انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

مسعود حقاني پاشاكي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 master حمام داخل اتاق خواب براي صاحبخانه(معماري) ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

2 передавая گذرايي ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

3 аблатив حالت دستوري مكاني-جهتي ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

4 illativ حالت دستوري مكاني-جهتي ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

5 артикль حرف تعريف(زبان) ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

6 аблатив مفعول به، مفعول عنه، مفعول منه، کاهنده، رافع، اازا، صیغه الت، مربوط به مفعول به یا مفعول عنه
(دستور زبان) مفعول به، ازی
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

7 СОКРАЩЕНИЙ كوته نوشته ها(در مقالات) ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

8 adequate قابل قبول ولی نه رضايتبخش ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

9 grammaticalization دستوري سازي ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

10 сходный همانند ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

11 порядок ضابطه ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

12 слова واژگان ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

13 опускается نشست كردن ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

14 опускается افتادن ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

15 регулярно به طور منظم ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

16 послелоги پسوند ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

17 послелоги پس اضافه ها-حرف ربطي اضافه ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

18 логически منطقا از روی منطق، با استدلال ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

19 словосочетания تركيب واژه(دستور زبان) ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

20 введения معرفی ، عرضه ، معرفی کردن، در نظر گرفتن، مطرح ، نشان دادن، تعریف کردن، آشنا کردن ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

21 считать به شمار آمدن ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

22 реципиента گيرنده
مخاطب (زبان)
١٣٩٨/٠١/٢١
|

23 экспериенцера آزمايشگر-تستر
فرستنده يا مسند اليه (زبان)
١٣٩٨/٠١/٢١
|

24 част речи اقسام كلام(زبان ) ١٣٩٨/٠١/٢١
|

25 послелог پس اضافه ١٣٩٨/٠١/٢١
|

26 речи كلام -محاوره -گفتگوهاي روزمره ١٣٩٨/٠١/٢١
|

27 родительный اضافه اي-حالت دستوري اضافه ١٣٩٨/٠١/٢١
|

28 необходимо لازم است-مستلزم اينست ١٣٩٨/٠١/٢١
|

29 уточнить تاروشن شدن ١٣٩٨/٠١/٢١
|

30 Ранее اخير ،اوليه ١٣٩٨/٠١/٢١
|