انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

مهری مدآبادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 left alone به تنهایی ١٣٩٦/١١/٠١
|

2 relation روابط
١٣٩٦/١٠/٠١
|

3 kickback باز پرداخت
١٣٩٦/٠٩/٢٣
|

4 cater زمینه چیزی(معمولا بد)فراهم آوردن
١٣٩٦/٠٩/٢٢
|

5 cater در متون گاهی اوقات در مفهومی منفی بکار میرود،در اینگونه موارد میتوان معانی زیر را لحاظ کرد:
اسباب چیزی را فراهم کردن
هیزم به آتش چیزی/کسی ریختن ...
١٣٩٦/٠٩/٢٢
|

6 vat بشکه
١٣٩٦/٠٩/١٦
|

7 path river path در بعضی جاها بستر رودخانه و در بعضی جاها مسیر رودخانه ١٣٩٦/٠٩/١٤
|

8 path بستر ١٣٩٦/٠٩/١٤
|

9 provide provided that= بشرط اینکه/مشروط بر اینکه ١٣٩٦/٠٩/١٤
|

10 measure محک زدن
١٣٩٦/٠٩/١٤
|

11 question at issue سوال مرد بحث
١٣٩٦/٠٩/١٣
|

12 flock گروهی حرکت کردن ١٣٩٦/٠٩/١٢
|

13 dislodge از جای برکندن
١٣٩٦/٠٩/١٠
|

14 on the part of made or done by ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

15 modest جزئی ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

16 similar شبیه به هم ١٣٩٦/٠٩/١٠
|

17 herd جماعت،خلق ،دسته ١٣٩٦/٠٩/٠٩
|

18 hemline (لباس)قد، بلندی ١٣٩٦/٠٩/٠٨
|

19 consider تلقی کردن ١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

20 somehow بنوعی ١٣٩٦/٠٩/٠٤
|

21 liquidity گردش پذیری ١٣٩٦/٠٩/٠٢
|

22 writing up روی کاغذ آوردن مطالب جمع آوری شده ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

23 So What خب که چی! ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

24 stick stick with holdings قرص نگهداشتن مال و اموال / محکم نگهداشتن دارایی ها ١٣٩٦/٠٨/١٦
|