برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مجید بندپی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تسهیلات خانگی ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

2 صندوق فروشگاه ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

3 منقضی شده
یا تاریخ گذشته
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

4 بروز شدن ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

5 من علاقه دارم که بدانم ..... ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

6 قطار شهری هوایی ١٣٩٨/١٢/١٨
|

7 ددری
١٣٩٨/١٢/١٦
|

8 هر از گاهی ١٣٩٨/١٢/١٦
|

9 شکاف ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

10 داوطلبان امدادرسانی ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

11 موقتا مهاجرت کردن ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

12 ژل مو ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

13 کادوی ویژه ١٣٩٨/١١/٢٩
|

14 که بر اساس آن ١٣٩٨/١١/٢٥
|

15 نیک داشتن ١٣٩٨/١١/٢٥
|