessed love
بسلامتي با عشق سعادت بركت(خوشبختي)
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

47 مبارك
to health with blessed love
بسلامتي با عشق و سعادت بركت
beatification سعادت جاوداني
I am glad to fill out the will purchased fo ...
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

48 trustfully
trustingly
اعتماد با اطمينان
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

49 قلب قفسه ي سينه
chest heart you breast are love قلب سينه ي شما، سينه عشق است
chest heart you chest are love to flover me life
سینه ي ق ...
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

50 نور رحمت الهي ١٣٩٨/٠١/٠٨
|

51 زينب نام عرب هست زينب يعني نيكوپدر و نام درختي خوشبو در بهشت خوش منظره و صفت خود پدراست
نام دختر والا مرد تعالي امام علي (ع)و خواهر امام حسين ...
١٣٩٨/٠١/٠٨
|

52 Love is the truth of life
عشق حقيقت زندگي است
١٣٩٨/٠١/٠٧
|

53 آقا منش اصيل نجيب اشراف ماب محترمانه ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

54 عشق خوش فرجام با حس آرامش بخشي و روندعشق شاد وپايدار صميميت خونگرمي بامحبت قلبي aphrodite الهه عشق و زيبايي ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

55 ناهيده زيباترين اسم دختر بمعناي ستاره درخشان و بانو ملكه ايزد آبها و الهه زيبايي و پاكي اسمي كه ستاره درخشان و الهه زيبايي را در وجود خود دارد
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

56 موسي به معناي دانايي در علم و دانش و پسر زيبارو از دل دريا حكم فرمان دريا به اذن خداوند ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

57 كمك وسایل کمک ناوبرى aids to navigation - ايده كمك به سيل گير Idiom to aid Floodgate
oblation اهداي نان خيرات Blanket پتو ....
We helped t ...
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

58 شدت عمل نيرو ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

59 جهش شبيه پروازmutation
The plane mutation me and the cheetah in Life reality
جهش من و یوزپلنگ در واقعیت زندگی
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

60 يوزپلنگ نماد سرعيترين سرعت قدرتمند
I am the owner of cheetah love
من صاحب عشق يوزپلنگي هستم
The my love of Prince powerful
عشق من شاهزاد ...
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

61 تفكر فوق العاده آينده ي فوق العاده fantastic future
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

62 لذت بردن ازسرور شادي ومسرت خوشي joyfully بشادمان
A thing of beauty is a joy forever
یکی از ویژگی های زیبایی خرسندیِ همیشگی است.
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

63 bicycle as memorabilia you love life with pleasure and joy in the next to you spring past days
دوچرخه سواري به عنوان خاطره ای است که شما را با ...
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

64 Relaxation sea Love happy life
آرامش درياي عشق زندگي شادمان
the happy marriage of the two lovers
ازدواج خجسته‌ی دو عاشق و معشوق
ازدواج ...
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

65 وابسته به دل قلبي cardiac ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

66 شخص برگزيده شخص ممتاز
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

67 خوش يمن خوش اقبال خوش قدم ١٣٩٨/٠١/٠٢
|

68 ..You need to be a brilliant star to get the best of it ١٣٩٨/٠١/٠٢
|

69 دلگرمي روحيه آرامش
The reminiscence and morales of the gracious grandmother is always in our hearts
خاطرات و دلگرمي مادربزرگ مهربان ه ...
١٣٩٨/٠١/٠١
|

70 سعادتمند
Being blissful
It means happiness of life with Einstein
خوشبختی
این به معنای شادی زندگی با انیشتین است
١٣٩٨/٠١/٠١
|

71 شادي خوشبختي مترادف با bliss سعادت
Happiness means a charming life with Enishtein
The intelligence genius of mathematics and physics and aest ...
١٣٩٨/٠١/٠١
|

72 خوشبختي دل انگيز ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

73 صحت بخش ،سودمند گوارا
enjoyable لذت بخش انرژي بخش نيرو بخشي لذت بردني
enjoyable days in the alongside sea
روزهاي لذت بخش در كنار دريا
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

