برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مینا قدیمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دوست عزیز من به تمام اقوام کشورم لر ترک کورد... احترام قائلم...ولی فقط میخوام بدونم چرا وقتی همدان فارسه و تاریخ داره فریاد میزنه که همدان فارسی پهلو ... ١٣٩٨/٠٨/٢١
|