انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

م.مهدی معتمدتبار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بیان شفاهی

Oral reproduction of stories
بیان شفاهی داستان
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

2 رویکردها (زبانشناسی) ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

3 ساختارگرائی (زبانشناسی) ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

4 ساختارگرایی ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

5 مترجم معتبر ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

6 رفتارگرائی ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

7 واج شناسی، صدا شناسی ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

8 رابطه متقابل (پزشک و بیمار) ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

9 ضمنی، استنباطی ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

10 چرخاند ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

11 توجیه خویشتن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

12 بازگرداندن (حقوق) ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

13 تحمل ابهام ١٣٩٨/٠١/١١
|

14 فکر و تعمق ١٣٩٨/٠١/١١
|

15 واکنش گرا، دارای عکس العمل ١٣٩٨/٠١/١١
|

16 (زبان) از جزء به کل رسیدن ١٣٩٨/٠١/١١
|

17 (زبان) از کل به جزء رسیدن ١٣٩٨/٠١/١١
|

18 (عاطفی).
Affective feeling حس عاطفی
١٣٩٨/٠١/١١
|

19 (زبان) تمرینات ١٣٩٨/٠١/١١
|

20 مراجعه به ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

21 (زبان) قیاسی، استقرائی ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

22 تآکید شده ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

23 از طریق جستجو و تحقیق. ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

24 وسیع ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

25 موضوع، مقاله ١٣٩٧/١٢/١٤
|

26 موضوع، مقاله ١٣٩٧/١٢/١٤
|

27 به شکل اولیه (سالم نگه داریم). ١٣٩٧/١٢/١٣
|

28 ناله کردن و
با صدایی آرام گریه کردن
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

29 بی حرکت، خُشکِش زد ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

30 چیز غیر مهم ١٣٩٧/١١/٢٦
|

31 Economic leap ١٣٩٧/١١/٢٤
|

32 مِن مِن کرد ١٣٩٧/١١/١٣
|

33 پاره شدن ١٣٩٧/١١/١٣
|

34 سهل انگاری ١٣٩٧/١١/١٣
|

35 وسیله ای یادگاری از پیشینیان ١٣٩٧/١١/١٣
|

36 می لرزید ١٣٩٧/١١/١٣
|

37 چانه ١٣٩٧/١١/١٣
|

38 قرمز شد ١٣٩٧/١١/١٣
|

39 جریان
against the tide مقابل جریان
١٣٩٧/١٠/١٢
|