74 جاذبه دلبر مجذوب شدن ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

75 refreshing
جذاب شاداب
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

76 جذاب و شاداب ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

77 مهرسلطنتي Royal seal ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

78 جاده road
ما در مسیر موفقیت قرار داریم • We on the path of success
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

79 يارم عزيزم در صدا زدن بمعناي جانم عشقم ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

80 سلطنت شيران realm royale of lions سلطنتي قلمرو شيران ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

81 داراي چشمه معدني ،خزينه ي آب گرم ،سلطنت تفریحگاه پولداران ١٣٩٧/١٢/٢٨
|

82 پر فروغ درخشيدن شخصيت آدم نوراني در علوم مهندسي نوراني
چهره‌ی درخشان،سیمای تابناک،شخصیت برجسته
a gathering of luminaries in the field of physi ...
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

83 دولت معني سلطنت وهستي طالع نيكبختي و حقيقت جاودان است ١٣٩٧/١٢/٢٨
|

84 acceptable خوشايند ١٣٩٧/١٢/٢٨
|

85 Go to the main place for a short time
براي مدت كوتاهي به جايگاه اصلي رفتن
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

86 زاده دريا ، Sea دريا
Drowning in the sea romantic which days was of And dreams that passed
غرق شدن در دریای عاشقانه ي که روزهاي بود و رویاهای ...
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

87 Unforgiving ،which was forgiveness for the first and last time
بي گذشت، كه براي اولين و آخرين بار گذشت (عفو) شد
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

88 بود باش
inhabitiveness
میل طبیعي انسان به بود باش
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

89 لبخند دار زلال صاف ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

90 دفتر رياست جمهوري
Meet Uncle Joon
ملاقات با عمو جون
١٣٩٧/١٢/٢٥
|

91 مشتاق از ته دل
I'm looking forword to seeing you again
چشم انتظار ديدار مجدد شما هستم يا مشتاق ديدار مجدد تو هستم
١٣٩٧/١٢/٢٥
|

92 استاد بزرگ ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

93 Invitation to buy a house to my love ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

94 قوانين
١٣٩٧/١٢/٢٥
|

95 كاملأ درسته با خشنودي ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

96 جذاب
Excellent, superb, desirable, attractive
عالی، فوق‌العاده، مطلوب، جذاب
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

97 باشگاه ورزشي و تفريحي country club
خانه
سالن تالار
مرکز خرید
سالن ورزش
�Home
The hall
Mall
(country club ، body building(Gym
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

98 نظم بزرگ يا همان ترتيب باشكوه ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

99 that's better
More advanced
چه بهتر
پيشرفته تر 🏆
١٣٩٧/١٢/٢١
|

100 I believe
من باور دارم👌🏻
١٣٩٧/١٢/١٨
|

101 من باور دارم ١٣٩٧/١٢/١٨
|

102 I love madness your love
دوست دارم جنون عشق تورا
١٣٩٧/١٢/١٧
|

103 كيك شكلاتي (خوشمزه و با عشق)
I made a cake of chocolate with love and Stress for my love
من یک کیک شکلاتی را با عشق و استرس برای عشقم پختم
١٣٩٧/١٢/١٧
|

104 تحت تاثير قرار گرفتن ١٣٩٧/١٢/١٥
|

105 رفتارهاي ( اجتماعي) مثبت و مفيد
Hundred of course
� the attitude of the couple's common life
صد البته
نگرش زندگی مشترک زن و شوهر
١٣٩٧/١٢/١٣
|

106 دقيقأ
Exactly in the class of the language Msrt
دقیقأ در کلاس مدرك زبان (Msrt)
١٣٩٧/١٢/١٠
|

107 موسي اسم پسران نجيب زاده و تحسين شده و زيبا رو هستند موسي يعني پسري از دل دريا
عشق دل و نفس هست
١٣٩٧/١٢/١٠
|

108 بشكن زدن ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

109 شاد زيستن
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

110 خود استواري،خود آگاهي
Self-confidence and with self heart's desire go to action
اعتماد به نفس و با تمایل خود قلب به عمل می رسند
١٣٩٧/١٢/٠١
|

