انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

مزدک حاتمیان فر

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مشخصه ١٣٩٧/٠٦/١١
|

2 قابلیتها ١٣٩٧/٠٦/١١
|

3 ابهت ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

4 متانت ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

5 به شعف آوردن ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

6 واگذاری قرارداد به غیر ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

7 وعده ، صحبتهایی که قبل از عملی کردن طرحی زده می شود ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

8 اینجور که میگن(اصطلاح عامیانه) ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

9 دو جانبه، دو طرفه ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

10 نقطه نظر ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

11 ملک ضبط شده ازسوی دولت ١٣٩٧/٠٢/١٥
|

12 نگاه عاقل اندر سفیه ١٣٩٧/٠٢/١٠
|

13 مکانی را جذاب تر کردن- فضایی را دلپذیرترکردن ١٣٩٧/٠٢/١٠
|

14 یک برند پایدار و ماندگار در ذهن مشتری ١٣٩٧/٠٢/١٠
|

15 هم افق بودن-هم راستا بودن ١٣٩٧/٠٢/١٠
|

16 ناشی از ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

17 جدیت ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

18 به حالت اولیه برگرداندن ١٣٩٧/٠٢/٠١
|

19 [عمران] برپایی کارگاه، ایجاد کارگاه ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

20 مغایر با
١٣٩٧/٠١/٢٢
|

21 مورد انتطار واقع شدن/بخشی از ذات کار بودن/ نتیجه طبیعی موقعیتی بودن ١٣٩٧/٠١/١٥
|

22 به حساب آمدن ١٣٩٦/١٢/٢١
|

23 چیزی را بدون چشم داشت ارائه دادن ١٣٩٦/١٢/٢٠
|

24 نهاد قانونی مستقل ١٣٩٦/١٢/١٩
|

25 حمل داخل کارگاه در هر مسافت و به هر ارتفاعی(عمران-عمران) ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

26 به هر مسافت و به هر عمق(عمران- خاکبرداری) ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

27 پستیها و بلندیها ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

28 گاه گداری ١٣٩٦/١٢/٠٦
|

29 تقدیر و تشکر ١٣٩٦/١١/٢٩
|

30 اذعان داشتن ١٣٩٦/١١/٢٩
|

31 آماده سازی سطح ١٣٩٦/١١/٢٨
|

32 اظهار توانایی انجام کاری ( عمران) ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

33 Minutes of Meeting ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

34 کف قیمت ، پایین ترین قیمت ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

35 حداکثر قیمت ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

36 دوگانگی ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

37 (عمران ) گواهی تحویل زمین ١٣٩٦/١٠/٢١
|