مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

Mehrdad Sayehban

Mehrdad Sayehban

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Clothes hanger چوب رختی ١٣٩٦/٠٦/١١

2 Bedspread روتختی ١٣٩٦/٠٦/١١

3 office باجه
مثال: ticket office
باجه بلیط فروشی
١٣٩٦/٠٦/٠٣

4 Ticket office باجه بلیط فروشی ١٣٩٦/٠٦/٠٣

5 Charge کرایه
مثال: what's your charge for an hour?
کرایه برای یک ساعت شما چقدر است؟
١٣٩٦/٠٦/٠٣

6 Interest دیدنی
مثال: the places of interest
اماکن دیدنی
١٣٩٦/٠٦/٠٣

7 How often هر چند وقت یک بار ، با چه فواصل زمانی ١٣٩٦/٠٦/٠٣

8 Local bus اتوبوس شهری ١٣٩٦/٠٦/٠٢

9 Underground ترن زیرزمینی ١٣٩٦/٠٦/٠٢

10 applying for a visa تقاضای ویزا ١٣٩٦/٠٥/٣١

11 Eldest پیرترین ١٣٩٦/٠٥/٣٠

12 Entrance درب ورودی ١٣٩٦/٠٥/٣٠

13 Declare ارائه دادن ، ارائه کردن ١٣٩٦/٠٥/٢٧

14 Issued at صادره از ١٣٩٦/٠٥/٢٤

15 Latter یکی مانده به آخر ، ما قبل آخر
مترادف: last but one
١٣٩٦/٠٥/٢٣

16 Last but one یکی مانده به آخر ، ما قبل آخر
مترادف: latter
١٣٩٦/٠٥/٢٣

17 tough ماهر ١٣٩٦/٠٥/١١

18 Random پراکنده ١٣٩٦/٠٥/١٠