برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Majid Mehradi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در اوج عصبانیت/ هیجان لحظه ای ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

2 "کوه پیمایی" (راهپیمای در مسیر مشخص که برای تفریح یا مقدمه کوهنوردی حرفه ای)(بیشتر این واژه درسته )
"کوهنوردی"
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

3 نه به اندازه که من ترجیح میدم(دوستت میگه فلانی هم دوست داره با ما بیاد فلان جا) ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

4 تازه سوار شدی؟(هواپیما،قطار،اتوبوس) ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

5 بعیده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

6 با صبوری کردن ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

7 صبوری کردن ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

8 حرف میانی اسامی برخی از آمریکایی ها مثل حرف W در این نام
For example: George W Bush (George Walker Bush)
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

9 به اصلاح بانکیمیگن (صندوق دار) ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

10 روبه رو شدن ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

11 make sb out
I just can't make Jake out at all
I just can't understand Jake's behaviour
یکی از معنی
درک نکردن رفتار فلانی
١٣٩٨/٠٤/١٣
|