انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

سمانه رستم پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 راه و چاه رو به کسی با چیزی نشان دادن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

2 ناگهان بدون غفلت ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 gum
• He was reading the newspaper, gum in mouth.
• او روزنامه می خواند و آدامس در دهان می جویید
١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

2 full
• I'm so full that I can't eat another bite.
• من خیلی سیر هستم دیگر نمی توانم بخورم
١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

3 suddenly
• Suddenly he scooted out of the room.
• او ناگهان از اتاق خارج شد
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

4 remote
• In the remote past, dinosaurs walked the earth.
• در گذشته های دور دایناسور ها در زمین راه می رفتند
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|