برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مسعود.ه.ز

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قاب تصویر(چشم انداز و فریمی که برای ناظر در جایگاه متفاوت مشاهده شده انگار جزو الزامات شده و یکسر ارتباط آن با زمان وامکنه متفاوت و..بریده شده و تکر ... ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

2 قدمرو-مارش ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

3 جداساز ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

4 واحدهای سی‌جی‌اس (به انگلیسی: CGS units) سرواژهٔ Centimetre-Gram-Second (سانتیمتر-گرم-ثانیه) یکی از دستگاه‌های اندازه‌گیری است. یکاهای مکانیکی در این ... ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

5 یکا های اندازه گیری سیستم اندازه گیری تعریف شده که به ازای کمیتی ابعاد دیگر در آن سیستم تعریف جداگانه شده است.معمولا محاسبات مهندسی در آن دستگاه اب ... ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

6 منتسب به ارکستر بر خلاف بداهه نواز و تکنواز-در آرایش همنوازان ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

7 بعض سازهای موسیقی که روی دسته آن تقسیمات نیم پرده(فرت) و پرده تعبیه نشده است ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

8 یکایک-صریح ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

9 سیر شناختی با عزیمت از عینیت پدیده به کمک مفاهیم تعریف شده و پایه پیشین،استعارات،ایهامات ذهن و گمان ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

10 برجسته کردن معنای اصلی از روش منفک کردن معانی الحاقی وپیوسته-ویرایش(زدودن)معنای فرعی و نیل به یک مفهوم ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

11 فرهنگ مردم:رباعی -ذیل (رباعی) را نظر بیفکنید ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

12 فرهنگ عامه:چهاربیتی-فرهنگ دهخدا ذیل رباعی:چهار مصراع دو بیت پارسی را هشت مصراع حساب کرده و آنرا رباعی(چهاربیتی) خوانده اند....پیشتر:آنانکه بین لحن مو ... ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

13 فردی-آحاد افراد(امور کار :کارگری، کارمندی و غیره) ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

14 بار لغوی در متون و قبل از وجود شرکت های نرم افزاری:هوش مصنوعی ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

15 هوش مصنوعی(ویکی) ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

16 بارور-(وضع حمل یا فارغ شدن و همان زائیدن) ١٣٩٩/٠٢/١١
|

17 باز رجوع به ویتامین ب کنید.از ویتامین های محلول در آب است.مازاد آن دفع می شود.از اولین ویتامینهای ساخته شده است.در جذب هیدروکربورها ،چربی،پروتئین موث ... ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

18 شیخ محمد تقی بهلول از شهر گناباد استان خراسان از روحانیون دوره اصلاحات پهلوی اول که همواره با آن ها مخالفت می کرد و در عرصه اقدامات مخالفان وقتی به م ... ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

19 دیستورشن:تولید افکت برای صدای موسیقی در سازهای دارنده آمپلی فایر ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

20 توپر-بدنه(جسم)جامد سخت مقاوم ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

21 تقسیمات روی دسته فرت برد گیتار برابر نیم پرده.در فرت های متفاوت در اصل بر اساس طول سیم انتخاب شده نت دلخواه به صدا در می آید.معادل دستان در سه تار ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

22 تفصیل- تفصیلات-نوشته مفصل و نسبتاً همه جانبه ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|