انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

Mehrdad Sayehban

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 وقت دیگر ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

2 همین؟ ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

3 حرکت نکن ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

4 a person in a bank who receives and pays out money to customers ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

5 کار و بیمه های اجتماعی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

6 به درون کشیدن هوا ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

7 بیرون آوردن
مثال: زبانتان را بیرون بیاورید
Stick out your tongue
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

8 رختکن(اتاق تعویض لباس و انتظار برای دکتر)
a small space with walls or curtains around it, that is separate from the rest of a room and where you c ...
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

9 گرفتگی عضله
مثال:
Is it sprained?
گزفتگی عضله است؟
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

10 the times when you are allowed to go and spend time with someone who is in a hospital, prison, etc. ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

11 وصله
a small piece of material sewn or stuck over something to cover it
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

12 تعمیر نامرئی ، رفو ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

13 the bottom part of the foot that touches the ground when you stand or walk, or the bottom part of a shoe that touches the ground, usually not includi ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

14 لباسشویی
UK:lɔːnˈdret/ US:lɑːnˈdret/

a place where you pay to use machines that wash and dry clothes
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

15 a store where clothes are cleaned with chemicals ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

16 "کت و شلوار" یا " کت و دامن"
a jacket and trousers or a jacket and skirt that are made from the same material
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

17 مترادف با petticoat
معنی: ژیپون
تعریف:
a piece of underwear for a woman or girl that is like a dress or skirt
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

18 گوشت پخته ١٣٩٨/٠٤/١٤
|

19 شیشلیک بره ١٣٩٨/٠٤/١٤
|

20 خارج از شهر ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

21 گیره
مثال: گیره لباس Clothes Peg
a device used to fasten something into a particular place
١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

22 حوله بغل وان روی زمین
(حوله ای که برای سُر نخوردن یا خیس نشدن زمین بغل وان میزارن)
a piece of material that you stand on after getting out of a ...
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

23 پرده دوش
a curtain, usually made of plastic, that you pull across an opening when you are having a shower to prevent the spray of water from getti ...
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

24 حوله صورت ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

25 also vacuum, informal vac ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

26 جارو (از نوع غیر برقی)
a brush with a long handle, used for cleaning the floor
١٣٩٨/٠٤/٠١
|

27 شوفاژ ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

28 اشیاء ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

29 شیء ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

30 کمپوت ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

31 کنسرو سبزیجات ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

32 کمپود یا کنسرو
مثال:
Tinned fruit juice
کمپوت آب میوه
Tinned vegetables
کنسرو سبزیجات
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

33 رُب
مثال: tomato paste
رُب گوجه فرنگی
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

34 تیغ خودتراش
a thin flat piece of metal with a sharp edge for cutting that can be used in a razor
١٣٩٨/٠٣/١٩
|

35 خودتراش
a small device with a sharp blade for removing hair, especially from the face or legs
١٣٩٨/٠٣/١٩
|

36 التهاب ملتحمه یا کنژنکتیویت (Conjunctivitis) یا قرمزی چشم التهاب غشاء چشم است که بدلایل عفونی یا غیر عفونی رخ می‌دهد. ملتحمه (conjunctiva) غشاء نازک ... ١٣٩٨/٠٣/١١
|

37 معاینه کردن
مثال:
Let me test your eyes
اجازه بدهید چشمتان را معاینه کنم
١٣٩٨/٠٣/١١
|

38 (چشم) دور بین ١٣٩٨/٠٣/١١
|

39 خرازی ، بقالی ، خواربار فروشی
grocer's a store that sells food and small things for the home
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

40 جواهر فروشی ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

41 کسی که ساعت و جواهرات می فروشه یا بعضی اوقات تعمیرشون می کنه یا حتی می سازه. ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

42 نانوایی ، شیرینی فروشی ، قنادی
baker's a shop where bread and cakes are sold and sometimes made
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

43 لباسشویی
UK:lɔːnˈdret/ US:lɑːnˈdret/

a place where you pay to use machines that wash and dry clothes
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

44 قصابی

butcher's a shop where butchers work
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

45 میوه فروشی یا سبزی فروشی
greengrocer's a shop in which fresh vegetables and fruit are sold
١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

