برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی حمزه سرکانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بسیار آهسته
بسیار کند
١٣٩٨/١١/٠١
|

2 (در بریتانیا، کشاورزی): زمین‌ استیجاری ١٣٩٨/١٠/١٢
|

3 حتمی، آنچه که وقوع آن حتمی است ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

4 ضد پیری ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

5 محافظت آنتی اکسیدانی ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

6 معادل Propionibacterium acnes : پروپیومی باکتریوم آکنس. نام باکتری آکنه ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

7 نیمه نظارتی
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

8 هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

9 داشبورد کسب و کار: داشبورد کسب و کار یک ابزار مدیریت اطلاعات است که از طریق دنبال کردن و نشان دادن وضعیت شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs)، متریکها و سایر ... ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

10 رشته‌ی فیزیک: فسفورن ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

11 با فلاکت زندگی کردن
با نان خالی سر کردن
از گلوی خود زدن
یک قران یک قران پس انداز کردن
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

12 مقیاس پذیری ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

13 با اهمیت
معتبر
با اعتبار
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

14 مرکز گرایی
تمایل به مرکز
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

15 متن کاوی ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

16 پرتفوی سهام ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

17 نظریه‌‌ی مطلوبیت چند معیاره ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

18 رهنمود
تلقین
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

19 فناوری محور ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

20 تکان دهنده
شوک آور
حیرت انگیز
١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

21 فراتر از هر سنجشی
بی‌مانند
بی‎همتا
بی‌نظیر
١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

22 از کسی تقلید کردن
کسی را سرمشق قرار دادن
کسی را الگو قرار دادن
از کسی پیروی کردن
از کسی دنباله روی کردن
١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

23 تزلزل‌ناپذیر
راسخ
استوار
پابرجا
١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

24 مبارزه‌ی تن به تن ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

25 سوژه زدایی ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

26 مشتری گرایی ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

27 نو محافظه کاری - نئوکان ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

28 فراگیر - تمامیت بخش ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

29 رشته حسابداری: مشتری مداری ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

30 رشته تربیت بدنی و ورزش: اسکی واره ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

31 رشته پزشكی: هم کالری ، ایجاد کننده مقدار کالری مساوی.
رشته دامپزشكی: هم دما ، هم انرژی ، اشاره است به دو ماده با میزان انرژی یکسان.
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

32 رشتۀ پزشکی: زهدانی- جفتی ، مربوط به جفت و رحم ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

33 رشته پزشكی: دسیدوایی ، مربوط به دسیدوا
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

34 ناخالص ، ناخالص از نظر ژنتیکی ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

35 مطالعۀ مورد شاهدی ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

36 حسابداری و مالی: لوح تامین وام؛ اصطلاح مالی است و به آگهی ای گفته می شود که نام بانک ها و موسساتی که در تامین مالی یک وام مشترک سهیم هستند در آن درج ... ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

37 حسابداری: اعلامیه فروش ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

38 کشتی پاناما ناگذر. کشتی‌ای که برای عبور از کانال پاناما بسیار بزرگ است. ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

39 pulverised coal: (رشته مهندسی مواد) زغال سنگ پودری، زغال سنگ گَرد.
(pulverised coal injection (pci : (رشته مهندسی مواد)تزریق زغال سنگ گرد.
pulv ...
١٣٩٧/١٢/٢٤
|

40 انرژی زاید ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

41 حسابداری: زیان ناشی از نکول ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

42 استخراج گاز از طریق شکستن سنگهای مسیر استخراج ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

43 انگیزۀ تجاری ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

44 مصادره (یا سلب مالکیت) غیرمستقیم (یا خزنده)؛ ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

45 رشته مهندسی مواد: فولاد سازی ١٣٩٧/١٢/٢١
|

46 رشته مهندسی مواد:
آهن گرم خشته شده
١٣٩٧/١٢/٢١
|

47 رشته مهندسی مواد: نمودار پیشرفت کار ١٣٩٧/١٢/٢١
|

48 رفع موانع تولید ١٣٩٧/١٢/٢١
|

49 حسابداری: مبلغي اضافي، مانند مانده نقدي خالص كه پس از بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها باقی می‌ماند. ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

50 حسابداری: پرداخت یکجا. پرداخت یکباره توسط پیمانکار پروژه برای جبران ضررهای جریان نقدینگی آتی ناشی از عملکرد ضعیف پروژه. مبلغ پرداختی مزبور معمولا از ... ١٣٩٧/١٢/١٩
|