111 هوشياري ،خرد و آگاهي
Doing it with determination and consciousness
با اراده و آگاهي كاري را به انجام رساندن
١٣٩٧/١٢/٠١
|

112 ناهيده به معنای زیبایی ومهربانی و خوش قلبیست ستاره خوشبختيست ١٣٩٧/١١/٢٣
|

113 زهره به معنای زیبایی ومهربانی و خوش قلبیست ستاره خوشبختيست ١٣٩٧/١١/٢٢
|

114 نجيب ،پاك بين ١٣٩٧/١١/١٧
|

115 ناهيده بمعني الهه زيبايي و پاكي ستاره درخشان شجاعت و مهرباني بانو ١٣٩٧/١١/١٦
|

116 ناهيد ستاره درخشان الهه زيبايي و شجاعت و آرامش عشق و بانوي باهوش ١٣٩٧/١١/١٦
|

117 تقويت
affirmative
positive feedback
١٣٩٧/١١/١٥
|

118 در آغوش گرفتن ،بانشانهای نجابت خانوادگی آراستن
In the endless arms of love love
در آغوش پایدار عشق
١٣٩٧/١١/٠٥
|

119 حبيبي حياتي ١٣٩٧/١١/٠٥
|

120 زندگي مني ١٣٩٧/١١/٠٥
|

121 حبيبي حياتي ١٣٩٧/١١/٠٥
|

122 happy شادي
خوشحالي
١٣٩٧/١١/٠٤
|

123 خوش معاشرت ،مهربان ،اجتماعي ١٣٩٧/١١/٠٤
|

124 عزيز و گرامي در نزد خداوند ١٣٩٧/١١/٠٣
|

125 خوشبختي بخشي انرژي بخش ١٣٩٧/١١/٠٣
|

126 ريشه ١٣٩٧/١١/٠٣
|

127 eight grade
١٣٩٧/١١/٠٣
|

128 زندگي بخشيدن خوشي بخشيدن زندگي كردن حيات بخشيدن ١٣٩٧/١١/٠٣
|

129 خوشي خوشبختي بكام تو
Lucky we خوش بحالمون خوشا به احوالمان خوش شانس ما
١٣٩٧/١١/٠٣
|

130 ضربان ١٣٩٧/١١/٠٣
|

131 صدا ميكند ١٣٩٧/١١/٠٣
|

132 mounting سوارشدن
Let's take a ride with Mike
بیا تا با مایک بريم ماشین سواری
١٣٩٧/١١/٠٣
|

133 خوش آمدگويي
Welcome to the former city of Ardabil
خوش آمدگويي به وطن شهر قبلي اردبيل
به شهر سابق اردبیل خوش آمدید
١٣٩٧/١١/٠٢
|

134 بركت ١٣٩٧/١١/٠٢
|

135 پژوهش ١٣٩٧/١١/٠٢
|

136 يكي از بزرگترين آن
١٣٩٧/١١/٠٢
|

137 مهوش يعني ماه دانايي درخشان زيبا ١٣٩٧/١١/٠١
|

138 نيت صداقت خالص ١٣٩٧/١١/٠١
|

139 نیت صداقت خالص مثبت
یکپارچگی خالص مثبت است
١٣٩٧/١١/٠١
|

140 he holds her tight and Strong and attractive men's breasts
او دارای سینه های قوي و جذاب و محکم مردان است
١٣٩٧/١٠/٣٠
|

141 یک قمر است که مانند آینه نور خورشید را به زمین بازتاب میدهد و در شب که خورشید روبه زمین نیست به زیبایی جلوه می کند...!🌕✨
ماه يعني روشنايي زيباي ...
١٣٩٧/١٠/٣٠
|

142 اعتمادقلبي ودرك برتري تفكر قدرت ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

143 شفاف سازي ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

144 authoritatively با اطمينان و قاطعيت
magna cum laude
١٣٩٧/١٠/٢٨
|

145 موافقت رسمي ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

146 ستاره خدا ، اسم یکی از فرشتگان بهشت،ستاره دنباله دار،لقب مادر امام رضا،ستاره کوچکی در آسمان هفتم ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

