انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

لادن فخر سعادت

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کناره گرفتن از جایی.... ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

2 کناره گرفتن از جایی.....
١٣٩٨/٠٨/١٨
|

3 برخلاف ... پیش رفتن

عکسِ ... عمل کردن
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

4 قابل انعطاف
آزاد
نامحدود
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

5 تهذیب
تزکیه
پالوده سازی
اصلاح
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

6 چارچوب ارجاع
نقطه ی مرجع
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

7 اوج
اعلا
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

8 سامان دهنده
نظام بخش
نظم دهنده
سازمان بخش
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

9 متعاقباً
دیری نگذشت که ...
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

10 پرداختن
مشارکت
سهیم شدن
دخیل شدن
١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

11 به هر تقدیر
علی ایحال
در هر صورت
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

12 رفیع
منیع
فخیم
بلندپایه
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

13 مدتی از .... نگذشته بود که ...
بی درنگ پس از ...
١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

14 کاملاً شایسته و بحق ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

15 همین که
درست همان موقعی که
به محض اینکه
درست همانگونه که
١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

16 کناره گیر ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

17 جهت گیری جدید ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

18 غیر فرقه ای ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

19 تا دم آخر
تا ته ته
تا آخر آخر
١٣٩٨/٠٣/١٨
|

20 همنشین ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

21 خطرپذیر
خطرکردنی
١٣٩٨/٠٣/١٣
|

22 دوری گزیدن ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

23 پایبند ماندن ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

24 محک خورده

از بوته آزمون سربلند ببیرون آمده
١٣٩٨/٠٣/١١
|

25 در دستان خدا = قدرت خدا ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

26 اما بعد، .... ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

27 ارزیابی دقیق کارشناسان ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

28 تا کمی پیش از این ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

29 انعطاف ناپذیر ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

30 تحلیل خرد ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

31 نفهمی
کند جنبیدن
نگرفتن
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

32 گرانبار از ارزش، ارزش‌بار ١٣٩٧/١٠/١٨
|