انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

مونا فتحی نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گریختن ابق ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

2 کور مادر زاد اکمه ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

3 یار رامین ویس ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

4 یار رامین ویس ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

5 ریختن آب سح ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

6 دهان کام ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

7 بی دین لاییک ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

8 چپاول چپو ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

9 چرم یراق ودتی ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

10 مخترع بمب اتریکه ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

11 هر دو هم ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

12 من تبریزی ری ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

13 خرس ترکی ایی ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

14 شهر فارس فسا ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

15 پانصد هزار کرور ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

16 روغن زیتون مهل ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

17 نام رب النوع دریا اتور ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

18 تبرزین نجک ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

19 روغن و چربی پیه ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

20 چین و شکن یرا ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

21 باغ افلاطون آکادمی ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

22 کفش اسب نعل ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

23 نام ترکی اد ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

24 ساکن شدن و ایستادن رکود ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

25 ایستادن رکود ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

26 ساکن شدن رکود ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

27 ستایشگر حامد ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

28 دارایی مال ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

29 به اندازه مک ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

30 دستورات اوامر ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

31 اسب چاپار یام ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

32 قدم یکپا لی ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

33 بز کوهی کل ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

34 تمساح کروکودیل ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

35 کجاست کو ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

36 میز قرآن خوانی رحل ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

37 رفتار کردار ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

38 عملی در وضو مسح ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

39 شمردن عد ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

40 نفس سرزنشگر لوامه ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

41 نوعی آجیل مشکل گشا ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

42 سنگ ترازو پارسنگ ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

43 Pottage آش ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

44 بخار دهان ها ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

45 شهر قبله مکه ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

46 برد معروف یمانی ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

47 پویه هروله ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

48 پویه هروله ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

49 هروله پویه ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

50 تخت پادشاهی افرنگ ١٣٩٨/٠٢/١٢
|