147 غیر از تو رو هرگز نمیخوام ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

148 موسي بمعناي داناي از دل دريا ،موسي يعني تحسين شده موسي يعني تك پادشاه دريا ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

149 آرامش بخش ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

150 ارتباط بين خانواده ها را ميگويند ١٣٩٧/١٠/١٨
|

151 لبخند ملائم ١٣٩٧/١٠/١٣
|

152 She is beautifully admired and respectful
او به زيبايي قابل ستايش و احترام است
١٣٩٧/١٠/١١
|

153 موسي بمعني دانايي درعلم ودانش پسرزيبارو از دل دريا ١٣٩٧/١٠/١٠
|

154 فراتر از هدف رفتن(عملکردی بهتر از رسیدن به هدف)
١٣٩٧/١٠/٠٩
|

155 مرد قوي و با اراده ١٣٩٧/١٠/٠٧
|

156 موسي بمعني تحسين شده ي دانايي ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

157 دادن مهرباني ومحبت ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

158 عهد رضايي
The love of Imam Rezaee

١٣٩٧/١٠/٠٤
|

159 حبيبي حياتي ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

160 ناهيد بمعني ستاره درخشان پر نور صبحگاهي همان منظومه زهره كه ، دومین سیاره ی منظومه ی شمسی به نسبت فاصله از خورشید که از درخشنده ترین اجرام آسمانی است ... ١٣٩٧/١٠/٠١
|

161 درخشان ارزشمند وجود و پيكر مرواريداست ١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

162 آگاهي
Thank you for your to have give me advice
از شما متشکرم که به من توصیه می کنید
١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

163 یعنی فرشته ی خداوندبرروی زمین.
تکتم یعنی :دنیایی ازمحبت وانرژی
مادر امام رضا(ع) نجمه كه تكتم هم شنيده ميشد
يك رود فرانسه ،الهه روم راز نشكف ...
١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

164 مرحبا بر خداوند که بهترین خلق کنندگان است
خلقت خداوند بی نقص و کامل است
او انسان را آفرید که بهترین خلقت وی است
بعد زمین و آسمان را مسخر او ...
١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

165 تحسين شده و پسري از دل دريا ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

166 ستاره درخشان عشق ،بانو ملكه ايزد آبها و الهه زيبايي و پاكي ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

167 بخت خوب سعادت بركت
giant star ستاره بزرگ درخشان ناهيد ،زهرهVenus as the evening star (just after sunset when it glows)
noun
planet when ...
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

168 ناهيد يعني الهه زيبايي و پاكي بانو ملكه ايزد آبها ،دختر زيبا با عشق ،ستاره درخشان ،نور زيبايي بخش ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

169 شاهنده ، تحسين شده، نيكويي كننده از صفات و نام هاي خداوند ، ذات نيك ،شاهزاده نيكوچهره خوب ، مرد بهشتي
محسن يعني ماه عشق و پادشاه دل ، ماه درخشان ر ...
١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

170 Alliance اتحاد
continuity تداوم
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

171 خانواده مداري
Alliance اتحاد
continuity تداوم
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

172 توحید گرایي، وحدت گرایي
circuit family خانواده مداري
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

173 موافقت رسمي ،پسند كردنapproval
placet موافقم ،راي موافق
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

174 تعهد رضايي
عهد رضايي
١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

175 ادراك شايستگي
he has much merit
١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

176 صاحب امتياز ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

177 محسن يعني نيكو ذاتي
محسن يعني مردي از بهشت
محسن يعني ماه تابان دلم
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

178 پسري از دل دريا ،تحسين شده ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

179 هم آوا ، موافق سازگار ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

180 سرشار از عسل، شهد آب عسل ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

181 رابطه مندي ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

182 تبديل آهن به طلا fluctuationنوسان ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

183 سعادت خوشبختي روشن درخشان براق ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

184 بانومنشي ،نجابت
تمناي پيام عشق
تو به روشنايي و درخشان براق آب زلال
وبه سرخي عشق برتر زيبايي قلب و نفساي دل و جانم ،آرزوي خوشبختي لبخند لب ...
١٣٩٧/٠٩/١٢
|