46 greengrocer's میشه میوه فروشی یا سبزی فروشی

greengrocer's a shop in which fresh vegetables and fruit are sold
١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

47 (باجه ، دکه یا کیوسک) روزنامه فروشی ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

48 کسی که صاحب (باجه ، دکه یا کیوسک) روزنامه فروشی هست
a person who owns or manages a newsagent's

اگه newsagent's باشه میشه (باجه ، دکه یا ک ...
١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

49 دوربین فروشی ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

50 chemist's a shop where you can buy medicines, make-up, and sometimes other things such as chocolate ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

51 تخفیف داده شده ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

52 منزل ، خانه
مثال: He's not in
او(مرد)منزل نیست.
١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

53 خواسته شده یا شدن
مثال:
You're wanted on the telephone
شما را پای تلفن می خواهند.
١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

54 تلفن(تماس) گرفتن ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

55 بیش از اعتبار برداشت کردن ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

56 بیش برداشت:
بیش‌برداشت وقتی اتفاق می‌افتد که از یک حساب بانکی مبلغی برداشت شود و تراز (حسابداری) منفی شود. بیش‌برداشت (تا سقف معین) معمولاً با دار ...
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

57 حساب پس انداز ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

58 تغییر جهت ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

59 تازه
مثال: Wet Paint رنگ تازه
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

60 رنگ تازه ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

61 رعد و برق ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

62 روشی برای صید گربه ماهی با دست در ایالت های جنوبی امریکا
https://en.wikipedia.org/wiki/Noodling
١٣٩٧/١١/٠٢
|

63 the area in an airport where arriving passengers collect luggage that has been carried in the hold of the aircraft ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

64 how, what, why, etc. on earth...
informal
used when you are extremely surprised, confused, or angry about something:
مثال:
How on earth ...
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

65 informal
used when you are extremely surprised, confused, or angry about something:
مثال:
How on earth did this happen?
Why on earth did ...
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

66 UK informal
used for saying that you want something so much that you do not care how much it costs:
I'm going to book a holiday. Blow the expen ...
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

67 a place where taxis wait for customers
"dictionary.cambridge"
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

68 مثل اینکه ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

69 سهمیه بندی ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

70 روشن شدن
مثال:
as soon that light comes on, we must fasten our seat belts.
به محض اینکه آن چراغ روشن شود باید کمربندهایمان را ببندیم.
١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

71 مهماندار ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

72 جابرای ارنج ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

73 دقیقا ، سر ساعت
مترادف:
precisely (used after an expression of time
مثال:
"the meeting starts at 7:30 sharp"
١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

74 کارت پرواز ١٣٩٧/٠٤/٠٨
|

75 وقتی میخواهیم خبر بد یا ناامیدکننده ای را تایید کنیم به کار می رود.
معادل فارسی = بله متاسفانه – متاسفانه درست است
١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

76 عبارتی مودبانه و نوعی عذرخواهی است که برای رد کردن یک درخواست، مخالفت کردن، ابراز ناتوانی در کمک به طرف مقابل و یا دادن خبر ناخوشایند و ناامید کننده ... ١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

77 پاسخ منفی اما مودبانه و همراه با تاسف (وقتی پاسخ منفی شما ممکن است طرف مقابل را ناامید و یا ناراحت کند) ١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

78 رفت وبرگشت ، (انگلیس) بلیط دو سره ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

79 تنوری ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

80 خرد شده ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

81 خواربار ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

82 بهداری و بهزیستی ١٣٩٧/٠٢/١٦
|

83 بهداری ١٣٩٧/٠٢/١٦
|

84 بهزیستی ١٣٩٧/٠٢/١٦
|

85 کم پخته ١٣٩٧/٠٢/١٥
|

86 بقیه پول مال خودتان. ١٣٩٧/٠٢/١٥
|

87 چوب رختی ١٣٩٦/٠٦/١١
|

88 روتختی ١٣٩٦/٠٦/١١
|

89 باجه
مثال: ticket office
باجه بلیط فروشی
١٣٩٦/٠٦/٠٣
|

90 باجه بلیط فروشی ١٣٩٦/٠٦/٠٣
|

91 کرایه
مثال: what's your charge for an hour?
کرایه برای یک ساعت شما چقدر است؟
١٣٩٦/٠٦/٠٣
|