51 در حسابداری: قرارداد کولار؛ به معنای خرید همزمان قرارداد سقف و فروش قرارداد کف است. یعنی برای پوشش وضعیت در برابر افزایش نرخ بهره، قرارداد کف فروخته ... ١٣٩٧/١٢/١٩
|

52 حسابداری: بازپرداخت بدهی ١٣٩٧/١٢/١٩
|

53 حسابداری: پرداخت یکجا. پرداخت یکباره توسط پیمانکار پروژه برای جبران ضررهای جریان نقدینگی آتی ناشی از عملکرد ضعیف پروژه. مبلغ پرداختی مزبور معمولا از ... ١٣٩٧/١٢/١٩
|

54 رشته علوم اقتصادی: قیمت گذاری فروش بسته ای محصول ١٣٩٧/١٢/١٧
|

55 حسابداری: غیر اهرمی
unlevered firms: شرکت‌های غیر اهرمی
١٣٩٧/١٢/١٧
|

56 بی‌تجربه، ناآشنا، ناوارد ١٣٩٧/١٢/١٠
|

57 تأمل برانگیز، فکر برانگیز؛ هوشیار کننده ١٣٩٧/١٢/١٠
|

58 رشتۀ مهندسی مواد: بازسازه ١٣٩٧/١١/٢٤
|

59 حسابداری: ارزش بازار؛ کل سرمایۀ شرکت ١٣٩٧/١١/٢٠
|

60 حسابداری: بدهی قابل تبدیل به سهام ١٣٩٧/١١/٢٠
|

61 شمال، به طرف شمال، در شمال، شمال
مثال:
upstate New York: شمالِ ایالتِ نیویورک
١٣٩٧/١١/١٢
|

62 عملکرد ضعیف ١٣٩٧/١١/١٢
|

63 جدول محاسبه؛ حسابگر، شمارگر ١٣٩٧/١١/١١
|

64 تبعیض؛ حمایت بی رویه ١٣٩٧/١١/٠٢
|

65 آیرودینامیکی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

66 قیمت اولیه؛ بهای اولیه؛ قیمت آغاز؛ قیمت شروع ١٣٩٧/١٠/١٣
|

67 قابل استخراج (از معدن) ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

68 یادداشت تفاهم ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

69 [screen line] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] خطی فرضی در میان حوزه های شدآمد ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

70 پذیرش رحم ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

71 Random walk hypothesis: فرضیۀ گامهای تصادفی ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

72 پاکباختگی قمارباز ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

73 Net statutory income: درآمد خالص مشمول مالیات
١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

74 حسابداری: تعویق
deferral method: روش انتقال به دوره های آتی (رشته حسابداری)
deferral of tax expense: انتقال هزینه مالیات به دوره های بعد (رشته ...
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

75 اوراق قرضه بنجل ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

76 تضمين خسارت ،پرداخت غرامت ،تاوان پردازى ،جبران زيان
قانون ـ فقه : تاوان
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

77 تاوان گیر؛ غرامت گیر؛ تاوان ستان ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

78 پس از کسر استهلاک ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

79 تملیک شده؛ با مالکیت کامل ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

80 خودکفا؛ بی نیاز از غیر؛ روی پای خود ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

81 گذاردنی
puttable bond: اوراق قرضه گذاردنی
١٣٩٧/٠٥/٠١
|

82 لیزینگ فرا ملی ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

83 سوآپ نکول اعتباری ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

84 تأسیسات تولید همزمان ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

85 تجارت متقابل
داد و ستد
١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

86 اختیار خرید به قیمتی ارزانتر از قیمت جاری بازار ؛ اختیار خرید مذاکره ای ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

87 اجاره لخت/دربست کشتی:
نوعی از اجاره است که طبق آن تمام کنترل و مالکیت کشتی واگذار می شود.اجاره کننده کنترل کامل کشتی به همراه مسئولیت های حقوقی و ...
١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

88 قیمت توافقی ١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

89 حسابداری و بازرگانی: اختیار به قیمت بازار
١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

90 ضريب قدرت پرداخت
بازرگانی : تناسب درجه نقدينگی
١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

91 تفاهم نامه سرمایه گذاری ١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

92 تبدیل ناپذیری؛
(مالی) تسعیر ناپذیری
١٣٩٧/٠٤/٢١
|

93 برون مرزی ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

94 حساب وجوه استهلاکی ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 take a bow
• The music ended and the girl took a bow.
• پس از پایان موسیقی، دختر در برابر تماشاچیان تعظیم کرد.
١٣٩٧/٠٧/٠٩
|