185 ناهيد يعني بانو ملكه ايزد آبها ،ستاره درخشان نوراني إلهه ي زيبايي و پاكي
ناهيده يعني دختر زيبا و دور شده از پليدي و زشتي
١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

186 شاه، ستاره قلب الاسد
love is non stop Like sea
it's True like blind
its Shine like star
its Warm like Sun
its Soft like flower
And< ...
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

187 شادكام tictac صداي تپش دل
love is non stop Like sea
it's True like Shine sea
its Shine like star
its Warm like Sun
its Soft like flo ...
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

188 بافت پيوند
Golden texture بافت زرين طلايي
اعتمادقلبي ودرك برتري تفكر قدرت
١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

189 انسجام ،تماميت،اتحاد
Stability of Heart of the sea Integrity
پايداري يكپارچگي قلب به دل دريا
integrity and beauty of the cardiac
١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

190 هدايت اخلاق ،هوش ،دانايي،خردمندي در فراز همسو ذهن ناخودآگاه و ضمير آگاه درعقل فلسفي و عقل فطري براي ايجاد سازمان دهي با تركيب درك خواسته هاي معقول عا ... ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

191 خداروسپاس،خداروشكر
Thanks god for the beauty of my fate
خداروشكر براي زيبايي سرنوشت من
thank god for all my beauty
خداروشكر براي تمام زي ...
١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

192 خداروسپاس
Thanks god for the beauty of my fate
خداروشكر براي زيبايي سرنوشت من
thank god for all my beauty
خداروشكر براي تمام زيبايي هاي من
١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

193 Pomegranate درخت انار ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

194 ريشه
Being dependent on the root of his Husband tree
متكي به ریشه درخت شوهرش
١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

195 آغوش عشق Embrace love
In the arm of love to arrive embrace love You
در بازوي آغوش عشق برای رسیدن به آغوش عشق تو

١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

196 Coping with dust ، impenetrable مقابله با رد غبار ، نفوذ نا پذير
Negative thoughts will not affect me
They are not real
They are made ...
١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

197 عشق شعله ي فولادي
invulnerable , insuperable شكست نا پذير ،نفوذ نشدني،فايق نيامدني ،مغلوب نشدني
stable باثبات ،با اقتدار،استوار ،پا برجا ،پا ...
١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

198 I love him with love of heart
� I made a mistake in the moment of emotion
من او را با عشق به قلب دوست دارم
من در لحظه احساسات اشتباه کردم
١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

199 جان دلم ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

200 محسن يعني مرد بهشتي ،پادشاه عشق ،ماه نيك ، نيك ذاتي ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

201 بينشfaculty of observation قوه ذهني احساس و درك sensibility
نيروهاي ذهني از قلب عشق mental forces of the Love heart
Your arm is the world o ...
١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

202 The world is full of beautiful .Just like you
دنيا پر از زيباست. درست مثل تو
١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

203 بينش ، قواي ذهني احساس و درك sensibility
نيروهاي ذهني از قلب عشق mental forces of the Love heart
Your arm is the world of true love, whispe ...
١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

204 آسوده وبا آرامش اطمينان اعتماد عميق عشق لذتبخش ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

205 شرافتمندانه ،با اصالت نجابت مردی واقعا بزرگوار
،ناموری،نیک نامی
اصالت،خوبی،نیکی،برتری،ارزشمندي
Dear Uncle For us ,dear and honorable is ...
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

206 The connection of emotional thought goes beyond one-sided love
ارتباط تفکر عاطفی فراتر از عشق یک طرفه است
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

207 Total positive progress emotion love heart and life
کل پیشرفت مثبت احساس عشق قلب و زندگی
My feelings of heart to love and thoughts of posit ...
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

208 Total positive progress emotion Love heart and life کل پیشرفت مثبت احساس عشق قلب و زندگی
My feelings of heart to love and thoughts of positiv ...
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

209 تصميمات عاطفي
I do not hesitate about my heartfelt emotional decisions and I do not want to change my feelings of heart
من درباره تصمیمات احساس ...
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

