برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدي صحابي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فرزند پسر که برادر هم نام می گذارند دو پسر که نام و نشانی از پدر دارندو پدرش برادر یا فرزند پسرم صدا میکند ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

2 The construction of the most luxurious modern building in Tabriz will be with the best attractive and impressive engineers
ساخت ساختمان لوکس ترین ...
١٣٩٩/٠١/٢٣
|

3 خانه ي لوكس مدرن
Thank you for providing me with a comfortable and luxurious modern life in a happy home with you
تشکر میکنم از شما بخاطر این ...
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

4 May the construction of a house of happiness and joy and pride make you happy and prosperous
ساخت خانه ی (تبریز)باسعادت و شادی و فخر بالیدن شما به ...
١٣٩٩/٠١/٢١
|

5 Ten years of age difference with the positive positive aspect and the principles of Reasonable and rational meta-ethics moral standard
ده سال اخ ...
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

6 سن ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

7 مشورت ،مشورت از قبل و ياآمادگي شناختي ، هيجاني براي شناساندن خود و خاطره هاي مشترك ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

8 سیب سبز و چای سیب خوشمزه ١٣٩٩/٠١/١٩
|

9 اسب اصیل عربی تک شاخ ١٣٩٩/٠١/١٨
|

10 شاهرگي ١٣٩٩/٠١/١٨
|

11 ميل جنسي ١٣٩٩/٠١/١٨
|

12 جوراب بسيار نازك زنانه ١٣٩٩/٠١/١٨
|