92 دیدنی
مثال: the places of interest
اماکن دیدنی
١٣٩٦/٠٦/٠٣
|

93 هر چند وقت یک بار ، با چه فواصل زمانی ١٣٩٦/٠٦/٠٣
|

94 اتوبوس شهری ١٣٩٦/٠٦/٠٢
|

95 ترن زیرزمینی ١٣٩٦/٠٦/٠٢
|

96 تقاضای ویزا ١٣٩٦/٠٥/٣١
|

97 پیرترین ١٣٩٦/٠٥/٣٠
|

98 درب ورودی ١٣٩٦/٠٥/٣٠
|

99 ارائه دادن ، ارائه کردن ١٣٩٦/٠٥/٢٧
|

100 صادره از ١٣٩٦/٠٥/٢٤
|

101 یکی مانده به آخر ، ما قبل آخر
مترادف: last but one
١٣٩٦/٠٥/٢٣
|

102 یکی مانده به آخر ، ما قبل آخر
مترادف: latter
١٣٩٦/٠٥/٢٣
|

103 ماهر ١٣٩٦/٠٥/١١
|

104 پراکنده ١٣٩٦/٠٥/١٠
|

105 دستگیر کردن ١٣٩٦/٠٥/١٠
|

106 امرار معاش کردن ١٣٩٦/٠٥/٠٨
|

107 افتضاح ١٣٩٦/٠٥/٠٧
|

108 خوش اشتها ١٣٩٦/٠٥/٠٧
|

109 به درد بخور ١٣٩٦/٠٥/٠٧
|

110 نادیده گرفتن ١٣٩٦/٠٥/٠٦
|

111 رد کردن ، صرف نظر کردن ١٣٩٦/٠٥/٠٦
|

112 مجوز ١٣٩٦/٠٥/٠٤
|

113 مذاکره کننده قهار ١٣٩٦/٠٥/٠٤
|

114 قهار ١٣٩٦/٠٥/٠٤
|

115 با سواد ١٣٩٦/٠٣/٠٨
|

116 مثال:
Hi's tied up
او دستش بند است.
١٣٩٦/٠٣/٠٧
|

117 قیمت مقطوع ١٣٩٦/٠٣/٠١
|

118 قرض ١٣٩٦/٠٣/٠١
|

119 فوتبالیست ١٣٩٦/٠٢/٣١
|

120 خیلی زیبا ١٣٩٦/٠٢/٣٠
|

121 زیبا ١٣٩٦/٠٢/٣٠
|

122 دَرمانده ١٣٩٦/٠٢/٢٥
|

123 اس ام اس
مثال: i'm texting to my friend
١٣٩٦/٠٢/٢٤
|

124 پیاده روی سریع ١٣٩٦/٠٢/٢٣
|

125 متاسفانه
مترداف با unfortunately
١٣٩٦/٠٢/٢٣
|

126 (عامیانه)دُرُ بَر ١٣٩٦/٠٢/٢٣
|

127 کم کاری کردن ١٣٩٦/٠٢/١٨
|

128 شبیه هم ١٣٩٦/٠٢/١٨
|

129 نگاه کردن به ١٣٩٦/٠٢/١٨
|

130 مهیا کردن
مترادف با Prepare
١٣٩٦/٠٢/١٧
|

131 دوری کردن ١٣٩٦/٠٢/١٧
|

132 یک طرفه
مثال: his love was single love
عشق او یک طرفه بود.
١٣٩٦/٠٢/١٦
|

133 عجله کردن ١٣٩٦/٠٢/١٢
|

134 نمی شود روی او حساب (باز) کرد. ١٣٩٦/٠٢/١٢
|

135 قابل حساب کردن
مثال:
He's not countable
نمی شود روی او حساب کرد.
١٣٩٦/٠٢/١٢
|