210 Superior Perception of Emotional درك برتر از احساسات
The heart of love at the very peak of happiness The true love of love gives a positive respon ...
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

211 vivaciousness
شور زندگانی،نشاط زندگی،شادی لذت بخشي بودن لحظات زندگي
cheerfully ، merriness, enthusiasm, liveliness
شيرين كام شادي vivaciou ...
١٣٩٧/٠٨/١٨
|

212 .حاضر بودن کامل
Use the present perfect to talk about action and states that started in the past and are still trow now
استفاده از حال حاضر منا ...
١٣٩٧/٠٨/١٨
|

213 نيلوفر يعني گل زيبايي دريا
اسم مامانم نيلوفر است نيلوفر يعني شكوه و عظمت لطافت و مهرباني يگانه گل ناب
گل زيباچهره ماه تابان كه در آب آرام ميدر ...
١٣٩٧/٠٨/١٧
|

214 pleasurability نيروي عاطفي،لذت بخش بودن
Love dear To my life pleasurability has a deep meaning
عشق عزیزم به لذت بردن از زندگی من یک معنای عمی ...
١٣٩٧/٠٨/١٦
|

215 A relaxing drink and a catch Love
نوشیدنی آرامش بخش و عشق گرفتن
١٣٩٧/٠٨/١٦
|

216 نوشيدني خوشمزه ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

217 emotional هيجان ، جنبش .ضربان قلب ، احساسات ،ضربان قلب
Feeling the emotional love romance
There is the growth of the heart of love
احساس هي ...
١٣٩٧/٠٨/١٦
|

218 از روي سليقه وتهيه شدن ، باذوق خوش ذوق ،خوشمزه
بهترين نوشيدني گوارا خوشمزه
The best delicious gustatory drink
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

219 جانم باشي بتاخت بيا
Love emotion romantic outgrowth the heart of love
هيجان عشق (رومانتيك)عاشقانه رشد قلب عشق
A delicious drink of tasty ...
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

220 پيام آور محبت عشق مثبت است ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

221 خداروسپاس
Thanks god for the beauty of my fate
خداروشكر براي زيبايي سرنوشت من
thank god for all my beauty
خداروشكر براي تمام زيبايي ها ...
١٣٩٧/٠٨/١١
|

222 The best suffering is neglect
بهترين رنج بي توجهي است
١٣٩٧/٠٨/١١
|

223 آرامش با تبسم
با آرامش تبسم كردن
١٣٩٧/٠٨/١١
|

224 شاهنده ، تحسين شده، نيكويي كننده از صفات و نام هاي خداوند ، ذات نيك ،شاهزاده نيكوچهره خوب ، مرد بهشتي
محسن يعني ماه عشق و پادشاه دل ، ماه درخشان ر ...
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

225 attractable مجذوبيت
monophyletic متحد
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

226 متحد المركز بودن ، متمركز بودن ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

227 The world around the sun revolves,my world around of the your eyes
دنیای همه دور خورشید میچرخه، دنیای من دور چشات
When you were laughing, you ...
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

228 متعلق به عاشق ، انعكاسي به عاشق
of all kinds World Beauty , your beauty is fondness easily my favourite
از تمام زیبایی های جهان، زیبایی تو ...
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

229 I'm always studying
من هميشه در حال مطالعه هستم🌟〽️
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

230 دختر دلپاك و نوراني ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

231 فاتیما نام شهری در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهور کرده است در لاتين فاطيما روشنايي جهان ، فاطيما همان فاطمه يعني دوراز آتش جهنم ،بانوي نمونه بشريت ... ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

232 يوزپلنگ وحشي
The owner of the love I Own the cheetah
صاحب عشق هستم که يوزپلنگ را در براي خود دارم
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

233 ساختار اجتماعي
morphological Social development
ساختار رشد اجتماعي
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

234 رشد اجتماعي ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

235 ساختار گنجايش
نچرال (بصورت طبيعي واقعي)
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

