برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد پارس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پرچ کور (میخ پرچ) ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

2 این واژه برای پولی کِش استفاده میشه
اگر 2پایه یا 3 پایه باشه آخرش هم شماره 2 یا 3 قرار میدهند
١٣٩٨/٠٩/١٢
|