136 مایه افتخار ١٣٩٦/٠٢/١٢
|

137 جسارت ١٣٩٦/٠٢/١٢
|

138 در ارتباط باش ١٣٩٦/٠٢/١١
|

139 خوش هیکل ١٣٩٦/٠٢/١٠
|

140 خوش سیما ١٣٩٦/٠٢/١٠
|

141 خوش فرم ١٣٩٦/٠٢/١٠
|

142 صبر و حوصله ١٣٩٦/٠٢/١٠
|

143 صبر و حوصله ١٣٩٦/٠٢/١٠
|

144 سَرَک کشیدن ١٣٩٦/٠٢/١٠
|

145 مداخله کردن ١٣٩٦/٠٢/١٠
|

146 قدرتمند ١٣٩٦/٠٢/١٠
|

147 فاکتور بنیادین ١٣٩٦/٠٢/٠٩
|

148 فائق آمدن ١٣٩٦/٠٢/٠٩
|

149 فائق آمدن ١٣٩٦/٠٢/٠٩
|

150 فائق آمدن ١٣٩٦/٠٢/٠٩
|

151 پا پس کشیدن ١٣٩٦/٠٢/٠٩
|

152 نمایشنامه نویس ١٣٩٦/٠٢/٠٩
|

153 بازیگر مرد ١٣٩٦/٠٢/٠٩
|

154 عشق یک طرفه ١٣٩٦/٠٢/٠٦
|

155 شکست خوردن ١٣٩٦/٠٢/٠٥
|

156 گذشته فعل fail ١٣٩٦/٠٢/٠٥
|

157 آرام تر ١٣٩٦/٠٢/٠٤
|

158 (با صدای)بلند تر ١٣٩٦/٠٢/٠٤
|

159 متوجه شدن ١٣٩٦/٠٢/٠٤
|

160 من متوجه شدم ١٣٩٦/٠٢/٠٤
|

161 دو بار دیگر ١٣٩٦/٠٢/٠٤
|

162 (از جایی) برگرد
مثال:
Be back by 11 تا ساعت یازده برگرد
١٣٩٦/٠٢/٠٤
|

163 سوار شدن ١٣٩٦/٠٢/٠٢
|

164 قبراق ١٣٩٦/٠٢/٠٢
|

165 گوشت قرمز،ماهیچه ١٣٩٦/٠٢/٠٢
|

166 آموزشگاه ١٣٩٦/٠٢/٠١
|

167 طراحی ١٣٩٦/٠٢/٠١
|

168 چیزی را ریخت و پاش کردن ١٣٩٦/٠٢/٠١
|

169 طی کشیدن(کف زمین) ١٣٩٦/٠٢/٠١
|

170 صداشو زیاد کن ١٣٩٦/٠٢/٠١
|

171 صداشو کم کن ١٣٩٦/٠٢/٠١
|

172 روشنش کن ١٣٩٦/٠٢/٠١
|

173 بالا بردن صدای تلویزیون یا غیره ١٣٩٦/٠٢/٠١
|

174 زنگ خوردن ١٣٩٦/٠١/٣١
|

175 از کار افتادن یا خراب شدن(دستگاه و غیره)
مترادف با break down یا out of work
١٣٩٦/٠١/٣١
|

176 از کار افتادن یا خراب شدن(دستگاه و غیره)
مترادف با break down یا out of order
١٣٩٦/٠١/٣١
|

177 از کار افتادن(دستگاه و غیره)
مترادف با out of work یا out of order
١٣٩٦/٠١/٣١
|

178 تصمیمت را بگیر ١٣٩٦/٠١/٣١
|

179 مخفف want to ١٣٩٦/٠١/٣٠
|

180 خلاصه کنم ... ١٣٩٦/٠١/٣٠
|

181 بزار حرفم را بزنم ١٣٩٦/٠١/٣٠
|

182 بانوان ١٣٩٦/٠١/٣٠
|

183 آقایان ١٣٩٦/٠١/٣٠
|

184 دستشویی ١٣٩٦/٠١/٣٠
|

185 شُکر کردن ١٣٩٦/٠١/٣٠
|

186 از جایی گذر یا عبور کردن ١٣٩٦/٠١/٣٠
|

187 مواظب باش ١٣٩٦/٠١/٣٠
|

188 کت و شلوار یا لباس پوشیدن(آقایان) ١٣٩٦/٠١/٢٩
|

189 بامزه،دوست داشتنی ١٣٩٦/٠١/٢٩
|

190 شروع به حرکت کردن(اتوبوس) ١٣٩٦/٠١/٢٨
|

191 ایجاد انگیزه ، انگیزه دادن ١٣٩٦/٠١/٢٢
|