236 ناهيد يعني الهه عشق،تك ستاره نوراني درخشان عشق، مخصوصأ اگه مردادماهي باشه مثل شير ماده پاك و بااراده و شجاع و با عشق ميشه دم همه ي خورشيدي ها گرم ، ... ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

237 درك فكري
درك قلب ، (درك عمق قلب) عاشق
(پرفسور درك عشق قلب)
prof love fathom heart
You know
؟What do i think
To the profundity ...
١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

238 درك قلب ، (درك عمق قلب) عاشق قلب عاشقانه (پرفسور عشق درك قلب)prof love fathom heart
You know
؟What do i think
To the profundity of your ...
١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

239 درك قلب ، (درك عمق قلب) عاشق قلب عاشقانه (پرفسور عشق درك قلب)prof love fathom heart
You know
؟What do i think
To the profundity of your ...
١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

240 I'll Never Make You Feel Alone
هرگز اجازه نميدم اِحساسِ تنهاي بكني
١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

241 خوشبختي happiness
And you'll always be the reason I woke up for every morning
و تو همیشه دليله بیدار شدني هر صبحم خواهی ماند.
The reason fo ...
١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

242 پيوند عشق
The transplant is not dead. My Moon
پیوندِ جان جدا شدنی نیست ماه من...
١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

243 هدايت سرچشمه عشق با دانش
Lead the source of love with knowledge
The good life of life is to come from love and be led by knowledge
زندگی خوب ...
١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

244 عشق تو
I'm just your star
من فقط ستاره تو هستم
١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

245 گردنبد عشق، نوازش كردن Cuddle
The necklace Love of elegance and with the softness of our love with of love caresses neck from heart kiss caress< ...
١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

246 طبيعت انسانيhuman nature فطرت
Love is a flame of steel fire
عشق شعله آتش فولادي است
I hope you find someone who hates hueting your heart
...
١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

247 روز خوب يعني ديدار با تو و شيرين كام شدن لبانم
Good day, that is, meeting you and sweet lips
Good day, that is, meeting with my sweet smirk my ...
١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

248 You are my only love
I do not think so
تو تنها عشق مني
كه بفكر مني
١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

249 Nothing and no one can ever stop me from loving you
هیچ چیز و هیچ کس تابحال نتوانسته منو از دوست داشتن تو بازداره
Look at the fire
...It's u ...
١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

250 ..I do not like to experience love with anyone but yours, even for a second
دوست ندارم عشق را با کسی جز تو تجربه کنم، حتی برای یک ثانیه ..
١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

251 معجزه اسرار آميز عشق
معجزه اسرار آميز عشق تو لبخند را بر لبانم بوسه عشق زد كه محو نشد
The mysterious miracle of love, you love the smile on my ...
١٣٩٧/٠٨/٠٤
|

252 جذابيت داشتن
A romantic look relaxed attractive emotion of your love waves in my heart to meet you
یک نگاه عاشقانه هیجان جذاب از امواج عاشقا ...
١٣٩٧/٠٨/٠٤
|

253 بوسه ي عشق
قبلة الحب
أنت هادئ روحي
بوسه عشق
تو آرامشی معنوی جان هستی
١٣٩٧/٠٨/٠٤
|

254 زندگيم
عشقم و جانم ، جان دلبندم ، عشق وجودم
١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

255 عشقم وجانم
ياردلبندم
١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

256 آسمان خوشبختي
والاترين والاي من
مادرم بانوي زيبايي دلم
تواي زيباترين فروغ ايزدي
تواي يگانه ساحل دريا آرامش دل
شيريني كرشمه بيان زندگ ...
١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

257 زویا در زبان روس به معنی عزیز پدر می باشد. دختری که در خانواده عزیز تر از سایرین است و جایگاه ویژه ای در دل پدر دارد. در گویش محلی طبرستان، به معنی د ... ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

258 شخصيت تابناك نوراني (گل زيبا روي دريا ) بانوي عشق بردباري با شجاعت و مهرباني و لطافت يگانه زيبايي ناب
مادرم به زيباي نور درخشان خورشيد و ماه تابان ...
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

