برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهراد بغپوری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تنگیره(در زبان ترکی استانبولی تنجره گفته می شود.) ١٣٩٦/١١/٠٨
|

2 لگن ١٣٩٦/١١/٠٦
|