259 شخصيت تابناك نوراني
مادرم به زيباي ملكه بانونور درخشان خورشيد و ماه تابان چهره كه در آبي آرام مي درخشد
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

260 به نام خدای صفت دهنده معنی این کلمه در مجموع صفات مترادف و متضادی که تا به حال از بنده های دیگر معنی و بیان شده برای جستجوگران این است (کسی که همهی ا ... ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

261 بهترين باشگاه است وتاالان ١٣ جام در ليگ قهرمانان اروپاگرفته است
تيم شهر مادريد
كليد باشگاه ميتونه آزمون برد ارتباط شيرين باشد (يكتااخوي ...
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

262 بي همتا
پاك ، منحصر بفرد
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

263 خوشبختي خورشيد درخشان است
Happiness and gospel of happiness and passion of love
سعادت و بشارت شادي و شور عشق
١٣٩٧/٠٨/٠١
|

264 خوشبختي شادي خورشيد درخشان است
Happiness and gospel of happiness and passion of love
سعادت و بشارت شادي و شور عشق
١٣٩٧/٠٨/٠١
|

265 شهرت، اعتبار، خوشنامي ، اوازه شهرت خوب
معروفیت (مشهور) شهرت خانوادگي شايسته ومحبوبيت احترام Popularity of Famous and respectable family celebrity
١٣٩٧/٠٨/٠١
|

266 امپراطور ي قدرت دانش famously بلند آوازه ، نيك شهرتي ها
His empire has the power and respect of the good name of his Goodfamily and family have a ...
١٣٩٧/٠٨/٠١
|

267 مسئوليت پذيري
Responsibility and acceptance of the goal for learning motivation
مسئوليت و پذيرش هدف براي انگيزه يادگيري است
١٣٩٧/٠٨/٠١
|

268 مديريت دانش
transpicuous روشن شفاف، Learen transpicuous يادگيري قابل توجه
In my whole world a sense of humanity for learn I see the same ge ...
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

269 اسفناج ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

270 فرشته روشنايي و منسوب به ماه مهر و مهرباني
جشنی به همین نام که ایرانیان باستان در پانزدهمین روز مهر برگزار می کردند و در آن روز از دوستان صمیمی خ ...
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

271 Happiness in the depths of heart is pleasure for me
خوشبختی در اعماق قلب برای من لذت بخش است
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

272 عمق درياي عشق پرمحبت ، دانايي عشق ،تفكر دلارام عشق
چشماي خلسه ي عشق eyes trance
خلسه ، بحر تفكر، عمق درياي عشق trance
smile sweet kiss ...
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

273 چشماي خلسه ي عشق eyes trance
خلسه ، بحر تفكر، عمق درياي عشق trance
smile sweet kiss love lip to flavor nectar For you eyes trance music
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

274 دوقلوي دوست داشتني ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

275 Attitude and insight of love نگرش و بينش از عشق
تكامل اعمال از عشق evolution of love acts
he his mode life anos love of life a poetic mode e ...
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

276 تكامل ، اعمال عشق است
he his mode life anos love of life a poetic mode emotional and thought
From the style of attitude and insight in the li ...
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

277 In the relationship of love, he is a superhero lover with the of pure love
در رابطه با عشق، او یک عاشق ابرقهرمان با عشق خالص است
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

278 My love is the king of my heart
عشقم پادشاه قلب من است
١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

279 مظهر والا قدرت
Both are manifestations of the sovereign's grace and the great power of respect
هر دو مظهر كوه سروري و قدرت والا مقام احترام هس ...
١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

280 fascinating مجذوب كنندهattractor
hearts are fascinated by being together
دلها با هم بودن با یکدیگر جذاب هستند
١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

281 You're the sweetness of that smile; every time I think of you, coming to you
تو به شيرينيه اون لبخندي هستي؛ كه هربار بهت فكر ميكنم مياد رو لبام
١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

282 beat ضربت موسيقي ، تپيدن قلب
pulse نبض
Love is the most secret nice feel meeting
عشق رازترين ديدار حس قشنگ است
Nice feeling
The ...
١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

283 بوسه ي عشق ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|